Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Storegården, Druestrup, Dalby

Storegården, Druestrup, Dalby

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Matriklen 1664 angiver gårdens ejer som Bregentved, fæsteren var Hans Jensen og gårdens hartkorn var sat til 9 td 4 sk 1 fj.

Ud fra matriklen 1680 kan vi se, at gården forsat hørte under Bregentved. Matriklen angiver gårdens hartkorn til 7 - 4 - 3 - 1 og gårdens fæster til Joen Hansen tilforn Hans Jensen.

Majvang omtaler alene gården i forbindelse med dens nedlægning i 1834, hvor han oplyser, at den beboes af Ole Christensens enke.

Fæstere på gården
Hans Jensen før 1660 til 1671
Joen Hansen 1671 til 1688
Anders Ibsen 1689 til 1738
Joen Ibsen 1738 til 1748
Christen Ollufsen 1748 til 1778
Oluff Christensen 1778 til 1831
Enken Kirsten Pedersdatter 1831 til 1833

 

Hans Jensen.
Født 1624 død 1704
Fæster fra før 1660 til ca 1671.

I skattelisten af 1660 fremgår han med 6 personer.

Det første vi har om Hans Jensen i kirkebogen er fra 1662, hvor han får døbt sønnen Oluf. Barnet bliver båret af Inger Peder Pedersens på Druestrupgård, og som fadder nævnes Niels Christensen på Vestergården.

Hans fremgår af matriklen i 1664

Han nævnes som fadder i 1663 og i 1665, og i 1669 nævnes Sidse Hans Jensens i Druestrup.

Herefter fremgår han først af kirkebogen ved hans begravelse i 1704.

Joen Hansen.
Født 1640 død 1688
Fæster 1671 til 1688

Joen er formentlig søn af Hans Jensen, hvilket dog ikke kan bekræftes, da kirkebogen ikke går så langt tilbage.

Joen Hansen nævnes første gang i kirkebogen som fadder i 1671 og samme år fik han sønnen Jeppe og i 1672 Maren.

Joen fremgår af skattelisten i 1673, og i 1677 fremgår han med 1 ildsted, 1 kakkelovn og 1 bageovn, og med 6 heste og 3 køer.

Joen fremgår af matriklen 1680

Joen får det sidste barn døbt Jens i 1687, og den 18 dec. 1688 begraves Joen Hansen af Druestrup 48 år.

Anders Ibsen.

Født 1660 død 1738.

Fæster fra 1689 til 1738.

Den næste der dukker op på fadderlisterne er Anders Ibsen, der første gang optræder i 1690 ved Peder Rasmussens barnedåb på Druebrogård, øvrige fadder var Anders Olsen og Niels Christensen.

Man kan have en formodning om, at Anders gifter sig med Joen Hansens enke, han optræder jævnligt som fadder, men får ikke selv børn døbt i denne periode.

I 1699 fremgår han af skattelisten  med kone og 1 søn, han fremgår ligeledes i 1710, 1713 og i 1719

Den 5. juni 1719 troloves enkemand Anders Ibsen med pigen Anna Pedersdatter, og efterfølgende får Anders flere børn.

Anders døde i 1738 78 år.

Joen Ibsen.

Født 1709 død 1758.

Mulig fæster i perioden 1738 til 1748.

Joen var søn af Jep Joensen i Borup.

Det er sandsynligt, at Joen var fæster i denne periode, men der er ingen sikre beviser.

Han får døbt en søn i 1738, som bosiddende i Druestrup, men der nævnes ingen bønder fra Druestrup som fadder, han optræder heller ikke som fadder i perioden 1738 til 1742, men i 1742 får han døbt datteren Anna, og her optræder Morten Pedersen fra Druestrupgård og Søren Thomasen fra Nøddegården som fadder.

Efterfølgende nævnes Ingeborg Andersdatter Joen Ibsens hustru fra Druestrup som fadder, både til Morten Pedersens og Søren Thomasens børn indtil omkring 1745.

I 1748 får han døbt i søn Hans, han er da bosiddende i Rode, formentlig hos svogeren Hans Olsen på matrikel 6 i Rode

Christen Olufsen.

Født 1711 død 1797

Fæster fra omkring 1748 til 1778.

Med Christen Olufsen er vi på mere sikker grund, han nævnes som fæster i matriklen fra Bregentved i 1750, og vi ved fra Majvang, at det var sønnen Oluf Christensens enke, der sad på gården, da den blev nedlagt.

Christen Olufsen var søn af Ole Pedersen i Freerslev,  1763 døde Christen Olufsens moder Maren 80 år, så hun har boet på aftægt hos ham.

I 1751 får han sønnen Oluf.

Fra OE i 1771 har vi nedenstående:

Kilde: 

OE-1771

Mandens navn:  Christen Olsen Mandens erhverv:  Fæstebonde Mandens alder:  55 Mandens civilstand:  Gift Mandens nr. ægteskab:  1 Mand død (ja/nej):  Nej Hustru død (ja(nej):  Nej Hustrus alder:  55 Hustrus civilstand:  Gift Hustrus nr. ægteskab:  1 Sogn:  Sønder Dalby Herred:  Fakse Amt:  Præstø

 

I 1778 bliver sønnen Oluf gift med Peder Pedersens datter Kirsten fra Vestergården.

Ungkarl og landsoldat Ole Kristensen og pigen Kirstine Pedersdatter af Druestrup, som forlover Peder Pedersen og Kristen Olsen af Druestrup.

Christen er på dette tidspunkt 67 år, så vi må formode, at sønnen overtager fæstet omkring dette tidspunkt.

Oluf Christensen.
Født 1751 død 1831
Fæster fra ca 1778 til 1831.

Om Oluf har vi folketællingerne fra 1787 og 1801.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druelstrup Bye, , , FT-1787, C4349
Ole Christensen 35  Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand 
Kirsten Pedersdatter 32  Gift Madmoder  
Hans Olsen 9  Ugift Deres Børn  
Peder Olsen 7  Ugift Deres Børn  
Karen Olsdatter 5  Ugift Deres Børn  
Niels Olsen 4  Ugift Deres Børn  
Kristen Olsen 71  Gift Mandens Fader Indsidder 
Karen Hansdatter 71  Gift Hans Kone  
Kristen Pedersen 20  Ugift Tjenestefolk  
Niels Olsen 19  Ugift Tjenestefolk  
Dorte Bentsdatter 17  Ugift Tjenestefolk  
Hans Pedersen 70  Gift Manden Inderste 
Ingeborg Andersdatter 80  Gift Hans Kone

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Druestrup, 1, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Kristensen 50  Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Kirsten Pedersdatter 44  Gift hans kone  
Hans Olsen 22  Ugift deres barn  
Peder Olsen 20  Ugift deres barn  
Karen Olsdatter 18  Ugift deres barn  
Niels Olsen 17  Ugift deres barn  
Ellen Olsdatter 8  Ugift deres barn  
Maren Olsdatter 9  Ugift deres barn  
Margrete Olsdatter 7  Ugift deres barn

Oluf døde i 1831, og iflg. Majvang søgte grev Moltke i 1834 om at nedlægge gården. 

Dette må nu være sket tidligere, for ved folketællingen i 1834 sidder enken Kirsten Pedersdatter som enke og almisselem  i en stue på Vestergården, hvor hun var født.