Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Ølgod og Strellev døbte 1701 til 1731

Ølgod og Strellev døbte 1701 til 1731

Ribe amt - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1701 d. 27 feb. blev Christen Jørgensens barn i Vallund frembåren til dåben i Ølgod kirke og blev kaldet Anna. Maren Pedersdatter, Niels Christensens hustru i Vallund bar barnet. Faddere: Peder Nielsen i Vallund, Thomas Nielsen i Mejlvang, Jens Hansen i Mejlvang, item Bertels hustru i Vallund.

1701 d. 27 feb. var Laurs Jensens barn i Bejsnap til dåben og blev kaldet Birthe. Anna Hansdatter, Jens Christensens hustru i Lindbjerg Mølle bar barnet. Faddere: Simon Olesen i Vesterlist, Marcus Jensens svend i List, Jens Jepsens hustru i Torlund, Lene Marie Marcusdatter i List.

1701 d. 24 mar. blev Peder Nielsens bar i Vallund døbt i Ølgod kirke og kaldet Christen. Thomas Gregersens kone i Vallund bar barnet. F: Christen Jørgensen i Vallund, Søren Christensen i Ekknud, gl. Peder Nielsens datter i Bøllund, item sl. Hans Hansens datter.

1701 d. 10 apr. blev degnen Anders Christensens barn døbt og kaldet Christen. Karen Lambertsdatter, sl. Hr. Christen Friises efterleverske bar barnet. F: Rasmus Sørensen i Ælgod by, Thomas Hansens søn i Hejbøl, Niels Sørensens kone i Ølgod by, kokkepigen på Lindbjerg Mette Marie, item Lene Marie Marcusdatter ibidem.

1701 d. 17 apr. Jesper Valunds barn hjemmedøbt og kaldet Peder.

1701 d. 17 apr. Christen Jespersens barn i Torlubnd til dåben i Ølgod kirke kaldet Gertrud. F: Christen Lassen i Smånæring, Oluf Ekknud, Niels i Møllen, Kirsten som tjente mig, item Anna Bryggerpige. Anna Hansdatter, Jens Christensens hustru i Lindbjerg Mølle bar barnet.

1701 d. 23 apr. blev et uægte barn døbt i Ølgod kirke og kaldet Hans. Moderen, den løse kvinde som havde født barnet, kaldes Sophie og er hos sin søster i Ølgod Bjerg. Søsteren sl. Poul Fjeldvangs enke bar barnet og sagde at en ung karl af Ål sogn udi Bønnerup navnlig Oluf Christensen, som farer til havs og fisker, havde været far til barnet.

1701 d. 26 apr. Niels Ågårds barn til dåben og kaldet Kirsten. F: Peder Knudsen ved Kirken, Knud Pedersen feldbereder, Peder Krasborgs kone, Gregers datter i Østbæk, item Regertis datter ibidem. Las Jespersens hustru af Hjedding bar barnet.

1701 d. 8 maj. Jens Pedersens barn af Hjedding kaldet Jens. F: Hans Gregersens kone bar barnet. Niels Pedersen på Lindbjerg, Christen Pedersen min avlskarl, Hans Larsen, Peder Pedersens hustru i Hjedding.

1701 d. 2 jun. blev Christen Jensens barn udi Østbæk hjemmedøbt og kaldet Christen. Det døde strax efter at det var døbt.

1701 d. 31 jul. Jens Jepsens barn af Torlund kaldet Jep. Jens Møllers kone i Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Niels Bøllund, Jep Torlund, Laurs Christensens kone, Anna Torlund.

1701 d. 3 aug. Christen Tarps barn af Ølgod by kaldet Anna. Peder Hovens hustru af Østbæk bar barnet. F: Iver Vognslund, Niels Tarp, Rasmus Sørensen, Niels Sørensens kone i Ølgod by.

1701 d. 7 aug. Christen Pedersens barn i Agersnap kaldet Niels. Niels Pedersens kone udi Agersnap bar barnet. F: gl. Christen Pedersen, Oluf Medum, Poul Ibsens kone og ældste datter.

1701 d. 14 aug. Søren Christensens barn udi Agersnap kaldet Birthe. Poul Ibsens kone i Agersnap bar barnet. F: Laurs Bejsnap, Søren Andersen i Hjedding, Thomas Hansens søn i Hejbøl, Lene Marie Marcusdatter i List.

1701 d. 11 sep. Christen Nissens barn af Vestkjær kaldet Ebbe. Christen Nissens kones moder af Oddum bar barnet. F: Nis Heager, Niels Skrædder i Harkis, Las Knudsens kone i Vognslund, Niels Heagers datter.

1701 d. 11 sep. Niels Michelsens barn af Hjøllund kaldet Christen. Peder Michelsens stifmoder sc. Michel Hjøllunds kone bar barnet. F: Michel Clemmensen, Peder Michelsen, Niels Skrædders kone i Harkis, Karen Hejbøls datter.

1701 d. 6 nov. Niels Pedersens barn i mosen fik dåb og christendom udi Ølgod kirke og blev kaldet Mette. Jomfru Christiane Birgithe Juhl bar barnet og jomfru Sophie gik med hende. F: Jens Christensen i Lindbjerg Mølle, Niels Bøllund, Christen Thomsens pige, Søren Ekknuds kone.

1701 d. 13 nov. Bertel Vallunds barn kaldet Karen. Thomas Vallunds kone bar barnet. F: Christen Jørgensen i Vallund, Bertels broder Christen, Knuds kone i Vallund, Niels Nielsens kone.

1701 d. 27 dec. Jens Christensens barn i Lindbjerg Mølle kaldet Kirsten. Velbårne jomfru Christiane Birgithe Juhl bar barnet. F: Niels Tarp, Jep Olufsen, Oluf Jepsens søn af Østbæk, min pige Kirsten, item én af Lindbjerg piger.

1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap, Poul Ibsens datter ibidem.

1702 d. 19 feb. Peder Pedersens barn i Medum kaldet Niels. Oluf Medums hustru bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Niels Chutlund på Lindbjerg, Christen Pedersens hustru i Agersnap, Poul Ibsens datter ibidem.

1702 d. 5 mar. Thomas Gregersens barn i Vallund kaldet Morten. Peder Nielsens kone i Vallund bar barnet. F: Christen Jørgensen i Vallund, Christen Pedersen min avlskarl, Søren Christensens kone i Ekknud, Christen Jørgensens kone i Vallund.

1702 d. 19 mar. Jep Pedersens barn i Torlund kaldet Søren. Laurs Bejsnaps hustru bar barnet. F: Jens Jepsen i Torlund, Søren Olufsens hustru udi Ølgod Krog, Anna Torlund.

1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by,  Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige, Kjelds kones søster af Omme sogn bar barnet.

1702 d. 17 apr. Jens Pedersens barn af Hjedding kaldet Peder. Christen Mortensens hustru i Vognslund bar barnet. F: Niels Bøllund på Lindbjerg, Christen Pedersen min avlskarl, Las Hjeddings hustru, Jens Hjeddings datter.

1702 d. 17 apr. Peder Krasborgs barn af Østbæk kaldet Kirsten. Anders Degns hustru bar barnet. F: Knud Feldbereder, Oluf Jepsens søn Jep, Oluf Jepsens datter, Dorthe Pedersdatter.

1702 d. 23 apr. Jespers barn i Vallund kaldet Niels. Christen Jørgensens hustru af Vallund bar barnet. F: Peder Nielsen af Vallund, Niels Christensen af Hjøllund, Voldborg Hansdatter af Havlund, ? Nielsens pige.

1702 d. 28 maj. blev Jens Mortensens barn i Ølgod Krog båren til kirken, der var hjemmedøbt d. 15 maj. formedelst skrøbelighed og kaldet Søren. Niels Sørensens kone i Ølgod by bar barnet. F: Knud Feldbereder, Niels Sørensen, Anders Degns hustru.

1702 d. 9 jul. blev Niels Pedersens barn af Agervig døbt i Ølgod kirke og kaldet Hans. Oluf Medums kone bar barnet. F: Oluf Medum, Peder Pedersen i Medum, Lene Marie Marcusdatter, Poul Ibsens datter.

1702 d. 16 jul. Søren Christensens barn af Ekknud kaldet Anna. Velbårne jomfru Ida Juhl barn barnet. F: Niels Bøllund på Lindbjerg, Christen Pedersen min avlskarl, jomfru pigen på Lønborg Christine, min pige Kirsten.

1702 d. 18 jul. blev Jacob Thomsens tvillingebørn i List her hjemmedøbte i Olgod by. De var pigebørn begge. Den førstes navn Gertrud. Den andens navn Maren. Den 23. jul. blev samme hjemmedøbte børns dåb confirmeret udi Ølgod kirke. Niels Sørensens hustru udi Ølgod by bar det barn som var kaldet Gertrud. F: Niels Tarp, min avlskarl Christen, Niels Sørensens moder. Oluf Jepsens datter bar det barn som var kaldet Maren. F: Rasmus Sørensen i Ølgod by, Knud Feldbereder, Christen Tarps hustru.

1702 d. 23 jul. Jens Jepsens barn af Torlund døbt udi Ølgod kirke og kaldet Mette. Jens Møllers kone i Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Christen Thuesen i Smånæring, Marcus Jensens svend, Laurs Bejsnaps kone, Lene Marie Marcusdatter.

1702 d. 29 okt. Niels Nielsens barn i Vallund kaldet Christen. Jens Thomsens hustru i Ekknud bar barnet. F: Christen Jørgensen, Niels Nieland, Knud Christensens kone i Vallund, Peder Nielsens pige.

1702 d. 29 okt. blev Christen Pedersens navnløse søn i vognslund født til verden.

1702 d. 14 nov. blev Christen Nissens datter af Vestkjær født til verden og blev hjemmedøbt d. 18 nov. Døde strax.

1702 d. 19 nov. Christen Christensens barn af Ekknud kaldet Christen. Niels Pedersens hustru i Mosen bar barnet. F: Den gamle Christen Ekknud, Søren Christensen Ekknud, Søren Christensens kone, min pige Kirsten.

1702 d. 19 nov. Peder Skrædders barn udi Agersnap kaldet Kirsten. Jens Møllers hustru i Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Jens Møller udi Lindbjerg Mølle, Søren Mose i Medum, Lene Marie Marcusdatter, Poul Ibsens kone.

1702 d. 15 nov. Sidsels uægte barn i Vesterlist, som hun havde avlet udi hor med en gift mand af Agersnap Las Christensen. Samme barn blev hjemmedøbt af fostermoderen og levede ikkun 3 timer efter fødselen. Blev synet af tvende mænd som kunne ikke syne at moderen kunne være årsag til barnets død. Det blev kaldet Peder den tid det blev hjemmedøbt.

1703 d. ? ? ? Sørensens barn ?. Christen Mortensens hustru af Hjedding bar barnet. F: Søren Havlund, Niels Clemmensen, Peder Harkis kone.

1703 d. 3 aug. Ivers barn i Forsumho kaldet Niels. Thomas Mortensens hustru bar barnet. F: Thomas Mortensen, Niels Ølgod by, Niels Clemmensens kone.

1703 d. 4 nov. Niels Pedersens barn i Mosen kaldet Peder. Jomfru Sophie Juhl bar barnet. F: Søren Ekknud, Niels på Lindbjerg, Jens Møllers hustru, Christense på Lindbjerg.

1703 d. 11 nov. Søren Torlunds barn i Agersnap kaldet Kirsten. Lene Marie Marcusdatter bar barnet. F: ? i Agersnap, Laurs i Bejsnap, Marcus Jensens anden datter, item Marcus Jensens pige i ?

1704 d. 18 jan. blev Appelone Nielsdatters barn af Østbæk døbt i Ølgod kirke og kaldet Karen. Samme kvinde Appelone Nielsdatter haver sin ægtemand, navnlig Niels Jørgensen i Vesterlist, men som berettes, er kvinden Appelone gangen fra sin mand Niels Jørgensen og har begivet sig til hendes moder Maren Hjøllund i Østbæk, i et lidet hus næst ved Poul Feldbereder, uden tvivl på Riber Hospitals gods, og imidlertid kvinden Appelone haver været hos sin moder i Østbæk, er der kommen en person ved navn Peder Christensen fra Skjern Åe udi Skjern sogn ind til Appelone og begået utugt med hende. Således haver Peder Krasborg med hans hustru af Østbæk berettet for mig udi degnens Anders Christensens samt Knud Feldbereders overværelse i Ølgod kirke og det på den dag og tid barnet blev døbt d. 18 jan. 1704. Da både Peder Krasborg af Østbæk og hans hustru, som bar barnet, sagde at Peder Christensen fra Skjern Å i Skjern sogn var fader til barnet, og her udi sognet skulle samme utugt være begangen. Næste søndag derefter d. 20 jan. 1704 skrev jeg til Morten Henrichsen hospitalsforstander i Ribe om det samme med alt det som her for mig er berettet etc.

1704 d. 27 jan. blev Thomas Gregersens barn af Vallund døbt i Ølgod kirke og kaldet Anna. Peder Nielsens hustru af Vallund bar barnet. F: Christen Jørgensen af Vallund, Bertel Nielsen ibidem, Søren Havlund, item Jespers hustru af Vallund.

1704 d. 2 feb. blev Jens Pedersens barn af Hjedding døbt i Ølgod kirke og blev kaldet Ellen. Christen Mortensens hustru i Hjedding bar barnet. F: Niels Vallund, Christen Pedersen min avlskarl, Las Hjeddings hustru, Kirsten som tjener mig.

1704 d. 6 feb. blev Hans Thomsens barn af Hejbøl døbt og kaldet Maren. Højædle og velbårne jomfru Sophie Juhl bar barnet. F: Barnets morfader af Hoven sogn, Niels Pedersen ladefoged på Lindbjerg, Malene i Miclvang, Christense jomfru pigen på Lindbjerg.

1704 d. 10 feb. blev Laurids Bejsnaps barn døbt og kaldet Christen. Lene Marie Marcusdatter af List bar barnet. F: Jens Christensen i Lindbjerg Mølle, Marcus Jensens svend i List, Jeppes kone i Torlund, Marcus Jensens tjenestepige.

1704 d. 16 feb. blev Christen Jørgensens barn af Vallund formedelst svaghed hjemmedøbt og kaldet Karen. Blev båren til Ølgod kirke onsdag d. 20 feb. og barnets dåb blev confirmeret. Jespers kone i Vallund bar barnet. F: Jesper i Hungerborg, Thomas Vallund, Lasses hustru i Hjedding, Bertels kone i Vallund.

1704 d. 5 mar. Christen Thuesens barn af Vallund kaldet Niels. Sl. Niels Christensens enke af Vallund bar barnet. F: Peder Nielsen Vallund, Knud Christensen, Jespers kone af Vallund, Niels Nielsens kone ibidem.

1704 d. 5 mar. Christen Pedersens barn i Agersnap kaldet Hans. Niels Pedersens hustru af Agersnap bar barnet. F: Oluf Medum, Poul Ibsen, Lene Marie Marcusdatter, Niels Pedersens møe.

1704 d. 16 mar. Christen Christensens barn af Vognslund kaldet Christen. Christen Mortensens kone af vognslund bar barnet. F: Iver Pedersen, Anders Grønfeld, Kirsten Rasmusdatter som er hos mig, Lars Grønfeldts datter.

1704 d. 18 maj. Peder Smeds barn i Vognslund kaldet Anna. Ivers kone i Vognslund bar barnet. F: Peder Smed ved Ølgod kirke, Peder Nissen, Las Knudsens hustru i Vognslund, Niels Sørensens pige i Ølgod by.

1704 d. 2 jul. Jacob Thomsens barn af Ølgod by kaldet Søren. Jomfru Sophie Juhl bar barnet. F: Niels Sørensen i Ølgod by, Christen Pedersen min avlskarl, Christen Tarps kone, Kirsten Rasmusdatter.

1704 d. 6 jul. Jep Andersens barn af List kaldet Lisbet. Lene Marie Marcusdatter bar barnet. F: Niels Pedersen, Simon Olufsen i List, Jens Møllers kone i Lindbjerg Mølle, Kirsten Rasmusdatter.

1704 d. 7 sep. blev Thomases barn af Forsumho døbt i Ølgod kirke og kaldet Voldborg. Ivers hustru i Forsumho bar barnet. F: Niels Clemmensen i Havlund, Søren Hansen ibidem, Ivers pige i Forsumho, Niels Clemmensens pige i Havlund.

1704 d. 14 sep. Jens Christensens barn af Lindbjerg Mølle kaldet Cathrine Marie. Kirsten Olufs af Medum bar barnet. F: Marcus Jensen i List, Christen Pedersen min avlskarl, Jep Andersens hustru af List, Kirsten Rasmusdatter.

1704 d. 1 nov. Niels Clemmensens barn i Havlund kaldet Anna. Niels Sørensens hustru i Ølgod by bar barnet. F: Søren Havlund, Iver i Forsumho, Søren Havlunds hustru, min stuepige Kirsten.

1704 d. 16 nov. Christen Nielsens barn i Bøllund kaldet Maren. Peder Harkis kone i Bøllund bar barnet. F: Bertel i Vallund, min avlskarl, Thomas Nielsens kone i Mejlvang, Niels Sørensens hustru i Skjærbæk Mølle.

1704 d. 16 nov. Jep Pedersens barn i Torlund kaldet Mette Marie. Christen Knudsens datter i Smånæring bar barnet. F: Jens Møller i Lindbjerg Mølle, Niels Pedersen, Christense jomfrupigen, ? ?.

1704 d. 23 nov. Rasmus Jensens barn i Agersnap kaldet Jens. Niels Østergårds hustru i Agersnap bar barnet. F: Peder Pedersen i Medum, Marcus Jensens svend i List, Hans Lassens kone i Medum, Søren Medums tjenestepige.

1704 d. 30 nov. Christen Mortensens barn i Vognslund kaldet Mette. Christen Christensens kone i Vognslund bar barnet. F: Oluf Ekknud, Niels på Lindbjerg, Ivers hustru af Vognslund, Sidsel på Lindbjerg.

1704 d. 21 dec. Christen Tarps barn af Ølgod by kaldet Jens. Peder Hovens datter navnlig Dorthe Pedersdatter af Østbæk bar barnet. F: Niels Sørensen i Ølgod by, Jens Pedersen i Hjedding, Poul Thomsen i Harkis, Niels Tarps hustru.

1705 Christen Nissens barn fik ikke dåb fordi det var dødfødt.

1705 d. 14 jan. Maren Poulsdatter, Poul Ibsens datters barn af Agersnap, blev døbt i Ølgod kirke og kaldet Karen. Et ægte barn. Faderen til barnet hedder Niels, som tjente hl. Jep i Oddum for avlskarl og de blev copulerede udi Oddum kirke, siden både han og pigen tjente tilsammen i Oddum Præstegård, men nu tjener han på ? Varde og han har ikke ? med mig, ej heller nu her udi sognet, derfor sætter jeg hans hustrus navn foran, fordi hun er hos faderen Poul Ibsen i Agersnap og ligger der i barselsseng. Lene Marie Marcusdatter bar barnet. F: Jens Christensen i Lindbjerg Mølle, Simon Olufsen i List, Kjelds kone i Gammelgård.

1705 d. 25 jan. blev Jens Mortensens barn, som var hjemmedøbt in casu necessitatis, og kaldet Anders, frembåren til kirken og barnets hjemmedåb confirmeret. Las Hjeddings hustru bar barnet. F: Peder Knudsen, Peder Fynbo, Anna Lasdatter.

1705 d. 25 jan. Søren Hansens barn i Havlund kaldet Anna. Niels Clemmensens hustru i Havlund bar barnet. F: Niels Christensen i Ølgod by, Niels Pedersen, Kirsten Rasmusdatter min stuepige.

1705 d. 8 feb. Hans Thomsens barn i Hejbøl kaldet Anna. Jomfru Sophie Juhl bar det. F: Thomas Mejlvang, Jens Mejlvang, Christence jomfrupigen på Lindbjerg, Sidsel på Lindbjerg.

1705 d. 8 feb. blev Niels Jepsens barn i Ølgod Bjerge hjemmedøbt og kaldet Jep. Faderen til barnet kom til mig da jeg kom her af kirken og sagde at barnet var blevet svag og forandret, blev derfor hjemmedøbt in casu necessitatis. Den 11 feb. blev Jep Nielsens dåb confirmeret udi Ølgod kirke. Velbårne jomfru Sophie Juhl bar barnet. F: Knud Feldbereder af Oddum, Peder Fynbo, Christence på Lindbjerg, Peder Knudsens hustru.

1705 d. 15 feb. Bertels barn udi Vallund kaldet Niels. Niels Christensens enke af Vallund bar barnet. F: Thomas Mejlvang, (Laurids) Thomsen, Christen Jørgensens kone i Vallund.

1705 d. 18 mar. Jens Jepsens barn af Torlund kaldet Maren. Christen Mortensens hustru af Hjedding bar barnet. F: Christen Knudsens søn af Smånæring, Peder Nissen Heager, Jeppes kone i Torulund.

1705 d. 1 apr. Niels Sørensens barn af Ølgod by kaldet Knud. Niels Clemmensens hustru af Havlund bar barnet. F: Rasmus Sørensen, Peder Fynbo, Kirsten Rasmusdatter.

1705 d. 5 apr. Jens Christensens barn af Torlund kaldet Jens. Christen Knudsens datter af Smånæring bar barnet. F: Niels Pedersen på Lindbjerg, Peder Nissen, tvende piger af Lindbjerg.

1705 d. 24 maj. Christen Christensens barn af vognslund kaldet Jens. (Anne) Jensdatter af Grønfeld bar barnet. F: Christen Mortensen, Christen Pedersen, Ivers hustru i Vognslund, Las Knudsens datter.

1705 d. 2 aug. Peder Krasborgs barn af Østbæk kaldet Ingeborg. F: Peder Hovens datter Dorthe bar barnet. F: Christen Pedersen, Peder Nissen, Jep Olufsens hustru, Oluf Jepsens datter.

1705 d. 17 aug. Niels Pedersens barn af Mosen kaldet Peder. Karen Gregersdatter bar barnet. F: Jens Møller, Villum Pedersen, Else på Lindbjerg, Kirsten Rasmusdatter.

1705 d. 29 aug. blev Kjelds barn af Gammelgård hjemmedøbt in casu neecessitatis og kaldet Anna. Den 26 okt. blev barnets dåb confirmeret i kirken.

1705 d. 6 sep. Niels Ågårds barn udi ? kaldet Christen. Las Hjeddings hustru bar barnet. F: Las Jespersen, Rasmus Sørensen, Lene Marie Marcusdatter, Johanne Rasmusdatter.

1705 d. 18 okt. Anders Ekknuds barn kaldet Anna. Ebbe Mejlvangs hustru bar barnet. F: Niels Bøllund, Gregers udi Harkis, Lene Marie Marcusdatter, Anders Ekknuds søster.

1705 d. 25 okt. Niels Østergårds barn af Agersnap kaldet Oluf. Oluf Medums hustru bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Simon Olufsen, Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru i List.

1705 d. 8 nov. Ivers tvillingebørn af Forsumho. Det ene kaldet Maren. Det andet Sophie. Ivers moder bar det ene og hans søster det andet. F: Thomas i Frosumho, Christen Pedersen, Niels Clemmensen, Søren Havlunds hustru, Lene Marie Marcusdatter.

1705 d. 22 nov. Jespers barn udi Vallund kaldet Maren. Niels Bollerups datter bar barnet. F: Frands i Vallund, Christen Jørgensen, Thomases kone i Vallund.

1705 d. 13 dec. Christen Ekknuds barn af Ølgod by kaldet Thomas blev døbt udi Ølgod kirke. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Christen Pedersen, Søren Ekknud, Niels Pedersens hustru.

1705 d. 20 dec. Niels Nielsens barn af Vallund kaldet Christen. Jens Thomsens hustru af Ekknud bar barnet. F: Jepser af Vallund, Frands Nielsen ibidem, Lene Marie Marcusdatter.

1706 d. 1 jan. Rasmus Sørensens barn af Ølgod by blev døbt udi Ølgod kirke og kaldet Ellen. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Hans Gregersen af Hjedding, Pouls hustru udi Østbæk, Lene Marie Marcusdatter.

1706 d. 2 feb. Frands Nielsens barn af Vallund kaldet Peder. Niels Bollerups datter bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Bertel i Vallund, Jepsers kone i Vallund, Lene Marie Marcusdatter.

1706 d. 21 feb. Poul Gregersens datter kaldet Ellen. Peder Ibsens datter af Østbæk bar barnet. F: Rasmus Sørensen, Christen Pedersen min avlskarl, Las Jespersens hustru af Hjedding, Villums hustru i Østbæk.

1706 d. 24 feb. Marcus Jensens søn af List kaldet Rasmus. Ellen Hansdatter, Christen Mortensens kone af Hjedding bar barnet. F: Jep i Harkis, Christen Pedersen, Karen Degns, Johanne Rasmusdatter.

1706 d. 7 mar. Gregerses barn af Harkis kaldet Ellen. Anders Olufsens kone af Ekknud bar barnet. F: Jep Andersen, Oluf Ekknud, Lene Marie Marcusdatter, Sophie Marcusdatter.

1706 d. 20 mar. Thomases barn af Forsumho kaldet Malene. Niels Clemmensens hustru af Havlund bar barnet. F: Niels Michelsen af Hjøllund, Christen Christensen af Vognslund, Søren Hansens kone af Havlund, Lene Marie Marcusdatter.

1706 d. 21 mar. sr. Laurids Christensens datter kaldet Kirstine Marie. Sr. Jacob Brønsdorfs kæreste Kirsten Blok bar barnet. F: Sr. Laurs Jepsen, sr. Jacob Brønsdorf, ellers havde ed barnet ? barnets brødre Peder, Christen etc.

1706 d. 5 apr. Søren Torlunds barn af Agersnap døbt udi Ølgod kirke og kaldet Karen. Kirsten Olufs af Medum bar barnet. F: Laurs Jensen Bejsnap, Simon Olufsen af Vesterlist, Marcus Jensens yngste datter.

1706 d. 9 maj. Søren Christensens barn af Eknud kaldet Else. Anders Ekknuds kone bar barnet. F: Niels Mose, Christen Pedersen min avlskarl, Lene Marie Marcusdatter, Maren Helgesdatter.

1706 d. 24 jun. Villums barn udi Østbæk kaldet Peder. Jep Olufsens kone udi Østbæk bar barnet. F: Niels Pedersen Mose, Christen Pedersen, Pouls hustru af Østbæk, Lene Marie Marcusdatter.

1706 d. 18 jul. Christen Jepsersens barn af Torlund kaldet Karen. Kirsten på Lindbjerg bar barnet. F: Jens Christensen af Torlund, Peder Nissen, Anna Torlund.

1706 d. 25 jul. Jens Christensens barn af Lindbjerg Mølle kaldet Johanne. Sr. Laurids Christensens kæreste madame Dorthe Elisabet Brønsdorf bar barnet. F: Niels Tarp, Christen Pedersen, Marcus Jensens hustru udi List, Kirsten på Lindbjerg.

1706 d. 22 aug. Niels Sørensens barn af Skærbæk Mølle kaldet Oluf. Christen Mortensens hustru i Hjedding bar barnet. F: Peder Bøllund, Søren Havlund, Mads Christensens hustru i Asbøl.

1706 d. 5 sep. Christen Jørgensens barn af Vallund kaldet Karen. Niels Bollerups datter bar barnet. F: Thomas Gregersen, Niels Nielsen, Jespers hustru i Vallund, sl. Iver Hunderbjergs datter.

1706 d. 26 sep. Søren Hansens barn af Havlund kaldet Hans. Søren Hansens moder af Malle bar barnet. F: Niels Clemmensen, Søren Hansens broder, Niels Sørensens hustru af Skjærbæk Mølle.

1706 d. 10 okt. Niels Jensens barn af Ølgod Bjerge kaldet Anna. Karen Gregersdatter bar barnet. F: Anders Grønfelt, Graves kones søn, Lene Marie Peder Lauridses.

1706 d. 1 nov. Niels Clemmensens barn af Havlund kaldet Knud. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen, Søren Hansen, møllerens kone af Skjærbæk Mølle.

1706 d. 21 nov. Christen Christensens barn af Vognslund kaldet Karen. Christen Mortensens barn af Vognslund bar barnet. F: Anders Grøngelt, Peder Nissen, Ivers hustru i Vognslund, Maren Gregersdatter.

1707 d. 16 jan. blev Clauses barns hjemmedåb confirmeret udi Ølgod kirke. Samme Claus er nuligen ankommet her til Ølgod sogn og er på en sted udi Vallund som Christen Thuesen rejste fra. Clauses datter kaldes Inger. En af sr. Niels Bollerups døttre på Østergård bar barnet. F: Bertel Nielsen, Christen Jørgensen, en pige fra Østergård.

1707 d. 16 jan. Jep Andersens barn af Harkis kaldet Johanne. Marcus Jensens hustru af List bar barnet. F: Peder Fynbo, Niels Miltesen, Karen Gregersdatter, Johanne Rasmusdatter.

1707 d. 30 jan. blev Christen Pedersens barn af Agersnap døbt udi Ølgod kirke og kaldet Karen. Niels Pedersens hustru af Agersnap bar barnet. F: Poul Ibsen, Simon Olufsen, Hans Lassens kone af Medum, Christen Pedersens søster af Agersnap.

1707 d. 9 feb. Ivers barn af Forsumho kaldet Thomas. Thomases hustru af Forsumho bar barnet. F: Peder Knudsen, Niels Clemmensen, Peder Hesselhos hustru, tjenestepigen i Forsumho.

1707 d. 13 mar. Christen Nielsens barn af Bøllund kaldet Niels. Peder Harkis hustru af Bøllund bar barnet. F: Christen Nielsens hustrus fader af Oddum, Peder Nissen, Bertels hustru af Vallund, min brøggerpige Maren Gregersdatter.

1707 d. 17 apr. Peder Skrædders barn af Agersnap kaldet Jens. Jens Møllers hustru af Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Jens Møller, Oluf Medums søn, Poul Ibsens hustru, Rasmus Jensens hustru.

1707 d. 25 apr. Thomas Gregersens barn af Vallund kaldet Morten. Frandses hustru af Vallund bar barnet. F: Christen Jørgensen, Bertel Nielsen, Jespers hustru af Vallund.

1707 d. 1 maj. Niels Pedersens barn af Agersnap kaldet Bodil. Christen Pedersens hustru af Agersnap bar barnet. F: Poul Ibsen, Peder Medum, Rasmus Jensens hustru, Niels Pedersens søster.

1707 d. 6 jul. Jens Thomsens barn af Hejbøl kaldet ? En kvinde af Hoven sogn slægtet til dem bar barnet. F: Jesper Iversen, (Hans) Gregersen, Malene Mejlvang.

1707 d. 17 jul. Hans Gregersens barn af Hjedding kaldet ? Malene Mejlvang bar barnet. F: Rasmus Sørensen, Hans homsen, Else Gregersdatter, Anna Lasdatter.

1707 d. 31 jul. Peder Smeds barn af Vognslund kaldet Anna. Ivers hustru i Vognslund bar barnet. F: Rasmus i Ølgod by, Christen Vognslund, Iver Pedersens pige.

1707 d. 7 aug. tvende tvillingebørn fra Harkis fra hvilke faderen Gregers Nielsen var bortdød. De blev døbte hjemme i huset in casu necessitatis, den ene kaldet Thomas, den anden Gregers.

1707 d. 21 aug. Søren Christensens barn af Agersnap kaldet Christen. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Thomas Hjelm, Laurs Bejsnap, Niels Østergårds hustru i Agersnap.

1707 d. 9 okt. Peder Lauridsens datter ved Ølgod Kirke kaldet Lisbet Margrethe. Kirsten Pedersdatter, herskabets tjenestepige på Lindbjerg bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Peder Knudsen, Karen Degns Karen, Peder Knudsens kone.

1707 d. 16 okt. Jep Pedersens barn af Agersnap kaldet ? Laurs Bejsnaps hustru bar barnet. F: Jens Jepsen, Oluf Medums søn, Peder Medums hustru.

1707 d. 13 nov. Bertels barn udi Vallund kaldet Niels. En af Niels Bollerups døttre bar barnet. F: Christen Nielsen udi Bøllund, Frands Nielsen, Jespers hustru i Vallund.

1707 d. 22 nov. Villadses barn udi Vestkjær kaldet Else. Peder Krasborgs kone udi Østbæk bar barnet. F: Christen Nissen, Peder Krasborg, Knuds pige i Vestkjær.

1707 d. 21 dec. et uægte barn kaldet Josef. Jespers hustru af Vallund bar barnet. Der blev sagt, at en leutnant under garden i København var barnefader navnlig Chili. Jeg skrev strax til hans velædle højærværdighed biskopen udi Ribe, item til højædle og velbårne hr. amtmand Jørgen Grubbe Kaas, desligeste skrev jeg til provsten mag. Søren Jensen Bornemann og til herredsfogden sr. Jacob Knudsen og lod dem vide hvad jeg vidste om samme handel. Indholden af min skrivelse var som følger: Kan ikke efterlade at lade NN. Vide hvorledes en kvinde navnlig Lisbet Nielsdatter, sr. Niels Bollerups datter på Østergård her nærved, som kom til Ølgod sogn d. 17 dec. i værende år, fandt logement hos Jesper i Vallund, fødte et uægte barn d. 19 ejusdem, hafde samme barn til dåb og christendom d. 21 dec. næst afvigte. Jespers hustru af Vallund bar barnet og blev sagt at en leutnant under garden i København navnlig Chili er barnefader etc. Brevet var dateret d. 22 dec. 1707.

1708 d. 22 jan. Christen Christensens barn af Vognslund kaldet Niels. Christen Mortensens hustru af Vognslund bar barnet. F: Las Knudsen af Vognslund, Peder Nissen min avlskarl, Iver Pedersens hustru af Vognslund, Las Knudsens datter af Vognslund.

1708 d. 29 jan. Ebbe Hansens datter af Mejlvang kaldet Kirsten. Jens Hansens hustru af Hejbøl bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Jens Hansen Mejlvang, Johanne Rasmusdatter min tjenestepige.

1708 d. 2 feb. Rasmus Jensens barn af Agersnap kaldet Dorthe. Niels Østergårds hustru af Agersnap bar barnet. F: Peder Skrædder af Agersnap, Hans Lassen af Medum, Christen Pedersens søster af Agersnap.

1708 d. 9 feb. Villums barn af Østbæk kaldet Maren. Dorthe Pedersdatter Peder Ibsens datter af Østbæk bar barnet. F: Peder Ibsen af Østbæk, Peder Nissen, Peder Knudsens datter.

1708 d. 19 feb. Niels Moses barn af Mosen kaldet Else. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru af List bar barnet. F: Niels Tarp, Søren Ekknud, Marcus Jensens tjenestepige.

1708 d. 22 feb. Christen Tarps barn af Ølgod by kaldet Else. Peder Peder Hovens datter Dorthe Pedersdatter bar barnet. F: Peder Tarp, Christen Mortensen af Vognslund, Christen Ekknuds hustru af Ølgod by.

1708 d. 1 apr. Jens Christensens barn af Lindbjerg Mølle kaldet ? sr. Laurids Christensens kæreste på Lindbjerg bar barnet. F: Peder Lauridsen på Lindbjerg, Kusken på Lindbjerg, Lene Marie Marcusdatter.

1708 d. 20 maj. et uægte barn af Vesterlist kaldet Peder. Peders hustru i Vesterlist bar barnet og sagde at Niels Michelsen en landsoldat tjenendes Laust Vestkjær i Ølgod sogn var fader til barnet. Moderen til barnet er Ellen Vestergårds datter udi Vesterlist.

1708 d. 15 jul. Poul Gregersens barn af Østbæk kaldet Niels. Dorthe Pedersdatter bar barnet. F: Peder Hoven, Peder Nissen, Peder Krasborgs hustru, Villum Pedersens hustru af Østbæk.

1708 d. 22 jul. Jens Jepsens barn af Hjedding kaldet Karen. Ellen Hansdatter, Christen Mortensens hustru af Hjedding bar barnet. F: Hans Gregersen af Hjedding, Christen Nissen, Laurs Bejsnaps hustru, en pige af Gammelgård.

1708 d. ? aug. Niels Nielsens barn af Vallund kaldet Niels. Sr. Niels Bollerups datter på Østergård bar barnet. F: Christen Jørgensen af Vallund, Thomas Gregersen ibidem, Jespers hustru af Vallund, Frandses pige af Vallund.

1709 d. 27 jan. blev Niels Jepsens barn døbt ved Ølgod kirke og kaldet Kirsten. Dorthe Pedersdatter af Østbæk bar barnet. F: Peder Fynbo, Jens Graver, Karen degns pige,

1709 d. 30 jan. Anders Olufsens barn af Ekknud kaldet Gertrud. Sl. Gregerses enke af Harkis bar barnet. F: Søren Ekknud, Jens Thomsens søn af Ekknud, Gertruds datter ved Ølgod kirke.

1709 d. 10 feb. Christen Hallums barn af Ølgod by kaldet Jens. Kirsten Pedersdatter på Lindbjerg bar barnet. F: Søren Ekknud, Niels Mose, Christen Tarps hustru af Ølgod by.

1709 d. 10 feb. Hans Lassens barn af Medum kaldet ? Kirsten Marcusses af Store List bar barnet. F: Peder Skrædder af Agersnap, Peder Nissen, Johanne Rasmusdatter, degnens pige.

1709 d. 11 feb. Niels Olufsens barn af Medum kaldet Oluf. Kirsten udi List bar barnet. F: Søren Olufsen, Peder nissen, tjenestepigen udi List.

1709 d. 20 feb. Jep Pedersens barn af Agersnap kaldet Christen Frederik. Kirsten Marcusses af Store List bar barnet. F: Laurs Jensen Bejsnap, Maren Harkis datter. NB. Med dette Jep Pedersens barn vare kun tvende faddere.

1709 d. 1 apr. Niels Clemmensens barn af Havlund kaldet Karen. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Iver Knudsen, Simon Olufsens hustru af Havlund.

1709 d. 1 aug. blev Peder Lauridsens barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Laurids. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru udi List bar barnet. F: Niels Sørensen, Niels Tarp, Karen degns, Karen Pedersdatter.

1709 d. 1 nov. blev Marcus Jensens barn døbt og kaldet Birthe Lisbet. Husbondens kæreste Dorthe Lisbet bar barnet. F: Peder Lauridsen Vesterhoff, Niels Sørensen i Ølgod by, Johanne Rasmusdatter, Jens Møllers hustru.

1709 d. 1 nov. blev Peder Jensens barn døbt og kaldet Anders. Kirsten Pedersdatter på Lindbjerg bar barnet. F: Peder Nissen, ladefogden på Lindbjerg, Karen Gregersdatter.

1709 d. 1 nov. Villum Pedersens barn udi Østbæk. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Peder Pedersen, Niels mose, Poul Gregersens hustru.

1711 d. 12 apr. blev Christen Nielsens barn af Bøllund christnet og kaldet Ester. Hans Nielsens hustru af Vallund bar barnet. F: Thomas Gregersen af Vallund, Peder Nissen, Jespers hustru udi Vallund, Peder Bøllunds datter.

1711 s. 19 apr. Mads Christensens barn af Katrebel udi Strellev kaldet Peder. F: Hans Pedersen Skrædder og Jens Topgård, Laurs Bjerres hustru Sidsel Madsdatter og en pige af Hoven sogn.

1711 d. 28 jun. Poul Gregersens barn af Østbæk kaldet Mette. Christen Møllers hustru af Ølgod by Else Gregersdatter bar barnet. F: Christen Jensen Møller af Ølgod by, Poul Pedersen af Østbæk, Jep Olufsens hustru og Ellen Pedersdatter.

1711 d. 5 jul. Christen Christensens barn af Vognslund kaldet Kirsten. Anna Anders Grønfelts hustru bar barnet. F: Las Knudsen af Vognslund og Anders Grønfelt, Christen Mortensens hustru og Las Knudsens datter.

1711 d. 12 jul. Anders Jensens barn af Grønfelt kaldet Karen. Christen Mortensens hustru af Vognslund bar barnet. F: Christen Mortensen af Vognslund og Christen Christensen, Anders Grønfelts søster og Poul Ibsens datter.

1711 d. 6 sep. Poul Pedersens barn af Østbæk kaldet Dorthe. Madame Dorthe Elisabet Brøndsdorf bar barnet. F: mons. Peder Brøndsdorf, Gregers Andersen degn, Gregerses hustru af Østbæk, Dorthe Pedersdatter.

1711 d. ? okt. Jeppe Pedersens barn af Vallund kaldet Karen. Sophie Amalie Jensdatter Broch bar barnet. F: Christen Sørensen og Christen Jørgensen.

1711 d. 29 okt. blev Niels Sørensens begge børn af Ølgod by døbt i Ølgod kirke og kaldet den ældste Karen og den yngre Rasmus. Niels Clemmensens hustru af Havlund bar den ældste. Christen Møllers hustru i Ølgod by bar den yngste. F: Christen Møller, ? Tarp, Morten Olesen, Appelone ? datter.

1711 d. 29 nov. blev et rytterbarn døbt og kaldet Kirsten. Jens Christensens hustru af Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Søren Christensen af Ekknud, Niels Jensen af Ekknud, Peder Nissen som tjener udi Præstegården, Niels Pedersen af Mosen, Karen Pedersdatter som er Peder Smeds datter ved Ølgod kirke. PS. Den som er moder til dette barn som blev døbt udi Ølgod kirke d. 29 nov. er hos Søren Ekknud og hedder Maren Pedersdatter. Faderen som er rytter under ritmester Bugges kompagni hedder Niels Nielsen. Efter benævnte kvindes beretning ere de trolovede og copulerede udi Sæden sogn af velærværdige og højlærde mag. Maturin sognepræst der samme steds. Efter at de var kommen udi ægteskab tilsammen udi Jerne, kom de hen til Øster Gjesing at ligge udi kvarter, men den tid ordren kom at rytterne skulle marchere, begav hun sig nogen tid derefter fra Øster Gjesing på vejen til Lyne, hvor hun ventret hendes tog fra hendes fødeegn. Imidlertid kom hun til Ølgod sogn til Søren Christensen udi Ekknud, hvor hun uden tvivl forbliver vinteren over. Alt dette er således efter kvinden Maren Pedersdatters egne ord og beretning d. 30 nov. 1711 testerer og bekræfter vi underskrevne overværendes. Niels Sørensen. Søren Christensen. Peder Nissen.
Herefter skrev jeg straxen og uden ophold til mag. Maturin og svaret som jeg bekom d. 26 jan. 1712 lyder som følger. Meget fornemme velynder. Den kvinde om hvilken de skriver ankom her til Jerne sogn ved kornhøstens tid 1710, var da besvangret, berettede sig da at kommet fra Åbenrå sønden Ribe og at hun var svangret udi Hadsing sogn og by her udi Jylland af en ung karl Christen Laustsen, for hun sønder ud forviste. Et pigebarn som hun efter denne svangerskab aflede, er døbt af mig og kaldet Karen. Hendes ankomst her til sognet med mere blev af mig tilkjendegivet øvrigheden og provsten, og har jeg også tilskrevet præsten udi Hading om hendes beretning. Her udi sognet opholdt hun sig derefter indtil Valborgdag 1711, da bortrømte hun herfra med et meget ond ord og rygte, thi rytteren som hun før sagde at være hendes mand havde sin egen hustru /: og hun var udi Sjælland :/ det uagtet flyttede hun ind til ham i rytterhuset og nogen stund ubluelig levede hos ham, indtil de begge af mig blev straffede derfor, og de andre ryttere, som her lagde udi kvarter, truede dem begge med hug og hende selv delis, men da hun nødtes til at flytte af huset fra ham, havde hun dog siden så længe hun var her, hendes usømmelige sammenkomster med ham og berøgtede omgængelse, så hun ikke var ganske hustere. Men om noget da han hører, og nu som jeg formener er løgne, hvilken jeg ville ønske der måtte falde i sådan øvrigheds hænder, som tilbørligen ville lade hende afstraffe. Jeg næst et godt års ønske over dem med børn og familie forbliver med al tjenstvillighed. Deres velærværdigheds tjenstskyldige tjener. Maturin Carstensen. Jerne udi hast d. 2 jan. 1712.
Efter at jeg havde bekommet denne skrivelse og svar på min brev skrev jeg ufortøvet den samme dag nemlig d. 26 jan. 1712 til prousten over Øster herred velærværdige og højlærde mag. Philip Hernich Friedlieb udi Ansager. Jeg skrev i ligemåde straxen til kongl. Mayts. Herredsfoged sr. Jacob Knudsen på Østergård. Lod også straxen meddele sr. Laurids Christensen her til Lindbjerg, dette ved Marcus Jensen vide, så er. Jeg forsømte ikke noget til al denne handels og sags oplysning, så vidt mig kunne være vitterligt.
PS. Jeg var udi Agersnap udi Ølgod sogn til trolovelse til Poul Ibsen, den tid jeg bekom brevet fra mag. Maturin, og samme brev lave siden udi et brev, som var kommen fra hans velædle højærværdighed biskoppen udi Ribe til prousten mag. Philip Henrich Friedlieb og fra Prousten til præsterne her udi Øster Herred. Og Niels Sørensen udi Ølgod by med flere som var til trolovelse så derpå, da jeg åbnede såvel biskoppens som mag. Maturins brev.

1712 d. 24 jan. blev Bertel Nielsens barn af Vallund døbt og kaldet Niels. F: Niels Nielsen Påbøl af Vallund, Frands Nielsen ibidem, Jesper Pedersens hustru der sammesteds, Christen Jørgensens hustru, Frandses hustru af Vallund bar barnet.

1712 d. 27 jan. blev Hans Thomsens barn af Hejbøl døbt og kaldet Ellen. F: Simon Nielsen af Grimlund, Knud Nissen af Heager, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, Ebbe Mejlvangs hustru, Jens Hansens hustru af Hejbøl bar barnet.

1712 d. 5 feb. blev Christen Hartvigsens barn af Asbøl udi Strellev sogn hjemmedøbt in casu necessitatis og kaldet Malene. Den 10 feb. blev samme barns Malene Christensdatters dåb confirmeret udi strellev kirke. Niels Liimanns hustru bar barnet. F: Las Mortensen og Knud Nissen Heager, jordemoderen i Asbøl sl. Niels Jacobsens efterleverske, Christen Pedersen Sletkjærs datter, item Niels Leedmands datter.

1712 d. 26 mar. blev Christen Møllers barn af Ølgod by døbt udi Ølgod kirke og kaldet Mette. Niels Sørensens hustru Mette Knudsdatter af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Niels Tarp og Peder Nissen Heager, Hans Gregersens hustru af Hjedding og Niels Sørensens tjenestepige.

1712 d. 20 mar. blev rytterens Anderses barn døbt i Strellev kirke og kaldet Christopher Martin. Regimentsmester Christopher Martins efterleverske bar barnet. F: Peder Nielsen udi Katrebel, item Niels Pedersen kusks søn og Knud Nissen, Sidsel Laurs Rasmussens, Rasmus hustru og Peder Andersens datter af Mosbøl.

1712 d. 22 mar. blev Jens Hejbøls barn døbt udi Ølgod kirke og kalder Ellen. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Hans Thomsen af Hejbøl og Thomas Nielsen af Mejlsvang, item Peder Nissens kone Marie Marcusdatter og Peder Lauridsen ved Ølgod kirke og Thomas Mejlvangs stifdatter.

1712 d. 28 mar. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt i Ølgod kirke og kaldet Kirsten. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru af List bar barnet. F: Simon Olufsen af Havlund og Peder Nissen Heager, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, item sl. Peder Skrædders enke af Agerkrog.

1712 d. 28 mar. blev Niels Nielsens barn af Vallund døbt og kaldet Kirsten. Min ældste datter Sophie Amalie bar barnet. F: Knud Christensen af Vallund og Knud Nielsen og Peder Hansen, item begge Nielsernes de unge mænds hustruer af Ekknud anvnlig Anna Nisdatter og Maren Nisdatter.

1712 d. 13 apr. blev Niels Jepsens barn døbt og kaldet Margrethe. Karen Gregersdatter bar barnet. F: Gregers Andersen degn her til menigheden, Peder Lauridsen Fynbo, Poul Pedersens hustru af Østbæk, Niels Ågårds hustru og Karen Gregersdatter tjenestepigen.

1712 d. 17 apr. blev Vedste Knudsens barn af Hjedding døbt og kaldet Maren. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Iver Knudsen af Vestkjær og Hans Gregersen af Hjedding, item Ellen Jensdatter og Ellen Pedersdatter.

1712 d. 29 apr. Peder Lauridsen Fynbos barn kaldet Hans. Ellen Christen Mortensens hustru af Hjedding bar barnet. F: mons. Mads Poulsen buch, Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle, Sidsel Marcusdatter og min yngste datter Christiane Marie Broch.

1712 d. 29 apr. Villum Pedersens barn af Østbæk kaldet Laurids. Christen Pedersens datter Poul Pedersens hustru af Østbæk bar barnet. F: Niels Tarp og Christen Hjøllund landsoldat som var hjemkommen samme tid, item Poul Gregersens hustru og Peder Knudsens datter Karen.

1712 d. 17 maj. blev Jens Enevoldsens barn af Mosbøl udi Strellev sogn døbt og kaldet Enevold. Karen Pedersdatter Kusk bar barnet. F: herredsskriveren Søren Pedersen og Peder Andersen, item Christen Ravnkjær i Mosbøl, samt Peder Andersens datter.

1712 d. 17 maj. blev Peder Jacobsens barn af Nørretarp døbt og kaldet Sara. Sidsel Nørreborks bar barnet. F: Peder Skomager og Niels Skytte, item Johan Kielbæk, Jens Østergårds hustru og Christen Overgårds datter.

1712 d. 29 maj. blev Anders Olufsens barn af Ølgod by døbt og kaldet Peder. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Christen Tarp, Peder Laursen og Gregers Andersen, item Peder Knudsens kone og Gertruds datter ved Kirken.

1712 d. 5 jun. blev Christen Knudsens barn af Smånæring døbt og kaldet Peder. Lene Marie Marcusdatter, Peder Fynbos bar barnet. F: Knud af Smånæring, item Jens Christensen af Ølgod by, Jens Jepsens kone af Hjedding, item Kirsten Nielsdatter.

1712 d. 10 jul. blev Niels Laursens barn af Kjærgård døbt og kaldet Hans. Sidsel Laurs ? bar barnet. F: Niels Jensen af Mosbøl, Frands Laursen af Asbøl, Christen Kjærgård, item Niels Annexgårds hustru og Peder Andersens datter.

1712 d. 24 jul. blev et uægte barn døbt udi Ølgod kirke. Moderen til barnet hedder Kirsten Thomasdatter som ligger i Forsumho i barselsseng hos hendes søster som havde Iver der sammesteds. Til barnefader blev udlagt en ung karl udi Holstebro navnlig Carsten Carstensen som er afrejst til Holland, som er notificeret såvel af Iver som af Lene Marie Peder Fynbos som bar barnet og holdt det over dåben. Jeg lod magistraten og øvrigheden det uden forsømmelse vide, skrev herredsprovsten hl. mag. Philip Friedlieb udi Ansager, skrev ligeså herredsfogden til sr. Jacob Knudsen og Christen Sørensen udi Ølgod Krog var både i ansager og på Østergård med min skrivelse til dem. Velædle sr. Vesterhoff her på godset blev dd. ligeså notificeret fra mig ved Marcus Jensen List og Iver i Forsumho d. 24 jun. 1712. F: Gregers Andersen degn, Iver udi Forsumho og Knud Nissen, item Thomases hustru i Forsumho, Lene Marie Marcusdatter bar barnet.

1712 d. 31 jul. blev Jens Topgårds barn døbt og kaldet Gertrud. Niels Michelsens hustru af Hjøllund udi Ølgod sogn bar barnet. F: corporalen som ligger i Heager, Niels Kusk og Knud Nissen, item Niels Pedersens hustru af Nørtarp og Niels Michelsens datter af Hjøllund.

1712 d. 7 aug. blev begge Nielsernes, som er brødre, deres børn døbte. Den yngste Niels Jensens barn blev kaldet Nis og Kirsten Nisdatter af Heager bar samme barn. Den ældste Niels Jensens barn blev kaldet Christen og Jens Thomsens hustru bar samme barn. Fadere til dem begge: Nis Knudsen Heager og Peder Knudsen ved Ølgod Kirke, item Knud Nielsen og Hans Nielsen og Thomas Jensen Ekknud.

1712 d. 21 aug. blev Hans Gregersens barn af Hjedding døbt og kaldet Ellen. Christen Møllers hustru af Ølgod by sc. Else Gregersdatter bar barnet. Faddere: Las Jespersen af Hjedding, Niels Sørensen af Ølgod by og Knud Nissen, item Jens Jepsens hustru og Peder Nissens hustru af Hjedding.

1712 d. 24 aug. blev Mads Poulsen Buch barn in casu necessitati hjemmedøbt og kaldet Jens. Gud forfremme hannem. Velædle madame til Lindbjerg Dorthea Elisabet Brøndsdorf var til stede da barnet blev hjemmedøbt. Iligemåde var Karen Gregersdatter og andre til stede da barnet blev hjemmedøbt og jeg døbte det med vand i navn faders, søns og helligånds. Gud lade hannem fremvoxe i alder, visdom og nåde hos gud og mennesker. Den 30 okt. blev min svoger hæderlig og vellærde mand Mads Poulsens søn som in casu necessitati af fornødenhed var hjemmedøbt og kaldet Jens ført til Ølgod kirke og barnets dåb blev confirmeret og forkyndt. Velærværdige og fornemme velædle hr Poul Madsens hustru af Øse hæderbårne og meget gudfrygtige matrone Anna Andersdatter bar barnet. Faddere vare mons. Peder Brønsdorf på Lindbjerg, Michel Jørgensen på Mølby og jeg, item Mads Poulsens søster Anna og min yngste datter Christiane Marie Broch. Velærværdige og fornemme vellærde hr. Jep af Oddum udi proustens fraværelse samme gudelige act og gerning.

1712 d. 28 aug. blev Christen Tarps barn af Ølgod by døbt og kaldet Else. Christen Mortensens hustru af Vognslund bar barnet. F: Iver Vognslund og Christen Mortensen af Vognslund og Las Knudsens søn ibidem, item Niels Torps hustru og Peder Knudsens datter ved Ølgod kirke.

1712 d. 23 okt. blev Poul Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Johanne. Peder Bøllunds hustru bar barnet. F: Claus Poulsen Slot og Gregers Andersen degn, item Jens Møllers hustru i Lingbjerg Mølle, samt brøggerpigen på Lindbjerg.

1712 d. 16 nov. blev Christen Christensens barn af Vognslund døbt og kaldet Kirsten. Anders Grønfelts hustru af Grønfelt bar barnet. F: Christen Mortensen af Vognslund og Anders Grønfelt, item Iver Vognslunds hustru og Las Vognslunds datter.

1712 d. 23 dec. blev Knud Christensens barn af Smånæring døbt og kaldet Birgithe. Jens Thomsens hustru af Ekknud bar barnet. F: Niels Christensen Tarp, item Peder Knudsen ved Ølgod Kirke, desligeste Karen (Anneke) og Christen Knudsens hustru af Smånæring.

1713 d. 5 feb. blev Laurids Rasmussens barn udi Strellev døbt og kaldet Laurids. Niels Kjærgårds hustru bar barnet. F: Niels Lauridsen Kjærgård, Peder Nielsen i Katrebel, Niels Mosbøl, Karen Pedersdatter ved Strellev Kirke sl. Peder Skrædders datter.

1713 d. 19 feb. blev Jesper Pedersens barn af Vallund døbt og kaldet Maren. Knud Christensens hustru i Vallund bar barnet. F: Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle, Hans Heager og Søren Christensen af Ølgod Kro, Niels Nielsens kone af Vallund Johanne Rasmusdatter.

1713 d. 25 feb. blev et uægte barn døbt kaldet Christen. Moderen til samme uægte barn hedder Else Christensdatter, som opholder sig udi Hjedding Ølgod sogn hos Hans Gregersen som har søsteren til hende. Ved dåben blev udlagt til barnefader en karl af Oddum sogn navnlig Christen N. af Odderup udi Oddum sogn, som er ryttergods,hvor hun nemmelig Else Christensdatter er bleven besovet og hvor hun har også udlagt samme karl Christen, da hun stod åbenbar skrifte udi Oddum kirke. Hans Gregersens hustru af Hjedding bar barnet. F: Peder Nissen ibidem, Jens Jepsens hustru, Las Knudsens datter i Vognslund som tjener Vedste Knudsen.

1713 d. 24 feb. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Jep. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Gregers Andersen, Iver Nielsen af Forsumho, Knud Nissen, Niels Clemmensens hustru af Havlund Ellen Pedersdatter.

1713 d. 26 feb. blev Søren Bøels barn af Katrebel Strellev sogn døbt og kaldet Karen. Jens Topgårds hustru bar barnet. F: Peder Nielsen, Jens Topgård, Laurs Rasmussen Bjerg, Karen Pedersdatter og sl. Peder Skrædders datter.

1713 d. 5 mar. blev Niels Pedersens barn i Nørtarp døbt i Strellev kirke og kaldet Thomas. Peder Nielsens hustru af Katrebel bar barnet. F: Peder Nielsen, Morten Pedersen, Knud Pedersen, Morten Pedersens hustru i Nørtarp og Niels Skyttes hustru der sammesteds.

1713 d. 8 mar. blev Thomas Kusks barn af Mosbøl døbt og kaldet Iver. Karen Pedersdatter Kusk bar barnet. F: Peder Nielsen i Katrebel, Christen Pedersen i Mosbøl, Knud Pedersen, Peder Andersens hustru, Niels Kusks tjenestepige.

1713 d. 8 mar. blev et uægte barn døbt i Strellev kirke. Moderen til barnet var Dorthe Kieldbæk. Ved dåben blev udlagt en rytter navnlig Conrad under oberst Løvenhjelm regiment som var i Nørtarp 1712. Johan Kieldbæks kone bar barnet som blev kaldet Seikes Nicolaj. F: Niels Slot, Morten Pedersen, Niels Kielsbæks kone, sl. Peder Skrædders datter.

1713 d. 12 mar. blev et uægte barn døbt i Strellev kirke og kaldet Kirsten. Moderen til barnet Peder Andersens datter af Mosbøl Anna Pedersdatter. Karen Pedersdatter Kuskes bar barnet og sagde, at Iver Jensen var barnefader. Peder Andersen, anexbonde på annexpræstegården i Strellev var hos mig dagen tilforn d. 11 mar. og sagde ligeledes samme, nemlig at Iver Jensen, som var min sl. formands hl. Jens Pedersens søn, var fader til barnet etc. F: Christen Pedersen i Mosbøl, Peder Jensen i Nørtarp, Jens Pedersen ved Strellev kirke, Peder Andersens ældste datter, Niels Slots hustru i Nørtarp. Breve til prousten mag. Philip Henrich og mag. Anker Sørensen, lydendes således som følger om denne handel.

1713 d. 26 mar. blev et uægte barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Hans. Der blev sagt, at en rytter som også hedder Hans, som skal være under herr Løvenhjelms regiment, er fader til barnet. Samme rytter lå ved Starbæk forgangen sommer 1712 udi Outrup. Moderen, som fødte barnet, var kommen her til Ølgod for få dage siden, imidlertid fødte hun samme uægte barn og er nu hos Christen Christensens i Vognslund. Lene Marie, Peder Fynbos hustru ved Ølgod kirke bar barnet. Husbonden på Lindbjerg velb. Sr. Vestenhoffs kiæreste fik det straxen at vide, hannom fuldmægtigen Corfits Jørgensen Frausel udi husbondens fraværelse talte med mig i dag d. 25 mar. i Ølgod kirke efter prædiken. Skriver ellers brev herom eller lader ham det vide med første etc.

1713 d. 29 mar. blev Anders Grønfelts barn døbt og kaldet David. Christen Mortensens hustru i Vognslund bar barnet. F: Christen Christensen i Vognslund og Christen Mortensen ibidem, item Iver Vognslunds søn, Peder Michelsen af Hjøllund og Las Knudsens datter.

1713 d. 2 apr. blev Claus Poulsen Slotfelds barn døbt og kaldet Christen. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru i List bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Jens Christensen af Lindbjerg Mølle.

1713 d. 13 apr. blev Hans Lassens barn af Medum døbt og kaldet Las. Kirsten Marcus Jensens bar barnet. F: Rasmus Jensen i Agersnap, Niels Olsen i Medum, Peder Pedersens hustru og datter i Medum.

1713 d. 14 apr. blev Christen Pedersens barn af Mosbøl døbt og kaldet Peder. Karen Kusks ved Strellev kirke bar barnet. F: Christen Askjær af Asbøl, Niels Ansager, borgmester Jens ? tjenestekarl, Niels Ansagers kone.

1713 d. 23 apr. blev rytterens barn af Lindbjerg Mølle døbt og kaldet Anna Marie. Kirsten Pedersdatter på Lindbjerg bar barnet. F: Jens Christensen Lindbjerg Møller, Peder Knudsen, Knud Nissen, Peder Knudsens hustru og hans datter.

1713 d. 12 maj. blev Peder Hansens barn af Vallund døbt og kaldet Appelone. Knud Christensens kone af Vallund bar barnet. F: Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle, en mand af Oddum sogn, Knud Nissen, Jesper Pedersens hustru, Karen Pedersdatter Smeds.

1713 d. 17 maj. blev Jens Enevoldsens barn af Mosbøl døbt og kaldet Enevold. Karen Pedersdatter ved Strellev kirke barn barnet. F: Peder Andersen, Christen Ravnkjær, Jens Pedersen Mosbøl, Christen Nørgårds hustru af Asbøl, Peder Jensens datter af Nørtarp.

1713 d. 11 jun. blev Peder Tarps barn døbt og kaldet Søren. Min datter, mons. Mads Buchs kjæreste bar barnet. F: Niels Tarp, Niels Sørensen og Knud Nissen, item min yngste datter Christiane Marie og Peder Knudsens kone.

1713 d. 2 jul. blev Niels Clemmensens barn af Havlund døbt og kaldet Maren. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle, Peder Knudsen, Knud Nissen, Simon Havlunds hustru Ester Pedersdatter.

1713 d. 16 jul. blev Hans Tygesens barn døbt og kaldet Tyge. Anna Stauskjær, Christen Simonsens hustru af Asbøl bar barnet. F: Christen Pedersen Stavskjær, Niels Pedersen Nørtarp og Knud Pedersen, item Niels Pedersens hustru af Nørtarp og Frands Laursens datter.

1713 d. 3 sep. blev Niels Laursens barn døbt og kaldet Malene. Sidsel Bjerres bar barnet. F: Jens Topgård, Niels Mosbøl, Laurs Rasmussen Bjerre, Karen Pedersdatter, Ritmesterens datter ved Strellev kirke.

1713 d. 17 sep. blev Vedste Knudsens barn af Hjedding døbt og kaldet Las. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Jens Mortensen ved Ølgod Kirke, Christen Møller, Ellen Pedersdatter og Ellen Jensdatter.

1713 d. 17 sep. blev Peder Friises barn af Hjedding døbt og kaldet Ellen Christine. Ellen Christen Mortensens hustru bar barnet. F: Jens Jepsen af Hjedding og Gregers Andersen degn, Jens Jepsens hustru, Kirsten Nisdatter.

1713 d. 21 sep. blev et uægte barn døbt og kaldet Kirsten. Moderen til barnet er den som tjente forgangen vinter i Lindbjerg Mølle og næste til Jens Nissen. Fader til barnet, efter bekjendelsen er Niels Hansen, som for nogen tid siden tjente på Lindbjerg som skytte, hvilken skytte hun også d. 2 jul. i værende år udlagde til barnefader, da hun blev publike absolveret udi Ølgod kirke. Lene Marie Peder Lauridsens kone ved Ølgod Kirke bar samme uægte barn og sagde ligeså, at skytten Niels Hansen, som havde tjent på Lindbjerg, var fader til barnet. Christen Møller af Ølgod by var tilstæde i kirken da barnet blev døbt, item Gertruds datter ved Ølgod kirke.

1713 d. 22 okt. blev Niels Pedersens barn af Agersnap døbt og kaldet Oluf. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru af List bar barnet. F: Christen Pedersen af Agersnap, Simon Olufsen af Havlund, Niels Sørensen Svend af Ølgod by, Niels Olufsens kone af Medum, Peder Pedersens hustru ibidem.

1713 d. 29 okt. blev Else Mejlvangs barn døbt og kaldet Margrethe. Min yngste datter Christiane Marie bar barnet. F: Niels Sørensen i Ølgod by, Jens Hansen i Hejbøl, Simon Havlund, Thomas Mejlvang, Lene Marie ved Kirken, Thomas Mejlvangs datter.

1713 d. 1 nov. blev et barn døbt af Strellev kirke og kaldet Anna. Peder Nielsens hustru udi Katrebel bar barnet og der blev sagt at en parykmager mand navnlig Hans Christian var fader til barnet. Moderen til samme barn ankom til Strellev sogn mandagen d. 30 okt. i nærværende år og fødte barnet strax hun var ankommet. Samme kvinde kaldet Mette Madsdatter, og som hun syr og betler, da er hun trolovet med samme parykmagersvend udi København udi hr. Grises sogn. Efter trolovelsen skal han være rejst fra København til Varde. Hvor han nu var viste hun ikke. (Der er en del mere om sagen).

1714 d. 10 jan. klokken 9 om aftenen blev min kære svoger hæderlig Mads Poulsens søn født, og fredagen derefter, den 11 ejusdem, in casu necessitatis, hjemmedøbt og kaldet Jens. Gud forfremme hannem at han må blive behagelig både for herren også for menneskerne.

1714 d. 14 jan. blev Gregers Jensens barn af Agersnap døbt og kaldet Jens. Kirsten Rasmusdatter af List bar barnet. F: Poul Ibsen, Knud Nissen, Hans Lassen og kone af Medum, Peder Knudsens kone ved Ølgod kirke.

1714 d. 2 feb. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Morten. Ivers hustru af Forsumho bar barnet. F: Simon Olufsen af Havlund, Peder Knudsen, Knud Nissen, Niels Clemmensens hustru og Ellen Pedersdatter.

1714 d. 21 feb. blev Jens Topgårds barn døbt og kaldet Niels. Sidsel Knud Bjerres hustru bar barnet. F: Peder Nielsen, Laurs Rasmussen, Niels Norbæks søn, Niels Pedersens hustru af Nørtarp, Søren Bøels hustru, Niels Pedersens tjenestepige.

1714 d. 7 mar. blev hæderlig Mads Poulsens søn, som in casu nescessitatis var hjemmedøbt, stillet for herren udi Ølgod kirke og hans dåb blev publiceret af prousten velærværdige og hæjlærde mag. Philip Henrich Friedlieb. F: Ægtigen på Lindbjerg, item mademoiselle Ellen der sammesteds og jeg vare faddere.

1714 d. 25 mar. blev Christen Nørgårds barn af Asbøl døbt og kaldet Jens. Karen Pedersdatter Kusk ved strellev kirke bar barnet. F: Niels Hansen af Asbøl, item (spendelle) på Asbølgård, Christen (Pedersens) søn, Hans Tygesens hustru, Christen Østergårds datter af Nørtarp.

1714 d. 11 apr. blev Niels Sørensens barn af Skjærbæk Mølle døbt og kaldet Birthe. Christen Mortensens hustru af Hjedding bar barnet. F: Peder Nissen og Hans Nissen, item Niels Clemmensens hustru af Havlund og Hans Olufsens hustru af Bøllund tillige med Peder Bøllunds datter.

1714 d. 22 apr. blev Peder Lauridsens barn døbt og kaldet Marcus. Kirsten af List bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Sørensen og den unge mand fra Gårde i Tistrup, item Mette Marie og Ellen Pedersdatter.

1714 d. 22 apr. blev Pouls barn af Harkis døbt og kaldet Anna. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Efter vidnesbyrd ved dåben Tyge i List.

1714 d. 27 apr. blev Poul Pedersens barn af Østbøk døbt og kaldet Peder. Kirsten Pedersdatter på Lindbjerg bar barnet. F: Gregers Andersen Degn, Poul på Heager, Poul Gregersen, Peder Bøllunds hustru og datter.

1714 d. 6 maj. blev Hans Nissens barn døbt og kaldet Nis. Min datter Christiane Marie bar barnet. F: Nis Knudsen og Knud Nissen, item Peder Nissen, Kirsten Nisdatter og Ellen Jensdatter.

1714 d. 6 maj. Niels Ansagers barn af Mosbøl blev døbt og kaldet Jens. Niels Kjærgårds hustru bar barnet. F: Niels Kjærgård, Jens Nielsen, Christen Pedersens hustru, Sidsel Bjerre.

1714 d. 10 jun. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Anna. Kirsten Rasmusdatter af Harkis bar barnet. F: Niels Sørensen i Ølgod by, Simon Olufsen af Havlund, Niels Sørensens svend, Niels Clemmensens hustru, Peder Pedersens datter af Medum.

1714 d. 17 jun. blev Jens Hansens barn af Hejbøl, som var hjemmedøbt in casu nescessitati, og kaldet Niels, ført til kirken for barnets dåb at confirmere. F: Hans Hejbøls hustru bar det. F: Thomas Mejlvang, Ebbe Hansen, Peder Fynbo, Christen Hejbøls hustru etc.

1714 d. 8 jul. blev Jens Enevoldsens barn døbt og kaldet Peder. Karen Pedersdatter bar barnet. F: Peder Andersen, Christen Nørgård udi Asbøl, Jens Pedersen, Christen Ravnkjærs kone.

1714 d. 15 jul. blev Morten Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet ? Hans Nissen Heager, Peder Jensen, Niels Pedersen, Kirsten Nisdatter, Karen Pedersdatter bar barnet.

1714 d. 22 jul. blev Hans Gregersens kones søsterbarn af Hjedding døbt og kaldet Niels. Ellen Hansdatter, Christen Mortensens hustru bar barnet. F: Søren Hansen af Vestkjær, Hans Gregersen, Thomas Mejlvang, Ebbe Hansen og hans hustru, item Jens Ebbesens datter.

1714 d. 7 okt. blev Christen Jørgensens barn af Vallund døbt og kaldet Iver. ? kone af Vallund bar barnet. F: Niels Sørensen af Skjærbæk Mølle, Jeppe Hansen Bjerge, Thomas Gregersens kone, Peder Hansens hustru.

1714 d. 7 okt. Niels Ågårds barn døbt og kaldet Christen. Karen Gregersdatter bar barnet. F: Peder Knudsen, Poul Gregersen, Christen Møllers kone og Mette Lasdatter.

1714 d. 5 dec. blev Christen Schansens barn døbt og kaldet Karsten. Peder Krasborgs kone af Østbæk bar barnet. F: Christen Knudsen af Asbøl, Niels Tarp, Christen Ekknuds hustru, Peder Krasborgs datter.

1714 d. 16 dec. blev Christen Christensens barn i Vognslund døbt udi Ølgod kirke og kaldet Kirsten. Christen Mortensens hustru af Vognslund bar barnet. F: Iver Christensen af Vognslund, Christen Mortensen ibidem, Peder Jensen Grønfelt, Christen Iversens hustru, item Vedste Lassens hustru.

1715 d. 5 jan. Knud Nielsens barn ved Ølgod kirke døbt udi Ølgod kirke og kaldet Niels. F: Christen Jensen udi Ølgod by, item Gregers Andersen Degn, såvelsom landsoldaten til Peder Knudsens, Jens Mortensens hustru, Karen Amme.

1715 d. 17 jan. blev Ebbe Mejlvangs barn døbt og kaldet Margrethe. Min ældste datter min svogers kæreste Sophie Amalie bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Niels Sørensen af Ølgod by, Jens Mejlvang, min datter Christiane Marie, item Hans Nissens hustru.

1715 d. 2 feb. blev Christens barn af Hejbøl døbt og kaldet Dorthe. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens hustru af Harkis bar barnet. F: Peder Laursen, Jens Hansen Hejbøl, Christen Pedersens søn af Agersnap, Gertrud (Hejbøls) søster og Peder Knudsens datter.

1715 d. 3 mar. blev Peder Tarps barn af Tarp døbt og kaldet Jesper. Min ældste datter mons Mads buchs min elskede svogers kæreste bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Niels Tarp, Johan Frederik, min anden svend, Lene Marie Peder Lauridsens, Peder Knudsens datter Karen.

1715 d. 21 maj. blev Søren Ekknuds barn døbt og kaldet Niels. Niels Jørgensens kone af Asbøl bar barnet. F: Niels Kjærgård, Jes Pedersen, Niels Lemands datter, Frandses kone.

1715 d. 19 maj. blev Niels Ekknuds barn døbt og kaldet Anna. Kirsten Nisdatter bar barnet. F: Nis Heager, Christen Nissen, Thomas Jensen, Hans Nissens hustru og hans pige.

1715 d. 19 maj. blev Hans Tygesens barn døbt og kaldet Jep. F: Christen Pedersen, Laurs Knude og Jens Nielsen, Mads smeds hustru, Niels Slots hustru.

1715 d. 19 jun. blev Christen Møllers barn af Ølgod by døbt og kaldet Rasmus. Niels Sørensens kone af Ølgod by bar barnet. F: Peder Fynbo, Niels Ågård, Johan Frederik, Karen Pedersdatter.

1715 d. 26 maj. Anders Grønfelts barn kaldet Karen. Christen Mortensens hustru i Vognslund bar barnet. F: Christen Vognslund, Hans Nissen, Knud Lassen, Iver Sørensen.

1715 d. 7 jul. blev Vedste Lassens barn døbt og kaldet Ellen. Min datter, mons Mathias Poulsens hustru, Sophie Amalie bar barnet. F: Las Knudsen, Jens Mortensen, Johan Frederik, Ivers hustru af Vognslund.

1715 d. 8 sep. blev Jep Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Christen Frederik. Jeppes kones søster bar barnet. F: Jeppes moder af Hoven, Christen Møller, Niels Sørensens svend, Peder Krasborgs datter af Østbæk.

1715 d. 6 okt. blev Søren Bøels barn af Strellev døbt og kaldet Kirsten. Karen Pedersdatter Kusk bar barnet. F: Mads Smed af Asbøl, Jep Topgård, Laurs Bjerg, en pige af (Kirkegård).

1715 d. 6 okt. blev Rasmus Jensens barn af Agersnap døbt og kaldet Lene. Lene Marie Marcusdatter bar barnet. F: Niels Olufsen af Medum, Peder Pedersens søn af Medum, Christen Pedersens søn af Agersnap, Hans Lassens hustru af Medum, item Mette Olufsdatters datter.

1715 d. 10 nov. blev Niels Clemmensens barn af Havlund døbt og kaldet Hans. Poul Ibsens datter af Agersnap bar barnet. F: Poul Ibsen, Simon Olufsen og Skjærbæk Møllers søn, Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Poul Ibsens yngste datter.

1715 d. 17 nov. blev Jens Hallums barn af Vesterlist døbt og kaldet Jens. Mademoiselle Kirsten Pedersen på Lindbjerg bar barnet. F: Jens Christensen af Lindbjerg Mølle, Peder Pedersens hustru af List, Søren Ekknud, Poul Ibsens datter som tjener på Lindbjerg.

1715 d. 1 dec. blev Knud Christensens barn af Vestkjær døbt og kaldet ? Lene Marie Peder Lauridsens bar barnet. F: Christen Knudsen, Jens Torlund, Christen Nissen, Villadses kone i Vestkjær.

1715 d. 8 dec. blev Jacob Thomsens barn af Ølgod Bjerg døbt og kaldet Christen. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Niels Tarp, Anders Ekknud, Thomas Jensen af Ekknud.

1715 d. 11 dec. blev Jens Holms barn af Mosbøl døbt og kaldet ? Karen Pedersdatter, Jens Pedersens hustru ved Ølgod kirke barn barnet. F: Christen Pedersen af Mosbøl, Christen Nørgård af Asbøl, Thomas Nielsen, Anders Pedersen.

1716 d. 1 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Jep. Ivers hustru af Forsumho bar barnet. F: Iver af Forsumho var fadder desligeste Simon Olufsen af Havlund, Vedste min avlskarl, Niels Clemmensens hustru af Havlund, Peder Knudsens datter ved Ølgod kirke.

1716 d. 19 jan. blev Laurs Bjergs barn døbt i Strellev kirke og kaldet Maren. Niels Kjærgårds hustru bar barnet. F: Christen Kjærgård, Peder Nielsen, Karen Kjelds, Christen Kjærgårds stifdatter og Niels Kjærgårds datter.

1716 d. 2 feb. blev Niels Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet Niels. Peder Nielsens hustru i Katrebel bar barnet. F: Peder Nielsen, Peder Michelsen og hans hustru af Hjøllund, Hans Nørbæk, Jens Topgårds hustru.

1716 d. 9 feb. blev Vedste Knudsens barn af Hjedding døbt og kaldet Maren. Niels Sørensens hustru af Ølgod by bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Sørensen, min avlskarl Vedste, Peder Nissens kone af Hjedding og Mette Lasdatter.

1716 d. 1 mar. blev Hans Nissens barn af Heager døbt og kaldet Peder. Min datter Sophia Amalie, hæderlige og vellærte Mads Buchs kæreste, bar barnet. F: Peder Nissen af Hjedding item Christen Nissen af Vestkjær, Vedste min avlskarl, Kirsten Nisdatter, Karen Pedersdatter.

1716 d. 8 mar. blev Peder Lauridsen Fynbos søn døbt efter prædiken i huset in casu nescessitatis og kaldet Laurs. Kirsten Rasmusdatter, Marcus Jensens kone af Harkis stod med barnet.

1716 d. 11 mar. blev Peder Nissens barn af Hjedding døbt og kaldet (Stivert). Ellen Christen Mortensens af Hjedding bar barnet. F: Nis Heager, Vedste Knudsen, Skjærbæk Møllers søn, Jens Jepsens hustru af Hjedding, Niels Michelsens datter af Hjøllund.

1716 d. 1 apr. blev Christen Pedersens barn af Mosbøl døbt og kaldet Iver. Karen Pedersdatter Kusk bar barnet. F: Niels Pedersen Kusk, Niels Ansager, Jens Holm, Thomas Nielsens hustru, Niels Kjærgårds datter.

1716 d. 1 apr. Christen Nielsens barn af Vallund blev døbt og kaldet Knud. Frands Nielsens kone af Vallund bar barnet. F: Thomas Gregersen, Knud Christensen, Skjærbæk Møllers søn, Peder Hansens hustru, Jeppes hustru i Bøllund.

1716 d. 5 apr. blev Jens Kjærgårds søn af Asbøl døbt og kaldet Peder. Sidsel Madsdatter Laurs Bjergs bar barnet. F: Christen Stufskjær af Asbøl, Jens Laursen, Niels Ansager, Niels Holtes hustru af Nørtarp, Niels Kjærgårds datter.

1716 d. 13 apr. blev Peder Lauridsens barn, som d. 8 mar. in casu nescessitatis var hjemmedøbt, ført til kirken og barnets dåb blev confirmeret. Min ældste datter hl. Madses kjæreste Sophie Amalie bar barnet. F: Forpagteren på Lindbjerg mons Peder Bonecksen og Gregers Andersen, min avlskarl Vedste, Sophie Marcusdatter.

1716 d. 13 apr. blev Hans Gregersens barn af Hjedding døbt og kaldet Anna. Min yngste datter Christiane Marie bar barnet. F: Christen Møller af Ølgod by, Peder Nissen af Hjedding, Johan Frederik, Vedste Knudsens hustru af Hjedding.

1716 d. 19 apr. blev Bertel Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Maren. Peder Bøllunds hustru af Bøllund bar barnet. F: Gregers Andersen Degn, Jens Møller af Lindbjerg Mølle, Peder Bøllunds, Peder Knudsens datter.

1716 d. 19 apr. blev Villums barn af Østbæk døbt og kaldet Jørgen. Anna Richartsdatter, Jep Olufsens hustru af Østbæk bar barnet. F: Jep Olufsen af Østbæk, Niels Pedersen af Mosen, Niels Ågårds hustru, Karen Pedersdatter.

1716 d. 24 maj. blev Hans Jensens barn af Ølgod by døbt og kaldet Mette. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Tarp, Christen Møller, Peder Laursens hustru, Karen Pedersdatter.

1716 d. 1 jun. blev Hans Lassens barn af Medum døbt og kaldet Peder. Hans Lassens kones moder af Hoven sogn bar barnet. F: Oluf Påbøl, Niels Olufsen af Medum, min avlskarl Vedste, Kirsten Lasdatter, Karen Pedersdatter.

1716 d. 1 jun. Niels ansagers barn af Mosbøl døbt og kaldet Niels. Niels Kjærgårds hustru bar barnet. F: Niels Kjærgård, Christen Mosbøl, Jens Kjærgård og Niels Kjærgårds datter.

1716 d. 7 jun. blev Christen Knudsens barn af List døbt og kaldet Thomas. Jens Christensens hustru af Lindbjerg Mølle bar barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Niels Torlund, Jens Hallums hustru, Anna som er min tjenestepige.

1716 d. 28 jun. blev Mads Vestergårds barn døbt og kaldet Mette. Skjærbæk Møllers hustru bar barnet. F: Jens Nielsen, Laurs Rasmussen, Skjærbæk Møllers søn, Søren Bøels kone, Jep Topgårds hustru.

1716 d. 26 jul. blev Jens Hansens barn af Hejbøl døbt og kaldet Malene. Iver Knudsens hustru af Tøstrup bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Hans Hejbøl, Iver Knudsen, Christen Hejbøls kone, item Gertruds datter ved Ølgod kirke.

1716 d. 23 aug. blev Niels Jepsens barn døbt og kaldet Maren. Lene Marie Peder Lauridsens barn barnet. F: Niels Jepsens broder, Gregers Andersen Degn, item Skjærbæk Møllers søn, Peder Knudsens hustru ved Ølgod kirke.

1716 d. 30 aug. blev Inger Nielsdatters barn døbt og kaldet Niels. Blev til barnefader udlagt Iver Lassen, som tilforn d. 21 jun. er indført. Pas og skudsmål som bemeldte Inger Nielsdatter med sig førre, lyder som følder udi copie. Den 31 aug. 1716 da copie af passen og skudsmålet blev taget og skreven. Nærværende Inger Nielsdatter haver tjent mig i 5 års tid og samme hendes tjeneste skikket sig ærlig, tro, flittig og vel, til nu her på sjette år, efter hendes beretning, skal være besovet af en karl som tjente her på gården ved navn Iver Lassen. Er så her af mig i al mindelighed afskediget, så hun for mig må være hvor hun lyster, og venlig ombedes velærværdig, hæderlig og vellærte mand hr. Christen Thomsen Lund, om han vil meddele hendes skudsmål efter allernådigst kgl. Forordning. Den 23 maj. 1716. Hans Pedersen Karstoft. (Skudsmål fra præsten i Skarrild mm. i kirkebogen).

1716 d. 18 nov. blev Christen Hejbøls barn døbt og kaldet Anna. Min datter hl. Mads Buchs kjæreste barn barnet. F: Niels Sørensen af Ølgod by, Jens Hejbøl, Johan Frederik, Lene Marie Peder Lauridsens hustru, Karen Pedersdatter.

1717 d. 17 feb. blev Niels Sørensens barn af Skjærbæk mølle bøbt og kaldet Christen. Lene Marie Marcusdatter, som Peder Laursens kone, bar barnet. F: Gregers Degn, Simon Havlund, Hans Olufsen, Peder Knudsens hustru ved Ølgod kirke.

1717 d. 21 feb. blev Vedste Lassens barn af Bøllund døbt og kaldet Peder. Malene Hans Olufsens af Bøllund bar barnet. F: Nis Knudsen og Las Knudsen, item Johan Frederik Johansen og Maren Nielsdatter af Hjøllund.

1717 d. 24 feb. blev Thomas Kusks barn af Mosbøl døbt og kaldet Peder. Karen Pedersdatter Kusk bar barnet. F: Niels Kusk, Christen Pedersen, Niels Ansager, Peder Nielsens hustru af Katrebel, item Jens Holms hustru af Mosbøl.

1717 d. 7 mar. blev Hans Tygesens barn døbt og kaldet Kirsten. Jep Pedersens hustru i Asbøl bar barnet. F: Christen Pedersen, Christen Stauskjær, Søren Christensen, item Jens Kjærgårds kone.

1717 d. 4 apr. blev Jens Torlunds barn døbt og kaldet Anna. Lene Marie Marcusdatter bar barnet. F: Christen Christensen af Vestkjær, Niels Christensen, Gertrud Jensdatter, Appelone Christensdatter.

1717 d. 4 apr. blev Niels Jensens barn af Ekknud døbt og kaldet Anna. Kirsten Nisdatter bar barnet. F: Nis Knudsen, Christen Nissen, Thomas Ekknud, Christen Ekknuds hustru.

1717 d. 11 apr. blev Jens Hallums barn af List døbt og kaldet Mette. Kirsten Pedersdatter på Lindbjerg bar barnet. F: Peder Pedersen af List, Christen Ekknud, Jens Hallums broder af Vesterlist, Jens Møllers hustru.

1717 d. 15 apr. blev min svoger hr. Mads buchs datter hjemmedøbt in casu necsessitatis og kaldet Birthe. Gud give barmhjertighed med hende.

1717  d. 21 apr. blev Jesper Pedersens barn af Vallund døbt og kaldet ? Frandses hustru bar barnet. F: Christen Jørgensen, Christen Sørensen, Gregers søn, Peder Hansens kone, Bertels datter.

1717 d. 23 maj. blev ældste Nielses barn af Ekknus døbt og kaldet Nis. Poul Jensens hustru på Heager bar barnet. F: Nis Knudsen, Poul Jensen, Jens Nielsen, Christen Ekknuds kone, Christen Vestkjærs fæstemø.

1717 d. 6 jun. blev Morten Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet Mette. Kirsten Hans Nissens på Heager bar barnet. F: Peder Jensen, Hans Nissen, Karen Pedersdatter, Laurs Bjergs hustru, Christen Kielegårds datter.

1717 d. 9 jun. blev Mads Poulsens datters dåb confirmeret og publiceret. Velædle madame Dorothea Elisabet Brønsdorff frembar barnet. F: sr. Peder Bonicken, Kirsten Pedersdatter Moring og jeg. Gud giøre barmhjertighed imod hende.

1717 d. 2 jul. blev Peder Tarps barn døbt og kaldet Peder. Min ældste datter, hr. Mads Poulsens kæreste, Sophie Amalie bar barnet. F: Niels Tarp, Peder Laursen, Lene Marie, Mette Lasdatter.

1717 d. 10 okt. blev Christen Iversens barn af Vognslund døbt og kaldet Kirsten. Hans søster af Bjalderup bar barnet. F: Niels Tarp og min avlskarl Jens, item Christen Mortensens hustru af Vognslund og min tjenestepige Mette Lasdatter.

1717 d. 10 okt. blev Christen Rorsens barn af Asbøl døbt og kaldet ? sl. Søren Ekknuds enke bar barnet til dåben. F: Christen Pedersen og Hans Tygesen, Niels ?mands søn og datter.

1717 d. 20 nov. blev Poul Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Jens. Peder Bøllunds hustru bar barnet. F: Degnen Gregers Andersen, min avlskarl Jens, Jep Olufsens hustru, Christen Jensens datter.

1717 d. 21 nov. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Maren. Min datter Christiane Marie bar barnet. F: Simon Olufsen, Rasmus Jensen, Christen Agersnaps ældste søn, Hans Lassens hustru af Hjedding, item Peder Ibsens datter.

1718 d. 2 feb. blev Peder Hansens barn af Vallund døbt og kaldet Else. Frandses hustru af Vallund bar barnet. F: Peder Michelsen af Hjøllund, Niels Påbøl, Gregers Thomsen, Peder Knudsens hustru ved Ølgod kirke, Bertels hustru i Vallund.

1718 d. 9 mar. blev Niels Ansagers barn af Mosbøl døbt og kaldet Malene. Niels Laursens hustru af Kjærgård bar barnet. F: rytteren som ligger udi Kjærgård, item Peder Kjærgård og Thomas Nielsen, Sidsel Bjergs og Niels Kjærgårds datter.

1718 d. 24 apr. blev Vedste Lassens barn af Bøllund døbt og kaldet Peder. Malene, Hans Olufsens hustru af Bøllund, bar barnet. F: Peder Knudsen ved Ølgod kirke, Las Knudsen og hans søn, item Las Vognslunds datter.

1718 d. 11 apr. Hans Nissens søn blev døbt og kaldet Jens. Min ældste datter hl. Mads Poulsens kjæreste, bar barnet. F: Christen Nissen, Peder Knudsen, Malene Hans Olufsens, Peder Bøllunds kone, Maren Jensdatters datter.

1718 d. 20 maj. blev mons. Laurs Olufsens barn døbt hjemme på Torlundgård in casu necessitatis og kaldet Dorthe Marie.

1718 d. 29 maj. blev Jens Hejbøls barn døbt og kaldet Anders. Ebbe Mejlvangs hustru bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Christen Hejbøl, Iver af Torstrup og hans hustru, item Christen Hejbøls hustru.

1718 d. 12 jun. Anders Jensens søns barn i Nørtarp i Strellev sogn var til dåb og christendom og blev kaldet Lisbet. Christen Kjærgårds hustru af Kjærgård bar barnet. F: Anders Jensen, Christen Kjærgård, Niels Kjeldbæk, rytteren i Nørtarp, Poul Påskes hustru.

1718 d. 19 jun. blev Søren Christensens barn af Asbøl døbt og kaldet Peder. Søren Bøels kone af Katrebel bar barnet. F: Rytteren af Asbøl, item Jep Pedersen og Christen Simonsens søn som havde lært skrædderhåndværk, item sl. Peder Skrædders datter.

1718 d. 29 jun. blev Thomases barn af Forsumho døbt og kaldet Kirsten. Iver Nielsens hustru af Forsumho bar barnet. F: Iver af Forsumho, Peder Knudsen ved Kirken, min avlskarl Jens Jensen og Mette Lasdatter.

1718 d. 17 jul. blev mons. Laurs Olesens barns hjemmedåb confirmeret.

1718 d. 14 aug. blev Niels Slots barn døbt og kaldet Maren. Niels Slots søster bar barnet. F: Morten Pedersen, Niels Norbæk, Niels Pedersen, Maren Jensdatters datter, Niels Norbæks datter.

1718 d. 21 aug. blev Johan Frederiks barn af Hjøllund døbt og kaldet Niels. Min ældste datter hl. Mads Buchs kjæreste bar barnet. F: Niels Michelsen af Hjøllund, Peder Knudsen ved Kirken, Kirsten Hans Nissens, Karen Pedersdatter, Kirsten Nielsdatter af Skjærbæk Mølle.

1718 d. 28 aug. blev Jep Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Karen. F: Jep Pedersens kones søster fra Hoven sogn bar barnet. F: Peder Nielsen i Harkis, Peder Krasborgs hustru af Østbæk, Jens Jepsens hustru af Hjedding, Karen Smed, Christen Jensens hustru.

1718 d. 4 sep. blev Pederf Mejlvangs barn christnet og kaldet Niels. Appelone, sl. Niels Agersnaps, bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Simon Havlund, Ebbe Mejlvangs hustru, Thomas Mejlvangs hustru.

1718 d. 29 sep. blev Jens Kjærgårds barn døbt og kaldet Anna Malene. Niels Kjærgårds hustru bar barnet. F: Niels Kjærgård, Søren Christensen af Asbøl, Niels Kjærgårds datter, Niels Norbæks søn.

1718 d. 2 okt. blev Peder Nissens barn døbt og kaldet Margrethe. Kirsten Nisdatter af Heager bar barnet. F: Nis Knudsen af Heager, Vidste Knudsen, Karen Smed.

1718 d. 23 okt. blev en fattig fremmed mands barn døbt og kaldet Jens. Hl. Madses hustru bar barnet. F: Peder Poulsen, Peder Pedersen i List, min yngste datter, item Jens Møllers datter.

1718 d. 23 okt. blev Thomas Ekknuds barn døbt og kaldet Niels. Lene Marie bar barnet. F: Jacob Thomsen, Christen Christensen, Jacob Thomsens hustru.

1718 d. 13 nov. blev Peder Lauridsens barn døbt og kaldet Niels. Madamen til Lindbjerg velædle Dorothea Elisabet Brønsdorf bar barnet. F: velb. Leutnant hr. Jacob Brønsdorf, mons. Peder Soncken, mademoiselle velædle Kirstine Marie Brønsdorf, begge mine døtre.

1718 d. 20 nov. blev Christen Lassens barn i Bøllund døbt og kaldet Las. Min ældste datter hl. Mads Buchs kjæreste bar barnet. F: Las Knudsen, Nis Knudsen, Søren Hansens søn af Vestkjær, Malene Hans Olufsens, Karen Pedersdatter ved kirken.

1718 d. 20 nov. Niels Clemmensens datter døbt og kaldet Anna. Poul Ibsens datter bar barnet. F: Simon Havlund, Poul Ibsen, Peder Poulsen, Appelone Vestergårds datter.

1718 d. 18 dec. blev Jens Torlunds barn døbt og kaldet Hans. Appelone sl. Niels Østergårds enke bar barnet. F: Knud i Vestkjær, Christen Pedersens søn i Agersnap, Christen Knudsen i Vesterlist, Niels Thomsens datter.

1718 d. 18 dec. blev Christen Iversens barn døbt og kaldet Kirsten. F: Christen Iversens søster af Bjalderup bar barnet. F: Las Vognslund, Niels Tarp, Christen Mortensens hustru i Vognslund.

1719 d. 8 jan. blev et uægte barn døbt i Strellev kirke og kaldet Marie. Niels Slottes kone bar barnet. Barnets fader var en rytter, som havde ligget i Asbøl forgangen sommer, og kaldes Peter Zinke.

1719 d. 5 mar. blev Poul Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Anna. Lene Marie bar barnet. F: Gregers Andersen, Peder Harkis i Bøllund, Christen Jensens datter i Østbæk.

1719 d. 12 mar. blev Vedste Knudsens barn af Hjedding døbt og kaldet Knud. Min yngste datter bar barnet. F: Niels Ølgod by, Jesper Hungerbjerg, Peder Nissen, Mette Lasdatter.

1719 d. 22 mar. blev Christen Hejbøls barn døbt og kaldet Karen. Hl. Mads Buchs kjæreste bar barnet. F: Jens Hansen Hejbøl, Laurids Bejsnap, Niels Tarp, Peder Christen af Agersnap, Lene Marie.

1719 d. 2 apr. blev Peder Christensens barn af mosbøl døbt og kaldet Anna. Karen Pedersdatter, Jens Pedersens hustru ved Strellev Kirke, bar barnet. F: Rasmus Laursen Snedker, Anders Pedersen Mosbøl, Niels Ansagers hustru, Maren Jensdatters datter.

1719 d. 6 apr. blev Hans Gregersens tvillingebørn af Hjedding døbt, sønnen kaldet Christen, datteren Mette. Min ældste datter Sophie Amalie hr. Mads Buchs bar sønnen. Min yngste datter Christiane Marie bar datteren til dåben. F: Gregers Andersen, Niels Sørensen, Kjeld Gammelgård, Peder Harkis søn i Bøllund, Peder Nissens hustru af Hjedding, Jens Jepsens hustru, Karen Pedersdatter.

1719 d. 23 apr. blev Laurs Olufsens barn af Vestkjær døbt og kaldet Mathias. Min yngste datter Christiane Marie bar barnet. F: Christen Nissen, Mads Ladeføged på Lindbjerg, Villadses kone i Vestkjær, Karen Pedersdatter Smed.

1719 d. 30 apr. blev Rasmus Lauridsens barn af Mosbøl døbt og kaldet Christen. Sidsel Laurs Bjergs bar barnet. F: Niels Ansager, Thomas Kusk, Peder Andersens søn, Jens Holms hustru.

1719 d. 14 maj. var Peder Christensens tvillinger til dåb og christendom, den ene kaldet Jens, den anden kaldet Ellen. Min datter Christiane Marie bar sønnen. Gertrud til Ravnkjærs bar datteren. F: Gregers Degn, Thomas Kusk, Jens Hallum, Jens Møllers hustru af Lindbjerg Mølle, Edel som tjener forpagteren Qvistgaard på Lindbjerg, Ellen i List, item Appelone Christen Lassens kone.

1719 d. 6 aug. blev Peder Poulsens barn af Hjøllund døbt og kaldet Peder. Jordemoderen Appelone af Agersnap bar barnet. F: Gregers Degn, Thomas Kusk, Mads Ladefoged, Niels Michelsens hustru, item Kirsten Poulsdatter.

1719 d. 9 aug. en onsdag blev Jens Hejbøls barn døbt og kaldet Maren. Lene Marie Peder Lauridses bar barnet.

1719 d. 20 aug. blev Hanses barn i Ølgod by døbt og kaldet Karen. Lene Marie Peder Lauridses bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Tarp, Peder Knudsen, Mette Knudsdatter, Niels Tarps tjenestepige.

1719 d. 14 sep. blev mons. Laurs Olufsens barn i Torlund in casu neccisitatis hjemmedøbt og kaldet Peder.

1719 d. 24 sep. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Oluf. Appelone Østergårds bar barnet. F: Simon Olufsen, Peder Christensen i Agersnap, Hans Lassens hustru, Dorthe Pedersdatter.

1719 d. 15 okt blev Iver Pedersens barn af Vognslund døbt og kaldet Jep. Ivers sønnekone bar barnet. F: Knud i Vallund, Christen Mortensen i Vognslund, Christen Iversen, Knuds hustru i Vallund, Las Knudsens datter.

1719 d. 8 nov. blev Hans Tygesens barn af Asbøl døbt og kaldet Anna Marie. Peder Nielsens hustru af Katrebel bar barnet.

1719 d. 12 nov. blev Søren Christensens barn af Asbøl døbt og kaldet Christen. Jep Pedersens hustru af Asbøl bar barnet. F: Christen Sørensen, Jens Kjærgård, Søren Bøel, Frands Lauridsens datter.

1719 d. 12 nov. blev den unge mand Jenses barn i Vesterlist døbt og kaldet Maren. Appelone Østergård bar barnet. F: Peder Pedersen i Store List, Thomas Kusk og hans hustru, Christen Ekknuds hustru.

1719 d. 3 dec. blev Oluf Lauridsens barn af Asbøl døbt og kaldet Niels. Christen Sørens hustru bar barnet. F: Niels Pedersen Lermand, Jens skomager til Niels Hansens, Niels Hansens søn, Niels Lermands datter.

1719 d. 26 dec. blev Niels Pedersens barn af Nørtarp døbt kaldet Peder. Anna Torlund, som er Peder Nielsens hustru i Katrebel bar barnet. F: Jens Torgård, Laurs Bjerg, Morten Pedersen, (Ole ?sens) datter, Peder Nielsens datter.

1720 d. 7 jan. blev Søren Bøels barn i Katrebel i Strellev sogn døbt og kaldet Peder. Laurs Bjergs hustru Sidsel Madsdatter bar barnet. F: Jep i Topgård, Jens Pedersen, Jens Topgårds hustru, sl. kvartermesterdatter, Peder Nielsens datter i Katrebel.

1720 d. 4 feb. blev Knud Christensens barn i Vestkjær døbt og kaldet Maren. Peder Christensens hustru af Agersnap bar barnet. F: Hans Nissen Heager, Poul Jensen på Heager, Søren Hansens søn i Vestkjær, Appelone Lars Olufsens af Vestkjær.

1720 d. 11 feb. blev 2de tvilling børn døbte i Ølgod kirke. Sønnen blev kaldet Peder, datteren Anna. De var Gregers Thomsens af Vallund. Frandses hustru af Vallund bar drengen og Knuds hustru bar pigen. F: Thomas Gregersen, Frands Nielsen, Christen Jørgensen, Bertels hustru af Vallund, Peder Hansen, Jens Jensen, Thomas Gregersens datter.

1720 d. 27 mar. blev hl. Mads Buchs søn født om eftermiddagen klokken imellem tre og fire. Han blev samme eftermiddag ført for acten in casu neccesitatis døbt og kaldet Poul. Gud forfremme ham. Den 15 maj. blev Poul Madsens dåb confirmeret. Hl. mag. Laurs Lunds kæreste af Outrup madame proustinde Sara Poulsdatter bar barnet. F: Søren Poulsen Buch, Gregers Andersen Degn, Anna Poulsdatter, Lene Marie.

1720 d. 14 apr. blev Poul Pedersens barn af Østbæk døbt in casu neccesitatis. Den 20 maj blev Poul Pedersens barn af Østbæk båret til kirke og barnets dåb blev confirmeret. Jomfru Kirsten Marie Brønsdorf bar barnet, som var kaldet, da det in casu neccessitatis var hejmmedøbt Kirsten. F: Peder Bøllund, item hans søn Poul, Jep Olufsen, Karen Pedersdatter, Ivers hustru i Forsumho.

1720 d. 9 jun. blev Else, Maren Vognslunds datters barn, døbt i Ølgod kirke og kaldet Margrethe. Kirsten af Store List bar barnet og en ungkarl af Møgeltønder Niels Pedersen efter beretning er fader til barnet. Såsom senere kvinden, der havde født dette barn, var kommen fra Tøder og havde der tjent nogen tid, siden hun med pas og skudsmål begav sig her fra sognet og som imidlertid var bleven besvangret i Møgeltønder, så syntes mig det var best, at jeg skrev mad. Til Lindbjerg, item prousten hr. Clemmen Vejle, desuden velædle hr. Jacob (Ruuch) til, den tid barnet var døbt, at tilkjendegive dem det som jeg vidste om denne handel, ikke fordi kvinden var ubekendt her i sognet eller ej havde været bekendt tilforn, men fordi hun var ikke bekendt her hos os siden hun begav her fra til Tønder og der tjente. Tilmed havde jeg ikke set hendes pas og skudsmål, som hun skulle have med sig derfra etc., hvorfor jeg turde ikke andet, end strax skrive til herskabet her i sognet, til herredsprovsten og herredsfogden, om de ville videre efterforske, hvorledes det havde sig med bemeldte kvinde om barnefaderen. Den samme dag havde jeg og at bestille med penge som skulle til førstkommende provstemode i Ribe indsendes, så at jeg i meget var occuperet, som hr. Mads og degnen Gregers Andersen kan med mig testere. Den 10 jun. var hr. Mads herfra i dendis til Tistrup Præstegård.

1720 d. 2 jul. blev Peder Tarps datter døbt og kaldet Anna. Min ældste datter hl. Mads Buchs kæreste bar barnet. F: Niels Tarp, Peder Knudsen, Peder Tybo, Lene Marie, Peder Bøllunds hustru.

1720 d. 21 jul. blev Jens Topgårds barn døbt og kaldet Søren. Sidsel Laurs Rasmussens hustru bar barnet. F: Jep ved Topgård, Laurs Bjerg, Karen Pedersdatter, sl. Kvartermesters datter.

1720 d. 21 jul. blev Jens Krasborgs barn døbt og kaldet Poul. Poul Pedersens hustru af Østbæk bar barnet. F: Gregers Andersen Degn, Jep Olufsen, Villum Pedersens hustru, Peder Knudsens datter.

1720 d. 18 aug. blev Jens Holms datter af Mosbøl i Strellev døbt og kaldet Anna. Karen Jens Pedersens hustru ved Strellev kirke bar barnet. F: Christen Pedersen af Mosbøl, Niels Ansager, Thomas Nielsen Kusk, Peder Andersens hustru.

1720 d. 1 sep. blev Vedste Lassens barn af Bøllund døbt og kaldet Jens. Pouls hustru på Heager bar barnet. F: Las Kusk, Peder Bøllund, Hans Nielsen, Malene Hans Olufsens, Las Vognslunds datter.

1720 d. 22 sep. blev Peder Poulsens barn af Hjøllund døbt. Sl. Poul Ibsens datter af Agersnap bar barnet. F: Peder Knudsen, Johan Frederik, Erik Poulsen, Niels Michelsens hustru, Karen Smeds.

1720 d. 13 okt. blev Jens Torlunds barn døbt og kaldet Appelone, Jordemoderen Appelone udi Agersnap bar barnet. F: Peder Christensen i Agersnap, item Erik Poulsen, Lindbjerg Møllers datter, Jens Torlunds datter og Anna Medum.

1720 d. 8 dec. blev Thomas Hjelms børn døbte i Ølgod kirke.

1721 d. 1 jan. blev Søren Christensens søn i Asbøl døbt og kaldet Hans. Laurs Rasmussens hustru i Katrebel bar barnet. F: Simon Christensen, Søren Borch, Christen Nørgård, Niels Hansens hustru, Simon Christensens kone.

1721 d. 2 feb. blev Peder Laursens barn døbt og kaldet Iver. Hl. Madses hustru bar barnet. Faddere: Peder Knudsen, Søren Nielsen, Karen Gregersdatter, min datter Christiane Marie, Peder Knudsens datter Karen.

1721 d. 2 mar. blev Hans Nissens barn på Heager døbt. Blev kaldet Peder. Min yngste datter bar barnet. F: Thomas Skrædder af Hjeding, Christen som siges at ville have Peder Knudsens datter, Vedste Lassens hustru af Bøllund, Peder Knudsens datter.

1721 d. 9 mar. blev Søren Bøels søn af Strellev båren til dåben og blev kaldet Mads. Laurs Bjergs hustru bar barnet. F: Christen Pedersen Ravnkjær i Katrebel, Peder Andersens søn i Mosbøl, Jens Topgårds søn, Søren Christensens hustru udi Asbøl, Anders Pedersens mø udi Mosbøl.

1721 d. 9 mar. Simon Christensens barn i Katrebel udi Strellev kirke døbt og kaldet Peder. Peder Nielsens første kones søster af Lyne bar barnet. Af Uldbæk var konen som bar barnet. F: Christen Ravnkjær, Jens Topgårds søn, Sidsel Bjergs, Niels Pedersens hustru af Nørtarp, sl. kvartermesterens datter ved Strellev kirke.

1721 d. 6 apr. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Anna. Ivers hustru i Forsumho bar barnet. F: Gregers Degn, Peder Laursen, Peder Knudsen og hans datter.

1721 d. 6 apr. blev Peder Hansens barn i Vallund døbt og kaldet Maren. Skærbæk Møllers datter bar barnet. F: Søren Møller, Thomas Gregersens søn i Vallund som hedder Gregers, Jens Vallund, Bertels hustru.

1721 d. 20 apr. blev Hans Kærgårds barn døbt og kaldet Anna. Niels Kærgårds hustru af Outrup bar barnet. F: Niels Skytte, Niels Ansager, Laurs Rasmussen, Niels Ansagers kone, Christen Kærgårds pige.

1721 d. 30 apr. blev Niels Medums barn af Medum døbt og kaldet Maren. Appelone Østergård bar barnet. F: Hans Lassen, Simon Olufsen, Peder Christensen, Christen Pedersens søn, Rasmus Jensen.

1721 d. 7 maj. blev Jens Medums barn døbt og kaldet Ingeborg. Appelone Østergårds bar barnet. F: Niels Olufsen, Peder Christensen, Kirsten Hans Lassens hustru, Jens Møllers ældste datter.

1721 d. 11 maj. blev Kirsten Lasdatters barn døbt og kaldet Las. Gregerses hustru af Vallund bar barnet.

1721 d. 22 maj. blev Peder Mejlvangs barn døbt og kaldet Peder. Min datter Christiane Marie bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Jens som tjener nu i Hejbøl, Ebbe Mejlvangs hustru, Appelone Østergård.

1721 d. 27 maj. Niels Jepsens søn i Ølgod Bjerge døbt og kaldet Peder. Lene Marie Peder Lauridses bar barnet. F: Gregers Degn, Peder Knudsen, Peder Hesselho, Karen Smed, Niels Ågårds hustru.

1721 d. 3 jun. blev Jens Hejbøls barn døbt og kaldet Margrethe. Hans Grimlunds hustru bar barnet. F: Thomas Mejlvang, Ebbe Hansen, Christen Hejbøl, Hans Grimlunds datter.

1721 d. 2 jul. blev Pouls barn i Østbæk døbt og kaldet Anna. Forvalteren Peder Qvistgårds kæreste på Lindbjerg bar barnet. F: Jens Møller, Gregers Degn, Lene Marie, Karen Pedersdatter, mons. Rodes tjenestepige.

1721 d. 6 jul. blev Gregers Thomsens barn i Vallund døbt og kaldet Kirsten. F: Frandses hustru som bar barnet. Thomas Gregersen, Skjærbæk Møllers søn, item datter, Johanne som her tjener, Peder Krasborgs datter her tjenendes, Niels Clemmensens hustru.

1721 d. 13 jul. blev Niels Jepsens barn af Vognslund døbt og kaldet Christen. F: Christen Mortensen, Jep Pedersen.

1721 d. 24 jul. blev Marcus Jensens barn døbt og kaldet Rasmus. Min yngste datter Christiane Marie bar barnet. F: Gregers Andersen Degn, Peder Laursen, Niels Tarp, Niels Sørensens kone, Jens Møllers datter i Skjærbæk Mølle, Karen Smed.

1721 d. 3 aug. blev Thomas Kusks barn af Mosbøl udi Strellev sogn døbt og kaldet Karen. Karen Kusk bar barnet. F: Jens Holm, Anders Pedersen, Sidsel Bjergs.

1721 d. 17 aug. blev Christen Hejbøls barn døbi in casu neccessitatis og kaldet Jep. I kirke d. 14 sep. til dåbs confirmation.

1721 d. 31 aug. blev Jens Kærgårds barn i Asbøl døbt i Strellev kirke kaldet Christen. Karen Kusk bar barnet. F: Simon i Katrebel, Niels Hansens søn i Asbøl, Hans Nørrebork, Peder Nielsens hustru.

1721 d. 31 aug. mons. Rodes datter som in casu neccessitatis hjemmedøbt, der kaldet Dorethe Marie. Velædle madame Brønsdorf til Lindbjerg bar barnet. F: hr. leutnant Brønsdorf, jomfru Kirstine Marie, mons. Peder Brønsdorf, min yngste datter, Peder Lauridsens hustru.

1721 d. 7 maj. blev Ivers barn udi Vognslund døbt og kaldet Kirsten. Anna Iversdatter bar barnet. F: Niels Tarp, Christen Mortensen og hans svoger i Vognslund, Karen Smed.

1721 d. 28 sep. blev Johan Frederiks barn af Hjøllund døbt og kaldet Christen. Min datter Christiane Marie bar barnet. F: Niels Michelsen af Hjøllund, Oluf som tjener mig, Jens Medums kone, Niels Thomsens datter, item Christen Hjelms hustru.

1721 d. 29 sep. blev Peder Nielsens barn i Hjedding hjemmedøbt in casu neccesitatis og kaldet Niels. I kirke d. 12 okt. og dåben confirmeret. F; Pouls hustru på Heager bar barnet. F: Nis Knudsen, Hans Nissen, Hans Nissens hustru, Thomas Skrædders hustru.

1721 d. 12 okt. blev Maren Lisbet døbt. Moderen er Anna Pedersdatter som er rytterkone. Sidsel Bjergs bar barnet. Moderen til dette barn kom for kort tid siden her til sognet Strellev og kom til sin moder, imidlertid var hendes mand, som er en rytter, ikke med hende, da hun hid kom. F: Søren Bøel, Simon Christensen i Katrebel, Anders Pedersen, Søren Bøels fæstemø, Jens Topgårds kone.

1721 d. 29 okt. blev Peder Christensens barn i List døbt og kaldet Mette. Lene Marie bar barnet. F: Peder i List, Christen Ekknud, Jens Hallum, Møllerens datter, Christen Ekknuds hustru.

1721 d. 19 okt. blev et uægte barn døbt i Strellev og kaldet Maren. Laurs Knude er barnemoderens fader. Han var om morgenen for prædiken, da barnet skulde og blev døbt efter prædiken samme dag. Belv til barnefader udlagt en ung karl en dragon Niels Andersen.

1721 d. 14 dec. blev Anders Jensens søn christnet og kaldet Jens. Hans moder bar barnet. F: Niels Kjeldbæk, Hans Nielsen.

1722 d. 1 jan. Jep Kjeldsens søn af Agersnap blev døbt og kaldet Hans. Jomfuren på Lindbjerg bar barnet. F: Kjeld af Gamelgård, Thomas (Tysker) hans kone, jomfruens pige, (Kjelds) kone.

1722 d. 2 jan. blev et uægte barn døbt og kaldet Anna. Poul Pedersen af Bøllund blev udlagt til barnefader ved dåben. Hl. Madses kone bar det.

1722 d. 15 feb. blev Hanses barn af Ølgod by døbt og kaldet Jens. Peder Lauridsens hustru bar barnet. F: Peder Knudsen, Niels Tarp, Niels Sørensens svend, Karen Pedersdatter.

1722 d. 25 feb. blev Christen Jepsens barn døbt og kaldet Maren. Min datter Christiane Marie bar barnet. F: Jep Pedersen, Peder Knudsen, Lene Marie.

1722 d. 16 aug. blev Gregers Thomsens barn af Vallund døbt og kaldet Hans. Frands Nielsens hustru af Vallund bar barnet. F: Frands Nielsen, Niels Nielsens hustru, Frands Nielsens dreng, Christen Jørgensens hustru.

1722 d. 6 sep. blev Jens Hejbøls barn døbt og kaldet Peder. Christen Hejbøls hustru bar barnet. F: Christen Hejbøl og hans svend og Hans Christensen.

1722 d. 6 sep. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Peder. Appelone Østergård bar barnet. F: Simon Olufsen, Thomas Hagesen, Hans Lassens hustru.

1722 d. 13 sep. blev et uægte barn af Asbøl døbt i Strellev kirke og kaldet Hans. Moderen til samme barn er fra Bork og hedder Margrethe Hansdatter og den som bar barnet var Christen Simonsens hustru i Asbøl og udlagde til barnefader en karl øster fra ved navn Christen Pedersen som var en hummelfører. F: Jep af Asbøl, Karen Kusk, Anna Kirstine og Las Knudes hustru.

1722 d. 1 nov. blev Poul Pedersens barn af Østbæk døbt og kaldet Kirsten. Peder Jacobsens hustru af Bejsnap bar barnet. F: mons. Laurs Olufsen Rode, Peder Bøllund, Ivers søn udi forsumho, Jens Møllers hustru af Lindbjerg Mølle, Karen Pedersdatter ved kirken.

1722 d. 11 nov. blev Hans Tygesens barn af Asbøl døbt i Strellev kirke og kaldet Christen. Christen Simonsens hustru bar barnet. F: Peder Nielsen af Katrebel, Jep Asbøl, Niels Slots hustru, Christen Nørgårds hustru af Asbøl.

1722 d. 22 nov. Oluf Laursen i A - - - Kirsten. Christen ? - - - barnet. F: Jep - - -, Christen Jensens hustru, Niels - - -, Else Nielsdatter.

1722 d. 29 nov. Christen Iversens datter døbt ved Ølgod Kirke kaldet Karen. Christen Mortensens hustru bar det. F: Niels Tarp, Christen Christensen, Iver Pedersebs hustru og datter.

1722 d. 6 nov. udi Ølgod sogn Christen Pedersens barn Karen døbt, frembåren af Niels Jensens hustru. F: Christen Mogensen i Vognslund, Thomas Nielsen, Hans Lauridsens hustru, Niels Christensen.

1722 d. 27 dec. Peder Sørensens barn døbt kaldet Peder. Niels Christensen, Lene Marie bar barnet, Peder Sørensen, Mads Nielsens hustru, Anna Iversdatter, Christen Christensens datter.

1723 d. 10 jan. ?nus Jensens barn af Østbæk kaldet Cathrine Marie. F: jomfru Brøndsdorf bar barnet, Peder Lauridsen,, Christen Jensen, Poul Pedersen, Poul Pedersens hustru, Jens Møllers datter.

1723 d. 24 jan. Jens Pedersens barn af Medum kaldet Anna. Appelone Østergård bar det. F: Peder Christensen, Niels Michelsen, Jerrig Poulsen, Christen Pedersen, Maren Nielsdatter, Knud Pedersens datter.

1723 d. 24 jan. rytter Hans Blommes barn kaldet Hans Jørgen. F: Niels Slots hustru bar barnet, Søren Christensen, - - - Kusk, - - - bæk.

1723 d. ? ? - - - Jensens barn af Mosbøl døbt - - - Karen. F: Sidsel Bjergs bar det, Hans Nielsen, Peder Pedersen, Anna Kirstine, Karen Jensdatter.

1723 d. 26 mar. Hans Nielsens barn af Kirkegård døbt og kaldet Niels. Niels Jensens hustru bar det. F: Christen Nielsen, Niels Jensen, Anders Pedersen, Karen Kusk, Kirsten Nørrebork.

1723 d. 7 apr. velærværdige hl. Mads Buchs søn i kirke og kaldet Rasmus. Mons. Qvistgårds jæreste bar det. F: Laurids Olufsen Rode, mons. Nicolaj Sporon, Karen Gregersdatter, Ellen Rasmusdatter.

1723 d. 17 apr. blev Peder Lauridsens barn døbt og kaldet Laust. Karen Gregersdatter bar det. F: Mads Nielsen, Søren Fynbo, Peder Knudsens hustru, Poul Pedersens hustru, Gregers Degn.

1723 d. 28 apr. Niels Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet Mette. Anna Torlund bar det. F: Peder Nielsen, Morten Pedersen, Peder Jensens hustru, Jens Pedersens hustru, Kirsten Nørrebork.

1723 d. 23 apr. Christen Jepsens barn døbt og kaldet Maren. Niels Jepsens hustru bar det. F: Niels Jepsen, Mads Nielsen, Jens Jepsens datter.

1723 d. 2 maj. mons. Rodes barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og kaldet Dorothe Marie. Jens Lunds kæreste ved Lyne kirke bar det. F: mad. Wolfborg, mons. Nicolaj Sporon, Gregers Degn, Jens Møllers hustru.

1723 d. 30 maj. Jens Torlunds barn døbt og kaldet Peder. Jep Kjeldsens hustru bar det. F: Poul Pedersen, Jens Christensens hustru, Christen Knudsens hustru.

1723 d. 13 jun. Marcus Jensens barn døbt og kaldet Jacob. F: Peder Lauridsens hustru bar det. F: Christen Mortensen, Mads Nielsen, Søren Lauridsen, Niels Jepsens hustru.

1723 d. 20 jun. Peder Pedersens barn af Mejlvang døbt og kaldet Anna. Hans Nielsens hustru bar det. F: Simon Olufsen, Jens Pedersen, (Thomas) Nielsens tjenestepige, Søren Møller, Knud Vestkjærs dreng.

1723 d. 4 jul. Søren Christensens barn af Asbøl døbt og kaldet Christen. F: Sidsel Bjergs bar det. F: Hans Tygesen, Anders Pedersen, Christen Pedersens hustru, Las Mortensens hustru.

1723 d. 11 jul. Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Jep. Karen Gregersdatter bar det. F: Simon Olufsen, Oluf Andersen, Ingeborg Sophie, Marcus Jensens tjenestepige.

1723 d. 26 sep. Mads Nielsens barn døbt og kaldet Peder. Kirstine Marie Brøndsdorf bar det. F: Peder Knudsen, Gregers Degn, Lene Marie, Ingeborg Sophie.

1723 d. 29 sep. Hans Nielsens barn døbt og kaldet Jens. Lunds kæreste bar det. F: Niels Hansen, Jep Pedersen, Kirsten Norbæk, Niels Hansens datter.

1723 d. 1 nov. Jerrig Sørensens barn døbt og kaldet Niels. Anna Kirstine bar det. F: Christen Kærgård, Mads Hansen, Niels Johansen, Kirsten Norbæk, Karen Kusk.

1723 d. 7 nov. Vedste Lassens barn døbt og kaldet Hans. Olufs hustru bar det. F: Peder Bøllund, Poul Pedersen, Peder Bøllunds hustru, Ingeborg Sophie, Kirsten Jensdatter.

1723 d. 27 dec. Niels Jepsens barn af Vognslund døbt og kaldet Christen. Peder Christensens hustru bar det. F: Christen Mortensen, Christen Tarp, Peder Nielsens datter, Christen Mortensens datter.

1723 d. 27 dec. blev et uægte barn døbt og kaldet Maren. Moderen til samme barn er Niels Moses datter og hedder Kirsten og blev udlagt til barnefader en karl sønder fra navnlig Jens Nielsen og Villum Pedersens hustru bar barnet.

1724 d. 1 jan. Jens Kjeldsens barn døbt og kaldet Maren. Jomfru Brønsdorf bar det. F: Knud Christensen, Peder Sørensen, Peder Nissens hustru, Jep Kjeldsens hustru.

1724 d. 1 jan. blev et uægte barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Mette. Sidsel Norbæk bar det. Moderen til samme barn hedder Maren Jespersdatter og blev udlagt en karl til barnefader som hedder Christen Nielsen og blev berettet, at hun ej vidste hvor han havde hjemme.

1724 d. 27 feb. Iver Pedersens barn af Vognslund døbt og kaldet Maren. Erik Poulsens hustru bar det. F: Gregers Degn, Niels Tarp, Knud Vallund, Christen Iversens hustru, Christen Mortensens datter.

1724 d. 5 mar. Christen Jørgensens barn af Hejbøl døbt og kaldet Jørgen. Søren Jørgensens hustru af Grindsted bar det. F: Hans Thøgersens hustru og datter, Jens Hansen og hans hustru.

1724 d. 15 mar. Thomas Nielsens barn døbt og kaldet Niels. Hans Gregersens hustru bar det. F: Gregers Degn, Niels Pedersen, Ingeborg Sophie, Peder Nissens hustru.

1724 d. 26 mar. blev et uægte barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Niels. Moderen til samme barn hedder Maren Tygesdatter og der blev udlagt en karl til barnefader af Lønborg sogn navnlig Søren Sørensen af Lønborggårds gods.

1724 d. 13 apr. Søren Nielsens barn af Skjærbæk Mølle døbt og kaldet Kirsten. Jens Møllers hustru udi Lindbjerg Mølle bar det. F: Hans Nissen, Peder Bøllund, Simon Olufsen, Niels Clemmensens hustru, Jens Møllers datter.

1724 d. 23 apr. Poul Pedersens barn af Asbæk døbt og kaldet Hans. Peder Lauridsens hustru bar det. F: Gregers Andersen Degn, Christen Jensen, Thomas Hagesen, Simon Olufsens tjenestepige.

1724 d. 23 apr. Søren Bøels barn døbt og kaldet Maren. Bertel Knudsens hustru af Gårde bar det. F: Mads Nielsen, Simon Christensen, Christen Pedersens hustru, Dorthe Marie som er fruens datter.

1724 d. 12 maj. Las Eskesens barn af Asbøl døbt og kaldet Maren. Sidsel Norbæks bar det. F: Jep Pedersen, Las Mortensen og hans datter, Niels Hansens datter.

1724 d. 14 maj. Erik Poulsens barn af Agersnap døbt og kaldet Poul. Iver Pedersens hustru af Vognslund bar det. F: Niels Tarp, Hans List, Oluf Medum, Jens Medums hustru, Niels Medums hustru.

1724 d. 7 jun. mons. Laurids Olufsens barn udi Ølgod Præstegård hjemmedøbt og kaldet Kirsten. Den ? ? mons Rodes barns dåb confirmeret i Ølgod kirke efter at det varn hjemmedøbt og kaldet - - - Kirstine. Karen Gregersdatter bar det. F: - - - ns Hansen, - - - Pedersen, - - - us Andersen, Ingeborg Sophie, Rasmus Hansens hustru.

1724 d. 18 jun. Johan Frederiks barn af Hjøllund døbt og kaldet Karen. Marcus Jensens hustru bar barnet. F: Niels Michelsen, Peder Knudsen, Jens Medums hustru, (Thomas) Pedersens hustru.

1724 d. 25 jun. Hans Krogs barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Mette. Mads Nielsens hustru bar barnet. F: Peder Kusk, Niels Tarp, Knud Lassens hustru, Christen Tarps datter.

1724 d. 16 jul. Peder Poulsens barn døbt og kaldet Maren. F: Johan Frederik, Jerrig Poulsen, Poul Pedersen, Ingeborg Sophie, Mette Knudsdatters tjenestepige.

1724 d. 30 jul. Gregers Thomsens barn af Vallund som var hjemmedøbt og kaldet Bertel. F: Thomas Gregersen, Oluf Nielsen, Christen Nielsen, Frands Nielsens hustru bar barnet, Søren Nielsens hustru.

1724 d. 7 sep. blev Peder Jacobsens barn udi Harkis hjemmedøbt og kaldet Maren. Den 15. okt. confirmeret dåben over Peder Jacobsens barn af Harkis. Barnets navn Maren. Dorthe Pedersdartter af Ølgod by har døbt det. F: Thomas Mortensens hustru, Dorthe Pedersdatter, Iver Nielsen, Christen Christensen, sr. Jens Lunds kæreste i Lyne Kro bar barnet.

1724 d. 17 sep. døbt Christen Pedersens barn i Mosgård i Strellev sogn kaldet Karen. F: Thomas Nielsen af Mosbøl og hans tjenestepige, Niels Jensens hustru ibidem, Jens Pedersens hustru bar barnet, Christen Pedersen i Katrebel, Anders Pedersen af Mosbøl.

1724 d. 11 okt. confirmeret dåben over Thomas Pedersens barn i Harkis, som var tilforn inddøbt af jordemoderen i Strellev Sidsel Nielsdatter. Barnets navn Søren. F: Maren Gregersdatter, Lene Marie bar det, Christen Christensen af Harkis, Peder Andersen Tybo, Maren Nielsdatter af Harkis.

1724 d. 22 okt. døbt Las Thomsens barn kaldet Thomas. Hans søster bar det. F: Poul Pedersens hustru, Villadses hustru, Christen TerS?, Nis Knudsen, Jesper Smed.

1724 d. 8 nov. døbt Christen Jepsens barn i Bjerg kaldet Kirsten. Peder Lauridsens hustru bar det. F: Anna Nielsdatter, Maren Sørensdatter, Christen Jepsens hustru, Jep Knudsens hustru.

1724 d. 19 nov. døbt Knud Lassens barn i Ølgod by kaldet Else. Lene Marie bar det. F: Mette Lasdatter, Hans Jensens hustru, Christen Jensen, Mads Lassen, Poul Pedersen.

1724 d. 27 dec. døbt Peder Nissens barn i Hjedding kaldet Nis. F: Anna Jensdatter bar det, Anna Jensdatter, Mette Jensdatter, Christen Knudsen, Vedste Knudsen, Christen Madsen.

1725 d. 1 jan. Anders Pedersens barn i Mosbøl døbt og kaldet Peder. F: Jens Holm, Jens Skrædder, Jens Skrædders hustru bar det, Thomas Nielsens hustru, Jens Holms hustru.

1725 d. 7 jan. døbt Jep Kjeldsens barn i Agersnap kaldet Kjeld. F: Thomas Nielsens hustru bar barnet, Frands Nielsens hustru, Thomas Nielsen, Peder Kjeldsen, Jens Kjeldsen.

1725 d. 18 feb. døbt Peder Christensens barn i Agersnap kaldet Anna. F: Christen Mortensens hustru bar barnet, Anna Nielsdatter, Maren Christensdatter, Christen Mortensen i Vognslund, Niels Kusk, Hans Nielsen.

1725 d. 14 mar. døbt Christen Nørgårds barn af Asbøl kaldet Maren. F: Jens Holms hustru bar det, Anna Jensdatter, Niels Hansens datter, Las Mortensen, Niels Johannesen.

1725 d. 18 mar. døbt Jens Tygesens barn af Nørtarp kaldet Maren. F: Niels Jensens hustru bar det, Jens Pedersens datter, Poul Christensens datter, Peder Pedersen, Niels Pedersen.

1725 d. 18 mar. døbt Peder Tarps barn af Vestkjær kaldet Maren. F: Hans Gregersens kone bar det, Maren Sørensdatter, Ellen Nielsdatter, Niels Christensen, Peder Sørensen.

1725 d. 2 apr. døbt Niels Clemmensens barn af Havlund kaldet Peder. F: Søren Nielsens hustru bar barnet, Iver Nielsens hustru, Anna Sørensdatter, Jerrig Poulsen, Oluf Nielsen.

1725 d. 15 apr. døbt Michel Madsens barn af Nørtarp og kaldet Maren. F: Sidsel Norbæk bar det, Karen Kusk, Anna Jensdatter, Christen Kærgård, Peder Pedersen.

1725 d. 29 apr. døbt Vedste Lassens barn i Bøllund kaldet Christen. F: Poul Jensens hustru bar det, Kirsten Jensdatter, Maren Poulsdatter, Hans Nissen, Poul Pedersen.

1725 d. 29 apr. Mads Nielsens barn døbt og kaldet Niels. F: Lene Marie bar det, Karen Gregersdatter, Maren Christensdatter, Niels Christensen, Peder Lauridsen.

1725 d. 7 jun. Jens Hansens barn af Hejbøl døbt og kaldet Margrethe. F: Hans Thomsens hustru bar det og hans datter var og fadder, Christen Jørgensen, Thomas Nielsen, Ebbe Hansen.

1725 d. 1 jul. Oluf Lauridsens barn af Asbøl døbt og kaldet Maren. F: En kone fra Stavning bar det, Niels Hansens datter, Las Knudsens hustru, Jep Pedersen, Las Eskesen, Mads Smeds søn.

1725 d. 15 jul. døbt udi Strellev kirke Peder Pedersens barn af Nørtarp og kaldet Peder. F: Hans Nissens hustru bar det, Kirsten Nielsdatter, Morten Pedersen, Niels Pedersen, Hans Jensen.

1725 d. 8 aug. Gregers Thomsens barn af Vallund døbt og kaldet Thomas. F: Frands Nielsens hustru bar det, Else Bertels, Peder Hansens hustru, Thomas Gregersen, Frands Nielsen.

1725 d. 15 aug. Peder Pedersens barn af Mejlvang døbt og kaldet Maren. F: Søren Møllers hustru bar det, Ebbe Hansens datter, Simon Olufsen, Hans Nissen.

1725 d. 19 aug. Niels Jensens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. F: Sidsel Bjergs bar barnet, Karen Pedersdatter, Christen Pedersen, Hans Jensen.

1725 d. 26 aug. Niels Pedersens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Niels. F: Poul Christensens hustru bar det, Karen Pedersdatter, Birthe Nielsdatter, Morten Pedersen, Christen Pedersen.

1725 d. 26 aug. døbt udi Ølgod kirke Jens Kjeldsens barn og kaldet Kirsten. F: Christen Madsens hustru bar det, Anna Hansdatter, Appelone Jensdatter, Jesper Iversen, Jep Kjeldsen.

1725 d. 9 sep. døbt udi Ølgod kirke Hans Nissens barn og kaldet Margrethe. F: Poul Jensens hustru bar det, madame Ølgod, madame Lund, mons. Ølgod, mons. Knud Jacobsen.

1725 d. 16 sep. blev døbt udi Ølgod kirke et uægte barn og kaldet Jens. F: Poul Jensens hustru bar det, Poul Jensen, Maren Christensdatter, Karen Pedersdatter, Poul Jensen, Hans Nissen. Moderen til samme barn er Kirsten Jensdatter og blev Jacob Jerrigsen af Vognslund udlagt til barnefader.

1725 d. 15 okt. Simon Christensens barn af Katrebel døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. F: Anna Kirstine bar det, Dorthe Marie, Christen Pedersen, Peder Pedersen, Peder Nielsen.

1725 d. 5 dec. døbt udi Ølgod kirke Thomas Mortensens barn af Forsumho og kaldet Morten. F: Iver Nielsens hustru bar det, Karen Pedersdatter, Simon Olufsen, Iver Nielsen, Peder Nielsen.

1725 d. 16 dec. døbt udi Ølgod kirke Peder Lauridsens barn og kaldet Peder. F: madame Lunds bar barnet, Karen Gregersdatter, mons. Bisted, Thomas Lund, Laurids Gårde.

1725 d. 23 dec. døbt udi Ølgod kirke Niels Olufsens barn af Medum og kaldet Kirsten. F: Jens Medums hustru bar barnet, Simon Olufsen, Peder Ladefoged, Anna Christensdatter, Birthe Jensdatter.

1726 d. 1 jan. blev Jens Christensens barn af Lillelist døbt og kaldet Laurids. F: Peder Jacobsens hustru af Bejsnap bar barnet, Jens Jepsen, Hans Nielsen, Thomas Christensen, Anna Graversdatter.

1726 d. 27 jan. døbt udi Strellev kirke Las Eskesens barn af Asbøl og kaldet Eske. F: Sidsel Norbæk bar det, Peder Madsen, Oluf Lauridsen, Anna Madsdatter, Niels Hansens datter.

1726 d. 27 jan. blev Niels Jepsens barn af Vognslund døbt udi Ølgod kirke kaldet Thomas. F: Niels Christensens hustru bar det, Christen Iversen, Oluf Pedersen, Niels Christensen, Else Iversdatter.

1726 d. 27 jan. Jerrig Poulsens barn af Agersnap døbt og kaldet Kirsten. F: Ingeborg Jepsdatter bar det, Peder Ladefoged, Oluf Andersen, Karen Christensdatter, Jep Kjeldsens hustru.

1726 d. 6 mar. Peder Christensens barn af Agersnap døbt og kaldet Jens. F: Niels Christensens hustru af Vognslund bar barnet, Rasmus Jensen, Niels Christensen, Hans Nielsen, Appelone Jensdatter.

1726 d. 10 mar. døbt udi Strellev kirke Hans Michelsens barn af Kærgård og kaldet Niels. F: Niels Slots hustru bar barnet, Niels Slot, Niels Jensen, Niels Johansen, Anna Jensdatter.

1726 d. 10 mar. blev Peder Jacobsens barn af Harkis døbt og kaldet Jacob. F: Marcus Jensens hustru bar barnet, Oluf Andersen, Niels Iversen, Christen Jensen, Karen Jepsdatter.

1726 d. 16 mar. døbt udi Ølgod kirke Peder Poulsens barn af Hjøllund og kaldet Anna. F: sl. Niels Clemmensens hustru bar det, Peder Jacobsen, Jerrig Poulsen, Niels Tønding, Karen Knudsdatter.

1726 d. 17 mar. blev Niels Jepsens barn af Ølgod Bjerge døbt og kaldet Jep. F: Lene Marie bar det, Niels Tarp, Oluf Andersen, Peder Bøllund.

1726 d. 27 mar. blev velærværdige hl. Christen Lunds navnløse barn født.

1726 d. 18 apr. blev tvende horeunger døbt udi Strellev kirke og kaldet Jens og Kirsten. Moderen til samme børn var Maren Christensdatter af Topgård og lod udlægge til barnefader ved dåben Jens Østergårds søn af Nørtarp navnlig Hans Jensen. F: Sidsel Norbæks bar det ene barn og Sidsel Bjergs den anden, Mads Hansen, Christen Jensen, Niels Hansen, Anna Jensdatter.

1726 d. 23 apr. blev Jens Medums barn døbt og kaldet Karen. F: Niels Olufsens hustru bar barnet, Simon Olufsen, Peder Pedersen, Johan Frederik, Kirsten Jensdatter.

1726 d. 16 jun. blev Christen Christensens barn af Ekknud døbt og kaldet Jens. F: Hans Nissens hustru bar det, Peder Nissen, Thomas Jensen, Hans Nissen, Kirsten Jensdatter, Tuvs datter.

1726 d. 28 jul. døbt udi Strellev kirke Hans Tygesens barn og kaldet Anna. F: Sidsel Bjergs bar barnet, Christen Pedersen, Christen Madsen, Jens Nielsens hustru, Niels Hansens datter.

1726 d. 18 aug. blev Niels Christensens barn af Vognslund døbt og kaldet Anna. F: Niels Jepsens hustru bar det, Christen Tarp, Christen Mortensen, Peder Christensens hustru, Jens Jepsens datter.

1726 d. 10 nov. blev Jens Tygesens barn af Nørtarp døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. F: Sidsel Norbæk bar det, Niels Pedersen, Mortensen, Søren, Niels Johannesens hustru, Johan Pedersens datter.

1726 d. 10 nov. blev Hans Vestergård i Asbøl hans søn døbt og kaldet Niels.

1726 d. 24 nov. døbt udi Ølgod kirke Christen Madsens barn af Hjeding og kaldet Iver. F: Lars Madsens hustru af Gårde bar det, Christen Madsen, Jens Madsen, Maren Pedersdatter, Ellen Lasdatter.

1726 d. 1 dec. Marcus Jensens barn af Harkis døbt og kaldet Anna Margrethe. Lene Marie bar det. F: Peder Jacobsen, Niels Michelsen, Oluf Andersen, Anna Sørensdatter. Herom gav jeg barnet in ao 1761 d. 26 okt. underretning. Tjener hos doct. Haubart i København. Været til st. Mariæ kirke.

1726 d. 4 dec. blev Vedste Lassens barn af Bøllund døbt og kaldet Peder. Lene Marie bar barnet. F: Peder Pedersen, Søren Jensen, Poul Jensens hustru, Mette Nielsdatter.

1726 d. 25 nov. blev Niels Pedersens barn af Nørtarp døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. Poul Christensens hustru bar barnet. F: Morten Pedersen, Jens Bjerg, Sidsel Norbæk, Jens Nielsens hustru.

1727 d. 16 feb. Vedste Knudsens barn af Hjedding døbt og kaldet Else. Las Thomsens hustru bar barnet. F: Peder Nissen, Las Thomsen, Søren Jensen, Ellen Rasmusdatter.

1727 d. 2 mar. blev Niels Jensens barn af Ekknud døbt og kaldet Jens. Thomas Jensens hustru bar barnet. F: Peder Nissen, Ebbe Christensen, Anna Nisdatter, Hans Nissens hustru.

1727 d. 12 mar. døbt udi Ølgod kirke Søren Nielsens barn af Skjærbæk Mølle og kaldet Christen. Hans Nielsens hustru bar det. F: Simon Olufsen, Thomas Tysker, Anna Bøllund, Peder Moses hustru, Mette Møller.

1727 d. 12 mar. blev Jens Kærgårds barns dåb confirmeret udi Strellev kirke og barnet var kaldet Ellen. Sidsel Norbæk bar det. F: Jep Pedersen, Søren Christensen, Christen Jensens hustru, Appelone Kærgård, Lasses datter.

1727 d. 12 mar. blev Las Olufsens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Oluf. Kirsten Villads bar barnet. F: Morten Pedersen, Anders Villadsen, Jens Bjerg, Peder Pedersens hustru.

1727 d. 25 mar. blev Hans Slots barn døbt og kaldet Maren. Kirsten Pouls bar det. F: Christen Jensen, Christen Christensen, Peder Tybo, Maren Pouls.

1727 d. 27 apr. blev Knud Jensens barn af Vallund døbt og kaldet Ellen. Christen Jørgensens hustru bar det. F: Jens Nielsen, Christen Jensen, Frands Nielsens hustru, Peder Hansens hustru.

1727 d. 4 maj. blev Christen Jepsens barn af Asbøl døbt og kaldet Christen. Kirsten Pouls bar det. F: Hans List, Oluf Christensen, Kirsten udi Præstegården, Anna Christensdatter.

1727 d. 4 maj. døbt udi Strellev kirke Niels Johannesens barn af Nørtarp og kaldet Karen. Niels Hansens hustru bar det. F: Peder Pedersen, Jens Bjerg, Anna Jensdatter, Niels Hansens datter.

1727 d. 4 maj. blev en fattig kones barn af Starup sogn hjemmedøbt.

1727 d. 8 maj. Christen Jensens bars af Asbøl døbt og kaldet Jens. Niels Hansens hustru bar barnet. F: Niels Hansen, Christen af Vorgård, Lasses datter, Søren Christensens hustru.

1727 d. 19 maj. Jens topgårds første barn døbt og kaldet - - -. (Overstreget).

1727 d. 6 jun. Gregers Thomsens barn af Vallund døbt og kaldet Peder. Frandses hustru bar det. F: Thomas Gregersen, Christen Nielsen, Birthe Nielsdatter, Mette Møller.

1727 d. 13 jun. mons. Jens Båstrups barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og barnets navn var Ellen Kirstine. Velædle frøken Bilde bar det. F: capitain Brønsdorf, velædle frue Bilde, madame Lunds, Peder Brøns, Christen Haderup, Mos Hvas, Jens Båstrups kærestes moder.

1727 d. 13 jul. Peder Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet Jens. Anna Kirstine bar det. F: Niels Pedersen, Hans Jensen, Sidsel Norbæk, Mortens datter.

1727 d. 13 jul. Thomas Nielsens barn døbt og kaldet Niels. Niels Skrædders hustru bar barnet. F: Niels Jensen, Christen Christensen, Johanne Christensdatter, Dorthe Marie.

1727 d. 3 aug. blev Jens Torlunds barn døbt og kaldet Niels. Jep Kjeldsens hustru bar det. F: Hans Østergård, Jens Hallum, Birthe Østergård.

1727 d. 14 sep. blev velædle capitain Brønsdorfs barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og efter at det tilforn var kaldet Dorthe Elisabet. Frue Bilde fra minstrup bar det. F: velbyrdige hr. amtmand Teilmann, mons. Vesterhoff, Peder Brønsdorf, frøken Bilde, frøken fra Lønborggård.

1727 d. 21 sep. blev Peder Tarps barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og efter at det tilforn var kaldet Mette. Knud Christensens hustru bar det. F: Niels Tarp, Hans (Sørensen), Peder Nissens kone, Anna Sørensdatter.

1727 d. 21 sep. Jacob Jerrigsens barn døbt og kaldet Jerrig. Jerrig Poulsens hustru bar det. F: Jacob Pedersen, Oluf Pedersen, Mette Christensdatter, Anna Christensdatter.

1727 d. 28 sep. blev Christen Jørgensens barn af Hejbøl døbt og kaldet Hans. Peder Smeds hustru af Øse sogn bar det. F: Peder Smed, Niels Jørgensen af Urup, Hans Grimlunds hustru og datter, Maren Lasdatter.

1727 d. 5 okt. døbt udi Ølgod kirke Knud Lassens barn og kaldet Else. Madame Lunds bar det. F: Oluf Andersen, Jens Bjerg, Anna Rasmusdatter.

1727 d. 26 okt. Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Peder. Jens Møllers hustru bar det. F: Hans List, Jerrig Poulsen, Birthe Østergård, Karen Østergård.

1727 d. 26 okt. samme dag i Strellev kirke blev Thomas Pedersens Hans født i huset ved Strellev kirke døbt. F: Hans Nielsen og hustru, Christen Kærgård, Jens Tygesen, Niels Nørbæk.

1728 d. 1 jan. blev Christen Jensens barn af Vallund døbt og kaldet Jens. Knud Jensens hustru bar det. F: Søren Møller, Jens Topgård, Rasmus Jensen, Karen Knudsdatter, Mette Møller.

1728 d. 22 feb. blev Hans Jensens barn af Nørtarp døbt udi Strellev kirke og kaldet Christopher. Peder Pedersens bar det. F: Niels Johannesen, Niels Kjeldbæks søn, Niels Pedersens hustru, Niels Hansens datter.

1728 d. 10 mar. blev Mads Nielsens barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Ingeborg. Madamme hl. Christen Lunds bar barnet. F: Hans Nissen, Iver Nielsen, Oluf Andersen, Ellen Kyvling, Anna Sørensdatter.

1728 d. 21 mar. blev Jens Christensens barn af Lille List døbt og kaldet Peder. Jens Møllers datter af Lindbjerg Mølle bar det. F: Hans Nielsen, Vedste Bøllund, Niels Bejsnap, Anna Sørensdatter.

1728 d. 4 apr. Peder Poulsens barn af Hjøllund døbt og kalddet Kirsten. Sl. Niels Clemmensens enke bar det. F: Niels Michelsen, Jerrig Poulsen, Thomas Mortensen, Johan Frederiks hustru.

1728 d. 11 apr. Jerrig Poulsens barn døbt og kaldet Iver. Jacob Jerrigsens hustru bar det. F: Niels Medum, Peder Østergård, Hans Nielsen, Karen Østergård.

1728 d. 23 apr. Peder Jacobsens barn døbt og kaldet Christen. Thomas Mortensens hustru bar det. F: Iver Nielsen, Christen Harkis, Niels Iversen, Anna Sørensdatter.

1728 d. 23 apr. Peder Mejlvangs barn døbt og kaldet Maren. Hans Nissens hustru bar det. F: Simon Olufsen, Anders Villumsen, Christen Mejlvang, Mette Møller.

1728 d. 2 maj. blev Johan Frederiks barn døbt og kaldet Niels. Karen Knudsdatter bar det. F: Niels Michelsen, Peder Poulsen, Christen Harkis, Thomas Mortensens hustru.

1728 d. 9 maj. Christen Lauridsens barn døbt og kaldet Anna. Madame Christen Lunds bar barnet. F: Christen mosgård, Niels Lervad, Jens Holms hustru, Christen Pedersens hustru og datter.

1728 d. 30 maj. blev Niels Jensens barn af Mosbøl døbt udi Strellev kirke og kaldet Kirsten. Sidsel Bjergs bar det. F: Christen Christensen, Thomas Nielsen, Christen Pedersen, Jens Holms hustru.

1728 d. 6 jun. blev Peder moses barn døbt og kaldet Niels. Niels Michelsens hustru bar det. F: Niels Michelsen, Peder Harkis, Frederiks pige, Peder Poulsens hustru.

1728 d. 6 jun. nlev Morten Christensens barn af Harkis døbt og kaldet Anna. Lindbjerg Møllerpige bar det. F: Jørgen Harkis, Niels Iversen, Maren Harkis, Karen Østergård.

1728 d. 8 aug. blev Niels Christensens barn af Vognslund døbt og kaldet Karen. Birthe Jensdatter bar det. F: Christen Mortensen, Niels Jepsen, Karen Østergård, Oluf Pedersens hustru.

1728 d. 17 okt. Hans (Niel)sens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. Sidsel Norbæk bar det. F: Niels Slot, Jens Tygesen, Christen Kærgård, Niels Jensens hustru.

1728 d. 1 nov. Christen Jepsens barn døbt og kaldet Jep. Jep Pedersens hustru bar det. F: Niels Jepsen, Vedste Hjedding, Maren Sørensdatter, Jens Jepsens datter.

1728 d. 5 dec. døbt udi Ølgod kirke Jens Kjeldsens barn af Gammelgård og kaldet Kjeld. Thomas Nissens hustru bar det. F: Peder Nissen, Christen Madsen, Jesper Iversen, Peder Sørensens hustru.

1728 d. 22 dec. blev Peder Østergårds barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Christen. Niels Christensens hustru bar det. F: Christen Mortensen, Hans Nielsen, Hans Østergård, Niels Jepsens hustru, Else Pedersdatter.

1729 d. 20 feb. blev Jens Tygesens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Sidsel. Sidsel Norbæk bar barnet. F: Niels Pedersen, Niels Kjeldbæks søn, Morten Pedersens søn, Hans Nielsens hustru og Peder Nielsens hustru.

1729 d. 6 mar. blev Niels Johannesens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Johannes. Jon Jensens hustru af Kvong bar det. F: Jens Tygesen, Hans Kærgård, Anna Kirstine, Anna Jensdatter, Johanne Pedersdatter.

1729 d. 6 mar. døbt udi Ølgod kirke Vedste Lassens barn af Bøllund og kaldet Søren. Simon Olufsens hustru bar det. F: Hans Nissen, Søren Møller, mons. Christen Møller på Lindbjerg, Ingeborg Sophie, Maren Lasdatter.

1729 d. 9 mar. blev Knud Jensens barn af Vallund døbt udi Ølgod kirke og kaldet Dorthe Marie. F: Frands Nielsen, Jens Topgård, Søren Jensen Hallum, Mette Nielsdatter, Karen Knudsdatter, Christen Jensens hustru af Vallund bar barnet.

1729 d. 13 mar. blev Oluf Jepsens barn as Asbøl døbt udi Strellev kirke og kaldet Ingeborg. F: Søren Christensen, Jens Madsen, Hans Nielsen, Niels Hansens datter, Oluf Lauridsens hustru, Sidsel Norbæk bar barnet.

1729 d. 13 mar. blev døbt udi Ølgod kirke Hans Nielsens barn af List og kaldet Appelone. Søren Møllers kone bar det. F: Simon Olufsen, Niels Olufsen, Søren Jensen, Mette Møller, Jens Møllers datter udi Lindbjerg Mølle. Anført i midt. Januar 1745.

1729 d. 25 mar. døbt udi Strellev kirke Hans Nielsens bars af Asbøl og kaldet Kirsten. Niels Hansens hustru bar det. F: Søren Christensen, Oluf Lauridsen, Jens Madsen, Niels Hansens datter, Christen Nørgårds hustru.

1729 d. 1 maj. blev Gregers Thomsens tvende børn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Niels og Bertel. Christen Jørgensens hustru af Vallund bar den ene og Søren Møllers hustru den anden. F: Frands Nielsen, Peder Hansen, Niels Nielsens søn, Tøger udi Præstegården, Mette Møller, Anna udi Præstegården, Ellen Kyvling.

1729 d. 15 maj. døbt udi Strellev kirke Las Eskesens tvilling børn og kaldet Frands og Maren. Sidsel Norbæk bar sønnen og Oluf Jepsens hustru bar datteren. F: Søren Christensen, Christen Jensen, Christen Madsen, Niels Hansens datter, Las Mortensens tjenestepige, Jens Kærgårds tjenestepige.

1729 d. 22 maj. døbt udi Strellev kirke Christen Jensens barn af Asbøl og kaldet Jens. Niels Hansens hustru bar det. F: Hans Nielsen, Christen Madsen, Oluf Jepsen, Anna Madsdatter, Niels Hansens datter.

1729 d. 22 maj. døbt udi Ølgod kirke Thomas Mortensens barn udi Forsumho og kaldet Christen. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Peder Smed, Jørgen Harkis, Mortens hustru, Simon Olufsens hustru, Mette Møller, Gertrud Thomasdatter.

1729 d. 6 jun. blev Anders Ølholms barn af Ekknud døbt og kaldet Niels. Peder Bejsnaps hustru bar det. F: Simon Olufsen, Hans Nissen, Tøger udi Præstegården, Ellen Kyvling, Peder Østergårds hustru.

1729 d. 6 jun. døbt udi Ølgod kirke Niels Jepsens barn af Vognslund og kaldet Maren. Niels Christensens hustru bar det. F: Niels Kusk, Christen Iversen, Oluf Pedersens hustru, Jacob Jerigs hustru, Else Vognslund.

1729 d. 6 jun. blev Søren Christensen af Asbøls barns dåb confirmeret udi Strellev kirke og var tilforn kaldet Bodil. Sidsel Bjergs bar det. F: Christen Pedersen, Hans Vestergård, Christen Smed, Niels Hansens datter, Las Mortensens datter.

1729 d. 12 jun. blev Jørgen Ollerups barn af Harkis dets dåb confirmeret udi Ølgod kirke og dets navn var Anders. Niels Tarps hustru bar barnet. F: Thomas Mortensen, Johan Frederik, Niels Iversen, Morten Harkises hustru, Niels Michelsens hustru. NB Anført hertil ? ? ? 1744.

1729 d. 3 jul. blev Oluf Lauridsens barn døbt og kaldet Mads. Mads Uldbæks hustru bar det. F: Mads Hansen, Mads Uldbæk, Hans Vestergård, smedens datter, Niels Hansens datter, Christen Jensens hustru.

1729 d. 17 jul. blev Anders Hørups barn af Asbæk døbt og kaldet Marie. Mademoiselle Bøg på Lindbjerg bar barnet. F: Christen Møller, Poul Harkis, Mette Møller, Søren Jensens kæreste, Mette Lasdatter.

1729 d. 18 sep. blev Birthe Torlunds barn døbt og kaldet Søren. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Hans List, Niels Bejsnap, Kirsten Jensdatter, Christen Hallum. Og der blev udlagt til barnefader Anders Hørup udi Asbæk.

1729 d. 25 sep. blev Peder Nissens barn af Hjedding døbt og kaldet Christen. Madame Haahr bar barnet. F: Christen Madsen, Hans Nissen, degnens kone, Søren Jensens hustru, Mads Nielsens hustru.

1729 d. 27 nov. blev Las Thomsens barn af Adsbæk døbt og kaldet Jesper. Madame Haahr bar barnet. F: Vedste Knudsen, Anders Hørup, Kirsten Pouls, Ellen Ågård, degnens tjenestepige. Død.

1729 d. 4 dec. blev Christen Nielsens barn af Nørtarp døbt og kaldet Kirsten. Mette Pouls bar barnet. F: Niels Lermand, Michel Ulv, Niels Kjeldbæk, Sidsel Norbæk, Kirsten Norbæk.

1729 d. 27 dec. blev velædle og velbårne hr. capitain Brønsdorfs barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke. Frøken Bilde bar barnet. F: major Treborre, capitain Hesselberg, rådmand Ølgod udi Varde, madame Ølgods.

1730 d. 19 mar. blev Jens Bjergs barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Thomas. Kirsten Hallum bar det. F: Niels Tarp, Hans Jensen, Mads smed, degnens hustru, Søren Hallums hustru, smedens pige.

1730 d. 25 mar. blev Christen Jensens barn af Vallund døbt udi Ølgod kirke og kaldet Rasmus. Knud Jensens hustru bar det. F: Rasmus Jensen, Jens Topgård, Peder Hansens hustru, Karen Knudsdatter.

1730 d. 26 mar. blev Jacob Jerrigsens barn af Vognslund døbt udi Ølgod kirke og kaldet Iver. Helvig Tarp bar barnet. F: Jerrig Agersnap, Niels Kusk, Christen Iversen, Niels Jepsens hustru, Kirsten Agersnap.

1730 d. 10 apr. blev Søren Knudes barn døbt og kaldet Laurids. Sidsel Bjergs bar barnet. F: Hans Kærgård, Christen Bjerg, Søren Kærgård, Johanne Tyges, Jens Topgårds datter.

1730 d. 16 apr. blev Las Lybæks barn døbt og kaldet Svend. Sidsel Norbæk bar det. F: Anders Uldbæk, Morten Pedersen, Christen Forslev, Johanne Tyges, Mette Vestergårds datter.

1730 d. 30 apr. blev Peder Jacobsens barn af Harkis døbt og kaldet ? Morten Christensens hustru bar det. F: Jørgen Harkis, Peder Poulsen, Iver Nielsen, Maren Harkis.

1730 d. 21 maj. Jens Nielsens barn af Asbøl døbt og kaldet Niels. Hans moder bar barnet. F: Frands Christophersen, Søren Christensen, Oluf Jepsen, Christen Nørgårds hustru, Hans Nielsens hustru.

1730 d. 4 jun. blev Jerrig Poulsens barn af Agersnap døbt og kaldet Peder. Peder Jacobsens hustru af Bejsnap bar det. F: Peder Poulsen, Niels Tarp, Niels Bejsnap, Peder Nørgård, Else Vognslund, Jacob Jerrigsens hustru.

1730 d. 24 jun. Poul Bøllunds barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og det var kaldet Maren. Hans Søster fra Gårde bar det. F: Vedste Bøllund, Søren Møller, Johan Meiseler, degnens kone, Maren Nielsdatter.

1730 d. 24 jun. Peder Moses barn døbt og kaldet Appelone. Hans Lists hustru bar det. F: Niels Bejsnap, Peder Poulsen, Maren Bøel, Mads udi Præstegården.

1730 d. 24 jun. Jens Hallums barn døbt og kaldet Jens. Kirsten Ekknud bar det. F: Jep Kjeldsen, Hans Østergård, Peder Østergårds pige, Else Hallum.

1730 d. 24 jun. døbt udi Strellev kirke Peder Pedersens barn af Nørtarp og kaldet Maren. Mette Pouls bar det. F: Morten Pedersen, Niels Pedersen, Christen Harslev, Mortens datter, Søren Kærgård.

1730 d. 2 jul. blev sl. Knud Pedersens barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Knud. Jep Kjeldsens hustru bar det. F: Niels Frandsen, Niels Medum, Peder Østergårds hustru, Christen Pedersens pige, Jerrig Poulsens pige.

1730 d. 16 jul. døbt en horeunge som blev kaldet Karen og moderen er Bertel Nielsens datter udi Vallund navnlig Ester og blev udlagt til barnefader en karl fra Holsten som hedder Hans Nielsen. Frands Nielsens hustru bar det. F: Christen Thomsen, Knud Jensen, Niels Nielsens datter, Niels Frandsen.

1730 d. 9 aug. blev min egen datter fremstillet for herren udi Ølgod kirke af magister Laue Pedersen udi Bork, da det var tilforn kaldet Dorthea. Madame Michelsen fra Kolding bar det. Vidnesbyrd ved dåben hr. Frederik Hansen, Jørgen Haahr, magister Laues kæreste og datter.

1730 d. 13 aug. blev Oluf Jepsens barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Anna. Sidsel Norbæk bar det. F: Hans Vestergård, Søren Christensen, Jens Madsen, Jens Kærgårds hustru.

1730 d. 13 aug. blev Peder Poulsens barn af Hjøllund døbt og kaldet Eske. Oluf Tøstrups hustru bar det. F: Oluf Tøstrup, Niels Michelsen, Niels Iversen og hans tjenestepige, Johan Frederiks hustru.

1730 d. 20 aug. blev Niels Olufsens barn af Medum døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Simon Olufsen, Jerrig Poulsen, Niels Bejsnap, Peder Østergårds hustru, Else Vognslund.

1730 d. 27 aug. blev Peder Tarps barn af Vestkjær døbt og kaldet Christen. Cathrien Marie bar det. F: Niels Tarp, Peder Sørensen, Hans Sørensen, Maren Sørensdatter.

1730 d. 27 aug. blev Mads Medums barn døbt og kaldet Niels. Hans kones moder bar det. F: Niels Olufsen, Rasmus Jensen, Las rytters dreng, Birthe Østergård, Anna Pedersdatter.

1730 d. 3 sep. blev Søren Jensens barn døbt og kaldet Anna Cathrine. Søren Møllers kone bar det. F: Søren Møller, Peder Knudsen, Peder Møller, Cathrine Marie, Bertel Møller, Helvig Tarp.

1730 d. 10 sep. blev Las Eskesens barn udi Asbøl døbt og kaldet Maren. Sidsel Norbæk bar det. F: Hans Vestergård, Frands Christophersen, Jens Madsen, Jens Kærgårds hustru, Las Mortensens tjenestepige.

1730 d. 17 sep. blev Jørgen Sørensens barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og dets navn var Kirsten. Morten Christensens hustru bar det. F: Morten Harkis, Niels Michelsen og hans datter, Maren Harkis, Dorthe Pedersdatter udi Tarp.

1730 d. 17 sep. blev Hans Nissens barn døbt i Ølgod kirke og kaldet Christen. Vedste Olufsens hustru bar det. F: Vedste Bøllund, Thomas Nielsen, Poul Bøllund, Peder Mejlvangs hustru og Thomas Nielsens hustru.

1730 d. 11 okt. blev Jacob Pedersens barn af Grønfeld døbt og kaldet Peder. Dorthe Trolund bar det. F: Niels Michelsen, Christen Iversen, Niels Bejsnap, Niels Kusks hustru, Mette Bejsnap.

1730 d. 22 okt. blev Hans Nielsens barn af Kærgård døbt og kaldet Anders. Hans kones moder af Outrup bar det. F: Niels Slot, Morten Pedersen, Niels Pedersen, Niels Slots hustru, Søren Mortensens hustru.

1730 d. 4 nov. blev Gregers Thomsens barn af Vallund dets dåb confirmeret udi Ølgod kirke og var tilforn kaldet Niels. Frandses hustru bar det. F: Frands Nielsen, Søren Møller, Knud Jensens hustru, Christen Jensens hustru, Niels Påbøls datter.

1730 d. 26 nov. blev Peder Nielsens barn af Gammelgård døbt og kaldet Peder. Madamme Haahr bar barnet. F: Vedste Olufsen, Christen Madsen, Vedste Hjeddings søn, Peder Nissens hustru, Karen Vedstesdatter udi Præstegården.

1730 d. 12 dec. blev Christen Madsens barn af Hjedding døbt udi Ølgod kirke og kaldet Mads. Madamme Haahr bar barnet. F: Laurids Madsen og Jens Madsen af Gårde, Peder Nissens kone og datter, Mette Jensdatter.

1730 d. 12 dec. blev en horeunge døbt udi Ølgod kirke og kaldet Niels. Moderen til samme barn er Mette Jensdatter, som tjente til Søren Hallums. Efter vidners bekendelse skal en Sønderis karl have belagt hende til Søren Hallums, som hedder Niels Jensen. Søren Møllers kone bar barnet. F: Simon Olufsen, Christen Jensen, Birthe Møller, Maren Havlund.

1730 d. 17 dec. blev Vedste Lassens barn af Bøllund døbt og kaldet Christen. Madamme Haahr bar det. F: Peder Mejlvang, Peder Tybo, Peder Møller, Hans Nissens hustru, Karen Vedstesdatter.

1731 d. 21 jan. Thomas Nielsens barn af Ølgod Bjerge døbt og kaldet Niels. Madamme Haahr bar barnet. F: Niels Ågård, Hans Nissen, Mads Smed, degnens kone og Peder Nissens hustru.

1731 d. 28 jan. blev Christen Jepsens barn af Mejlvang døbt og kaldet Jeppe. Hans Nissens hustru bar det. F: Peder Mejlvang, Poul Bøllund, Niels Bejsnap, Mette Møller, Karen Smed.

1731 d. 18 feb. Christen Jørgensens barn af Hejbøl døbt og kaldet Lene Marie. Madamme Haahr bar barnet. F: Søren Hallum, Hans List, Hans Østergård, Peder Christensens hustru, Jens Hansens datter.

1731 d. 18 feb. blev Jens Tygesens barn af Nørtarp døbt og kaldet Tyge. Sidsel Slot bar det. F: Niels Pedersen, Oluf Jepsen, Thomas Nielsen, Anna Østergård, Las Lybæks hustru.

1731 d. 25 feb. blev Jens Torlunds barn døbt og kaldet Kirsten. Jep Kjeldsens hustru bar det. F: Vedste Hjedding, Mads Smed, Niels Bejsnap, Peder Østergårds hustru, Kirsten Ekknud.

1731 d. 22 mar. blev Søren Knudes barn døbt og kaldet Thomas. Sidsel Nørbæk bar det. F: Oluf Lauridsen, Niels Kjeldbæk, Thomas Nielsen, Jens Jedstedsens datter, fruens datter.

1731 d. 26 mar. blev Anders Ølholms datter døbt og kaldet Dorthe. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Simon Olufsen, Thomas Jensen, Niels Bejsnap, Bodil Nielsdatter, Gertrud Jensdatter.

1731 d. 27 mar. blev Peder Mejlvangs barn døbt og kaldet Jens. Hans Nissens hustru barn det. F: Simon Olufsen, Niels Pedersen, Anna Bøllund, Ingeborg Sophie, Thomas Nielsens datter.

1731 d. 1 apr. blev Frands Christophersens barn af Asbøl døbt og kaldet Christopher. Hans søster Anna Kirstine bar barnet. F: Poul Bøllund, Jørgen Adam, Ingeborg Sophie, Dorthe Marie, Christen Jensens kæreste.

1731 d. 8 apr. blev Knud Jensens barn døbt og kaldet Jens. Christen Jensens hustru bar det. F: Frands Nielsen, Christen Nielsen, Niels Jespersen, Bertel Møller, Niels Michelsens hustru.

1731 d. 22 apr. blev Niels Kusks barn døbt og kaldet Karen. Karen Nielsdatter bar det. F: Peder Østergård, Oluf Pedersen, Christen Iversen, Appelone Nørgård og hendes datter Anna, Jacob Grønfeldts hustru.

1731 d. 3 maj. blev Mads Nielsens barn ved Ølgod kirke døbt og kaldet Voldborg. Madamme Haahr bar barnet. F: Simon Olufsen, Johan Frederik, Degnens hustru og Søren Hallums hustru, Bertel Møller, Bodil Nielsdatter.

1731 d. 14 maj. blev Hans Lists barn døbt og kaldet Hans. Herredsfogdens kæreste bar barnet. F: mons. Hvas, mons. Brohhen, Søren Møller, Johan Medslers hustru, Bodil Nielsdatter.

1731 d. 14 maj. Peder Østergårds barn døbt og kaldet Jens. Christen Mortensens hustru bar det. F: Jerrig Poulsen, Rasmus Jensen, Hans Østergård og hans søster Karen, Kirsten Ekknud.

1731 d. 15 maj. blev Søren Mortensens barn af Kærgård døbt og kaldet Christen. Morten Pedersens datter bar det. F: Michel Ulv, Morten Pedersen, Niels Pedersen, Appelone Kærgård, Niels Pedersens hustru.

1731 d. 2 jul. blev Johan Frederiks barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke efterdi det tilforn var hjemmedøbt og kaldet Knud. Sl. Jens Madsens enke bar det. F: Peder Poulsen, Peder Harkis, Niels Bejsnap, Peder Mose, Morten Harkises hustru, Mette Bejsnap.

1731 d. 2 jul. blev et uægte barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og barnets navn var Hans. Moderen til samme uægte barn er Peder Bejsnaps datter navnlig Dorthe, ellers blevg ved dåben udlagt til barnefader mons. Mortinus Huas, forrige ridefoged ved Lindbjerg. F: Hans List, Jacob Grønfeld, Niels Bejsnap, Jacob Grønfeldts hustru, Hans Lists hustru bar barnet.

1731 d. 4 jul. blev en fattig mands barn døbt udi Strellev kirke og kaldet Jens. Sidsel Norbæk bar det. F: Las Lybæk, Niels Mosbøl, Las Lybæks hustru, Las knudes hustru. Barnets fader hedder Peder Bertelsen og moderens hedder Anna Sørensdatter, som foregav at de vare ægteviede udi Nibe, men pas og skudsmål havde de ingen at fremvise.

1731 d. 15 jul. døbt udi Ølgod kirke Knud Lassens barn og kaldet Kirsten. Degnens hustru bar det. F: Mads Nielsen, Vedste Bøllund, Niels Bejsnap, Kirsten Heager, Christen Madsens hustru.

1731 d. 8 aug. blev Christen Haderslevs barn døbt og kaldet Hans. Poul Christensens hustru bar det. F: Morten Pedersen, Christen Lauridsen, Jep Pedersens hustru, Jens Tygesens hustru.

1731 d. 19 aug. blev Hans Vestergårds barn døbt udi Strellev og kaldet Jens. Frands Christophersens hustru bar barnet. F: Christen Smed, Jens Madsen, Dorthe Marie, Las Mortensens datter.

1731 d. 2 sep. blev Peder Jacobsens barn af Harkis døbt og kaldet Jens. Morten Harkis hustru bar det. F: johan Frederik, Mads Harkis, Pottellie, Maren Harkis.

1731 d. 9 sep. blev min egen søns dåb confirmeret udi Ølgod kirke efter at det tilforn var hjemmedøbt og kaldet Hans Severin. Hr. Frederiks kæreste af Vissig bar ham. F: mag. Laue af Bork, Daniel Michelsen, mons. Jørgen Haahr, herredsfogdens kæreste, mademoiselle Anna Pedersdatter.

1731 d. 7 okt. Peder Pedersens barn af Nørtarp døbt og kaldet Hans. Anna Kirstine bar barnet. F: Michel Ulv, Christen Lermand, Niels Kjeldbæk, Anna Østergård, Niels Pedersens hustru.

1731 d. 14 okt. Christen bjergs barn døbt og kaldet Sidsel. Poul Christensens hustru bar det. F: Christen Lauridsen, Niels Jensen, Morten Pedersens søn, fruens datter, Christen Smeds kone.

1731 d. 11 nov. Jens Balles barn døbt og kaldet Poul. Søren Hallums kone bar det. F: Hans Jensen, Niels Jensen, Anders Villumsen, Karen Vedstesdatter, Gertrud Jensdatrter.

1731 d. 26 nov. blev Niels Jepsens barn af vognslund døbt og kaldet Anna. Niels Kusks hustru bar det. F: Christen Iversen, Oluf Pedersen. Niels Kusk, Anna Nørgård, Ingeborg Agersnap.

1731 d. 14 okt. Peder Moses barn døbt og kaldet ? Søren Møllers hustru bar det. F:

1731 d. 4 dec. blev Poul Pedersens barn døbt og kaldet Christopher. Anna Kirstine bar det. F: Frands Christophersen, Hans Nissen, Karen Heager, Vedste Bøllunds hustru.

1731 d. 27 dec. blev Mads Madsens barn døbt og kaldet Jens. En skomagerkone af H? bar det. F: Las Thomsen, Christen Nielsen, ?d Andersen, Mads Krogs hustru, Kirsten Villums.