Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Ølgod og Strellev begravede 1701 til 1731

Ølgod og Strellev begravede 1701 til 1731

Ribe amt - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år.

1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år 5 måneder.

1701 d. 18 feb. døde en ung karl Jens Pedersen i Hungerbjerg og blev begravet d. 20 feb. 29 år og 6 måneder.

1701 d. 25 mar. blev en kvinde lig jordet. Samme kvindelig blev fundet død og druknet i vadet mellem Hejbøl og Agersnap og velbårne Henrich Juhls fuldmægtig Marcus Jensen skrev mig til, at samme kvindemenneske var synet og synsmændene kunne ikke andet se, end at det var sket af en hændelse, så hun ikke havde ombragt sig selv, ikke heller havde nogen andre ombragt hende. Hun var ikke af disse sogne. Marcus Jensen lod spørge til Øster Nør herreders ting om nogen kjendte hende. Man mente vel at hun var kommet fra Nebel.

1701 d. 17 apr. jordet Jesper Vallunds spæde barn som var hjemmedøbt og døde 2 dage efter fødselen.

1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

1701 d. 16 apr. døde Else Pedersdatter, Peder Thomsens datter af Tarp, og blev begravet d. 20 apr. 29 år 2 måneder 14 dage.

1701 d. 5 maj. døde Karen Nielsdatter, Christen Jørgensens hustru i Vallund og blev begravet d. 8 maj. 20 år og 3 dage.

1701 d. 14 maj. døde Jens Pedersens spæde søn af Hjedding sc. Jens Jensen og blev begravet d. 17 maj. 8 dage.

1701 d. 26 maj. døde Anna, Christen Jørgensens datter af Vallund og blev jordet d. 29 maj. 11 uger og 3 dage.

1701 d. 19 maj. døde Niels Christensen af Vallund og blev begravet d. 22 maj. 66 år.

1701 d. 24 maj. døde Iver Jensen af Havlund og blev begravet d. 29 maj. 70 år.

1701 d. 5 jun. blev Christen Jensens nyfødte søn jordet. Han var hjemmedøbt og kaldet Christen og døde strax efter hjemmedåben.

1701 d. 18 jun. døde Niels Nielsens unge datter af Vallund navnlig Kirsten og blev begravet d. 19 jun. 5 år 6 måneder.

1701 d. 24 jun. blev Niels Christensen, sl. Christen Christensens søn af Vognslund jordet 18 år mindre 3 måneder.

1701 d. 24 jun. blev Christen Tarps unge datter i Ølgod by navnlig Anna jordet 3 år 1 måned 8 dage.

1701 d. 17 jul. blev Peder Skrædders navnløse søn af Agersnap jordet.

1701 d. 7 aug. Kirsten Nielsdatter, Niels Ågård i Bjergene hans datter jordet 11 uger.

1701 d. 7 aug. Jep Jensen, som var Jens Jepsens søn af Torlund begravet 6 dage.

1701 d. 21 aug. Christen Pedersen, som var Peder Nielsens barn af Vallund, begravet 21 uger 3 dage.

1701 d. 16 okt. Lisbet Iversdatter, som var Marcus Jensens hustru i List, begravet 47 år 17 dage.

1701 d. 30 okt. begravet Kirsten Sørensdatter, Niels Ågårds gamle moder udi Ølgod Bjerge 87 år.

1702 d. 2 feb. blev Beathe Pedersdatter ved en christelig begravelse bestedt til jorden 63 år 2 måneder 3 dage.

1702 d. 22 feb. en ung karl af Agersnap Peder Hansen 28 år mindre 3 måneder.

1702 d. 9 apr. en ung person af Mejlvang Niels Hansen 21 år 3 måneder 11 dage.

1702 d. 11 jun. Bertels barn af Vallund Karen Bertelsdatter 20 uger. Efter faderens beretning for mig lå det ved moderen om natten da han ikke var til stede og den tid moderen opvågnede fandt hun barnet dødt hos sig. Jeg spurgt at hans velærværdighed provsten var afrejst til Ribe, ellers havde jeg sat mig for at skrive ham til om hans højærværdighed biskoppen var hjemkommen, jeg da kunde åbenbare for ham. Barnet spurgte jeg blev synet men ved ikke hvordan synet gik.
Førend landemodet skulde holdes i Ribe havde jeg sat mig for at tale med prousten mag. (Kren) af Lønborg om samme handel med Bertels kone af Vallund, men som ? kirkeværgerne af Strellev sagde mig at prousten var ikke hjemme og Niels Sørensen af Ølgod by, som var selv i Lønborg d. 18 jul. og ville love penge til prousten, både for sig selv og for mig til nestanstundende prouste mode, sagde mig at prousten var afrejst uden tvivl til Viborg, kom det ikke videre end mit fortsæt. Siden havde jeg min egen karl Christen Pedersen i Lønborg og prousten blev ikke endda funden hjemme. Herpå jeg fattede i ? at skrive brev til bispegården. Som der blev ? af hans velædle højærværdighed var alt ankommen. Dersom imidlertid puurgtes at biskoppen var ikke hjemme, men først til Hammerum herred eller andre steder i norden, måtte jeg indtil nu opholdt ibemeldte.

1702 d. 23 jul. blev Thomas Gregersens barn i Vallund navnlig Morten Thomsen begravet 20 uger.

1702 d. 30 jul. Peder Iversen af Gammelgård 84 år.

1702 d. 6 sep. Maren Olufsdatter, Jacob Thomsens hustru i Ølgod by 33 år 10 måneder.

1702 d. 6 sep. Jacob Thomsens datter Maren 7 uger.

1702 d. 10 sep. Jens Mortensens barn i Ølgod Krog Søren Jensen 16 uger og 3 dage gl.

1702 d. 8 okt. Gregers Christensen af Østbæk 76 år mindre 1 måned.

1702 d. 1 nov. Christen Pedersens navnløse søn.

1702 d. 8 nov. Peder Nielsens hustru i Vallund Anna Gregersdatter 35 år og 4 måneder. Hun døde i barnsnød og fødte ike barnebyrden til verden.

1702 d. 29 okt. Niels Nielsens barn af Vallund kaldet Christen. Jens Thomsens hustru i Ekknud bar barnet.

1702 d. 15 nov. Sidsels uægte barn i Vesterlist, som hun havde avlet udi hor med en gift mand af Agersnap Las Christensen. Samme barn blev hjemmedøbt af fostermoderen og levede ikkun 3 timer efter fødselen. Blev synet af tvende mænd som kunne ikke syne at moderen kunne være årsag til barnets død. Det blev kaldet Peder den tid det blev hjemmedøbt.

1702 d. 20 nov. Christen Nissens barn af Vestkjær som var hjemmedøbt af mig, er kaldet Anna, som døde på 6 dag efter at det var født til verden, men anden dagen efter det var døbt.

1703 d. 1 jan. Christen Jørgensens barn af Vallund. Barnet havde ikke liv da det var fød og kom her til verden. Det var ellers et drengebarn.

1703 d. 23 jan. Anna Nielsdatter som var Niels Skrædders datter af Harkis 12 år.

1703 d. 28 maj. Niels Clammensens kone i Havlund Anna Iversdatter 40 år.

1703 d. 2 jun. Christen Jespersens navnløse barn af Torlund.

1703 d. 15 jul. Maren Nielsdatter Niels Sørensens liden datter af Ølgod by 18 uger og 1 dag.

1703 d. 22 jul. Johanne Christensdatter, gl. Christen Pedersens kone i Agersnap 80 år.

1703 d. 4 aug. Niels Bertelsen, som var Bertels søn af Vallund 15 uger. Samme 15 uger gammel var bleven tagen død op d. 1 aug. om morgenen efter faderen Bertels beretning. Samme dag d. 1 aug. 1703 kom bemeldte Bertel Nielsen af Vallund til mig ved aftens tider og berettede hvorledes barnet græd, da det nylig var bleven lyst om morgenen og så stod han op af sin seng og tog barnet til sig i sengen, hvor hans hustru også lå, og derpå faldt de begge to i søvn. Men da de opvågnede, var barnet dødt i sengen hos dem. Jeg havde i sinde, jeg vilde straxen skrive hans velædle højærværdighed prousten til derom, men som jeg spurgte, hand var rejst nør på til sin datters ?, opholdt jeg med skrivelse, indtil jeg spurgte han var hjemkommet. d. 18 aug. hørte jeg at hans velædle højærværdighed var kommen tilbage fra ? Min sind var rejst andensteds hen, ved ikke hvortil. I midlertid havde jeg ofte formanet moderen og faderen til barnet, at de jo før jo bedre skulle sig begive til hans velædle højærværdighed i Ribe, da min skrivelse skulle medfølge, med de havde imod min villie undskyldt sig sær med lam hest sær med andet. Førend barnet blev jordet sendte jeg bud til manden og hans herskab som er ridtmester Augustin von Rigler i Asbøl i Strellev sogn, og lade herskabet vide hvad som var passeret for det første gang ved Peder Mathiasen af Heager og anden gang ved manden selv, som er barnets fader og derforuden havde jeg Christen Sørensen for moderen og faderen i Vallund og formane at der var givet herskabet ? af dem, sagde manden at det var tilkjendegivet herskabet. Barnet var synet af 2de mænd.

1703 d. 7 okt. Christen Nissens navnløse barn.

1703 d. 4 nov. Christen Mortensens navnløse barn af Vognslund.

1704 d. 27 jan. blev Appelone Nielsdatter begravet.

1704 d. 2 mar. blev Margrethe Olufsdatter, Gregers Hansens hustru, af Østbæk begravet 66 år 7 måneder.

1704 d. 30 mar. blev Peder Michelsens søn af Hjøllund navnlig Thomas Pedersen begravet 19 år mindre 10 dage.

1704 d. 27 apr. blev Kirsten Lauridsdatter, som Laurids Bejsnaps liden datter, begravet 11 uger.

1704 d. 10 maj. blev Anna Vestergård, Niels Thomsens hustru udi Ølgod Bjerge, begravet 56 år.

1704 d. 8 jun. blev Peder Ibsen af Medum begravet 63 år.

1704 d. 22 jun. blev Thomas Nielsen af Harkes begravet 41 år.

1704 d. 3 sep. blev sl. Appelone Nielsdatters barn navnlig Karen Pedersdatter, 7 måneder 18 dage begravet.

1704 d. 11 sep. blev degnen Anders Christensen Vilslev begravet han var 41 år.

1704 d. 14 sep. blev Peder Nielsen af Vallund jordet han var 56 år.

1704 d. 25 sep. blev Laurs Hansen Fynbo jordet 75 år.

1704 d. 23 okt. blev Peder Jensen Mejlvang begravet 85 år 5 måneder.

1705 d. 14 jan. begravet Anders Olufsens datter Maren Andersdatter begravet 1½ år.

1705 d. 14 jan. Christen Nissens navnløse barn af Vestkjær.

1705 d. 18 jan. Peder Jensen, Jens Pedersens barn af Hjedding 2½ år.

1705 d. 2 feb. Maren Simonsdatter af Hjedding 79 år.

1705 d. 15 feb. Maren Jensdatter, Jens Hjeddings hustru 38 år.

1705 d. 15 feb. blev Jens Hjeddings mindste datter jordet som var 11 måneder.

1705 d. 15 feb. Peder Iversen, Iver Pedersens søn af Vognslund 4 år 2 måneder.

1705 d. 22 feb. Jens Pedersen i Hjedding 48 år.

1705 d. 22 feb. Peder Christensen, Christen Sørensens søn af Ølgod Krog 11 år.

1705 d. 25 feb. Anna Pedersdatter Feld, Niels Jensens kone i Bjergene 33 år.

1705 d. 1 mar. Appelone Vestesdatter, Hans Gregersens kone af Hjedding 59 år.

1705 d. 1 mar. Peder Hesselhos datter af Ølgod by.

1705 d. 4 mar. Niels Mose af Agersnap 79 år 6 måneder.

1705 d. 4 mar. Niels Nielsens søn af Vallund 7 år.

1705 d. 11 mar. Las Christensens spæde barn af Agersnap, som levede kun en halv times tid efter at det var hjemmedøbt.

1705 d. 15 mar. Ellen Hansdatter, sl. Gregerses efterleverske i Østbæk 72 år.

1705 d. 15 mar. Christen Nielsens barn af Vallund 1 år.

1705 d. 22 mar. Jespers barn af Vallund.

1705 d. 22 mar. Niels Nielsens barn af Vallund.

1705 d. 25 mar. Christen Iversens barn af Vallund 11 år.

1705 d. 25 mar. Niels Nielsens barn af Vallund.

1705 d. 25 mar. sl. Peder Nielsens søn af Vallund 8 år mindre 1 måned.

1705 d. 13 apr. Søren Hansens barn af Vallund 12 uger.

1705 d. 19 apr. Hans Sørensen Tarp af Vestkjær 79 år 6 måneder.

1705 d. 3 maj. Niels Skrædder af Bjergene 46 år.

1705 d. 14 jun. Søren Christensens barn af Ekknud 11 år.

1705 d. 24 jun. Mette Christensdatter, Christen Mortensens moder af Vognslund 74 år.

1705 d. 26 jul. Peder Skrædders navnløse barn af Agersnap.

1705 d. 2 aug. Anders Pedersen af Bøllund 18 år.

1705 d. 22 nov. Niels Jessens barn af Ølgod Bjerge 9 måneder 14 dage.

1706 d. 17 jan. blev en ung person Oluf Thomsen af Ølgod Bjerge begravet 16 år.

1706 d. 2 feb. Anna Bejsnap 86 år.

1706 d. 2 feb. Oluf Nielsen som bar Niels Pedersens barn af Agersnap 14 uger.

1706 d. 14 feb. Peder Frandsen, Frands Nielsens barn af Vallund 9 dage.

1706 d. 21 feb. Thomas Gregersens datter af Vallund 2 år og 1 måned Anna Thomasdatter.

1706 d. 21 feb. Iver Nielsens datter af Forsumho navnlig Sophie Iversdatter 15 uger og 1 dag.

1706 d. 3 mar. Jens Christensens barn af Lindbjerg Mølle navnlig Hans Jensen 3 år 2 måneder 14 dage.

1706 d. 10 mar. Iver Nielsens barn af Forsumho Maren Iversdatter 17 uger 3 dage.

1706 d. 9 maj. Jens Thomsens barn af Ekknud Christen Jensen 9 år 6 måneder.

1706 d. 17 jul. Marcus Jensens søn af List navnlig Rasmus Marcussen 20 uger 2 dage.

1706 d. 18 jul. Niels Sørensens moder af Ølgod by Maren Rasmusdatter 69 åt.

1706 d. 14 nov. Maren Jensdatter af Ølgod by 8 år 7 uger.

1706 d. 1 dec. Margrethe Nielsdatter af Østbæk 80 år.

1706 d. 27 dec. Jens Christensen, Christen Tarps barn af Ølgod by 1 år og 1 uge.

1707 d. 23 jan. blev Anna Palles begravet 70 år.

1707 d. 23 jan. Christen Nissens navnløse barn af Vestkjær.

1707 d. 20 mar. Rasmus Sørensens navnløse barn af Ølgod by.

1707 d. 17 apr. Peder Skrædders navnløse barn af Agersnap.

1707 d. 21 apr. Gregers Nielsen af Harkis 36 år.

1707 d. 1 maj. Hans Lassens spæde barn af Medum navnlig Las.

1707 d. 13 maj. Thomas Hansen af Hejbøl 54 år.

1707 d. 12 jul. Peder Krasborg i Ølgod Bjerge 49 år.

1707 d. 17 jul. Christen Knudsens hustru i Smånæring 58 år.

1707 d. 31 jul. Anna Frandsdatter, Christen Smeds hustru i vognslund 28 år.

1707 d. 1 aug. Anna Pedersdatter, Christen Smeds datter i Vognslund 11 dage.

1707 d. 14 aug. Christen Pedersen af Vognslund 26 år.

1707 d. 4 sep. Maren Gregersdatter, Las Jespersens hustru i Hjedding 53 år.

1707 d. 21 sep. tvende tvillingebørn af Harkis, den ene Thomas Gregersen 3 dage, den anden Gregers Gregersen 4 dage.


1707 d. 5 okt. Niels Ågårds hustru i Ølgod Bjerge 48 år.

1707 d. 5 okt. Anna Lasdatter af Hjedding 31 år.

1707 d. 8 nov. Jep Pedersens hustru af Agersnap 46 år.

1707 d. 13 nov. Christen Pedersen af Agersnap 85 år.

1707 d. 20 nov. Marcus Jensens moder af List 84 år.

1707 d. 27 nov. Else Villadsdatter af Vestkjær 7 dage.

1707 d. 5 dec. Christen Christensen Bindesbøl degn her til menigheden 28 år.

1708 d. 18 jan. Ellen Sørensdatter af Gammelgård 80 år.

1708 d. 17 jun. gregers Harkis barn 2 år.

1708 d. 1 jul. Rasmus Sørensen af Ølgod by 45 år.

1709 d. 25 jan. blev Maren Olufs jordet 95 år.

1709 d. 11 feb. blev Oluf Medum og hans hustru jordet. Manden 81 år og konen kirsten Olufs 75 år.

1709 d. 3 mar. blev Christen Frederik, som var Jeppes barn af Agersnap, begravet 14 dage.

1709 d. 10 mar. blev Oluf Ekknud begravet 80 år.

1709 d. 4 apr. blev Kirsten Terbensdatter af Vognslund begravet 67 år.

1709 d. 5 jun. en onsdag blev Peder Tarps hustru Anna Tarp begravet 80 år.

1709 d. 22 jun. blev Richard Hansen af Østbæk begravet 83 år.

1709 d. 23 jun. blev Christen Christensens barn af Vognslund begravet 12 uger gammel.

1709 d. 23 jun. blev urtegårdsmandens mindste barn af Vesterlist begravet.

1709 d. 11 aug. blev Peder Jensen Skrædder af Agersnap begravet 38 år 4 måneder.

1711 d. 21 jan. Anna sl. Hl. Peders døde udi Ølgod Præstegård og blev begravet udi Ølgod kirke d. 28 jan. 64 år. Prousten mag. Philip Henrich Friedlib prædikede.

1711 d. 22 feb. blev Michel Clemmensen af Hjøllund begravet 84 år.

1711 d. 8 mar. blev Jep Pedersens navnløse barn begravet.

1711 d. 15 mar. nlev Maren Jensdatter Harkis begravet 83 år.

1711 d. 22 mar. blev Hans Lassens barn af Medum navnlig Peder Hansen begravet 2 år 14 dage.

1711 d. 22 mar. Jep Pedersens datter af Agersnap navnlig Karen Jepsdatter 1 år mindre 3 uger.

1711 d. 7 apr. blev Hans Thomsens barn af Hejbøl navnlig Simon Hansen jordet og begravet 1 år 3 dage.

1711 d. 10 maj. blev Niels Olufsens navnløse barn jorden.

1711 d. 17 maj. blev Peder Fynbos søn Laurs Pedersen bagravet 7 år 8 måneder.

1711 d. 31 maj. Johanne Jepsdatter, sl. Jep Andersens barn af Harkis 4 år.

1711 d. 21 jun. Lisbet Jepsdatter 7 år.

1711 d. 1 jul. Maren Knudsdatter, Niels Clemmensens hustru i Havlund 32 år.

1711 d. 5 aug. Kirsten Gregersdatter, Søren Christensens hustru i Ekknud 33 år.

1711 d. 5 aug. Søren Ekknuds navnløse barn som blev begravet med moderen.

1711 d. 24 aug. Jens Ibsens ældste datter af Gammelgård 25 år.

1711 d. 26 sep. Peder Hansens navnløse barn af Vallund.

1711 d. 3 nov. Appelone Laskone af Medum 71 år.

1711 d. 17 dec. blev podemesteren eller urtegårdsmanden på Lindbjerg Christen Poul Lemke begravet. Han døde hastig, gik til sengs om aftenen efter aftensmåltid, blev fundet død i sengen dagen derefter. Blev synet, men synsmændene kunne se andet end han var død strådød og hans tid var omme. Når han var født kunne man ikke vide, men han var født udi Slesvig. Havde mange kasser på pergamenter og papir fra de stæder, hvor han havde levet. Men hans alder vistes ikke. Testen til ligprædiken over ham. Tid til at plante og tid til at oprykke det som plantet er.

1712 d. 6 jan. blev Niels Jensen Skytte begravet 80 år. Han var på Tebelgård i Asbøl.

1712 d. 24 feb. blev Anna Christensdatter Heager begravet på Ølgod kirkegård 66 år.

1712 d. 16 mar. blev Jens Nielsen Topgårds datter Gertrud Jensdatter begravet 7 år.

1712 d. 20 mar. blev Christen Christensens lille datter Kirsten af vognslund begravet 2 år.

1712 d. 24 mar. blev Sidsel Christensdatter, Jens Østergårds moder begravet på Strellev kirkegård 81 år 6 måneder.

1712 d. 24 mar. blev Christen Hartvigsens barn af Asbøl navnlig Malene Christensdatter begravet 4 uger.

1712 d. 25 mar. blev Niels Clemmensens barn af Havlund navnlig Karen Nielsdatter begravet 3 år.

1712 d. 1 maj. blev Ivers hustru udi Mosbøl Maren Christensdatter begravet 59 år 6 måneder.

1712 d. 16 maj. blev Jacob Thomsens navnløse barn begravet.

1712 d. 17 maj. blev Else Christensdatter, Christen Tarps 4re uger gamle datter begravet.

1712 d. 5 jun. blev Jørgen Jørgensen Krusborg begravet 9 år gammel. Barnet som var Peder Jacobsens stifsøn var falden i deres brønd, da stiffaderen var ikke til stede og moderen var ikke gået i kirke efter hendes sidste barn Sara. Samme sl. Barn navnlig Jørgen Krusborg blev efter herredsfogdens befaling synet af en ?mand udi Strellev etc. Førend jeg kast jord på ligen d. 5 jun. og Peder Andersen af Mosbøl testerede med stiffaderen Peder Jacobsen at der var ingen skyld for de fattige bedrøvede forældre hvorfor jeg havde ikke videre at bekymre mig eller ? mig etc.

1712 d. 7 aug. blev Jens Enevoldsens 11 uger gamle barn begravet og jordet.

1713 d. 29 jan. blev Las Jepsen begravet 67 år.

1713 d. 29 jan. blev Jens Madsen Buch, hæderlig og vellærde Mads Poulsens lille søn begravet udi Ølgod kirke 21 uger.

1713 d. 19 feb. blev Christen Jespersen af Ølgod by begravet 46 år. Om samme Christen Jespersen som for 3 år siden viget fra Lindbjerg gods og begav sig uden tvivl til Holsten, kunne husbonden til Lindbjerg, velædle sr. Vesterhoffs brev således for at hente ham ind i sognet igen. Som Christen Jespersen, der senest boet på ¼ part gård i Ølgod by, ville han efter ergangen dom for nogen år siden have undvigt og øde efterladt, nu vil indfinde sig her på godset igen at tjene og vil indtil sålænge noget ledigt bliver han i fæste kan bekomme, da love jeg ved dette hermed, han imidlertid ikke skal ske nogen overlast af mig enten i én eller anden optænkelig måde, så vidt som mig her min egen person kan vedkomme. Det til forsikring under min egen hånd. Actum Lindbjerg d. 9 nov. 1712. E. Christensen Vesterhoff.
Den 17 feb. 1713, da Christen Jespersen var død i Ølgod by dagen tilforn d. 16 feb., skrev jeg til velædle sr. Vestenhoff om samme Christen Jespersens dødelige afgang etc. Bekom husbondens skriftlige svar således: Velærværdige hl. Jens Broch, højtestimerede gode ven. Til tjenstskyldigt gensvar på deres skrivelse angående Christen Jespersen, da skal det ikke være mig imod, den gode mand kaste jord på ham og gav ligprædiken over ham, som han kan have fortjent. Mig bedrog han til min skade skammelig, som er et god bevis om. Nest allerskyldigst hilsen til dem samtlige, lover jeg bedste deres velærværdigheds forbundne tjener. E. Christensen Vesterhoff. Lindbjerg d. 17 feb. 1713.

1713 d. 5 mar. blev Else Christensdatters barn Christen Christensen begravet 5 dage. Moderen til barnet er hos Hans Gregersen i Hjedding. Faderen til barnet er udi Oddum sogn på ryttergodset. Imidlertid havde jeg sagt til Hans Gregersen, både dagen da han var hos mig og ville have barnet til dåben, så og dagen, da barnet blev døbt, som var den 23 feb., at han på mine vegne skulle hilse husbonden på Lindbjerg og lade ham vide ald samme handel og hvor hans kones søster, som var hos ham var kommet fra og hvor hun var bleven med barn etc. Degnen med andre hørte derpå etc.

1713 d. 8 mar. blev Anna Iversdatter, Thomas Kusks hustru af Mosbøl i Strellev sogn, begravet 21 år 12 uger.

1713 d. 25 mar. blev Appelone Harkis begravet 82 år.

1713 d. 26 mar. blev Christen Christensens barn af Vognslund begravet navnlig Kirsten Christensdatter 9 uger.

1713 d. 31 mar. Copulationsseddel fra Husby sogn. Claus Poulsen Slotfeld som før har beboet uldmøllen i Skjærbæk sogn og pige Margrethe Christensdatter af Husby copuleret d. 17 feb. 1712.

1713 d. 2 jul. blev Christen Hartvigsens navnløse barn jordet.

1713 d. 23 jul. blev Dorthe Kjeldbæks barn jordet.

1713 d. 30 jul. blev Sophie Olufsdatter begravet 52 år.

1713 d. 6 aug. blev Jens Enevoldsens søn begravet 20 uger.

1713 d. 16 aug. blev Jep Pedersens navnløse barn begravet.

1713 d. 1 nov. blev Niels Pedersens barn af Agersnap begravet.

1713 d. 1 nov. blev Niels Kjærgårds barn Malene Nielsdatter begravet 9 uger.

1713 d. 29 nov. blev Niels Pedersen af Agersnap begravet 52 år.

1713 d. 3 dec. blev Maren Nisdatter af Topgård begravet 89 år.

1713 d. 20 dec. blev Ellen Vedstesdatter, Las Knudsens kone af Vognslund, begravet 60 år 2 måneder.

1714 d. 28 feb. blev Anna Kistemagers begravet 82 år.

1714 d. 7 mar. blev min datter, Sophia Amalie, hæderlig Mads Poulsens kjæreste introduceret.

1714 d. 21 mar. blev Christen Jensens barn af Ølgod by begravet 2 år.

1714 d. 20 apr. blev Iver Thomsen, Thomas Nielsens søn af Mosbøl, begravet 1 år 6 uger.

1714 d. d. 29 jul. blev Niels Nielsen af Hjedding, det spæde barn begravet 13 dage.

1714 d. 8 aug. blev et barn af Hjedding begravet 1 år 6 måneder.

1714 d. 19 aug. blev Jep Pedersens navnløse barn begravet.

1714 d. 26 aug. blev Jep Pedersens hustru begravet 35 år.

1714 d. 9 sep. blev Christen Christensens barn af Vognslund begravet 12 år.

1715 d. 13 jan. blev Christen Knudsen af Asbøl begravet 36 år.

1715 d. 13 jan. blev Ellen Vedstesdatter af Vognslund begravet 75 år.

1715 d. 17 feb. blev Laust Pedersen, Peder Jacobsens søn af Nørtarp udi Strellev sogn begravet 24 år 1 måned.

1715 d. 3 mar. blev Peder Hansens hustru af Vallund navnlig Else Christensdatter begravet 31 år.

1715 d. 10 apr. blev Jens Ibsen af Gammelgård begravet 56 år.

1715 d. 18 apr. blev Niels Pedersens barn af Nørtarp begravet 2 år 6 uger.

1715 d. 1 maj. 3 børn begravede udi Strellev. De 2 vare Laurs Rasmussen Bjergs og den ene af dem var et pigebarn navnlig Maren Lauridsdatter 4 år og 3 måneder. Det andet var et drengebarn navnlig Laurs Lauridsen 3 år. Det tredje var Christen Berrens af Asbøl som blev navnløs født.

1715 d. 17 maj. blev rytteren Johan Andreasens barn Christopher Martin begravet 3 år 6 uger.

1715 d. 19 maj. blev Mette Hansdatter af Nørtarp begravet 61 år.

1715 d. 30 maj. blev Maren Jensdatters barn af Asbøl begravet 6 år.

1715 d. 7 jul. blev Kirsten Mosbøl, Peder Andersens datters barn begravet 2 år 4 måneder.

1715 d. 7 jul. blev Jesper Pedersens barn af Vallund begravet 2 år 2 måneder.

1715 d. 7 jul. blev ? Pedersdatters barn af Mosbøl begravet, item Jespers barn af Vallund.

1715 d. 27 jul. blev Jens Enevoldsen Holms barn begravet 1 år.

1715 d. 28 jul. blev Kirsten Andersdatter af Asbøl begravet 72 år.

1715 d. 8 sep. blev Søren Christensen Ekknud begravet 45 år.

1716 d. 1 jan. blev Niels Ekknuds navnløse barn begravet.

1716 d. 12 feb. blev Kirsten Christensdatter, Iver Pedersens hustru af Vognslund, begravet 57 år.

1716 d. 1 mar. blev Jens Holms barn begravet 11 uger.

1716 d. 8 mar. blev Poul Gregersen af Østbæk begravet 48 år 5 måneder 1 dag.

1716 d. 25 mar. blev Karen Pedersdatter, som havde været til Søren Hansens i Vestkjær, begravet 66 år gl.

1716 d. 14 apr. blev Christen Nielsens barn af Vallund begravet 14 dage.

1716 d. 26 apr. blev Jep Hansen, Hans Tygesens barn af Asbøl begravet.

1716 d. 17 maj. blev Christen Borres navnløse barn begravet.

1716 d. 7 jun. blev Iver Christensen af Mosbøl begravet 78 år.

1716 d. 21 jun. blev Niels Ansagers barn begravet 2 uger.

1716 d. 23 jul. blev Jørgen Villumsen, Villum Pedersens mindste barn af Østbæk begravet 13 uger 1 dag.

1716 d. 4 okt. blev Appelone Jespersdatter, Jens Torlunds hustru, begravet 62 år.

1716 d. 1 nov. blev Jens Hansens barn af Hejbøl jordet 14 uger.

1716 d. 4 nov. blev Peder Hansens barn af Vallund begravet, efter at det var født dagen tilforn, og da der blev hjemmedøbt den samme dag det var født, men levede kun få timer efter at det var døbt.

1716 d. 29 nov. blev Maren Nielsdatter, Niels Olufsens hustru af Medum, begravet 38 år.

1716 d. 29 nov. blev Niels Medums barn, som blev strax efter at han var født, hjemmedøbt in casu necsesitatis og døde samme dag d. 29 nov. da han var kommen til verden. Han blev begravet samme dag hans sl. moder blev biesat til jorden d. 29 nov.

1716 d. 2 dec. blev Thomas Iversen, Ivers søn af Forsumho, (18 måneder 10 uger 3 dage).

1717 d. 20 jan. blev Else Nielsdatter Mejlvang begravet 92 år.

1717 d. 10 feb. blev Sidsel Sørensdatter, Peder Pedersens moder af Bøllund, begravet 83 år.

1717 d. 29 mar. blev Christen Christensens barn af Vognslund navnlig Kirsten begravet 2 år 3 måneder.

1717 d. 7 apr. blev Søren Nielsen, som var Inger Nielsdatters, Maren Ammes søsters søn, begravet 12 år 3 måneder.

1717 d. 21 apr. blev Peder Vedstesen, Vedste Lassens barn af Vallund begravet 9 uger.

1717 d. 30 maj. blev Ingeborg Kistemagers begravet.

1717 d. 30 maj. blev Anna Peder Olufsens begravet 81 år.

1717 d. 4 jul. Den fremmede mands barn af Ølgod by jordet 6 år.

1717 d. 7 jul. blev Jacob Thomsens barn begravet 1½ år.

1717 d. 11 jul. blev Anna Hansdatter, Peder Hovens hustru af Østbæk begravet 87 år.

1717 d. 11 jul. Jesper Pedersen af Vallund begravet 53 år.

1717 d. 28 jul. blev Christen Mortensen af Hjedding begravet 75 år.

1717 d. 28 jul. blev Thomas Mortensens datter Voldborg Thomasdatter begravet.

1717 d. 1 aug. blev Oluf Hansen, en soldat, som tilforn havde været langer begravet 24 år.

1717 d. 1 aug. blev Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle begravet 57 år.

1717 d. 15 aug. blev Peder Laursens barn Laurs Pedersen begravet 1 år 5 måneder 14 dage.

1717 d. 25 aug. blev Ellen Knudsdatter, Jens Topgårds hustru, begravet 48 år.

1717 d. 21 okt. blev Niels Påbøls barn af Vallund begravet. Det var død det blev født.

1717 d. 1. nov. blev Christen Iversens barn begravet 3 uger.

1717 d. 21 nov. blev Inger Jensdatter, Christen Christensens hustru i Vognslund, begravet 45 år mindre 4 måneder.

1717 d. 25 nov. blev Christen Pedersen begravet i Strellev kirkegård 20 uger mindre 2 dage. Moderen til barnet kom til Asbøl til Christen Stauskjær tirsdagen tilforn og havde samme hendes barn med sig. De ? ? tirsdag og onsdag. Samme dag døde barnet i godtfolks overværelse. Moderen til samme 20 uger gamle barn kom fra Malle til Asbøl og vilde til hr. Laurs i Lønborg med velædle hr. biskop Thuras missive.

1717 d. 26 nov. blev Peder Sørensens hustru Maren Jensdatter af Harkis begravet 89 år.

1717 d. 19 dec. blev Niels Olufsens barn begravet, som moderen tog dødt op ved sig fredagen tilforn. Det var 4 uger gl. og en pigebarn navnlig Maren.

1717 d. 27 dec. blev Kirsten Iversdatter, Christen Jørgensens kone af Vallund, begravet 44 år 3 måneder 14 dage.

1718 d. 28 jan. blev Niels Jørgensen begravet 86 år.

1718 d. 24 apr. blev Peder Nielsens moder af Katrebel navnlig Maren Christensdatter begravet 100 år 10 måneder.

1718 d. 10 jul. blev Else Christensdatter, gl. Christen Hallums hustru af Nørtarp, begravet 94 år.

1718 d. 31 jul. blev Vedste Lassens barn begravet 13 uger.

1718 d. 29 sep. blev Jens Hejbøls barn jordet 18 uger gl. Barnet hed Anders.

1718 d. 9 okt. blev Søren Bøels datter i Strellev begravet 3 år.

1718 d. 23 okt. blev Oluf Laursens navnløse barn begravet.

1718 d. 4 dec. blev Maren Jespersdatter begravet 1½ år.

1718 d. 18 dec. blev Søren Bøels barn begravet som var dødfødt.

1719 d. 8 jan. blev Johan Frederiks barn begravet 20 uger.

1719 d. 11 jan. blev Peder Skomagers hustru navnlig Anna Jacobsdatter begravet 84 år.

1719 d. 18 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho navnlig Jep Thomsen begraven 3 år 3 uger 2 dage.

1719 d. 8 mar. blev Peder Nielsen af Harkis begravet 50 år mindre 2 måneder 1 uge.

1719 d. 5 apr. blev sl. Iver Træmesters søn ved Strellev Peder Andreas Christophersen begravet 24 år 2 måneder 14 dage.

1719 d. 7 maj. blev Søren Olufsen begravet 66 år.

1719 d. 14 maj. blev Niels Nielsen af Skjærbæk Mølle begravet 16 år 3 måneder.

1719 d. 14 maj. blev Thomas Ekknuds barn af Ekknud navnlig Nis begravet 5 måneder 3 uger.

1719 d. 4 jun. blev Hans Nissens barn Peder Hansen begravet 5 år.

1719 d. 7 jun. blev Christen Nørgårds barn af Asbøl navnlig Jens Christensen jordet 3 år.

1719 d. 11 jun. blev Thomas Hallums hustru af Agersnap begravet 66 år.

1719 d. 16 jun. blev Peder Nielsen Torlund begravet 72 år.

1719 d. 18 jun. blev Niels Mons hustru begravet 55 år.

1719 d. 25 jun. blev Peder Hallums barn begravet 5 uger.

1719 d. 9 jul. blev Maren Christensdatter af Vallund begravet 36 år 2 måneder.

1719 d. 8 okt. blev mons. Laurs Olufsen Rodes barn Peder begraven 14 dage.

1719 d. 11 okt. blev Ellen Jensdatter begravet 31 år.

1719 d. 15 okt. blev mons. Laurs Olufsens barn Dorthe Marie begravet 1 år 5 måneder.

1719 d. 22 okt blev Maren Pedersdatter, Hans Lassens hustru af Medum, begravet 37 år.

1719 d. 28 okt. blev Anna Christensdatter, Karen Kusks moster i Strellev, begravet 80 år.

1719 d. 26 nov. blev Peder Pedersens hustru af Medum begravet 53 år.

1719 d. d. 26 nov. blev Niels Olufsens barn af Medum begravet 14 dage.

1720 d. 7 jan. blev Jens Pedersens hustru af Medum, Ingeborg Hansdatter begravet, 50 år.

1720 d. 10 jan. blev Marie, sl. Jens Ebbesens af Gammelgård begravet, 78 år.

1720 d. 14 jan. blev Søren Christensens barn jordet navnlig Christen 9 uger. Denne Søren Christensen bor i Asbøl.

1720 d. 21 jan. blev Søren Bøels barn af Katrebel navnlig Peder Sørensen begravet 11 dage.

1720 d. 21 jan. blev Johanne Pedersdatter af Vestkjær begravet 72 år mindre 4 måneder.

1720 d. 25 feb. blev Peder Jacobsen af Nørtarp i Strellev begravet 56 år 4 måneder.

1720 d. 25 feb. blev Gregers Vallunds 2de tvilling børn begravet Peder og Anna 11 dage.

1720 d. 28 feb. blev Niels Villadsen af Mosbøl begravet 6 år.

1720 d. 10 mar. blev en pige af Agersnap Maren Jensdatter begravet 27 år.

1720 d. 2 apr. blev Hans Pedersen af Strellev begravet 36 år 6 måneder.

1720 d. 2 apr. blev Peder Poulsens barn af Havlund begravet 7 måneder 6 dage.

1720 d. 10 apr. blev landsoldaten Christen Lassens barn af Store List, Las Christensen begravet, 1 år 4 måneder 14 dage.

1720 d. 5 maj. blev Laurs Jensen Bejsnap af Agersnap begravet 45 år.

1720 d. 23 maj. blev et barn Anna bagravet 2½ år. Faderen til barnet var død. Moderen til barnet kom her til sognet 3die pinsedags aften og den samme aften døde barnet til Niels Jepsens i Ølgod Bjerge. Det havde været svag i lang tid. Moderen til barnet kom fra Skjern sogn, og ville der did igen.

1720 d. 5 jun. blev Margrethe Christensdatter, Nis Heagers afgangen hustru, begravet 72 år.

1720 d. 23 jun. blev Hans Nørnrborks søn Anders Hansen af Kærgård begravet 5 uger. Barnet, det var eller havde været grædendes i den ganske nat førend det døde i dagningen eller (morgenstunden). Ikke trivelig fra fødselens dag etc.

1720 d. 30 jun. blev Kirsten Lasdatter begravet 57 år.

1720 d. 18 aug. blev Poul Pedersens barn af Østbæk navnlig Kirsten Pedersdatter begravet 18 uger ringere 1 dag.

1720 d. 17 sep. blev Poul Pedersens datter af Østbæk navnlig Anna jordet 1 år 6 måneder 5 dage.

1720 d. 22 sep. blev Las Knudsen Vognslund begravet 62 år 6 måneder.

1720 d. 13 okt. blev gl. Karen Ottos begravet.

1720 d. 1 nov. blev Christen Hallum i Strellev jordet og begravet 84 år.

1720 d. 6 nov. blev Rasmus snedkers hustru af Mosbøl begravet 36 år.

1720 d. 17 nov. blev Maren Jensdatter af Mejlvang begravet 64 år.

1720 d. 4 dec. blev der 2de børn jordede. De var Jens Jensens i Vallund. Det ene som var et drengebarn blev døbt in casu neccessitatis hjemme, var kaldet Jepser. Det andet, et pigebarn, navnløs født.

1721 d. 12 jan. blev Peder Tarps barn begravet, som hedder Peder og var 5 år 6 måneder.

1721 d. 2 feb. blev landsoldaten Christen Lassen begravet 25 år.

1721 d. 9 feb. blev yngste Nielses barn i Ekknud begravet. Barnet blev dødfødt.

1721 d. 26 mar. blev Søren Bøels hustru begravet 41 år.

1721 d. 26 mar. blev ligeså Søren Bøels barn jordet, som hedder Mads og var 14 dage.

1721 d. 30 apr. blev Anna Christensdatter, sl. Peder Ibsens efterleverske af Medum begravet.

1721 d. 8 jun. blev Peder Bøllunds søn David begravet 18 år.

1721 d. 29 jun. blev Inger Kibæk begravet 90 år.

1721 d. 7 aug. blev Hans Kjeldsen begravet 22 år.

1721 d. 7 aug. blev Peder Hallums barn jordet 2 år 2 måneder 11 dage.

1721 d. 7 aug. blev Jens Hejbøls barn begravet Margrethe 13 uger 2 dage.

1721 d. 30 nov. blev Mette Olufsdatter begravet 85 år.

1721 d. 7 dec. blev Sidsel Kjeldbæks begravet 80 år.

1722 d. 28 jan. blev Peder Michelsen af Hjøllund begravet 66 år 6 måneder.

1722 d. 22 feb. blev Voldborg Christensdatter af Agersnap begravet 87 år.

1722 d. 25 feb. Bodil Skrædders datters barn blev begravet.

1722 d. 27 feb. blev Niels Sørensen Ølgod by begravet 60 år 6 måneder.

1722 d. ? ? Anna Christensdatter begravet 18 år.

1722 d. ? ? Niels Medums datter begravet 13 år.

1722 d. ? ? Jens Medums datter begravet 1 år og noget derover.

1722 d. ? ? Peder Christensens søn i List 1½ år. (inpr?????)

1722 d. ? ? Thomas D? barn i Østbæk 1 ¼ år.

1722 d. ? ? Kjeld i Gammelgård 60 år.

1722 d. ? ? Søren i Vestkjær 62 år.

1722 d. ? ? Laurs Skovbo 60 år.

1722 d. ? ? Peder i Østbæk 73 år.

1722 d. ? ? Maren Hjøllund 70 år.

1722 d. ? ? Peder Christensen i List 2? D. 8 SS.

1722 d. 7 jun. Dorethe Marie begravet 1 år under 5 uger.

1722 d. ? ? Møllerenkens søn i Skjærbæk Mølle begravet 4 år.

1722 d. ? ? Christen Pedersen i Katrebel 60 år.

1722 d. 2 jul. Enkens datter i Skjærbæk Mølle Kirsten Nielsdatter begravet 9 år.

1722 d. 6 sep. blev den gl. Peder Pedersen af Medum begravet 61 år og noget derover.

1722 d. 17 sep. blev den velærværdige, meget hæderlige og vellærde mand, nu hos Gud, sl. hl. Jens Christian Borch, fordum sognepræst for Ølgod og Strellev menigheder, begravet, hans alder var 66 år mindre 2 måneder og nogle dage.

1722 d. 29 nov. I Strellev begravet Mads Michelsens hustru Maren Madsdatter.

1723 d. 17 jan. Oluf Jepsen begravet 79 år.

1723 d. 17 jan. Christen Sørensens hustru begravet 81 år.

1723 d. 17 mar. Poul Jensens hustru jordet 36 år.

1723 d. 21 mar. Sidsel Pedersdatter Vestergård begravet 54 år.

1723 d. 26 mar Niels Pedersens barn af Nørtarp jordet 7 år.

1723 d. 25 apr. Thomas Jensens barn af Ekkund jordet.

1723 d. 25 apr. Christen Jepsens barn jordet.

1723 d. 6 jun. Frands Lauridsen begravet 70 år.

1723 d. 13 jun. Hans Nielsens barn af Kærgård jordet 12 uger.

1723 d. 15 aug. Peder Jensen jordet 64 år.

1723 d. 7 aug. Peder Sørensen jordet.

1723 d. 19 sep. Laurids Rodes barn jordet 6 måneder.

1723 d. 26 sep. Niels Jepsens kones moder jordet 78 år.

1723 d. 26 sep. Christen Jepsens barn jordet.

1723 d. 26 sep. Frands Lauridsens hustru jordet 54 år.

1723 d. 29 sep. Jens Christensens hustru jordet 46 år.

1723 d. 21 nov. Johannes Pedersens hustru begravet 56 år.

1723 d. 15 dec. Peder Anders jordet.

1724 d. 18 jan. Else Nielsdatter jordet 36 år.

1724 d. 5 mar. Iver Pedersens barn begravet 14 dage.

1724 d. 15 mar. Jens Kusks barn jordet 10 uger.

1724 d. 5 apr. Thomas Nielsens hustru af Mejlvang begravet 67 år.

1724 d. 11 jun. Christen Christensen af Asbæk begravet 63 år.

1724 d. 25 jul. Christen Borks hustru jordet.

1724 d. 30 jul. Niels Kusks hustru udi Mosbøl jordet 87 år.

1724 d. 13 aug. Jens Nielsen af Mejlvang jordet 33 år.

1724 d. 8 sep. døde velædle madamme Dorthea Elisabet Brønsdorf til Lindbjerggård.

1724 d. 8 okt. begravet Peder Krasborg af Vognslund.

1724 d. 8 okt. samme dag Gregers Thomsens barn af Vallund.

1724 d. 11 okt. begravet Christen Jørgensens datter af Vallund.

1724 d. 5 nov. begravet Christen Nørgårds hustru i Asbøl.

1724 d. 29 nov. begravet Poul Pedersen af Asbæk.

1725 d. 10 jan. begravet Niels Thomsen af Agersnap.

1725 d. 14 feb. begravet Christen Sørensen af Vallund.

1725 d. 18 feb. begravet Vedste Hjeddings barn som blev navnløs født.

1725 d. 14 mar. begravet Jens Pedersen af Agersnap.

1725 d. 18 mar. Peder Tarps navnløse barn jordet.

1725 d. 15 apr. begravet Thomas Jensen af Asbæk.

1725 d. 15 apr. Iver Nielsen a__È    Ãˆ_    ÏŒ‚@ðp‡Ž_Ïðp‡Ž_ÏÆ@DÀO‰ÀÏÄÄÏŽ_¹__12‚_G_D_æ___l€"ú_A¦(    r_8& __ù"CÓ˜qͱ_)‚þh”w!___ X_ÉsûD¹_ ȏ°_ÀÐ_à_x_=½½½½½½½½½½½€________________ ___ÎÞÜà_ ___!_ñ13___ÌÌ$ ‚_–‰ó€1_______ñÁ_òqÀ_0__8___0ñÀ™þ__0ñÀ™øÈ_˜    ñ8_ø˜™ñÀð˜_ò_A€q_9ò_Á0__‰ðp_€0    ñÁ_ò_9__p1Àø___0ñÀ™þ__0ñÀ™øÈ_˜    ñ8_øÈ    ñÀð˜_ñ‘__‘À__9ò_A€q_9ò_Á0__‰ñ‘À_ñÁ_ò_9__p1Àø___0ñÀ™þ__0ñÀ™øÈ_˜    ñ8_øȉð_À__ñ‘__‘À__9ñ__ñ_À00A    ð_À_0‰ñ‘À_ð€9__p‘__ðñ_1___‰ñÁ_ñÀ01_™ð€___ð__9ð__10@__9ð€_    ñ09__q1    ðIð9_8p1__9ñIñÁ_ð€_9__    ð__ðñ_˜___0ñÀ™þ__0ñÀ™øÈ_˜    ñ8_ø˜    ð_À_ravet Thomas Nielsen i Forsumho hans søn.

1725 d. 3 jun. Knud Lassens barn jordet.

1725 d. 24 jun. Gertrud Andersdatter begravet.

1725 d. 24 jun. Las Eskesens barn af Asbøl jordet.

1725 d. 8 jul. blev Peder Nissens barn udi Hjedding.

1725 d. 19 jul. Kirsten Lasdatter jordet.

1725 d. 26 aug. Hans Nielsens barn af Asbøl jordet.

1725 d. 26 sep. Laurids Rasmussen jordet.

1725 d. 3 okt. Oluf Nielsen af Skjærbæk Mølle jordet.

1725 d. 7 okt. blev Christen Jensen af Ølgod by jordet.

1725 d. 15 okt. blev Poul Præstes datter jordet udi Strellev kirkegård.

1725 d. 28 okt. ble4v sl. Niels Andersens barn jordet.

1725 d. 12 nov. blev Thomas Nielsens stifdatter jordet.

1725 d. 9 dec. blev Simon Christensens barn jordet.

1726 d. 6 jan. blev Niels Pedersens datter af Gammelgård jordet.

1726 d. 13 jan. blev Anders Pedersen af Mosbøl jordet.

1726 d. 27 jan. blev sl. Anna Poulsdatters barn jordet.

1726 d. 27 jan. Niels Olufsens barn af Medum jordet.

1726 d. 2 feb. blev Hans Nissens barn af Heager jordet.

1726 d. 24 feb. blev Hans Gregersens kones moder af Hjedding jordet.

1726 d. 24 feb. Christen Christensens barn af Ekknud.

1726 d. 13 mar. jordet udi Strellev kirkegård Simon Christensen af Katrebel.

1726 d. 17 mar. blev Maren Tygesdatters barn jordet.

1726 d. 20 mar. jordet udi Ølgod kirkegård Niels Jensens hustru.

1726 d. 20 mar. store Niels Jensens barn.

1726 d. 24 mar. blev Ellen Nielsdatters barn jordet.

1726 d. 2 apr. belv velærværdige hl. Christen Lunds barn hensat udi Ølgod kirke.

1726 d. 3 apr. blev Hans Blommes barn jordet.

1726 d. 11 apr. blev Knud Vedstesen jordet.

1726 d. 25 par. blev Niels Hansen af Harkis jordet.

1726 d. 5 maj. blev Jens Christensens hustru af Lindbjerg Mølle jordet.

1726 d. 5 maj. samme dag Store Anna jordet.

1726 d. 15 maj. blev Ellen Nielsdatter jordet udi Ølgod kirke.

1726 d. 26 maj. blev Christen Brinkmands hustru.

1726 d. 30 maj. blev Knud Christensen af Vallund jordet.

1726 d. 10 jun. Bodil Jensdatters barn jordet.

1726 d. 24 jun. blev sl. Anders Pedersens barn af Mosbøl jordet.

1726 d. 10 jun. blev Simon Olufsens hustru jordet.

1726 d. 1 sep. blev Jens Hansens barn af Hejbøl jordet.

1727 d. 19 jan. Niels Jepsens barn af Ølgod Bjerge.

1727 d. 19 jan. Niels Johansens barn jordet.

1727 d. 5 feb. Poul Jensens barn jordet.

1727 d. 20 feb. Johanne Hejbøl begravet.

1727 d. 28 feb. Thomas Skrædders navnløse barn jordet.

1727 d. 16 mar. Hans Tygesen begravet.

1727 d. 20 mar. blev Christen Mortensen begravet.

1727 d. 20 mar. samme dag en fattig barn.

1727 d. 6 apr. blev Ingeborg Christensdatter, Peder Smeds hustru jordet.

1727 d. 15 apr. blev Ebbe Hansens hustru begravet.

1727 d. 15 apr. Maren Vognslund.

1727 d. 27 apr. blev Peder Lauridsen begravet.

1727 d. 27 apr. og Las Thomsens barn.

1727 d. 4 maj. blev Peder Poulsens hustru begravet.

1727 d. 27 maj. blev Mette Krasborg begravet.

1727 d. 2 jul blev Ebbe Hansen jordet.

1727 d. 2 jul. Jep Topgårds søn.

1727 d. 8 jul Hans Slots barn.

1727 d. 20 jul. Christen Jepsens barn af Asbæk jordet.

1727 d. 3 aug. blev Christen Nielsens navnløse barn begravet.

1727 d. 12 okt. blev Sophie Hjøllund jordet.

1728 d. 20 jan. blev Hans Nielsens barn af List begravet.

1728 d. 29 feb. blev Vidste Olufsens stifsøn jordet.

1728 d. 3 mar. Jens Pedersen af Medum jordet.

1728 d. 10 mar. Hans Jørgensens hustru begravet.

1728 d. 25 mar. blev Thomas Pedersens barn ved Strellev kirke begravet.

1728 d. 2 maj. Hans Jensens barn af Nørtarp jordet.

1728 d. 10 jul. blev sl. velærværdige og velædle hr. Christen Lund hensat udi Ølgod kirke.

1728 d. 28 jul. blev der en soldat begravet.

1728 d. 3 aug. blev Appelone Østergård jordet.

1728 d. 3 aug. nok Anders Jensen af Nørtarp.

1728 d. 7 sep. Niels Kusks barn af Vognslund jordet.

1728 d. 10 okt. Niels Pedersens hustru begravet.

1728 d. 2 nov. Peder Moses barn jordet.

1728 d. 12 dec. Maren Olufsdatter.

1729 d. 1 jan. blev sl. Ebbe Hansens ældste datter Kirsten Ebbesdatter begravet.

1729 d. 11 jan. blev velædle hr. capitain Brønsdorfs barn hensat udi Ølgod kirke.

1729 d. 15 jan. begravet en horeunge udi Ølgod kirkegård.

1729 d. 11 feb. blev Hans Nissens kones moder jordet.

1729 d. 20 feb. blev Thomas Nissens navnløse barn jordet.

1729 d. 25 mar. Villem Pedersens hustru jordet.

1729 d. 27 mar. blev Niels Mose begravet.

1729 d. 1 maj. blev Jacob Thomsen begravet.

1729 d. 17 maj. blev velædle sr. Laurids Christensen Vestenhof hensat udi Ølgod kirke.

1729 d. 26 maj. blev Gregers Thomsens tvillingbarn udi Vallund begravet udi Ølgod kirkegård.

1729 d. 3 jun. blev velædle hr. capitain Brønsdorfs barn hensat udi Ølgod kirke.

1729 d. 6 jun. blev Jens Olufsen af Bøllund begravet.

1729 d. 4 jul. blev Søren Lauridsens barn begravet.

1729 d. 10 jul. blev Johan Pedersen jordet.

1729 d. 24 jul. blev Niels Hansens hustru af Asbæk jordet.

1729 d. 24 jul. Anna Ebbesdatter af Hungerbjerg jordet.

1729 d. 31 jul. blev Thomas Gregersens hustru af Vallund jordet.

1729 d. 9 okt. blev Villum Pedersen begravet.

1729 d. 16 okt. Oluf Pedersens barn af Vognslund jordet.

1729 d. 20 nov. blev Niels Hansen af Asbøl jordet.

1729 d. 11 dec. blev sl. Niels Hansens datter jordet.

1729 d. 11 dec. blev Hans Ebbesen af Hejbøl jordet.

1729 d. 15 dec. blev Jens Østergård begraven.

1729 d. 18 dec. Christen Kærgård jordet.

1729 d. 27 dec. blev Bodil Jensdatter jordet.

1729 d. 27 dec. Christen Lermands barn.

1730 d. 15 jan. blev birthe Nielsdatter Hallum begravet udi Strellev kirkegård 94 år.

1730 d. 27 jan. blev Niels Andersen Nørbæk begravet 74 år mindre 2 måneder.

1730 d. 2 feb. blev Christen Knudsen begravet 81 år.

1730 d. 5 feb. blev Peder Mathiasen begravet 85 år.

1730 d. 10 feb. blev Hans Østergård begravet.

1730 d. 12 feb. Christen Pedersen af mosbøl jordet.

1730 d. 15 mar. blev Christen Stauskjær jordet 74 år.

1730 d. 6 apr. blev Mads Ulv jordet.

1730 d. 6 apr. Peder Østergårds barn.

1730 d. 10 apr. Søren Knudes hustru begravet.

1730 d. 16 apr. Søren Knudes barn jordet.

1730 d. 23 apr. blev Niels Kusk jordet.

1730 d. 21 maj. Sidsel Bjergs jordet.

1730 d. 21 maj. Karen Kjeldbæk.

1730 d. 21 maj. Gregers Thomsens barn af Vallund.

1730 d. 5 jul. blev Christen Nørgårds barn af Asbøl begraven, som den 2 jul. næst før blev af torden og ihjelslagen.

1730 d. 13 aug. blev Niels Johansens barn jordet.

1730 d. 3 sep. blev Peder Jacobsens barn af Harkis jordet.

1730 d. 6 sep. blev sl. Anders Jensens hustru begravet.

1730 d. 21 sep. blev min lille sl. datter begravet udi Ølgod kirke.

1730 d. 29 okt. blev Søren Hallums barn jordet.

1730 d. 11 nov. blev Ester Bertelsdatters barn jordet.

1730 d. 5 nov. blev Peder Tarps barn begravet.

1730 d. 19 nov. Peder moses barn jordet.

1730 d. 26 nov. Jørgensens barn begravet.

1730 d. 3 dec. Peder Pedersens barn jordet.

1730 d. 3 dec. blev Niels Johansens barn jordet.

1730 d. 3 dec. Peder Tarps barn jordet.

1730 d. 17 dec. blev Peder Pedersens hustru udi Hjøllund.

1730 d. 22 dec. blev Jens Christensen af Lindbjerg Mølle begravet.

1730 d. 31 dec. blev Nis Knudsen begravet.

1731 d. 21 jan. blev Jens Kjeldsens barn begravet.

1731 d. 21 jan. Oluf Pedersens barn af Vognslund begravet.

1731 d. 11 feb. blev Christen Jepsens barn jordet.

1731 d. 28 feb. Niels Jepsens datter Anna jordet.

1731 d. 7 mar. Anders Svensk begravet.

1731 d. 7 mar. Jens Tygsens barn jordet.

1731 d. 19 mar. blev Christen Jensens hustru og hans barn begravet udi Strellev kirkegård.

1731 d. 1 apr. blev Søren Knudes barn begravet.

1731 d. 4 apr. blev Peder Villumsens barn begravet.

1731 d. 18 apr. blev Christen Lauridsens barn af Mosbøl begravet.

1731 d. 15 maj. blev Christen Jensens hustru af (Øst)bæk begravet.

1731 d. 15 jul. blev sl. Peder Andersens enke jordet.

1731 d. 15 jul. Mads Krogs barn jordet.

1731 d. 2 sep. blev Jerrig Poulsens barn jordet.

1731 d. 7 okt. blev Mads Nielsens barn begravet.

1731 d. 7 okt. Christen Jepsens barn begravet.

1731 d. 7 nov. blev Peder Pedersens barn af Nørtarp jordet.

1731 d. 11 nov. blev Christen Lermands barn jordet.

1731 d. 17 dec. blev Anna Pedersdatter begravet.

1731 d. 22 dec. blev Else Christensdatters barn begravet.