Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Vestergården, Druestrup, Dalby, matrikel 1a

Vestergården, Druestrup, Dalby, matrikel 1a

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Matriklen 1664 angiver gårdens ejer som Capitelgods, fæsteren var Niels Christensen og gårdens hartkorn var sat til 11 td 3 1/2 sk

Ud fra matriklen 1680 kan vi se, at gården på dette tidspunkt hørte under Turebyholm fælles med Kristian Eggertsen i København.

Matriklen angiver gårdens hartkorn til 8 - 1 - 2 - 2 og gårdens fæster til Niels Christensen.

Fæstere på gården
Niels Christensen før 1660 til 1705
Anders Pedersen 1705 til 1743
Peder Pedersen 1743 til 1778
Hans Hansen 1780 til 1815
Hans Hansen 1815 til 1836
Ole Pedersen 1836 til 1859
Enken Ane Sophie Hansdatter 1859 til 1866
Hans Olsen 1866 til 1890
Jens Christian Jensen 1891 til 1902
Hans Christensen 1902 til

Niels Christensen.

Født 1623 død 1705.

Fæster fra før 1660 til 1705

Niels fremgår af skattelisten i 1660 med 2 personer, han fremgår ligeledes i 1663

Skattemandtalslisten fra 1674 bekræfter Niels Christensen som fæster.

I 1675 får han døbt datteren Kirsten, der blev gift med efterfølgeren.

I 1677 nævnes han med både skorsten, bageovn og kakkelovn, 3 køer og 6 heste.

I 1686 nævnes han med hustru, 1 dreng og 1 pige, 6 heste, 4 køer, 3 geder, 1 får og 3 svin.

I kopskatten i 1699 nævnes han med hustru, 1 karl og 1 datter

Niels døde og blev begravet i 1705 82 år, og i 1708 begraves Niels Christensens enke i Druestrup 77 år, hun var således født omkring 1631.

Anders Pedersen.

Født omkring 1671 og døde 1743.

Fæster fra ca 1705 til 1743.

Der er ingen sikker dokumentation for den næste fæster i rækken, men fra 1705 dukker Anders Pedersen op i kirkebøgerne, som fadder i Druestrup, det er derfor min antagelse, at han overtager fæstet efter Niels Christensen.

Anders nævnes i kopskatten i 1710 og i 1713 med 1 dreng og 1 pige ansat, han fremgår ligeledes i 1719.

Fra en dåb i 1720 ved vi yderligere, at han var gift med Kirsten Nielsdatter, formentlig Niels Christensens datter.

Anders døde i 1743, og året efter døde enken.

Peder Pedersen.

Født 1716 i Kæderup død 1778 i Druestrup

Fæster fra 1743 til 1778.

Peder var søn af Peder Mortensen og Ellen Pedersdatter i Kæderup og bror til Morten på nabogården Druestrupgård.

Peder er i Druestrup i 1743, da han blev gift med Inger Jeppesdatter fra Nyby, datter af Jeppe Nielsen og Dorthe Jensdatter i Nybye og en søster til broderen Mortens kone.

Matriklen fra Bregentved i 1750 bekræfter, at Peder var fæster på Vestergården. Peder og Ellen fik følgende børn:

Jens født 1745
Dorthea født 1748
Niels født 1750
Kirsten født 1754 gift med Ole Christensen på Storegården.

Inger døde i 1763, og Peder giftede sig året efter med Else Christensdatter.

Peder og Else fik sønnen Christen født 1766.

Peder døde i 1778 og Else giftede sig igen i 1779 med Hans Hansen.

Hans Hansen.

Født 1751 død 1815

Fæster fra 1780 til 1815.

Fæsterækken er herefter i overensstemmelse med  Majvang.

Hans og Else fik ingen børn, og Else døde i 1785.

Hans giftede sig kort efter med Kirsten Frederiksdatter, en datter af Frederik Larsen på matrikel 3 i Babberup.

Hans og Else fik følgende børn:

Hans født 1787 død 1836

Kirsten født 1796.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Druestrup, 8, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 50  Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Kirsten Frederiksdatter 47  Gift hans kone
Hans Hansen 14  Ugift deres barn
Kirsten Hansdatter 6  Ugift deres barn
Kristoffer Larsen 28  Gift tjenestefolk
Ane Rasmusdatter 16  Ugift tjenestefolk

Hans døde i 1815, hvorefter sønnen overtog fæstet.

Hans Hansen.
Født 1787 død 1836
Fæster fra 1815 til 1836

Hans var blevet gift i 1811 med Ane Nielsdatter, en datter af Niels Nielsen i Aas

Hans og Ane fik følgende børn:

Ane Sophie født 1815 gift med efterfølgeren Ole Pedersen
Maren Cathrine født 1820
Johanne Marie født 1823

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, En gaard, 56, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 47  Gift  Gaardmand
Ane Nielsdatter 47  Gift  Hans kone
Ane Sophie Hansdatter 20  Ugift  Deres barn
Maren Cathrine Hansdatter 14  Ugift  Deres barn
Johanne Marie Hansdatter 11  Ugift  Deres barn
Christen Nielsen 31  Ugift  Tienestekarl 

Hans døde i 1836.

Ane boede på aftægt hos datteren og svigersønnen og døde først i 1874, 87 år.

Ole Pedersen.

Født 1802 i Hellested som søn af gårdmand Peder Hansen, død 1859

Fæster fra 1837 til 1859.

Året efter Hans døde giftede den ældste datter Ane Sophie sig med ungkarl Ole Pedersen af Hellested, hvorefter Ole overtog fæstet.

Ole og Ane Sophie fik følgende børn:

Hans født 1838
Kirsten født 1840
Peder født 1847

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, en Gaard, 7, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Pedersen 49  Gift  Gmd, Huusfd Hellested Sogn, Præstø Amt
Ane Sofie Hansen 35  Gift  Hans Kone Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Olsen 12  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Kirsten Olsen 10  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Olsen 3  Ugift  Deres Børn Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Nielsen 64  Enke  Aftægtskone, der forsørges af Huusfaderen Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Hansen 23  Ugift  Tjenestefolk Karise Sogn, Præstø Amt
Christjan Pedersen 14  Ugift  Tjenestefolk Karise Sogn, Præstø Amt
Johanne Marie Hansen 26  Enke  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Bodild Kirstine Jensen 22  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Nielsen 34  Gift  Inds, Dgl, Huusfd. Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Hansen 33  Gift  Hans Kone Tersløv Sogn, Sorø Amt
Johanne Nielsen 56  Enke  Agtægtskone, der forsørges af Huusfaderen Tersløv Sogn, Sorø Amt

Ole døde allerede i 1859, 57 år gammel, hvorefter Ane Sophie videredrev fæstet med sønnen Hans som bestyrer.

I 1866 blev en del af jorden udstykket, og sønnen har formentlig overtaget fæstet eller frikøbt gården på dette tidspunkt.

Hans Olsen.

Født 1838 død 1890

Fæster/gårdejer 1866 til 1890.

I 1869 giftede Hans sig med enken Maren Pedersdatter fra Himlingøje.

Hans og Maren fik ingen børn.

Både ved folketællingen i 1880 og i 1890 står Hans som gårdejer, gården er derfor frikøbt før dette tidspunkt.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup By, Gårdejer, 15-12, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olsen 51  Gift Husfader Gaardejer Dalby Sogn, Præstø Amt
Maren Pedersen 53  Gift Husmoder  Himlingøje Sogn Præstø Amt
Ane Sophie Hansen 76  Enke  Aftægtskone Dalby Sogn, Præstø Amt
Johanne Marie Nielsen 30  Ugift Tjenestetyende Pige Dalby Sogn, Præstø Amt
Harald Vigo Teglvang 45  Ugift Tjenestetyende Karl Kjøbenhavn
Niels Peder Pedersen 12  Ugift Tjenestetyende Dreng Dalby Sogn, Præstø Amt

Hans døde i 1890.

Jens Christian Jensen.

Gårdejer 1891 til 1902

Ifølge Majvang havde Jens Christian Jensen gården i denne periode.

Hans Christensen.
Gårdejer 1902 til

Ifølge Majvang overtog Hans Christensen gården i 1902

Jens Pedersen.

Født 1843

Gårdejer

Ifølge Majvang overtog Jens Pedersen gården mellem 1902 og 1911, folketællingen i 1916 viser:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 1a, 290, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Petersen 4/11 1843  Gift Husfader Fhv. Gmd. i Landbrug
Ane Magrethe Petersen 24/5 1853  Gift Husmoder Husgerning

samt sønnen og efterfølgeren:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 1a, 291, FT-1916, C4896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Petersen 11/5 1888  Ugift Husfader Landbrug
Rasmus Ferdinan Nielsen 22/9 1899  Ugift Tjenestetyende Landbrug
Ellen Jensen 10/11 1899  Ugift Tjenestetyende Landbrug

Lars Pedersen.

Født 1888 død

Gårdejer ? til 1934

Ved folketællingen i 1921 står Lars Pedersen som gårdejer:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Druestrup, 1a, Vestergaard, 326, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 11/5 1888 Ugift Husfader Gaardejer Testrup Sogn, Sorø Amt
Magrethe Pedersen 24/5 1853 Enke Husmoder  Faxe Sogn, Præstø Amt
Ferdinand Nielsen 22/9 1899 Ugift Tyende Forkarl Randlev Sogn, Aarhus Amt
Erik Galdstrøm 30/3 1906 Ugift Tyende Karl Sverrig

Ifølge Majvang havde Lars Pedersen gården til 1934, hvor den blev overtaget af Georg Pedersen.

Gården er i dag på ca 24 ha, stuehuset er fra 1727.

Sommer 2009