Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Ølgod og Strellev konfirmerede 1736 til 1814

Ølgod og Strellev konfirmerede 1736 til 1814

Ribe amt - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1736 d. 4 nov.
Af Ølgod sogn
Hans Pedersen fra Kolding som var i Præstegården.
Niels Skodsbøls datter Anna Johanne.
Peder Mejlvangs søn Niels.
Jens Pedersens søn Poul.
Hans Nissens søn Jens.
Anders Hørups stifsøn Jens.
Knud Vestkjærs datter Maren.
Jens Hallums søn Laurids.
Anders Gammelgårds datter Kirsten.
Af Strellev sogn
Sl. Christen Pedersens søn Iver.

1737 d. 28 apr.
Af Ølgod sogn
Sl. Hans Gregersens søn Christen.
Sl. Hans Gregersens datter Mette.
Kirsten Havlund en datter Anna.
Jens Hallum en datter Maren.
Hans Jensen Ølgod by en datter Karen.
Sl. Las Rytters datter.
Hans Nissen en søn Peder.
Mons. Hans Nielsens tjenestepige fra Lønborg sogn navnlig Mette Jensdatter.
Af Strellev sogn
Christen Lermands datter Lisbet.
Jens Holms datter Anna.
Herredsfogdens dreng fra Vium sogn Peder Christensen.

1738 d. 13 apr.
Af Ølgod sogn
hl. Johan Risoms søn Laurids Foss.
Peder Nielsens søn Niels.
Christen Jensens søn af Hoven Jens.
Niels Jepsens søn Peder.
Vedste Lassens søn Jens.
Jep Kjeldsens søn Hans.
Knud Lassens søn Hans.
Poul Andersens datter Anna.
Peder Christensens datter Mette.
Knud Lassens datter Ellen.
Peder Tarps datter Anna.
Peder Mejlvangs søn Peder.
Af Strellev sogn
Jens kærgårds søn Christen.
Jens Topgårds søn Søren.
Søren Christensens søn Hans.
Thomas Nielsens datter Karen.
Søren Hansens datter i Bork Maren.
Peder Jensens datter af Gunderslev i Oddum Bodil.
Hans Kjærgårds datter Anna.
Mads Madsens datter af Forsum Kirsten.
Christen Pedersens datter Anna.

1739 d. 5 apr.
Af Ølgod sogn
Mads smeds søn Peder Madsen.
Thomas Skrædders datter Mette.
Hans Slots datter Anna.
Anders Hørups datter Kirsten Poulsdatter.
Mads Krog af Hoven en datter Anna.
Niels Pedersen af Forsum en søn Niels.
Peder Østergård en datter Karen.
Jens Hejbøl en søn Peder.
Christen Mejlvang en søn Hans.
Peder Mejlvang en datter Anna.
Thomas Mortensen en søn Jeppe.
Thomas Mortensen en datter Anna.
Niels Skodsbøl en søn Niels.
Sl. Knud Pedersens søn Hans.
Sl. Jens Pedersens datter Anna.
Sl. Hans Nissens datter Kirsten.
Vedste Heager en søn Oluf.
Sl. Las Rytters datter Mette Marie.
Af Strellev sogn
Las Lybæk en søn Mathias.

1740 d. 24 apr.
Af Ølgod sogn
Vedste Knudsens søn Niels.
Peder Poulsens af Hjøllund Poul.
Christen Hejbøls søn Jørgen.
Kirsten Havlunds søn Jørgen.
Thomas Mortensens søn Morten.
Niels Toftums søn Søren.
Niels Jepsens søn Peder.
Christen Iversens datter Karen.
Thomas Tyskers pige Karen.
Ingeborg Vognslunds datter Kirsten.
Gregers Vallunds datter Kirsten.
Peder Sørensens pige Mette.
Sl. Poul Pedersens søn Hans.
Jens Torlunds søn Peder.
Sl. Vedste Bøllunds søn Laurids.
Niels Michelsens søn Jørgen.
Vedste Olufsens datter Maren.
Hans Slots datter Mette.
Niels Forsums datter Cathrine.
Niels Ekknuds pige Kirsten.
Min pige Johanne Johansdatter.
Christen Jepsens datter Kirsten.
Hans Brun af Hemmet hans pige Cathrine.
Af Strellev sogn.
Sl. Hans Tygesens søn Christen.
Niels Pedersens søn Peder.
Christen Lehmands stifsøn Jens.

1741 d. 9 apr.
Af Ølgod sogn.
Erik Poulsens søn Poul.
Jep Kjeldsens søn Kjeld.
Gregers Vallunds søn Hans.
Niels Jepsens søn Christen.
Las Thomsens søn Thomas.
Lars Rytters datter Maren.
Jens Strømmesbøls datter Birthe.
Peder Hansen Hjøllunds datter Maren.
Peder Poulsens datter Maren.
Af Strellev sogn.
Søren Christensens søn Christen.
Niels Mosbøls datter Karen.
Gunder Sophie Lauridsdatter fra Bork.
Christen Pedersens datter Karen.

1742 d. 1 apr.
Af Ølgod sogn.
Peder Poulsens søn Peder.
Jens Bjergs søn Søren.
Mads smeds søn Niels.
Peder Tarps søn Peder.
Christen Ekknuds søn Jens.
Jens Hallums søn Laurids.
Niels Kusks datter Anna.
Christen Krasborgs datter Birgithe.
Niels Michelsens datter Anna.
Peder Mejlvangs datter Maren.
Af Strellev sogn.
Jens Topgårds søn Thomas.
Niels Pedersens søn Niels.

1743 d. 6 okt.
Af Ølgod sogn.
Christen Mejlvangs søn Christen.
Sl. Vedste Bøllunds søn Hans.
Niels Jepsens søn Thomas.
Christen Hejbøls søn Hans.
Maren Vævers datter Kirsten.
Erik Poulsens datter Kirsten.
Sl. Peder Jacobsen af Harkis datter Maren.
Af Strellev sogn.
Peder Pedersens søn Jens.
Jens Tygesens 2de døttre Maren og Anna.
Oluf Lauridsens datter Maren.
Hans Kærgårds datter Maren.
Niels Mosbøls datter Anna.
Jens Kærgårds 2de døttre Anna og Ellen.
Bodil Immers datter Marie.

1744 d. 5 apr.
Af Ølgod sogn.
Johan Metslers søn Johan Thomas.
Gregers Thomsens søn Thomas.
Christen Topgårds søn Jens.
Morten Harkis søn Christen.
Peder Lassens søn Mads.
Peder Moses søn Christen.
Jacob vognslunds søn Erik.
Vedste Bøllunds søn Peder.
Niels Michelsens søn i List Peder.
Jens Torlunds søn af Agersnap Niels.
Vedste Knudsens datter Else.
Hans Nissens datter Margrethe.
Mads Smeds datter Ingeborg.
Knud Vallunds datter Dorthe Marie.
Anna Kærgårds datter Mette.
Knud Vallunds datter Ellen.
Peder Meilvangs datter Maren.
Peder Poulsens datter af Hjøllund Kirsten.
Oluf Vognslunds datter Anna.
Niels Johansens datter Karen.
Knud Lassens datter Else.
Af Strellev sogn.
Niels Skrædders stifsøn Christen.
Peder Pedersens søn Peder.
Mads Katrebels antagen datter navnlig Mette.
Niels Pedersens datter Anna.

1745 d. 25 apr.
Af Ølgod sogn.
Christen Jepsens søn Jeppe.
Thomas Mortensens søn Christen.
Christen Hallums stifsøn Christen.
Peder Østergårds søn Christen.
Christen Krasborgs søn Søren.
Jens Kjeldsens søn Kjeld.
Sl. Niels Ekknuds søn Jens.
Peder Hjøllunds datter Anna.
Morten Harkis datter Anna.
Anders Hørups datter Marie.
Af Strellev sogn.
Thomas Mosbøls søn Niels.
Hans Vestergårds søn Niels.
Christen Skrædders søn af Lyne sogn Las.
Christen midtgårds datter Anna.
Hans Vestergårds datter Kirsten.
Niels Mosbøls datter Kirsten.
Jens Tygesens datter Sidsel.

1747 d. 8 jan. Siden sidst forbemeldte qvasimodo geniti har efterfølgende unge gået til undervisning for at beredes til confirmationen, hvorefter de indeværenden 1747 dom 1 post festum novi anni, vel dom 1 post epiphanian, blev confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Niels Thomsen eller Thomas Skrædders søn Niels.
Sl. Vedste Bøllunds søn Søren.
Jens Hallums søn af List Peder.
Niels Skodsbøls datter Kirsten.
Niels Jepsens datter af Vognslund Maren.
Peder Lassens datter af List Karen.
Af Strellev sogn.
Oluf Tækkers søn af Asbøl Mads.
Peder Hansens søn af Kyvling tjener i Asbøl Jens.
Søren Christensens datter af Asbøl Bodil.

1747 d. 9 apr.
Af Ølgod sogn.
Min søn Hans Severin.
Erik Agersnaps søn Peder.
Christen Madsens søn Mads.
Peder Østergårds søn Jens.
Sl. Anders Ekknuds søn Niels.
Mads Medums søn Niels.
Knud Vallunds søn Jens.
Hans Nissens søn Christen.
Thomas Huses søn Hans.
Hans Lists søn Hans.
Gregers Vallunds søn Niels.
Sl. Knud Kærgårds søn Knud.
Peder Hjøllunds søn Eske.
Peder Nielsen Havlunds søn Peder.
Niels Skodsbøls datter Mette Marie.
Niels Knudsens datter Karen.
Mads Smeds datter Kirsten Marie.
Christen Hejbøls datter Lene Marie.
Knud Lassens datter Kirsten.
Sl. Niels Medums datter Mette.
Christen Jepsens datter Maren.
Jens Torlunds datter af Agersnap Kirsten.
Poul Bøllunds datter Maren.
Af Strellev sogn.
Frands Christophersens søn Christopher.
Appelones søn af Malle Hans.
Jens Andersens datter af Have i Tistrup sogn Kirsten.

1748 d. 21 apr.
Af Ølgod sogn.
Søren Jensens søn af Skjærbæk Mølle Jens.
Johan Metslers 2de sønner af Lindbjerg Mølle Jens og Melchior.
Poul Bøllunds søn Christopher.
Jens Bjergs søn Thomas.
Jacob Vognslunds søn Iver.
Peder Lassens søn Las.
Christen Krasborgs søn Søren.
Min datter Karen Udesdatter.
Af Strellev sogn.
Hans Kærgårds søn Anders.
Søren Kærgårds søn Christen.
Jens Kærgårds søn af Adsbøl Niels.
Peder Madsens datter Else.
Jens Eskesens datter Karen.

1749 d. 13 apr.
Af Ølgod sogn.
Min søn Søren.
Hans Nielsen i Gjødsvang hans søn Niels.
Hans List af List hans søn Niels.
Christen Mejlvangs uægte søn af Bejsnap Gregers.
Peder Poulsen af Hjøllund hans søn Jørgen.
Seig. Hans Nielsens datter af Lindbjerg Anna Elisabet.
Sl. Hans Nissens datter Maren.
Erik Poulsen Agersnaps datter Anna.
Mads Christensen Medums datter Maren.
Peder Nielsen Havlunds datter Sidsel.
Sl. Christen Hjeddings datter Ellen.
Christen Jensen Topgård i Vallunds datter Ellen.
Af Strellev sogn.
Peder Pedersens barn af Nørtarp Maren.

1750 d. 4 okt.
Af Ølgod sogn.
Johan Metslers søn Nicolaj.
Christen Topgårds søn Rasmus.
Jens Sørensens søn af Vestkjær Søren.
Gregers Vallunds søn Jens.
Niels Pedersen Bejsnaps søn Peder.
Vedste Bøllunds søn Thomas.
Poul Bøllunds søn Peder.
Jens Mejlvangs datter Else.
Mads Smeds datter Voldborg.
Christen Hallums datter Else.
Knud Vallunds datter Sidsel.
Niels Topgårds datter Kirsten.
Peder Mejlvangs datter Kirsten.
Christen Nørgårds datter Anna Marie.
Niels Johansens datter (Maren).
Af Strellev sogn.
Hanses søn Jens.
Mads Grindsteds søn af Grindsted sogn tjente John, Jens.
Frandses søn i Asbøl Niels.
Christen Madsens søn ibidem Mads.
Christen Leemands søn ibidem Niels.
Christen Bjergs søn ibidem Niels.
Jens Tygesens søn af Nørtarp Niels.
Søren Knudes datter Maren.
Peder Madsens datter Mette.
Jens Madsens datter (Mette / Anna).
Jens Kjærgårds datter Anna.
Søren Mortensens datter Else.
Christen Lundes datter af Lunde sogn tjener Mads Nielsen i Adsbøl, Barbara.

1751 d. 18 apr. i Ølgod kirke.
Af Ølgod sogn.
Oluf Hjeddings søn Peder.
Niels Michelsens søn af List Søren.
Anders Bøels søn Peder.
Jacob Vognslunds søn Peder.
Vedste Madsens søn Peder.
Christen Krasborgs søn Morten.
Gregers Vallunds søn Clemmen.
Afg. Niels Bejsnaps datter Anna.
Peder Nielsen Moses datter Else.
Jens Gammelgårds datter Lene.
Niels Jensens datter Kirsten.
Afg. Jens Sørensens datter i Vestkjær Maren.
Af Strellev var ingen i dette år.

1752 d. 9 apr. confirmerede i Ølgod kirke.
Af Ølgod sogn.
Christen Skrædders søn i Agersnap Christen.
Jep Mejlvangs stedsøn Mads.
Sl. herredsfoged Fischers søn Niels.
Sl. Jens Tarps søn Jørgen.
Mads Medums søn Christen.
Hans Jørgensens søn i Oxlund Peder.
Sl. Christen Hjeddings søn Jens.
Thomas Pedersens søn af Ølgod Bjerge Peder.
Sr. Søren Jensens datter Anna Cathrine.
Christen Skrædders datter Karen.
Anders Mejlvangs datter Kirsten.
Johan Metslers datter Agnete.
NB. Peder Lassens datter Appelone, som har været i confirmation i (Lun)de sogn, men befandtes udygtig til at svare for sig, gik i kirke her til jul derefter og efter examination herudi kirken svarede til fornøjelse, blev vel antagen til communion, men blev ikke confirmeret igen, såsom dette forhen var sket.
Hans Østergårds datter Karen.
Erik Poulsens datter Maren.
Mads Medums datter Christence.
Christen Pedersens datter af Dejgård Horne sogn hans datter Karen.
Jacob Nielsens datter af Vium.
Af Strellev sogn.
Jens Christensen Smeds søn ved Strellev Kirke Christopher.
Søren Kjærgårds søn Morten.
Christen bjergs datter Karen.
Peder Mortensens datter Else.
Niels Kjeldbæks datter Sidsel.

1753 d. 29 apr. confirmerede i Ølgod kirke.
Af Ølgod sogn.
Peder Christensens stedsøn Oluf.
Christen Topgårds søn Mads.
Ebbe Vestkjærs søn Christen.
Peder Nielsens søn i Hjøllund Christen.
Jens Hallums søn af Vognslund Peder.
Min datter Dorthe.
Vedste Madsens datter Kirsten.
Christen Ågårds datter Bodil.
Oluf Hjeddings datter Anna.
Christen Nielsens datter Anna af Vallund.
Af Strellev sogn.
Frands Adsbøls søn Daniel og datter Marie.

1754 d. 21 apr. confirmerede i Ølgod kirke.
Af Ølgod sogn.
Mons. Hans Nielsens søn Niels.
Johan Metslers søn Hans.
Sl. Niels Bejsnaps søn Eske.
Sl. Jens Nielsens søn eller nu Jens Poulsens stedsøn af Østbæk Søren.
Peder Lassens søn af List Christen.
Sl. Jens Tarps søn Jens.
Sl. Jens Mejlvangs søn Peder.
Poul Bøllunds søn Daniel.
Niels Jepsens søn i bjerge Jep.
Christen Nielsens søn i Vallund Christen.
Christen Krasborgs søn i Østbæk Niels.
Peder Moses søn i Mosen Jens.
Min datter Kirsten.
Sl. Peder Poulsens datter Maren.
Anders Mejlvangs datter Karen.
Laurids Thomsens datter af Østbæk Mette.
Thomas Grønfeldts datter Else. Nok en af hans døttre Kirsten.
Jens Vestergårds datter Karen.
Mads Krogs datter Kirsten.
Af Strellev sogn.
Jens Kjærgårds søn Frands.
Christen Midtgårds datter Sidsel.
Las Eskesens datter Birthe.
Peder Smeds datter Anna.
Sergeant Frederik Brynnings datter Anna Marie.
Sl. Oluf Lauridsens datter Else.

1755 d. 5 okt. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Sr. Hans Nielsens søn Hans.
Nok en tjener ibidem Jens Jørgensen.
1 dito afg. Peder Moses Niels.
Peder Østergårds Peder.
Christen Skrædders søn Christen.
Erik Agersnaps Christen.
Richards søn Mads fra Hejbøl.
Hans Østergårds Christen.
Peder Torlunds stedsøn Peder.
Jens Hallums søn i Vognslund Claus.
Niels Johansens søn Christen.
Thomas Huuses datter navnlig Kirsten Thomasdatter.
Jens Smeds datter i Agersnap Anna.
Christen Hjeddings steddatter Anna.
Oluf Hjeddings Kirsten.
Peder Østergårds Maren.
Peder Miltesens Maren.
Christen Ågårds Lene.
Christen Hallums Maren.
Af Strellev sogn.
Christen Smeds søn Niels.
Niels Kjeldsens søn Hans.
Henrich Mosbøls søn Henrich.
Peder Nielsens søn Poul.
Søren Katrebels søn Thomas.
Søren Kjærgårds søn Hans.
Peder Madsens søn Christen.
Hans Kjærgårds søn Niels.
NB. Om denne hans confirmation er givet Søren Mortensen oplysning under min hånd d. 12 aug. 1763. Så og anden gang som var til hd. Her døbt. Dette under som var dato, d. ? Den første var bleven borte for ham. Vid. Pag.

1756 d. 3 okt. blev confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Min søn Hans Peder.
Oluf Vognslunds søn Peder.
Christen Hjøllunds søn Hans.
Christen Nørgårds datter Sophie.
Af Strellev sogn.
Jens Christensens søn Christen.
Peder Christensens søn Christen.
Peder Jensens datter af Lunde sogn Lunde by navnlig Anna.
Jens Nielsen Mosbøls datter Maren.
Christen Bjergs datter Mette.
Peder Pedersens datter i Nørtarp Kirsten.

1757 d. 17 apr. blev confirmerede som følger.
Af Ølgod sogn.
Sl. Nis Vestkjærs søn Jens.
Oluf Hjeddings søn Jens.
Jens Vestergårds søn Simon.
Sl. Niels Bøels søn Simon.
Thomas Nørgård af Skovsende tjenende i Østbæk Jens.
Niels Pedersens datter Else.
Jens Bjergs datter Kirsten.
Mads Medums datter Anna.
Ebbe Vestkjærs datter Kirsten.
Anders Mejlvangs datter Else.
Poul Bøllunds datter Marie.
Mads Madsen Krogs datter Maren.
Peder Esbensens datter Mette.
Af Strellev sogn.
Christen Madsens søn i Adsbøl Søren.

1758 d. 2 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Thomas Huses søn Søren.
Jens Tarps søn Morten.
Niels Pedersen Bejsnaps Jens.
Peder Christensen Hallunds Christen.
Morten Harkis Søren.
Johan Metslers kirstine.
Niels Pedersen Bejsnaps Anna.
Las Lassen Medums Mette.
Peder Nielsen Havlunds Malene Helvig.
Niels Jepsen Vallunds Maren.
Jens Hallum i Vognslund Kirsten.
Af Strellev sogn.
Peder Mortensens Nørtarp Niels.
Unge Niels Kjeldsens Kirsten.

1759 d. 22 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Min egen søn Daniel.
Johan Meislers søn Gert.
Hans Østergårds søn Peder.
Poul Bøllunds søn David.
Peder Moses søn Niels.
Christen Ågårds datter Anna.
Mads Krogs datter Mette.
Mads Jensen af Hodde hans datter Johanne.
Nis Nielsen Ekknuds datter Lene.
Af Strellev sogn.
Afgangen Niels Bertelsens søn Bertel.
Peder Christensens datter Maren.
Peder Thomsen Mosbøls datter Anna Marie.

1760 d. 13 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Christen Christensens søn i Bejsnap Christen.
Christen Tarps stifsøn Peder.
Sl. Niels Jespersens søn Frands.
Sl. Knud Christensens søn Christen.
Anders Mejlvangs søn Jens.
Jens Vestergårds søn Niels.
Mads Medums søn Peder.
Sl. Mads Bejsnaps søn Hans.
Hans Østergårds søn Hans.
Peder Hansens søn i Ekknud Niels.
Mads Krogs søn Hans.
Christen Tarps søn i Vallund Hans.
Min datter Anna.
Herredsskriveren Blochs datter Birthe.
Oluf Hjeddings datter Stigvard.
Anders Mejlvangs datter Kirsten.
Jep Mejlvangs datter Karen.
Peder Havlunds steddatter Bodil.
Appelone Gammelgård hendes datter Anna.
Sl. Niels Tærskers datter af Agersnap Maren.
Af Strellev sogn.
Sl. Hans Kjærgårds søn Christen.
Christen Adsbøls datter Kirsten.

1761 d. 29 mar. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Poul af Østbæk, Jens Grenners søn.
Oluf, lille Peder Moses søn.
Anders, Peder Lassens søn.
Mads, Dorthe Pouls søn.
Hans, Peder Christensen Havlunds søn.
Min datter Johanne Margrethe Haahr.
Anna Christine, hr. byefoged Grindahls datter, her opdragen på nogle år.
Appelone, Thomas Grønfeldts datter.
Anna, Nis Nielsen Vestkjær hans datter.
Stigvard, Peder Christensen Havlunds datter.
Appelone, Christen Tarps stifdatter.
Anna, Jens Bjergs datter.
Johanne, Niels Pedersen Nørgårds datter af Ølgod by.
Ellen Christine, Niels Pedersens datter ved Ølgod Kirke.
Stigvard, Niels Pedersens datter ved Ølgod Kirke.
Af Strellev sogn.
Las, Peder Stavskjærs søn.
Anna, Jens Mosbøls datter.
Sidsel, Christen Bjergs tvillingdatter.
Maren, Christen Bjergs tvillingdatter.

1762 d. 3 okt. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Peder, Niels Hjøllunds søn.
Peder, samme mands søn.
Hans, Peder Hansen Ekknuds søn.
Christen, Jens Hallums søn af Vognslund.
Maren, Hans Østergårds datter.
Kirsten, Jens Smeds datter af Agersnap.
Maren, afgangen Peder Møllers datter hos Niels Hansen Agersnap.
Elisabet, afgangen Christen Nørgårds datter i Bjergene.
Anna Marie, Anna Moses datter ved Kirken.
Af Strellev sogn.
Mads, Søren Mortensens søn af Nørtarp.
Jens, som var Ester Bertelsdatters pårørende ibidem.
Margrethe, afgangen Peder Nielsens datter, nu Jens Nielsens stifdatter af Kjærgård.

1763 d. 10 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Jørgen Udesen Haahr.
Peter Helt Udesen Haahr.
Christen, Mads Christensens søn i Lærkeholt.
Niels, Las Lassens søn af Hedehuset.
Herman, Jacob Vognslunds søn.
Kirsten, Las Lassens datter af Hedehuset.
Karen, Thomas Pedersens datter fra Ølgod Bjerge.
Maren, Oluf Hjeddings datter.
Sidsel Pedersdatter fra Skjern sogn, tjener i Vognslund.
Maren Madsdatter af Hodde sogn, tjener i Vognslund.
Anna Nielsdatter fra Skjern sogn, tjener i Bøllund.
Af Strellev sogn.
Christen, Peder Thomsens søn af Mosbøl.
Kirsten, Hans Poulsens datter af Nørtarp.

1764 d. 29 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Christen Severin, tjenende hos Jep Mejlvang og er Niels Christensens søn i Forsum.
Hans, Mads Nielsens søn i Krarup, tjenende hos Kjeld Agersnap.
Kirsten, Nis Nielsens datter af Ekknud.
Anna, Peder Hansens datter af Ekknud.
Mette, Hans Østergårds datter af Agersnap.
Mette, Mads Christensens datter af Hesselho, opdragen i nogle år hos Niels Christensen på Thorlund.
Anna, Anders Harkis hans datter.
Anna, Jens Jensens datter fra Åsted i Kvong sogn, tjenende hos Hans Ottesen i Østbæk.
Maren Callesdatter, fød i Hostrup by i Øse sogn, tjenende hos Thomas Jensen i Ølgod by.
Af Strellev sogn.
Christen, Niels Christensens søn af Adsbøl.
Christen, Jens Madsens søn af Adsbøl.
Anders, Henrich Henrichsens søn af Mosbøl.
Marie, Jens Nielsens datter i Mosbøl.
Bodil, Peder Kjærgårds datter af Adsbøl.

1765 d. 14 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Niels Moses søn Niels.
Christen Tarps søn Jens.
Jes Christensens søn Bertel.
Niels Nørgårds søn Anders.
Christen Gammelgårds datter Maren.
Oluf Christensens datter Kirsten.
Jens Smed Agersnaps datter Karen.
Jens Hallum Vognslunds datter Else.
Niels Frandsens datter af Vallund Anna Cathrine.
Jens Hallums datter af Vester List Kirsten.
Karen, David Pedersens datter af Forsum som her tjener.
Christen Valunds enke har Peder Thomsens datter af Mosbøl i Strellev sogn hos sig, Anna.
Christen Sørensens datter boende i Ansager by og tjener nu hos Ebbe Vestkjærs søn navnlig Christen Ebbesen. Pigens navn er Kirsten.
Af Strellev sogn.
Sl. Hr. Herredsskriver Joachim Blochs søn navnlig Jacob Christian.
Mads Nielsens søn Niels.
Peder Christensens søn Niels.
Oluf Michelsens søn Michel.
Jens Carstofts datter Anna Margrethe.

1766 d. 6 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Christen Ågårds søn Niels.
Anders Harkis hans søn Christen.
Christen Mejlvangs søn af Gammelgård Niels.
Nis Ekknuds søn Niels.
Hans Christensens søn af Ølgod by Jens.
Hans broder Christen.
Salomon Christensens søn af Østbæk Christen.
Mads Vestergårds stifsøn Knud.
Christen Havlunds datter Kirsten.
Peder Hejbøls datter Anna.
Peder Hansen Ekknuds datter Anna Cathrine.
Kjeld Agersnaps datter Anna Elisabet.
Af Strellev sogn.
Jens Nielsens stifsøn af Kjærgård Niels.
Christen Madsens datter i Adsbøl Mette Marie.
Jens Carstofts datter af Nørtarp Inger Cathrine.
Søren Kjærgårds datter ibidem Anna.
Hans Poulsens datter i Nørtarp Anna Malene.
Jens Nielsen af Kjærgård hans søsterdatter fra Bounum Anna.

1767 d. 26 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Peder Madsens søn Hans.
Niels Hjøllunds søn Hans.
Niels Hjøllunds søn Jens.
Sal. Las Vedstedsens søn Vedsted.
Jes Christensens datter i Forsumho Anna Kirstine.
Oluf Christensens datter af Forsumho Anna Kirstine.
Jørgen Pedersens datter af Hjøllund Maren.
Salomon Christensens datter af Østbæk Karen.
Peder Mortensens datter af Grene i Hoven sogn Maren.
Sal. Peder Moses datter Appelone.
Af Strellev sogn.
Søren Jensens søn af Topgård Jens.
Christen Madsens søn af Adsbøl Vedsted.
Peder Pedersens søn af Nørtarp Peder.
Mads Nielsens søn af Adsbøl Christen.
Henrich Henrichsens søn af Mosbøl Jens.
Hans Poulsens stifsøn af Nørtarp Bertel.

1768 d. 10 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Jens Bjergs søn Hans.
Peder Hejbøls søn Jens.
Peder Hejbøls søn Peder.
Jens Smed Agersnaps søn Hans.
Nis Ekknuds søn Peder.
Jørgen Hejbøls søn Christen.
Poul Knurborgs søn Jens.
Hans Knudsens søn Anders.
Oluf Hjeddings datter Margrethe.
Christen Gammelgårds datter Ingeborg.
Mads Gjødsvangs datter Maren.
Mads Madsens pige Christence.
Kjeld Jepsens datter Ellen.
Kjeld Jepsens datter Maren.
Peder Heagers datter Karen.
Hans Hungerbjergs datter Maren.
Las Hedemands datter Anna.
Christen Nielsens enke i Vallund Kirsten.
Christen Ågårds datter Karen.
Af Strellev sogn.
Niels Kjeldbæks søn Niels.
Peder Nielsens søn i Ulhuset Niels.
Niels Thomsens i Katrebel Thomas.
Jens Smeds i Lille Topgård Mads.
Jens Smeds i Lille Topgård Jørgen.
Peder Stavskjærs søn Søren.
Niels Vestergårds i Adsbøl Else.

1769 d. 2 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Peder Hansen af Ekknud hans søn Christen.
Niels Bejsnaps søn Hans.
Poul Krasborgs søn Jens.
Peder Havlunds søn Jens.
Peder Heagers datter Kirsten.
Niels Pedersen ved Kirken Kirsten.
Jens Bjergs datter Mette.
Hans Christensen i Ølgod by Anna Marie.
Anna Moses Maren.
Mads Nørgårds Anna Cathrine.
Af Strellev sogn.
Iver Skrædders Hans.
Christopher Smeds broder Daniel.
Jens Madsen af Adsbøl Mads.
Niels Thomsens Niels.
Peder Kjærgårds Maren.
Jens Mosbøls Malene.

1770 d. 22 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Anders Harkis hans søn Laurids.
Søren Bjergs søn Peder.
Hans Knudsens datter Anna.
Af Strellev sogn.
Niels Vestergårds søn af Adsbøl Thyge.
Mads Nielsens søn af Adsbøl Mads.
Iver Christensens søn af Adsbøl Jesper.
Sal. Oluf Michelsens søn af Nørtarp Poul.
Niels Thomsens søn af Vium Vedsted, med tilladelse af sin sognepræst s.t. hr. Lemvig.
Søren Jensens datter af Topgård Marie.

1771 d. 7 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Christen Baslunds søn Peder.
Salomon Østbæks søn Knud.
Las Boels stifsøn Rasmus.
Mads Nørgårds stifsøn Jens.
Kjeld Jepsen Møllers søn Jeppe.
Oluf Forsumhos datter Anna.
Niels Hansen Agersnaps datter Appelone.
Jens Smed Agersnaps datter Kirsten.
Hans Lists datter Maren.
Peder Ekknuds datter Kirsten.
Af Strellev sogn.
Morten Pedersens søn af Hoven Morten, med tilladelse af hr. Bang.
Jens Karstofts søn Jens.
Peder Nielsens datter Ingeborg.
Anders Kjærgårds datter Appelone.
Jens Madsen Topgårds datter Helvig.
Iver Vittrups datter Mette.

1772 d. 26 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Hans Knudsens søn Peder.
Niels Skræders søn fra Tarm navnlig Bertel.
Jens Bøllunds datter Elsebet.
Christen Hansen i Ansager by hans datter Anna Cathrine.
Af Strellev sogn.
Sal. Jens Kjærgårds datters søn Jens Jensen af Adsbøl.
Henrich Henrichsens datter Karen.
Sal. Niels Kjeldbæks datter Anna.
Jørgen Knurborgs datter Maren.
Gamle Jens Kjærgårds datter Anna Elsebet.
Niels Vestergårds datter i Adsbøl Appelone.

1773 d. 18 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Søren Slots søn Hans Christian.
Niels Nielsen Agersnaps søn Thomas.
Niels Madsens Oluf af Vognslund.
Christen Ågårds Peder.
Christen Tarps Jørgen af Vallund.
Christen Andersens Anders fra Hjedding.
Christopher Mejlvangs Else Marie.
Peder Hejbøls Birthe.
Niels Hansens Maren fra Agersnap.
Clemmen Vallunds Else Kirstine.
Sal. Hans Lists Anna.
Gregers Gammelgårds Maren.
Jens Smeds Maren fra Agersnap.
Christen Moses Kirsten fra Hjedding.
Af Strellev sogn.
Christen Madsens Oluf fra Adsbøl.
Thomas Bertelsens broder Bertel Nielsen af Mosbøl.
Lars Transbøls Oluf af Adsbøl.
Niels Kjeldbæks Johanne Margrethe af Nørtarp.
Søren Jacobsens søster Karen Jacobsdatter fra Tåsted sogn.

1774 d. 10 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Lars Hedemands søn Lars.
Gregers Gammelgårds søn Kjeld.
Oluf Forsumhos søn Mads.
Jørgen Hjøllunds søn Peder.
Kjeld Jepsens søn Jens.
Anders Harkis søn Anders.
Peder Heagers søn Mads.
Peder Miltesens søn Laurids.
Laurids Vestergårds søn Christen.
Niels Pedersens søn Peder ved Ølgod Kirke.
Kjeld Jepsens datter Johanne.
Mads Nørgårds datter Anna Kirstine.
Christen Gammelgårds datter Anna Marie.
Hans Knudsen i Østbæk en datter Marie.
Af Strellev sogn.
Søren Jacobsens søster i Mosbøl Appelone.
Peder Nielsens datter Anna Malene.

1775 d. 23 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Niels Madsens Mads.
Lars Boels Niels.
Søren Bjergs Jens.
Thomas Bjergs Jens.
Hans Banchs Hans.
Jens Bjergs Jens.
Søren Slots Jens.
Else Hjøllunds Thomas.
En skrædder enkes Andreas.
Christen Hallums Appelone.
Thomas Bjergs Kirstine.
Peder Olufsens Maren.
Søren Skrædders Anna.
Kirsten Christensdatters Birthe Marie.
Erik Vognslunds Kirsten.
Jes Forsumhos Maren.
Peder Jacobsens Else.
Thomas Bøllunds Anna.
Af Strellev sogn.
Iver Vittarps Enevold.
Niels Katrebels Mads.
Peder Stavskjærs Kirsten.
Jens Mosbøls Bodil.

1776 d. 14 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Rasmus Vallunds Christen.
Jens Knudsen Vallunds Knud.
Poul Østbæks Peder.
Salomons enkes Jeppe.
Christopher Mejlvangs Poul.
Hans Bjergs Jeppe.
Søren Skrædders Marie Kirstine.
Jens Smed Agersnaps Margrethe.
Christen Moses ved Kirken Maren.
David Forsums Bodil.
Niels Hansen Ekknuds Anna Barbara.
Af Strellev sogn.
Hans Christensen Adsbøls Ole.

1777 d. 6 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Peder Hejbøls søn Christen.
Peder Hejbøls søn Hans.
Christen Nørgårds søn Peder.
Sal. Salomons søn Simon.
Sal. Niels Pedersens søn Niels.
Christen Tarp af Vallunds søn Niels.
Peder Vestergårds søn i List Jens.
Fra Præstegården David Pedersens Anna Elisabet.
Hr. Pertous pige, Peder Lassens ved Kirken Anna Marie.
Madame Zellemanns søsterdatter Malene.
Jens Mose i List hans Appelone.
Kjeld Jepsens stifdatter Maren.
Søren Bjergs datter i Agersnap Anna Kirstine.
Jens Tarps datter i Agersnap Anna Malene.
Sal. Oluf Forsumhos datter Bodil.
Christen Tarps datter fra Vallund Anna.
Søren Jørgensens datter ved Ølgod Kirke Dorthe Marie.
Peder Olufsens datter i Hjedding Ellen Kirstine.
Gregers Gammelgårds datter Kirsten.
Gregers Gammelgårds datter Ellen Marie.
Sal. Anna Nørgårds datter Anna.
Peder Madsens datter fra Heager Anna Marie.
Niels Michelsens Johanne Kirstine af Lyne sogn, har præstens tilladelse. Tjener i Lindbjerg Mølle.
Søren Nielsens af Gadbjerg sogn hans Anna Margrethe.
Af Strellev sogn.
Niels Thomsen fra Katrebel hans søn Iver.
Bertel Kjeldbæk fra Nørtarp hans søn Vedsted.
Peder Stavskjær fra Mosbøl hans søn Oluf.
Gamle Henrichs søn Christen.
Nies Thygesens Jens.
Lars Transbøl fra Adsbøl hans datter Appelone.
Niels Bertelsens Malene af Nørtarp, fra Vium, har præstens tilladelse.
Niels Frandsens Marie af Lyne sogn, har præstens tilladelse.

1778 d. 26 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Clemmen Vallunds søn Niels.
Thomas Vallunds søn Niels.
Rasmus Vallunds søn Oluf.
Hans Knudsen fra Østbæk Knud.
Christen Gammelgårds søn Christen.
Sr. Søren Tangs søn Knud Christian.
Christen Tarps datter Ingeborg.
Lars Vedstedsens datter Sidsel.
Kirsten Christensdatters Mette.
Christen Moses datter Anna Marie.
Niels Hansens datter i Ekknud Appelone Kirstine.
Thomas Bøllunds Ingeborg.
Af Strellev sogn.
Jørgen Jensens søn i Adsbøl Jens.
Iver Vittarps søn Christen.
Peder Kjærgårds søn Laust.
Niels Thygesens søn Laust.
Niels Thygesens søn Anders.
Sal. Peder Nielsens Kirsten af Nørtarp.
Jens Kjærgårds Bodil Marie.

1779 d. 11 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Sal. Jørgen Hejbøls Niels.
Sal. Salomons af Østbæk Oluf.
Christen Lists søn Lars.
Peder Hejbøls søn Anders.
Jens Mose i List Hans.
Sal. Jens Mejlvangs Jens.
Sal. Niels Pedersens datter ved Kirken Karen.
Peder Olufsens datter i Hjedding Kirsten.
Christen Havlunds datter Cathrine Marie.
Af Strellev sogn.
Niels Thomsens søn Peder.
Lars Transbøls søn Hans.

1780 d. 2 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Jes Forsumhos Mads.
Christen Andersens søn Christen.
Peder Jacobsen i Bøllund Poul.
Frandses stifsøn fra Østergård Las.
Christen Hostrups Jens.
Richard i Oxlund hans søn Gyde.
Jes Forsumhos datter Ingeborg.
Peder Olufsen Hjeddings datter Stigvart.
Jens Smeds datter Anna.
Søren Skrædders datter Anna Kirstine.
Af Strellev sogn.
Peder Kjærgårds søn Hans.

1781 d. 22 apr. confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Afg. Peder Pedersens søn Knud.
Afg. Niels Hesselhos søn Niels.
Søren Bjergs søn Christen.
Oluf Forsumhos søn Peder Christian.
Christen Eriksens søn Erik.
Jens Tarp Murmesters søn Jens.
Hans Knudsens søn Poul.
Christen Nielsens søn Christen.
Peder Hejbøls søn Niels.
Jens Bøllunds datter Christiane.
Sal. Jørgen Hejbøls Mette.
Thomas Jensens datter fra Ølgod by Maren.
Christen Hostrups datter Maren.
Las Boels datter fra Agersnap Anna Malene.
Af Strellev sogn.
Niels Marcussens søn af Mosbøl hans søn Peder.

1782 confirmerede.
Af Ølgod sogn.
Hr. Pertous søn Jens.
Sal. Søren Haahrs søn Ude.
Sr. Tangs sønner Thomas, Peder og Carl Julius.
Christen Ebbesens Ebbe.
Hans Knudsens Jens Christian.
Morten Krasborgs Christen.
Hans Hungerbjergs Christen.
Jens Bøllunds Hans.
Peder Mejlvangs Else Marie.
Niels Gregersens Kirsten fra Lydum
Stephan Christensens Inger.
Rasmus Vallunds Birthe.
Thomas Vallunds Dorthe, Else Cathrine og Karen.
Hans Hungerbjergs Bodil.
Niels Pedersens Anna Margrethe.
Jes i Forsumhos Kirsten Marie.
Peder Olufsens Anna Margrethe.
Hans Lists Karen.
Jens Ekknuds Anna.
En pige Anna Marie Jepsdatter fra Lydum med attest.
Af Strellev sogn.
Peder Lassens Christen.
Peder Vedstedsens Sara.
Mads Nielsens Johanne.
Las Transbøls Inger.

1783 confirmerede.
Ølgod drenge.
Peder Madsens dreng fra Vesterlist Mads i 16 år.
Niels Madsens søn i Vognslund Anders i 16 år.
Poul Jensens søn i Østbæk Laust i 15 år.
Sal. Pedr Milhtesens søn Jochum i 17 år.
Erik Jacobsens søn fra Vognslund Jacob i 15 år.
Sal. Salomons søn af Østbæk Christen i 15 år.
Strellev drenge.
Peder Kjærgårds søn Hans i 15 år.
Lars Transbøls søn Christen i 15 år.
Ølgod piger.
Fra Præstegården Appelone Kirstine i 16 år.
Fra Capellenen Catharine Marie i 16 år.
Sr. Teilgårds Maren i 16 år.
Peder Jacobsens datter fra Bøllund Ingeborg Sophie i 16 år.
Niels Madsens datter fra Vognslund Margrethe i 15 år.
Peder Hejbøls datter Anna Marie i 15 år.
Erik Jacobsen fra Vognslund Else i 14 år.
Las Boels datter Mette i 16 år.
Carit Eriksens datter af Ågensnabonne i 16 år.
Hans Hansens datter Anna Kirstine fra Lindbjerg Mølle i 16 år.
Sal. Christen Eskesens datter Anna Cathrine i 16 år.
Strellev piger.
Oluf Bejsnaps steddatter Margrethe 15 år.
Nielses datter af Sønderdiger i Lyne sogn Karen Nielsdatter, på hr. Neumanns recomendation til hr. Pertou.

1784 d. 18 apr. confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Søren Bjergs søn Peder 16 år.
Niels Knorbergs søn Peder 16 år.
Fra Tistrup sogn Jens 17 år.
Frandses søn fra Østergård hans søn Hans 16 år.
Hans Hjøllunds søn Christen 16 år.
Christen Moses søn Peder 16 år.
Rasmus Vallunds søn Jens 16 år.
Christen Enevoldsens søn fra Forsum tjenende i Vallund Jens 16 år.
Morten Knurborgs søn Peder 17 år.
Piger af Ølgod og Strellev.
Kirstine Haahr 14 år.
Peder Langes datter Karen 17 år.
Peder Mejlvangs datter Karen 16 år.
Anders Thorlunds datter Mette 15 år.
Hermans datter i Lyne Gertrud 15 år.
Christopher Mejlvangs tjenestepige fra Egvad sogn Sidsel Kirstine 16 år.
Karen Vestergårds datter Johanne 16 år.
Peder Boels datter Anna Kirstine 15 år.
Hans Hungerbjergs datter Birthe Marie 15 år.
Strellev piger.
Niels Thomsens datter fra Katrebel Anna Marie 16 år.
Søren Jacobsens tjenestepige i Mosbøl Mette i sit 16 år.
Strellev drenge.
Niels Thygesens søn Hans 16 år.
Iver Skrædders søn Christen 16 år.
Henrich Henrichsens søn Peder 16 år.
Mads Nielsens søn Jens 16 år.

1785 confirmerede.
Ølgod og Strellev sogn.
Sal. Christen Ebbesens datter Kirsten 15 år.
Sal. Søren Skrædders datter Anna Johanne 16 år.
Jens Knudsens datter af Vallund Birthe 16 år.
Niels Pedersens datter af Ekknud Mette 16 år.
Morten Krasborgs Maren 16 år.
Kjeld Jepsens søn af Hejbøl Jep 16 år.
Søren Jensens datter Else af Østbæk 16 år.
Kirsten Andersdatter af Hjøllund 16 år.
Frøsig Smeds søn Hans 16 år.
Frøsig Smeds datter Anna 17 år.
Knud Salomonsens tjenestepige Kirsten Hansdatter af Hejnsvig 16 år.
Marie Kirstine Nielsdatter fra Tarm 16 år.
Christen Miltesens søn Peder 16 år.
Peder Stauskjærs datters datter Anna 15 år.
Hyrdedrengen fra Nørtarp Jens Sørensen.

1786 confirmerede.
Ølgod og Strellev sogn drenge.
Christen Vedstedsen fra Faster sogn 18 år.
Jens Bøllunds søn af Bjergene Thomas 18 år.
Niels Hansens søn i Ekknud Niels 16 år.
Jens Madsens søn af Stoltenberg Peder Christian 16 år.
Peder Michelsens søn Niels 16 år.
Jens Christian fra Lindbjerg 17 år.
Mads Nielsens søn af Adsbøl Niels Christian 16 år.
Jens Lervads søn Peder fra Kjærgård 17 år.
Ølgod og Strellev sogn piger.
Mette Marie Pedersdatter 16 år.
Gertrud Jensdatter fra Ekknud 16 år.
Maren Andersdatter fra Hoven sogn 15 år.
Sal. Christen Christensens datter Anna Vallund 16 år.
Jens Lervads datter af Kjærgård 15 år.
Ole Christensens datter Birthe fra Adsbøl 15 år.
Niels Hansen Østergårds datter Appelone Marie 16 år.
Marie Hansdatter fra Lunde sogn 16 år.

1787 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Jens Tarp af Agersnap hans søn Christen 15 år.
Christen Miltesens søn fra Havlund Oluf 16 år.
Ølgod sogns piger.
Anna Cathrine Frandsdatter fra Præstegården 14 år.
Kirsgten Pedersdatter fra Nørtarp 15 år.
Anna Marie Pedersdatter Peder Tarps 16 år.
Kirsten Hansdatter fra Østerlist 16 år.
Margrethe Gregersdatter fra Gammelgård 15 år.
Jens Bøllunds datter fra Bjergene 16 år.
Strellev sogns drenge.
Jens Christophersen fra Mosbøl 17 år.
Strellev sogns piger.
Maren Jensdatter fra Lyne by 17 år.
Else Kirstine Niels Thygesens datter fra Nørtarp 16 år.
Else Christensdatter af Kjærgård 16 år.
Anna Cathrine Marie Henrichsdatter af Nørtarp 16 år.
Birthe Marie Christophersdatter af Mosbøl 16 år.

1788 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Enevold Christensen af Forsum tjenende i Vallund 16 år.
Jens, Thomas Hansens søn af Vallund 16 år.
Mads, Christen Madsens søn af Medum 16 år.
Vedsted Andersen tjenende i Vestkjær 16 år.
Mads, Morten Krasbotgs søn i Østbæk 16 år.
Christen, Las Boels søn af Agersnap 16 år.
Ølgod sogn piger.
Anna Marie, Christen Hostrups datter 16 år.
Inger Kirstine, Christen Harkis datter 15 år.
Anna Margrethe, Christen Harkis datter 16 år.
Strellev sogn.
Hans, Mads Nielsens søn af Adsbøl 15 år.

1789 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Sal. Anders Thorlunds søn Søren 16 år.
Ølgod Tarp Peder Nielsen 17 år.
Jørgen Tranbjergs søn Laust 16 år.
Jørgen Tranbjergs søn Knud 15 år.
Jens Bøllunds Vedsted 15 år.
Anders Smeds søn af Frøsighus Rasmus 16 år.
Ølgod sogns piger.
Fra Præstegården Anna Christensdatter 15 år.
Else Marie Neesdatter fra Ølgod Bjerge 16 år.
Sal. Anders Thorlunds Anna Kirstine 14 år.
Niels Hansens Maren af Ekknud 16 år.
Niels Ekknuds Anna Kirstine 16 år.
Hans Bejsnaps Karen 17 år.
Skjærbæk Møller pige Karen fra Tarm 15 år.
Sal. Rasmus Vallunds Anna Johanne 16 år.
Christen Eskesens steddatter af Vallund Mette 16 år.
Jens Knudsens datter Dorthe Marie af Vallund 15 år.
Jens Tarps Christence fra Forsumho 17 år.
Peder Østergård af Agersnap hans datter Dorthe 16 år.
Peder Østergård af Agersnap hans datter Lene Marie 14 år.
Thomas Bertelsens datter Karen af Lyne 15 år.
Strellev sogns drenge.
Peder Brinchs Jens 15 år.
Anders Friises Søren 15 år.
Michel Olesens Ole 17 år.
Ole Vads Frands 16 år.
Strellev sogns piger.
Michel Olesens Kirstine Marie 16 år.
Søren Jacobsens Mette 16 år.
Anders Friises Appelone Marie 16 år.

1790 d. 11 apr. confirmerede.
Drenge.
Jens Tarp Murmesters søn Hans 16 år.
Hans Hungerbjergs Jesper 16 år.
Mons. Teilgårds søn Niels 14 år.
Erik Jacobsens søn Jens Christian 16 år.
Jens Moses Hans Peder 16 år.
Christen Madsens søn fra Medum Christen 16 år.
Peder Olufsens søn Jens fra Hjedding 16 år.
Christen Nielsen Ølgård ved Ølgod Kirke hans tjenestedreng Thomas 16 år.
En dreng tjenende i Forsumho fra Velling sogn Mogens Olesen 15 år.
Jens Hansen Bejsnaps søn Peder 17 år.
Strellev sogn.
Mads Nielsens Peder i Adsbøl 15 år.
Las Transbøls søn Peder 15 år.
Mads Jensens Mads fra Vejen sogn tjenende i Nørtarp 17 år.
Ølgod sogns qvindekiøn.
Hr. Haahrs jomfrudatter Ingeborg 16 år.
Hr. Haahrs jomfrudatter Dorthe Cathrine 15 år.
Jens Tarps Malene fra Forsumho 16 år.
Peder Madsens datter Ingeborg fra List 15 år.
Peder Sørensens datter fra Vestkjær Anna 16 år.
Peder Boels datter Sophie 15 år.
Christen Eriksens Anna Cathrine 15 år.
Hans Møllers Anna Cathrine 15 år.
Kjeld Gammelgårds pige Mette fra Horne sogn 16 år.
Anders Pedersen Mejlvangs tjenestepige Anna Pedersdatter 16 år.
Søren Jensens datter Anna fra Østbæk 16 år.
Anna Jepsdatter tjenende Jens Nørgård i Ølgod by 16 år.
Strellev.
Christen Jensens datter Birthe Marie af Adsbøl 15 år.
Christen Kjærgårds Anna Johanne 15 år.
Niels Vestergårds Maren af Adsbøl 15 år.

1791 d. 1 maj confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Sal. Peder Tarps søn Hans af Ølgod Bjerge 16 år.
Anders Nielsen Stenvad fra Tistrup sogn 16 år.
Bertel Terkelsens søn Terkel fra Vium sogn 16 år.
Ølgod sogns piger.
Sal. Neeses datter Engel Bartholine fra Lindbjerggård 15 år.
Peder Skrædders datter fra Ølgod Kirke Dorthe Marie tjenende i Ølgod Præstegård 15 år.
Peder Christensens datter Anna af Bøllund Toft 16 år.
Thomas Vedstedsen Bøllunds datter Anna 16 år.
Hans Jensen Bjergs datter Anna fra Ølgod by 16 år.
Sal. Christen Christensens datter Christiane fra Vallund 16 år.
Jens Hansens datter fra Bejsnap Kirsten 15 år.
Andreas Hansens datter Mette fra Frøsighus 17 år.
Niels Pedersen Stenvads datter fra Tistrup Cathrine 15 år.
Strellev sogns drenge.
Peder Pedersens søn Jens fra Nørtarp tjenende i Præstegården 16 år.
Christopher Jensen Smeds søn Jens Christian af Mosbøl 16 år.
Strellev sogns piger.
Niels Corneliussens datter Mette fra Nørtarp 15 år.
Søren Jacobsens datter Marie fra Nørtarp 15 år.

1792 d. 15 apr. confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Peder Larsens søn Hans fra Vium tjenende i Ølgod Præstergård 15 år.
Sal. Christen Ebbesens søn Erik 16 år.
Sal. Hans Bejsnaps søn Niels 16 år.
Christen Nielsens søn fra Harkis Niels 16 år.
Hans Hjøllunds tjenestedreng Jens 16 år.
Niels Krasborgs søn Christen 17 år.
Sal. Jens Christensens søn Christen af Ekknud 16 år.
Ølgod sogns piger.
Sal. Peder Vestergårds datter Birthe tjenende i Præstegården 16 år.
Hans Jensen Bjergs datter Mette 15 år.
Søren Slots datter Margrethe 15 år.
Christen Gammelgårds datter Anna Margrethe 15 år.
Niels Krasborgs datter Malene 15 år.
Strellev sogns drenge.
Niels Jensens søn af Nørtarp Niels 15 år.
Niels Thomsens søn Henrich af Katrebel 16 år.
Strellev sogns piger.
Sal. Jens Nissen fra Stundsig i Horne sogn hans datter hos Laust Jensen i Adsbøl Maren 17 år.
Christen Jensens datter i Adsbøl Kirsten Marie 15 år.
Unge Henrich Henrichsens datter Maren 16 år.
Christen Pedersens datter af Adsbøl Maren 15 år.
Oluf Christensens datter af Adsbøl Anna Marie 16 år.
Sal. Morten Krasborgs datter Marie 17 år.

1793 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Peder Madsen i Vesterlist hans søn Niels 16 år.
Peder Madsen i Vesterlist hans søn Mads 15 år.
Christen Jensen i Hjedding hans søn Las 16 år.
Jens Madsens søn af Kroghuset Christen 16 år.
Peder Jacobsens søn af Bøllund Jacob 17 år.
Christen Miltesens søn af Havlund Eske 17 år.
Peder Olesens søn af Hjedding Ole 16 år.
Gregers Gammelgårds søn Hans 16 år.
Andreas Smed af Frøsighus hans søn Niels 16 år.
Erik Pedersen fra Hoven sogn 17 år.
Christen Pedersen fra Felding sogn 16 år.
Ølgod sogns piger.
Jomfru Elisabet Hansen fra Lindbjerggård 15 år.
Christen Madsens datter af Medum Anna Marie 15 år.
Sal. Peder Vestergårds datter af Vestkjær Else Marie 24 år.
Christen Pedersens datter fra Vognslund hans datter Johanne tjenende i Præstegården 16 år.
Thomas Bøllunds datter Birthe Marie 16 år.
Las Boels Kirsten Marie 15 år.
Christen Jensen i Hjedding hans datter Kirsten 15 år.
Anders Pedersen i Bjergene hans pige Mette Marie 15 år.
Peder Nissens datter i Ekknud Karen Marie 15 år.
Peder Jacobsens datter fra Bøllund Maren 15 år.
Jens Nielsen Bejsnap hans datter Anna Johanne 16 år.
Jens Nielsen Bejsnap hans datter Mette 14 år.
Niels Closter fra Ølgod kirke hans datter Kirstine 15 år.
Knud Salomonsens datter fra Østbæk Mette 16 år.
Anna Marie Pedersdatter tjenende i Bøllund 15 år.
Jens Hansens datter Kirsten Marie fra Omme 16 år.
Maren Johnsdatter fra Almstok i Randbøl 16 år.
Strellev sogns drenge.
Jens Topgårds søn Søren 16 år.
Jens Topgårds søn Andreas 15 år.
Jens Lervads søn af Kjærgård Peder 17 år.
Niels Pedersens søn af Adsbøl Peder 15 år.
Palle Andersens søn af Mosbøl Anders 15 år.
Strellev sogns piger.
Niels Thomsens datter af Katrebel Mette 15 år.

1794 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Carl Frederik Magnus tjenende på Lindbjerggård 17 år.
Christen Tarps søn Poul tjenende i Præstegården 15 år.
Christen Harkis søn Ole 14 år.
Niels Ekknuds søn Jens 15 år.
Christen Nielsens søn Peder fra Bounum 14 år.
Christen Pedersens søn fra Vognslund Hans 14 år.
Niels Jensens søn af Medum Peder 14 år.
Hans Christensens søn fra Krarup i Tistrup sogn Jacob 17 år.
Niels Gammelgårds søn Christen 16 år.
Niels Gammelgårds søn Jens 14 år.
Peder Olesens søn fra Hjedding Kjeld 16 år.
Christen Milthesens søn fra Havlund Peder Christian 14 år.
Christen Bejsnaps søn Niels 15 år.
Hans Smeds søn Nis 15 år.
Niels Closters søn Peder 14 år.
Thomas Hansens søn Hans fra Vallund 14 år.
Hans Bejsnaps søn Nis 16 år.
Jens Hejbøls søn Peder 14 år.
Christen Havlunds søn Peder 14 år.
Ølgod sogns piger.
Karen Jørgensdatter opholdende sig i Præstegården 15 år.
Margrethe Nielsdatter tjenende i Præstegården 16 år.
Peder Åsteds datter fra Vestkjær Marie 15 år.
Christen Eriksens datter fra Vognslund Kirsten 15 år.
Gammel Christen Gammelgårds datter Maren 15 år.
Niels Jensens datter i Medum Birthe 15 år.
Mads Thorlunds steddatter Anna 15 år.
Poul Olesens datter fra Hjedding Anna Malene 15 år.
Niels Jensens datter fra Crongård i Ådum sogn tjenende Christen Gammelgård, Mette 15 år.
Niels Krasborgs datter Maren 16 år.
Niels Krasborgs datter Appelone Marie 15 år.
Jørgen Tarps datter Anna Marie 14 år.
Peder Michelsens datter Anna Cathrine 14 år.
Kjeld Hejbøls datter Anna Malene 16 år.
Erik Vognslunds datter Gedske Kirstine 14 år.
Mette Eskesdatter fra Ansager 16 år.
Jørgen Tranbjergs datter Margrethe 15 år.
Sal. Hans Hjøllunds datter Anna Marie 15 år.
Hans Bjergs datter Anna Kirtine 15 år.
Hans Vallunds datter Kirstine 15 år.
Peder Østergårds datter Maren 15 år.
Strellev sogns drenge.
Anders Friises søn Poul 16 år.
Peder Pedersens søn Peder Christian 16 år.
Søren Topgårds søn Christen Peder 14 år.
Strellev sogns piger.
Christen Pedersens datter fra Adsbøl Birthe 14 år.
Christen Kjærgårds datter Anna Marie 14 år.
Vedsted Christensens datter fra Adsbøl Ellids 14 år.
Søren Jacobsens datter fra Nørtarp Kirsten 14 år.
Anders Friises datter Pernille 14 år.
Jens Lervads datter Karen 14 år.
Niels Corneliussens datter Margrethe 14 år.

1795 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Hr. Thøger Schørrings søn Thøger 15 år.
Hans Christensens søn fra Frøstrup Christen 14 år.
Mathias Nees fra Lindbjerggård 14 år.
Thomas Bøllunds søn Peder 15 år.
Jørgen Madsen i Stavning hans søn Mads 15 år.
Ølgod sogns piger.
Thomas Hansens datter fra Medum Barbara 14 år.
Thomas Hansens datter fra Medum Birthe 15 år.
Hans Jensen Smeds datter Cathrine 14 år.
Jens Madsens datter Anna Margrethe fra Kroghuset tjenende i Præstegården 16 år.

1796 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Madame Klagenbergs søn Peder Alberthin 13 år.
Mads Olesens søn Ole fra Forsumho 14 år.
Mads Olesens søn Erik fra Forsumho 14 år.
Niels Pedersens søn Peder i Ekknud 14 år.
Christen Hansen i Agersnap hans søn Hans Peder 16 år.
Christen Hansen i Agersnap hans søn Hans 14 år.
Peder Østergårds søn Peder Christian 16 år.
Ølgod sogns piger.
Jomfru Nicoline Kirstine fra Lindbjerggård 15 år.
Anders Hvollighus hans datter Dorthe 16 år.
Peder Madsen af List hans datter Kirsten 15 år.
Peder Nissens datter Anna i Ekknud 15 år.
Sal. Niels Moses datter Mette 15 år.
Hans Vallunds datter Karen 15 år.
Appelone Moses datter Maren 15 år.
Anders Andersens datter Anna Kirstine fra Bøllund 16 år.
Strellev sogns drenge.
Jep Christensen hos Just Lauridsen udi Nørtarp 14 år.
Strellev sogns piger.
Niels Vestergårds datter Else af Adsbøl 15 år.
Christen Jensens datter Mette af Adsbøl 15 år.
Palle Andersens datter Anna af Mosbøl 15 år.
Christen Corneliussens datter Kirsten af Mosbøl 15 år.
Mads Nielsens datter Mette Marie i Nørtarp 14 år.
Peder Pedersens datter Maren i Nørtarp 15 år.

1797 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Vedsted Lassens søn Las af Vestkjær 14 år.
Hr. Haahrs søn Ude Peder 14 år.
Jep Møllers søn Niels Peder 15 år.
Jens Madsens søn Mads Christian af Stoltenborg 14 år.
Anders Hansens søn Hans Peder ved Ølgod Kirke 14 år.
Hr. Thøger Schørrings søn Christen af Cathrinelund 15 år.
Ølgod sogns piger.
Niels Jensens datter Kirsten af Agersnap 14 år.
Anders Nielsens datter Maren af Mejlvang 14 år.
Peder Åsteds datter Christiane af Vestkjær 14 år.
Peder Jacobsens datter Dorthe Marie af Bøllund 14 år.
Sognedegnens datter Anna Barbara Teilgård 14 år.
Hr. Thøger Schørrings beslægtede pige 14 år.
Christen Madsens datter Anna Kirstine af Medum 14 år.
Strellev sogns drenge.
Vedsted Christensens søn af Adsbøl 14 år.
Strellev sogns piger.
Jens Skrædder i Nørtarp 1 pige 14 år.

1798 d. 15 apr. confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Ole Nielsens søn Peder tjenende i Præstegården 15 år.
Christen Bejsnaps søn Kjeld og hans søn Niels 14 år.
Jens Hjøllunds søn Kjeld 15 år.
Anders Hansens søn Niels fra Hejbøl 15 år.
Christen Andersens søn Peder i Agersnap 16 år.
Peder Jørgensens søn Jørgen af Hjøllund 15 år.
Peder Hansens søn Niels Peder fra Tistrup 16 år.
Ølgod sogns piger.
Mette Henrichsdatter fra Tarm tjenende i Præstegården 15 år.
Peder Jørgensens datter Karen af Hjøllund.
Jens Madsens datter Else Marie fra Stoltenborg 15 år.
Jens Hjøllunds datter Else Marie 15 år.
Jens Hjøllunds datter Anna 16 år.
Peder Østergårds datter Else Cathrine af Agersnap 15 år.
Mads Christensens datter Kirsten Marie fra Krap 15 år.
Strellev sogns drenge.
Christen Kjærgårds søn Peder 15 år.
Niels Thomsens søn Peder af Katrebel 15 år.
Jens Topgårds søn Thomas Peder 15 år.
Jens Topgårds søn Niels 14 år.
Niels Pedersens søn Peder fra Kroghuset i Nørtarp 14 år.
Strellev sogns piger.
Anders Friises datter Barbara fra Strellev 15 år.
Christen Jensens datter af Adsbøl 15 år.

1799 d. 31 mar. confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Hans Vallunds søn Niels 15 år.
Mads Heagers søn Peder 14 år.
Christen Nielsens dreng ved Kirken Christen Andersen 15 år.
Thomas Bøllunds søn Las 14 år.
Hans Bjergs søn Jens 14 år.
Peder Madsens søn Niels af List 15 år.
Knud Salomonsens søn Jens 14 år.
Christen Jensens søn Jens af Hjedding 14 år.
Las Lassens søn af Hedehuset 14 år.
Christen Harkis søn Christen 15 år.
Mads Grønfeldts søn Niels 15 år.
Christen Nielsens søn Niels i Rotbøl.
Strellev sogns drenge.
Christopher Smeds dreng af Mosbøl Jens Christian Christophersen 14 år.
Ølgod sogns piger.
Niels Jensens datter fra Medum i Præstegården 14 år.
Sal. Hr. Peder Helts datter Anna Kirstine 15 år.
Christen Havlunds datter Inger Kirstine 14 år.
Jens Krasborgs datter Kirsten 14 år.
Peder Nissens datter Anna Margrethe 14 år.
Knud Salomonsens datter Karen 14 år.
Las Hedemands datter Anna Marie 15 år.
Christen Madsens datter i Medum Kirstine 14 år.
Hr. Rattenburgs pige Karen Sophie 15 år.
Poul Bøllunds pige Else Kirstine 14 år.
Christen Hansens datter Bodil af Agersnap 14 år.
Strellev sogns piger.
Niels Corneliussens datter Appelone Marie 14 år.
Niels Bjergs datter Kirsten 14 år.
Christen Corneliussens datter Mette 14 år.
Jens Lervads datter Anna Marie af Kjærgård 14 år.

1800 d. 20 apr. confirmerede.
Ølgod sogns piger.
Peder Østergårds datter Anna Marie af Agersnap 14 år.
Mads Thorlunds datter Johanne af Thorlund 14 år.
Morten Pedersens datter Elisabet af Nygård i Vestkjær 14 år.
Jep Møllers datter Sidsel Kirstine af Vestkjær 14 år.
Hans Pedersens datter Anna af Vallund 14 år.
Christen Andersens begge døttre Anna Margrethe og Mette af Agersnap 14 år.
Thomas Bøllunds datter Johanne Margrethe 14 år.
Christen Nielsens datter Karen Marie af Bejsnap 14 år.
Sal. Mads Christians datter Anna Johanne af Skjærbæk Mølle 14 år.
Christen Madsens datter Cathrine Marie af Medum 14 år.
Christen Eskesens datter Maren af Vallund 14 år.
Peder Vejles datter Karen 16 år.
Ølgod sogns drenge.
Mads Kraps søn Christen af Krap 14 år.
Mads Christensens søn Peder af Thorlund 15 år.
Sal. Christen Eriksens søn Christen af Vognslund 16 år.
Christen Pedersens søn Peder af Tarp 14 år.
Anders Hansens søn Niels ved Kirken 14 år.
Sal. Jørgen Tarps søn Christen Peder af Vallund 16 år.
Strellev sogn.
Niels Thomsens søn Anders af Katrebel 14 år.
Ådum sogns drenge.
Anders Pedersen fra Rahbæk 15 år.
Niels Nielsen Sejrup 15 år.
Jørgen Jepsen Staustrup 15 år.
Jens Nørgårds søn Peder af Gyris 14 år.
Ådum sogns piger.
Kirstine Pedersdatter fra Rahbæk 15 år.
Ida Kirstine Præstbro 14 år.
Dorthe Sophie fra Lundsby 15 år.
Mette Marie Pedersdatter Gråhede 15 år.
Johanne Jensdatter fra Lundsby 15 år.
Else Marie Jesdatter Staustrup 14 år.
Mette Marie Jensdatter Gråhede 14 år.
Anna Marie Pedersdatter Odderup 15 år.
Anna Pedersdatter Bjølbøl 14 år.

1801 d. 12 apr. confirmerede.
Drenge.
Christen Madsen fra Forsumh9o 15 år.
Poul Jensen fra Østbæk 15 år.
Christen Lauridsen fra Adsbøl I Strellev 15 år.
Mads Christian Nielsen fra Strellev 14 år.
Hans Danielsen fra Lyne 14 år.
Piger.
Anna Olufsdatter fra Vognslund 14 år.
Gunner Christensdatter fra Agersnap 14 år.
Anna Madsdatter fra Grønfeldt 16 år.
Anna Marie Madsdatter fra Grønfeldt 14 år.
Else Knudsdatter fra Tarm 14 år.

1802 confirmerede.
Ølgod sogns drenge.
Villads Pedersen fra Hjøllund 14 år.
Anders Christensen fra Medum 15 år.
Niels Jensen fra Ølgod Bjerge 14 år.
Christen Christensen fra Agersnap 15 år.
Jens Christensen fra Harkis 16 år.
Jens Christensen fra Agersnap 14 år.
Jens Pedersen fra Vesterlist 14 år.
Jens Jensen fra Hjøllund 14 år.
Strellev sogns drenge.
Jens Christensen fra Adsbøl 15 år.
Kjeld Jensen fra Kjærgård 15 år.
Ølgod sogns piger.
Maren Clausdatter fra Lindbjerg Mark 16 år.
Dorthe Kirstine Pedersdatter fra Agersnap 15 år.
Kirsten Marie Madsdatter fra Kvong 14 år.
Else Cathrine Pedersdatter fra Lindbjerg Mark 15 år.
Anna Margrethe Jensdatter fra Ølgod Bjerge 15 år.
Mette Marie Madsdatter fra Skjærbæk Mølle 16 år.
Inger Kirstine Madsdatter fra Forsumho 14 år.
Mette Cathrine Jensdatter fra Lindbjerg Mark 15 år.
Malene Kirstine Andersdatter fra Hejbøl 15 år.
Kirsten Christensdatter fra Tarp 14 år.
Marie Cathrine Jepsdatter fra Ølgod 16 år.
Strellev sogns piger
Kirsten Marie Christensdatter fra Adsbøl 14 år.
Anna Christensdatter fra Adsbøl 14 år.
Anna Johanne Nielsdatter fra Adsbøl 15 år.
Anna Christensdatter fra Kjærgård 15 år.
Dorthe Kirstine Nielsdatter fra Nørtarp 14 år.
Anna Christensdatter fra Hostrup 15 år.
Karen Olesdatter fra Adsbøl 14 år.

1803 confirmerede.
Ølgod sogn.
Niels Christensen fra Bøllundhus 15 år.
Mads Knudsen fra Vestkjær 16 år.
Niels Pedersen fra Tarp 16 år.
Lars Nielsen fra Hedehusene 16 år.
Mette Kirstine Jensdatter fra Stoltenborg 15 år.
Anna Larsdatter fra Hedehusene 18 år.
Anna Kirstine Nielsdatter fra Hedehusene 14 år.
Kirsten Jørgensdatter fra Vallund 16 år.
Kirsten Marie Jensdatter fra Stoltenborg 18 år.
Strellev sogn.
Jens Lauridsen fra Adsbøl, 15 år.
Else Jensdatter fra Topgård 16 år.
Johanne Christensdatter fra Mosbøl 16 år.

1804 confirmerede.
Ølgod sogn.
Jens Christian Tejlgård 16 år.
Anders Mortensen 15 år.
Jens Christian Christensen 15 år.
Peder Christensen 16 år.
Niels Peder Christensen 15 år.
Peder Christiansen 14 år.
Hans Madsen, Mads Christian Olesens søn Skjærbæk Mølle 17 år.
Mads Christiansen 16 år.
Peder Christensen 16 år.
Jens Frandsen 15 år.
Peder Hansen 15 år.
Niels Poulsen 15 år.
Peder Andersen 15 år.
Jens Christensen Agersnap 15 år.
Hans Vedstedsen 15 år.
Jens Nielsen 15 år.
Lene Christensdatter 14 år.
Anna Cathrine Jensdatter 15 år.
Gunhild Marie Jensdatter 15 år.
Karen Sørensdatter 15 år.
Strellev sogn.
Johannes Jensen 16 år.
Lars Olesen 14 år.
Bodil Kirstine Jensdatter 14 år.
Abigael Marie Jørgensdatter 14 år.
Ingeborg Christensdatter 15 år.
Kirsten Marie Pedersdatter 15 år.

1805 confirmerede.
Ølgod sogn.
Ole Andreasen Stausholm 15 år.
Hans Pedersen Hungerbjerg 15 år.
Peder Pedersen Haahr 16 år.
Anders Lauridsen Harkis 14 år.
Jørgen Andersen 16 år.
Anna Margrethe Esmann 14 år.
Anna Margrethe Lauridsdatter 16 år.
Inger Kirstine Christensdatter 14 år.
Anna Kirstine Christensdatter 15 år.
Mette Petrine Hansdatter 14 år.
Kirsten Christensdatter 14 år.
Mette Andersdatter 15 år.
Birthe Nielsdatter 14 år.
Maren Hansdatter (Andersdatter overstreget) 15 år.
Malene Christensdatter 14 år.
Anna Marie Pedersdatter 15 år.
Else Cathrine Pedersdatter 14 år.
Marie Frederiche Andersdatter 15 år.
Strellev sogn.
Søren Jensen.
Sidsel Nielsdatter 14 år.
Anna Nielsdatter 16 år.

1806 confirmerede.
Ølgod sogn.
Ole Jensen 15 år.
Mourids Mortensen 14 år.
Jens Christian Jacobsen 15 år.
Mathias Pedersen 14 år.
Peder Jensen 15 år.
Peder Pedersen 15 år.
Andreas Nees Jensen 14 år.
Jens Poulsen 14 år.
Jens Hansen 14 år.
Niels Andersen 16 år.
Jens Vedstedsen 15 år.
Anders Christian Madsen 15 år.
Anna Dorthe Jacobsen 14 år.
Elisabet Marie Haahr 14 år.
Mette Hansdatter 15 år.
Karen Christensdatter 15 år.
Kirsten Marie Christensdatter 15 år.
Margrethe Nielsdatter 15 år.
Maren Jørgensdatter 16 år.
Kirsten Madsdatter 16 år.
Strellev sogn.
Ingeborg Nielsdatter 15 år.

1807 confirmerede.
Ølgod sogn.
David Borgen Esmann 15 år.
Søren Madsen 15 år.
Josias Pedersen 15 år.
Søren Peder Pedersen 15 år.
Niels Peder Hansen 15 år.
Eske Christian Christensen 14 år.
Jørgen Haahr Jepsen 15 år.
Christen Hansen 15 år.
Hans Jørgensen 14 år.
Maren Thygesdatter 14 år.
Anna Margrethe Jacobsdatter 14 år.
Inger Anna Jensdatter 15 år.
Else Margrethe Jepsdatter 14 år.
Strellev sogn.
Ole Severin Vedstedsen 16 år.
Cornelius Christensen 16 år.
Anna Lauridsdatter 15 år.

1808 confirmerede.
Ølgod sogn.
Hans Pertou Andreasen 15 år.
Andreas Andersen 17 år.
Christen Jensen Muff 15 år.
Hans Pertou Christensen 15 år.
Christen Peder Pedersen 15 år.
Karen Pertou Haahr 14 år.
Kirsten Marie Kjeldasdatter 14 år.
Karen Pertou Pedersdatter 15-16 år.
Anna Christensdatter 15 år.
Kirsten Madsdatter 16 år.
Anna Louise Andersdatter 14 år.
Mette Pallesdatter 14 år.
Anna Hansdatter 15 år.
Else Cathrine Hansdatter 16 år.
Maren Poulsdatter 15 år.
Anna Knudsdatter 16 år.
Anna Pedersdatter 16 år.
Johanne Pedersdatter Rotbøl 15-16 år.
Strellev sogn.
Peder Christian Nielsen 15 år.
Jacob Jensen 15-16 år.
Christen Olesen 15 år.
Anna Margrethe Jensdatter 15 år.

1809 confirmerede.
Ølgod sogn.
Jens Mortensen 14 år.
Knud Lauridsen 14 år.
Christen Christensen 14 år.
Rasmus Christensen 15 år.
Laurids Christensen 16 år.
Jens Henrichsen 14 år.
Hans Christian Jepsen 15 år.
Lars Peder Nielsen.
Anna Olesdatter 14 år.
Else Christensdatter 14 år.
Maren Nisdatter 14 år.
Karen Marie Jensdatter 14 år.
Anna Marie Christensdatter 14 år.
Marie Elisabet Hans Christiansdatter 16 år.
Karen Marie Jensdatter 14 år.
Anna Malene Jepsdatter 16 år.
Karen Madsdatter Skjærbæk Mølle 18 år.
Strellev sogn.
Hans Jensen 15 år.
Jeppe Iversen 15 år.
Christen Nielsen 14 år.
Else Cathrine Christensdatter 14 år.
Inger Marie Lauridsdatter 14 år.
Kirsten Marie Jensdatter 16 år.

1810 confirmerede.
Ølgod sogn.
Hans Christensen Bejsnap 15 år.
Peder Knudsen Vestkjær 15 år.
Hans Johansen Grønfeldt 15 år.
Niels Vedstedsen Vestkjær 14-15 år.
Morten Nielsen Østbæk 17 år.
Christen Peder Andersen 14 år.
Niels Peder Pedersen 14 år.
Palle Peder Thomsen 15 år.
Laurids Christensen 16 år.
Niels Peder Olesen Agersnap 15 år.
Maren Jensdatter Hejbøl 14 år.
Margrethe Jensdatter Hejbøl 14 år.
Ellen Knudsdatter Tranbjerg 16 år.
Appelone Marie Knudsdatter Tranbjerg 14 år.
Johanne Kirstine Pedersdatter Hjøllund 15 år.
Sidsel Clausdatter Ådum 14 år.
Kirstine Jacobsdatter 15 år.
Anna Malene Pedersdatter Hjøllund 15 år.
Else Marie Madsdatter 15 år.
Mathelene Christensdatter af Ekknud 15 år.
Christine Christensdatter af Ekknud 15 år.
Maren Hansdatter 14 år.
Anna Marie Nielsdatter 15 år.
Mette Pedersdatter 15 år.
Anna Marie Jepsdatter 14 år.
Strellev sogn.
Peder Jensen Brinch 14 år.
Niels Rasmussen Tarp 15 år.
Jens Christensen Mosbøl 15 år.
Anna Malene Christensdatter 14 år.
Mette Cathrine Iversdatter 14 år.
Anna Malene Jensdatter 15 år.
Kirsten Nielsdatter Tarp 15 år.
Mette Jensdatter Adsbøl 15 år.
Kirsten Jensdatter Tarp 18 år.
Johanne Kirstine Jensdatter 15 år.
Anna Marie Nielsdatter Adsbøl 15 år.
Mette Christensdatter Tarp 15 år.

1811 confirmerede.
Ølgod sogn.
Christen Nielsen Hammelsvang 14 år.
Mourids Gyersen fra Lem sogn 14 år.
Niels Pedersen Agersnap 15 år.
Niels Christensen Bejsnap 15 år.
Jens Christian Jensen Lindbjerg 14 år.
Hans Pertou Olesen Vognslund 14-15 ¾ år.
Michel Hansen Hjedding 14 år.
Johan Helsted Christiansen Tarp 15 år.
Anders Pedersen Havlund 15 år.
Sidsel Nielsdatter Hammelsvang 16 år.
Voldborg Madsdatter Lindbjerg 15 år.
Mette Cathrine Hansdatter Agersnap 15 år.
Mette Christensdatter Grønlund 15 år.
Dorthe Else Kirstine Jepsdatter Mejlvang 14 år.
Anna Marie Jensdatter Hjøllund 15 år.
Mette Kirstine Christensdatter Havlund 14 år.
Johanne Elisabet Madsdatter Havlund 15 år.
Karen Marie Hansdatter Bjergene 15 år.
Kirsten Marie Hansdatter Hjedding 16 år.
Strellev sogn.
Hans Frandsen Forsum Egvad 14 år.
Hans Jensen Rairup 16 år.
Else Dorthea Madsdatter Lergrav 15 år.

1812 confirmerede.
Ølgod sogn.
Niels Peder Christensen Ekknud 15 år.
Erik Jensen Vognslund 15 år.
Jens Pertou Christensen.
Jens Jørgensen Moesgård 15 år.
Johannes Johannesen 15 år.
Niels Peder Thomsen 15 år.
Jes Christensen 14 år.
Hans Rasmussen 15 år.
Hermandine Sophie Esmann 14 år.
Bodil Pedersdatter 14 år.
Kirsten Jensdatter 14 år.
Maren Knudsdatter 15 år.
Inger Malene Nisdatter 15 år.
Mette Vedstedsdatter 14 år.
Kirsten Marie Jensdatter 15 år.
Marie Poulsdatter 15 år.
Strellev sogn.
Hans Pertou Jensen 15 år.
Niels Lauridsen 14 år.
Søren Nielsen Tarp Krog 15 år.
Karen Nielsdatter Mosbøl 15 år.
Karen Iversdatter Katrebel 14 år.
Dorthe Kirstine Jensdatter 15 år.
Kirsten Rasmusdatter 15 år.
Maren Olesdatter 15 år.

1813 confirmerede.
Ølgod sogn.
Jens Nielsen Ølgod by 15 år.
Jens Pedersen Ekknud 15 år.
Peder Christensen Bejsnap 14 år.
Jens Knudsen Vallund 14 år.
Jens Nielsen Hjedding 14 år.
Peder Pedersen Bøllundhus 15 år.
Peder Jacobsen Søndervang 15 år.
Kirsten Marie Nielsdatter Ølgod by 14 år.
Karen Marie Lauridsdatter Harkis 14 år.
Nicoline Hansdatter Agersnap 14 år.
Appelone Kirstine Gydesdatter fra Sønder Lem sogn 14 år.
Else Marie Thomasdatter fra Bjergene 14 år.
Anna Cathrine Hansdatter fra Bjergene 14 år.
Anna Knudsdatter Tranbjerg 14 år.
Anna Marie Jensdatter Østbæk 14 år.
Ingeborg Hansdatter Østerlist 15 år.
Inger Marie Jensdatter Østbæk 15 år.
Karen Nielsdatter, Niels Jørgensens datter Agersnap15 år.
Kirsten Sørensdatter Steyling 16 år.
Mette Margrethe Madsdatter Vestkjær 14 år.
Maren Jensdatter Agersnap 14 år.
Kirsten Pedersdatter Havlund 14 år.
Maren Christensdatter Havlund 14 år.
Maren Pedersdatter Præstegårdens Mark 15 år.
Mette Christensdatter Østbæk 14 år.
Maren Jepsdatter Krap 15 år.
Strellev sogn.
Johannes Jensen Adsbøl 15 år.
Niels Jensen Østertarp 16 år.
Johanne Margrethe Jensdatter Nørtarp 14 år.

1814 confirmerede.
Ølgod sogn.
Knud Peder Jensen Bjergene 14 år.
Niels Pedersen Hallensnap 16 år.
Hans Hansen Øster List 14 år.
Jens Christian Pedersen Hvollighus 15 år.
Jacob Madsen Krap 15 år.
Hans Christensen Agersnap Bjergene 16 år.
Jens Knudsen Vestkjær 15 år.
Cathrine Marie Haahr fra Varde 14 år.
Kirsten Marie Lauridsdatter Grønfeldt 14 år.
Kirstine Madsdatter Lindbjerg Mark 14 år.
Marie Magdalene Christensdatter Ølgod by 15 år.
Frederica Madsdatter Lindbjerg Mark 16 år.
Anna Kirstine Nielsdatter Ekknud 14 år.
Maren Hansdatter Østerlist 14 år.
Mette Christensdatter Lindbjerg Mark 14 år.
Maren Christensdatter Topgård Havlund 14 år.
Karen Marie Jepsdatter Lindbjerg Mark Mejlvang 14 år.
Johanne Cathrine Pertou Pedersdatter Præstegårdens Mark 15 år.
Strellev sogn.
Karsten Jensen Katrebel 14 år.
Eske Jensen Østertarp 15 år.
Søren Henrichsen Østertarp 15 år.
Daniel Madsen Hallum Adsbøl 14 år.
Niels Olesen Adsbøl 16 år.
Appelone Sørensdatter Topgård 14 år.

Se videre i den nye befalede kirkebog.