Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Folketælling Ribe 1748

Folketælling Ribe 1748

— Arkiveret under ,

Ribe amt, Ribe herred, Ribe sogn, Ribe stiftsarkiv B9-1027 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

Først nævnes navn, derefter erhverv og til sidst antal børn.

1. Nicolai Gartner, nærer sig af samme. 1 søn 23 år, er student. 1 søn 15 år, på dansk skole, 1 søn 12 år, i latinsk skole, 1 søn 10 år, går i dansk skole, 2 døtre, hjemme hos forældrene.

2. Niels Christensen, vindmøller?, 1 søn er præst, 1 søn er degn, 1 søn er mit? Møller, 1 datter hjemme hos faderen, 1 datter på Sjælland er degnekone.

3. Jørgen Tranberg, biletskriver og derhos logerer fremmede folk, og forhen 1 gl. officer af garnisonen, 1 datter 13½ år, 1 datter 12½ år, begge går i syskole.

4. Lars Bryllon, farver, 2 sønner, 10 år, 1 datter 8 år, 1 datter 6 år, 1 datter 4 år og 1 datter 1 år. De ældste går i skole, og de små er hjemme hos forældrene.

5. Simon Knudsen, udrider, nærer sig af avling, 1 søn 12 år, hos en urtekræmmer i København, 1 søn 8 år, går i skole, 3 døtre, hvoraf de tvende går i skole.

6. Godske Christiansen, bager, 1 søn 3 år, 1 datter 2 år.

7. Lars Jensen, konsumptionsforvalter, nærer sig af købmandskab, er hos ham en halvbroder 16 år, 1 ditto 14 år, 1 ditto 12 år, 1 ditto 11 år, 1 halvsøster 17 år, halvbrødrene går i skole, men halvsøsteren er hjemme hos ham.

8. Hans Jørgensen, kro- og avlsmand, 1 søn er degn, 1 ditto er student, 1 datter hjemme hos faderen.

9. Thomas Clausen, proprietær, ejer af vindmøllen, så og bruger avling, 1 søn 7 år, 1 datter 5½ år, begge går i skole.

10. Jørgen Hjuler, daglønner, 1 søn 7 år og 2 små døtre, som alle er hjemme.

11. Jens Christensen, feldbereder, 1 datter ¾ år.

12. Thomas Carlsen, hattemager, 1 søn, i latinsk skole.

13. Søren Carlsen? vindmøller?, 2 små døtre, som er hjemme.

14. Ludvig Blæhr, nærer sig af købmandskab, 1 søn ½ år.

15. Nis Nissen, øltapper og avlsmand, 1 søn 12 år, går i skole.

16. Hans Gerdes, bruger avling og købmandskab, 1 søn 1 år.

17. Niels Pedersen Smed, daglønner og brænder, 1 søn 11 år, går i latinskole, 1 datter 15 år som tjener.

18. Niels Tveed, bager rugbrød og liden avling, 1 søn 18 år, 1 ditto 13 år, begge hjemme, 1 datter 19 år, tjener hos fremmede.

19. Monsr. Kiølholt, guldsmed, 1 søn 10 år går i latinskole.

20. Anders Hansen, skomager, 2 små piger.

21. Jørgen Jensen, daglønner, 1 søn 13, går i skole, 1 datter 5 år hjemme.

22. Jochim Schultz, bruger høkeri og flækker sko, 1 søn 3½ år, 1 ditto 1 år.

23. Hendrich Møller, tømmermand.

24. Mickel?, kimner?

25. Peder Jørgensen, daglønner, 1 datter 12 år, 1 ditto 10½ år, begge sidder hjemme og spinder.

26. Bagge Iversen, kimmere? 1 datter 19 år, 1 ditto 15 år, ligeledes hjemme og spinder.

27. Daniel Fritz, glarmester, 1 stedsøn 9 år, går i latinskole, 1 steddatter 5 år går i skole, 1 ditto 1 år.

28. Uldrich Casper og søn Casper Uldrich, nærer sig af skrædderhåndværket, foruden fornævnte søn så har han endnu 3 sønner, som alle bruger skræd-derhåndværket.

29. Jens Notlers enke, bruger liden avling og spinden, 1 datter 12 år, 1 ditto 10 år, begge hjemme.

30. Poul Nielsen, daglønner, 1 datter 1½ år.

31. Daniel Larsen, tømmermand.

32. Jens Lollick, murermester, 1 søn, gift her i byen, 1 ditto, er i Tønder?, 1 datter, er på landet at kniple.

33. Søren Tømmermands enke, bruger spinden.

34. Anders Badskær, nærer sig af liden avling, 1 søn som er til Ribe.

35. Jens Kudsk, daglønner, 1 steddatter 22 år, tjener på landet.

36. Poul Murmand, daglønner, 1 svag datter 16 år, er hjemme.

37. Niels Mortensen Bruun, bruger fiskeri og liden avling, 1 søn, gift her i byen, 1 datter også gift, 1 ditto 20 år, hjemme.

38. Jil? Jensen, nærer sig af liden avling, 3 sønner, som alle er gift andensteds, 1 datter gift her i byen, , voksen ditto, tjener her i byen, 1 voksen ditto tjener i ???, 1 voksen ditto er hjemme.

39. Hans Clemensens enke, bruger spinderi,1 steddatter 20 år, 1 hendes egen 15 år, begge hjemme.

40. Lars Skade, blegmand i Hundegaard blegdam, 1 datter 24 år er hjemme.

41. Hans Tveed, bruger øltapperi og liden avling, 1 steddatter 24 år er hjemme.

42. Jens Rasmussen, lige såvel tapperi og liden avling, 1 søn 8 år går i skole, 1 datter 13 år går i syskole, 1 liden datter 2½ år, hjemme.

43. Bertel Nielsen, skomager, 1 søn 24 år, er skomagersvend, arbejder i Tønder?, 1 ditto 19 student, 1 ditto 16 lærer skrædderhåndværket her i byen, 1 ditto 13 år går i skole, 1 datter 22 år, tjener i Flensborg, 1 ditto 14 år, tjener her i byen, 1 ditto 9 år hjemme.

44. Henrich Meler?, daglønner.

45. Søren Udrider, øltapperi og bruger gæsteri og avling, 1 stedsøn, student, 1 ditto som er skriverkarl ??????

46. Niel Andersens enke, bruger avling, 1 søn 23 år, tjener hende, 1 ditto 8 år går i skole, 1 datter, gift her i byen, 1 ditto 16 år tjener her i byen, 1 ditto 13 og 1 ditto 11, begge hjemme hende til hjælp, nok 2 små ditto som går i skole.

47. Anders Kirkeby, bruger avling, 1 datter 12 år hjemme, 1 ditto 11 år tjener her i byen.

48. Søren Bede, daglønner, 1 søn 10 år, 1 ditto 2 år, 1 datter 7 år, 1 ditto 4½ år alle hjemme.

49. Hans Hendrech, karetmager.

50. Hans Hansen, tømmermand, 1 søn 5 år, 1 datter 9 år, 1 ditto 4 år, 1 ditto 3 år og 1 ditto 1½ år, de ældste går i skole.

51. Johanne Delleri?, spinder, 1 voksen datter 23 år, er hjemme.

52. Christopher Otte, ernærer sig af parykmagerhåndværk.

53. Christian Johansen, farverhåndværk, 1 dreng 3 år, 1 datter 12 år, begge hjemme ved faderen.

54. Claus Nielsen, er daglønner, 1 søn 18 år, tjener her i byen, 1 datter 1 år er hjemme.

55. Anne sal. Jens Blegmand, ernærer sig af spinden, 3 børn, 1 er hjemme, 2 tjener her i byen.

56. Jens Jensen Hørn, ernærer sig af kroeri, 1 søn er på landet og er degn, 1 datter 16 år er hjemme.

57. Morten Lund, ernærer sig af bogbinderhåndværk, 5 børn, 1 søn 17 år, er ved bogbinderhåndværk i Haderslev, 1 søn 8 år, er hjemme, 3 døtre, 2 hjemme, 1 tjener i Farup præstegård.

58. Anna Cathrine, sal. Andreas glarmesters, ernærer sig af spinden, 2 døtre, den ene er hjemme og den anden tjener her i byen.

59. Friderich Nielsen Braming, ernærer sig af skomagerhåndværk, 5 børn, 1 søn 12 år er ved skomagerhåndværk, 1 søn 6 år, er hjemme, 1 søn 3 år er og hjemme,1 datter 17 år, tjener på Fanøe, 1 datter 8 år er hjemme,1 datter ½ år er ved faderen.

60. Jochum Henrichsen Bøtker, juvelerer, guldsmed, stemplet papirsforvalter, 1 søn 1 år.

61. Christian Svendsen, ernærer sig som en daglønner, 1 datter 1 år.

62. Johan Friderich Krohp, er privilegeret stadsmusicanter, 3 børn, 1 søm 14 år går i latinsk skole,1 datter 18 år er hjemme, 1 datter 11 år er også hjemme.

63. Hans Hansen Pichmand, ernærer sig af bagerhåndværk og er kirkeværge til sct. Cathrine kirke, 1 datter 2 år.

64. Kiersten, sal. Morten Bentsens, ernærer sig af spinden og rede midler.

65. Maren, sal. Slagtermester Ørtels, ernærer sig af slagten, 4 børn, 1 søn 19 år er slagtersvend hjemme, 1 søn 23 år er smedesvend i København, 1 datter i København, 1 datter i Gram præstegård.

66. Zidsel, sal. Hans Jørgen Richmands, har ingen næring, 1 søn 10 år går i latinsk skole.

67. Anna, sal. Jørgen Windfeldts, ernærer sig af at læse for børn, 2 sønner, 1 søn 21 år er student, 1 søn 16 år går i skole.

68. Peder Andersen, ernærer sig af kroeri, 5 børn, 1 søn 10 år, 4 døtre, er alle hjemme.

69. Thomas Jensen, ernærer sig af gartneri, 4 børn, 1 søn 8 år, 1 søn 6 år, 2 døtre, er alle hjemme.

70. Niels Jepsen Nyemand, ernærer sig af gartneri, 3 børn, 1 er gift, 1 i København, 1 hjemme.

71. Niels Warming, ernærer sig af fiskeri, 6 børn, den som er hjemme er 18 år, 3 sønner i fremmede hænder, 3 døtre ligeledes.

72. Niels Enholm, ernærer sig som daglønner, 2 børn.

73. Niels Brasen, har ingen næring, men er byens kæmner, 1 søn 21 år, er ved bagerhåndværket i Flensborg,1 datter er hjemme, (er det ham der nu nævnes med 10 børn?), 7 sønner 3 døtre, 1 søn 15 år går i latinsk skole, 1 søn 13 år går i den danske skole, 1 søn 10 år ligeledes, 1 datter gift med løjtnant Almer, de andre er alle voksne og blandt fremmede hænder.

74. Bertel Nielsen, ernærer sig af grovbrødbageri, 4 børn, 1 søn 13 år er hjemme, 1 søn 13 ligeledes, 1 søn 6 år ligeledes, 1 datter 16 år ligeledes.

75. Jens Nyemand, ernærer sig af sadelmagerhåndværk, 2 børn, 1 søn 5 år går i dansk skole, 1 søn 3 uger.

76. Diderich Jørgensen, ernærer sig af klejnsmedhåndværk, 3 børn, 1 søn 6 år i dansk skole, 1 søn 2 år hjemme, 1 datter 4 år hjemme.

77. Hans Nicolai, ernærer sig af snedkerhåndværket,2 børn, 1 dreng 12 år er ved knapmagerhåndværket her i byen, 1 dreng 1 år.

78. Margrethe, sal. Altners, ernærer sig af spinden, 2 døtre er begge hjemme og knipler.

79. Dorthea, sal. Peder Hansens, ernærer sig af spinden.

80. Herman Christensen, er murermester, 1 søn 30 år, får klosterpenge.

81. Anders Andersen, er daglønner, 3 børn, 1 søn 3 år hjemme, 1 søn 8 uger, 1 datter 12 år hjemme.

82. Hans Sørensen, er daglønner, 1 datter 8 år hjemme.

83. Nicolai Mauridsen, nærer sig af murmesterhåndværk, stadstambur, 4 børn, 1 søn 10 år ved snedkerhåndværk, 1 søn 14 år, 1 søn 8 år, 1 datter 11 år går alle i dansk skole.

84. Mads Madsen, en formand.

85. Christopher Nielsen, er formand og grovbrødbager, 1 søn 12 år går i dansk skole.

86. Anders Jepsen, ernærer sig som bødker.

87. Niels Sørensen, daglønner.

88. Arenth Teoulsen, daglønner.

89. Hans Ulf, med breve fra posthuset, 5 børn, 3 sønner, 2 døtre er alle blandt fremmede.

90. Jr. Hansen, ernærer sig af handskemagerhåndværket, 1 søn er hjemme.

91. Niels Andersen Elm, ernærer sig af skomagerhåndværk.

92. Anders Nielsen, er hos sin fader for skomagersvend, 1 søn 1 år hjemme.

93. Peder Pedersen, er hattemager, 7 børn, 1 søn 15 år holdes ved håndværket, 1 søn 7 år og 1 søn 8 år som begge går i skole, 4 døtre er alle hjemme.

94. Niels Jensen Gram, er handskemager, 1 søn 2 år hjemme og 3 steddøtre.

95. Anders Christensen Kreiberg, skrædder og værtshusmand, 2 børn, 1 søn 10 år går i dansk skole, 1 datter 2 år.

96. Christen Christensen, snedker, 2 børn, 1 søn 4 år og 1 datter ¼ år begge hjemme.

97. Jens Nielsen Gram, ernærer sig af handskemagerhåndværk, 1 søn 30 år er handskemagersvend, 1 datter i København.

98. Madame Diderichsen, har ingen næring, 1 søn 14 år går i latinsk skole.

99. Cathrina, sal. Andreas Nielsen Boaggers, har ingen næring, 2 børn, 1 søn 13 år går i dansk skole, 1 søn 11 år går i latinsk skole.

100. Ander Rasmussen Biis (Riis), er skomager.

101. Poul Poulsen, er formand, 1 datter ½ år.

102. Telde Jensen, daglønner, 4 børn, 1 søn 10 år, 1 søn 8 år, 1 søn 6 år går alle i dansk skole, 1 datter 3 år.

103. Harch Hansen, er skomager.

104. Morten Rasmussen, er snedker, 4 børn, 1 søn gift her i byen, 1 søn studiosus, 1 søn 23 år snedkersvend,1 datter 20 år.

105. Christen Terchelsen, er bødker, 1 søn 8 år i dansk skole.

106. Hans Ibsen, er handskemager, 3 børn, 1 søn gift her i byen, 1 søn 12 år er ved håndværket, 1 datter 10 år.

107. Jens Lydigsen, klejnsmed og værtshusmand, 4 børn, 1 søn 4 år, 3 døtre alle hjemme.

108. Conrad Weddel, kirkeværge.

109. Hans Andersen, skomager, 1 søn gift her i byen.

110. Rasmus Mortensen, snedker, 1 søn 4 år1 datter 6 år, 1 datter 2 år alle hjemme.

111. Peder Lauridtzen, feldbereder, 3 børn alle piger, er hjemme.

112. Peder Bierchler, er daglønner, 1 søn 13 uger, 1 datter 6 år.

113. Iver Nielsen, daglønner, 3 børn, alle piger.

114. Oluf Pedersen, daglønner, 1 søn 4 år, 1 datter 6 år, 1 datter 3 år.

115. Chresten Nielsen, er toldvisiteur, 3 døtre alle fuldvoksne og hjemme.

116. Berent Lydigsen, klejnsmed, 4 børn, 1 søn 21 år ved håndværket, 1 søn 10 år går i skole, 1 datter gift her i byen, 1 datter 17 år hjemme.

117. Eschild Simonsen, kirkeværge og byens kasmester?, 1 søn 23 år studiosus.

118. Johan Fith, er gartner.

119. Rasmus Høg, kromand og formand, 3 børn, 1 søn 6 år, 1 datter 4 år g 1 datter 1 år.

120. Svend Michelsen Harrebye, skomager, 2 børn, 1 søn 6 år går i skole, 1 søn 4 år.

121. Anna Cathrine, sal. Niels Barfods enke, nærer sig af kroeri, 1 søn 10 år er hjemme.

122. Hans Knudsen, sadelmager, 1 søn 9 år går i skole, 1 datter ligeledes.

123. Christen Christensen Dyreborg, skomager, 3 børn, 1 søn 7 år, 1 søn 5 år og 1 søn 3 år alle i skole.

124. Thomas Thomsen, handskemager, 5 børn, 1 søn 18 år ved drejerhåndværket, 1 søn 16 tjener på amtsstuen, 3 døtre.

125. Søren Thomsen, handskemager, 2 børn, 1 søn studiosus, 1 datter 24 år hjemme.

126. Maren Spilmands, ingen næring.

127. Herman Bertelsen, er slagter, 5 børn, 1 søn er præst, 1 søn studiosus, 1 søn 12 år går i skole, 1 søn 10 år ligeledes, 1 datter 5 år er hjemme.

128. Christopher Enevoldsen, nærer sig af liden avling, 3 drenge og 1 pige, 20 år er ti skibs, 17 år, 13 år og pigen? 14 år.

129. Søren Nielsen, nærer sig lidet (af) korn og lidet træsalg, 2 drenge, 2 piger, 6 år, 8 dage, (pigerne?) 8 år og 2 år.

130. Niels Bjerum, nærer sig lidet (af) kroe(ri), 2 sønner (1) 20 år skriver for junker Poulsen, (1) 14 år i latinske skole, 1 datter 11 år.

131. Anders Andersen, en daglønner, 3 sønner, 16 år skrædderhåndværk, 10 år skrædderhåndværk, 4 år, 1 datter 7 år.

132. Hans Godsche, en daglig skilling, 1 datter 16 år.

133. Christian Albrecht Jessen, nærer sig af lidet handel,1 søn 3¼ år, 1 datter 1¼ år.

134. Peder Knudsen, nærer sig af malerhåndværk, 1 søn ½ år, 1 datter 4 år.

135. Jes Jensen, daglønner, 1 søn 18 år, rebslagerhåndværk, 1 datter 20 år.

136. Anders Lauritsen Gasse, har ikke nogen næring, vanfør i den ene arm, 1 søn 6 år, 1 pige 10 år.

137. Christen Mikkelsen Smed, af smedehåndværk, 4 sønner, 15, 13, 8 og 7 år.

138. Karen Jensdatter Roagers, nærer sig af ringe handel, som en enke.

139. Jep Nielsen, nærer sig med tvende heste, 2 piger 10 og 1½ år.

140. Maren Foersums, nærer sig af lidet lærreds? gerning, 1 datter 22 år.

141. Adolph Friderich Schertling, kan ingen håndværk, ej heller nu kan fortjene noget, siden han udi afvigte sommer er kommet til skade udi sin højre arm, hans næring er hans kone, kan sy nogen fruentimmer arbejde uden svende eller drenge.

142. Anders Nielsen Buntmager, bundtmagerhåndværk, 1 datter ½ år.

143. Rasmus Skrædder, skrædderhåndværk.

144. Dynes Jensen Rebslager, rebslagerhåndværk, 3 sønner, 1 16 år lærer rebslgerhåndværk, 8 og 2 år, 6 piger 21, 15, 12, 10, 6 og 2 år.

145. Anders Mortensen, nærer sig af lidt træsalg og lidt småhandel, 1 søn ½ år.

146. Søren Hansen Skipper, nærer sig med et lidet skib og kro, 2 sønner 7 og ½ år, 2 piger 9 og 5 år.

147. Maleen Foersums, nærer sig af lidet lerredsgerning, 2 sønner 12 år i latinske skole, 1 søn 10 år, 2 døtre 16 og 14 år.

148. Bodild Hiulers, med en spindtræ?.

149. Peder Pedersen Bagger, nærer sig af bagerhåndværk, 1 søn 5 år. 1 datter 2 år.

150. Jens Christensen Ølbye, en daglønner, 2 døtre, 28 og 19 år.

151. Christian Hansen, endaglønner, 1 datter 18 år.

152. Tim Grausen, en daglønner.

153. Flambech Sandholt, en daglønner.

154. Andreas Rup, af skomagerhåndværk, 1 datter 12 år.

155. PederMathiesen nærer sig af lidet kroe og lidet avling.

156. Niels Jensen, nærer sig med 2de heste, 1 søn 22 år udi København hos stadshofmand Tavers (Favers?), 2 døtre 19 og 15 år.

157. Niels Christens Born?, endaglønner.

158. Anna Glarmesters, af en spindtræ?, 1 søn 18 år i latinske skole, 1 datter 11 år.

159. Svend Svendsen, en daglønner, 2 piger 19 og 16 år.

160. Søren Sørensen Blegmand, en daglønner, 1 søn 10 år.

161. Vagtmester Linnet, beboer sit hus med tilhørende have.

162. Madme. Hansens, bebor sit hus, 2 sønner, 1 søn 21år, hører i latinske skole, 1 søn 19 år, student.

163. Johannes Christensen Angel, af smedehåndværk, 2 sønner 9 og 6 år.

164. Jens Christensen Warming, ernærer sig af kroeri, 1 datter 1½ år.

165. Peder Poulsen Bager, hvedebrødsbager, 1 datter 10 år.

166. Hans Lund Rytter, bebor sit eget hus, nærer sig af kroeri og skomager-håndværk, 1 datter 3 uger.

167. Hans Rasmussen, nærer sig af væverhåndværk, 1 søn 19 år lærer skoma-gerhåndværk, 1 søn 5 år, 3 piger 18, 16 og 2 år.

168. Anna Jensdatter, nærer sig af en spindtraae.

169. Niels Nielsen Bagmand, nærer sig af lidet rugbageri, 1 søn 4 år, 2 døtre 2 og ¼ år.

170. Niels Lauridsen Ludstrup, nærer sig med heste og vogn, 1 datter 14 år.

171. Michel Svendsen, af skomagerhåndværk.

172. Jendre Pedersen, skoleholder, men undertiden ganske ringe, fordi foræl-drene holder børnene ganske lidet i skole, en del formedels armod, dels forsømmelse, 1 søn 11 år i latinsk skole, 2 døtre 7 og 4 år.

173. Anna Jesdatter, med en spindtraae.

174. Søren Knudsen, af lidet kroeri, 2 sønner 10 og 8 år, 3 døtre 6, 4 og ½ år.

175. Niels Munch, skrædderhåndværk, 1 søn 4 år, 3 døtre 11, 6 og 2 år.

176. Peder Hattemagers enke, et lidet syen, 1 søn 23 år skræddersvend.

177. Gregers Almstok, lidet kroeri, 2 sønner 2 og 2 år.

178. Jens Jensen Aschov, af lidet avling og heste og vogn.

179. Mads Pedersen, heste og vogn.

180. Madme. Gosmann, lever af hendes eget, 1 datter 45 år.

181. Anders Pedersen Veys, af læret (lærred?) handel, 2 sønner 25 og 23 år, 1 datter 16 år.

182. Anders Rasmussen, af læret handel, 1 steddatter 28 år.

183. Anders Rasmussen, af væverhåndværk, 1 søn ½ år, 1 datter 3 år.

184. Madme. Lunds, af en spindtraae.

185. Katrin Caspers, af en spindtraae, 1 datter 18 år.

186. Karen Hansdatter Kragh, af væven.

187. Peder Simonsen, en daglønner.

188. Peder Moorsen, daglønner, 1 søn 21 år i Flensborg, 1 søn 15 år ditto, 2 piger 16 og 9 år.

189. Mads Hansen, en daglønner.

190. Christen Hermansen, skoflikker.

191. Madme. Poulsens, bebor hendes eget hus, en spindtraae.

192. Anna Frantsens enke, nærer sig af væven,1 søn 15 år lærer skrædderhånd-værk.

193. Niels Bertelsen, murermester, 1 datter 28 år.

194. Anna Tambours en enke, af en spindtraae, 1 søn 20 år rytter, 1 søn 18 år lærer skomagerhåndværk, 1 søn 15 år, 2 piger 22 og 12 år.

195. Hans Frandsen, skrædderhåndværk.

196. Jens Harboe, af væverhåndværk, 2 døtre 39 og 35 år.

197. Martin Glasmeyer, parykmager, 1 datter 8 år.

198. Michel Uldrichsen, skrædderhåndværk, 2 søner 4 og 1 år.

199. Jep Carlsen, skrædderhåndværk, 1 søn 12 år i latinske skole, 2 sønner 6 og 1 år.

200. Jes Bonnesen, bager bakkels, 1 pige 15 år.

201. Michel Christensen, murmand, 1 datter 24 år.

202. Anders Orbech Rytter, bebor sit hus, 2 piger 4 og ½ år.

203. Hans Kastbierg, en daglønner, 1 søn 6 år.

204. Friderich Schøt, en daglønner, 1 pige 23 år.

205. Conrad Pedersen Schøt, en skoflikker.

206. Karen, Niels Aarups enke, af en spindetraae, 1 søn 16 år i København hos en urtekræmmer, 1 søn 15 år hos en klejnsmed at lære, 1 søn 12 år hos en skrædder at lære, 1 datter 14 år.

207. Hans Nielsen Slagter, af slagteri, 1 søn 4 år, 5 piger 21, 19, 12, 9, og 6 år.

208. Hans Kruse, af mureri, 2 døtre 12 og 8 år.

209. Ebbe Hollænder, af slagten.

210. Inger Catrin Schøts, af lidet læret, som sælges her til andre, 1 datter 26 år.

211. Lauridtz Michelsen, af kroeri.

212. Niels Christian Angel, af smedehåndværk, 3 sønner 5, 2 og ½ år, 1 pige 6 år.

213. Maren Hjulers, af væven, 1 søn 12 år.

214. Michel Sperling, knapmager.

215. Malen? Fiskers, af en spindtraae.

216. Marten Christensen, af grovbageri.

217. Johan Brandt, parykmager, 1 søn 4 år, 1 datter 1½ år.

218. Jep Andersen Closter, en daglønner.

219. Antoni Leenhart, murermester, 1 søn 4 år, 1 pige 1½ år.

220. Jens Iversen, af kimerhåndværk, 2 piger 12 og 8 år.

221. Niels Hansen Kalhave, af lidet avling og kroholden, 1 søn lærer apotekerkunst.

222. Peder Enevoldsen, klejnsmedehåndværk, 1 søn 5 år og 1 pige 1 år.

223. faderen Enevold Christophersen.

224. Hans Sørensen Tønding, skrædderhåndværket, 5 piger 28, 24, 20, 18 og 14 år.

225. Hans Jørgen Fritz, glarmester.

226. Jens Pedersen, snedker, 2 sønner 10 og 9 år, 1 pige 6 år.

227. Thomas Jensen Svarer (drejer), af (drejerhåndværk, 2 sønner 17 og 14 år begge lærer drejerhåndværket, 2 piger 21 og 18 år.

228. Peder Hansen, af grovbageri, 2 sønner 3 og 1 år, 2 piger 9 og 6 år.

229. Maria, mester Gotfreds enke, en spindtraae, 1 søn 14 år og 1 datter 16 år.

230. Hans Frederichsen Portner, af portneri, 5 drenge, 1 søn 16 år er til skibs, 1 søn 14, 7, 4 og 2 år, 2 piger 19 og 10 år.

231. Otto Vismand, som nærer sig af at han er daglønner, 2 døtre 17 og 15 år.

232. Kresten Dyrebye, som nærer sig af skomagerhåndværk, 2 sønner den ene 30, gift og den anden rytter og 23 år, begge kan skomagerhåndværk, 1 datter 14 år.

233. Morten Hansen, nærer sig af skrædderhåndværk, 1 søn, som er 29 år, thi hans søn er student, 3 døtre 26, 18 og 12 år.

234. Jens Hansens enke, nærer sig af at spinde for andre.

235. Morten Lauridsen, nærer sig af at undervise i læsning, skrivning og regning, 1 søn som er 23 år er student, 1 søn 22 år har lært bagerhåndværk.

236. Andreas Smeds enke, nærer sig af at sy for andre.

237. Claus Hansen, nærer sig af bogbinderi, 3 sønner 8, 6 og 2 år, 2 døtre 10 og 4 år.

238. Christian Pedersen, nærer sig af svarer (drejer) håndværket, 2 døtre, den ene 3 år og den anden 1 måned.

239. Hans Thomsen, nærer sig af handskemagerhåndværk, 1 søn 28 år, 2 piger 30 og 20 år.

240. Nicolaj Clemmensen Skomager, nærer sig af at holde værtshus.

241. Jacob Hansen Møller, nærer sig af hjulmagerhåndværk.

242. Niels Andersen, nærer sig af snedkerhåndværk, 1 datter 2 måneder.

243. Jocum Franck, nærer sig af skomagerhåndværk, 3 sønner 12, 10 og 3 år, 1 datter 6 måneder.

244. Valentin Kejsen, nærer sig af skomagerhåndværk, 1 søn 30 år hos faderen og kan hans håndværk, 2 døtre 22 og 17 år.

245. Sacharias Johan Hendrichsen, nærer sig af at holde værtshus, tillige med hest og vogn, 1 datter 3 år.

246. Lorentz Thun, nærer sig af kobbersmedehåndværk, tillige med værtshus, 3 sønner 1 søn 9 år går i latinske skole, 1 søn 2 år og 1 søn 6 måneder, 2 døtre 7 og 3 år.

247. Nis Jørgensen, nærer sig af bagerhåndværk,, 1 søn 8 år.

248. Kristen Jensen Tye, nærer sig af tømrerarbejde, 2 døtre 4 og 1 år.

249. Jørgen Hustu?, nærer sig af at være daglønner.

250. Jens Jensen, nærer sig af skomagerhåndværk, 1 datter 6 år.

251. Simon Jensen, nærer sig af værtshus, 2 sønner en 14 år og den anden 1 måned, 1 datter 6 år.

252. Erich Nielsen, nærer sig af at holde heste og vogn, 1 søn 12 år og 1 datter 14 år.

253. Anders Jensen, nærer sig af at være murermester, 1 søn 14 år.

254. Anne Eskelsdatter, nærer sig af hendes spinden.

255. Bejammen? Hansen, nærer sig af at holde heste og vogn, 1 søn 1 år.

256. Niels Poulsens enke, nærer sig af hendes avling, 1 søn 3 måneder.

257. Jens Hansen, nærer sig af at holde heste og vogn, 1 søn 21 år har lært parykmagerhåndværk, 1 søn 5 år, 2 døtre 15 og 7 år.

258. Thomas Kristen Sandal, nærer sig af at holde heste og vogn, 2 sønner 6 og 1 år, 1 datter 4 år.

259. Peder Andersen, nærer sig af alle hånde, som han bedst kan fortjene noget ved, tillige med købebrevskab? og værtshus, 3 sønner 16, 11 og 8 år, 3 døtre 6, 3 og 1 år.

260. Jørgen Clemmensen, nærer sig af skomagerhåndværk, 2 døtre 11 og 7 år.

261. Niels Enevoldsen, nærer sig af hans avling med stor besværing, 2 sønner 11 og 6 år, 1 datter 4år.

262. Hans Nielsen Kaalhauge, nærer sig af at holde værtshus.

263. Godtfred Hansens enke, nærer sig af feldberederhåndværk, 2 sønner 30 og 20 år, begge ved moderens håndværk.

264. Nikolaj Wejtsen, nærer sig af rebslagerhåndværk, 1 søn 7 år, 1 søn 3 måneder.

265. Søren Tøstesen, nærer sig af at holde heste og vogn.

266. Niels Frandsens enke, nærer sig af lædertanri?, 2 sønner 24 og 20 år, begge er ved moderen, og kan håndværket.

267. Hans Hariksen, nærer sig af skomagerhåndværk, 2 døtre 4 og 1 år.

268. Niels Jermandsen, nærer sig af at holde alle slags at sælge, 1 søn 18 år ved bondearbejde.

269. Laurids Hansen, nærer sig af grovsmedarbejde.

270. Vilhelm Vilhelmsen Brochmand, nærer sig af at være daglønner, 1 datter 28 år.

271. Hans Johansens enke, nærer sig af hendes sinden, 1 søn 7 år, 2 døtre 14 og 12 år.

272. Jomfru Anne Catrine Lasdatter?, nærer sig af hendes spinden.

273. Peder Jepsen, nærer sig af feldberederhåndværk, 1 søn 4 år, 3 døtre 11, 7 og 1 år.