Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Ølgod og Strellev viede 1701 til 1731

Ølgod og Strellev viede 1701 til 1731

Ribe amt - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1701 d. 6 mar. blev Søren Christensen og Kirsten Jensdatter trolovede i Vallund og copuleret i Ølgod kirke d. 19 jun.

1701 d. 17 mar. blev Michel Jørgensen udi Ansager sogn og Kirsten Christensdatter, Christen Hansens datter i Hejbøl Ølgod sogn trolovede og copulerede udi Ølgod kirke d. 1 maj. Michel Jørgensen har halvparten af Mølbygård i fæste af Johannes på Jullingsholm og Johannes har købt Mølby af velærværdige hr. Jens i Ansager, der selv mødte til manden og forblev til trolovelsen som og talte alt godt om fæstemanden etc. På bryllupsdagen fik jeg hr. Jens Mogensen skriftlig attest at Michel Jørgensen var fri for ægteskab hos ham. Jeg bekom også samme dag bevis, at Michel Jørgensen havde selv Mølby halv.
Jeg hafve foran indført ved Michel Jørgensen af Mølbygård, at han har halvparten af Mølby i fæste som Johannes på Jullingsholm er proprietær ved, og har købt gården og jorden dertil. Årsagen til jeg har indført dette er denne, fordi compsumptions og folkeskattens forpagter herudi amtet sr. Niels Leth formente, at Michel Jørgensen var selv proprietær, men Michel Jørgensen havde ladet mig se fæstebrevet som han havde var påsteden af Johannes på Jullingsholm, hvilket jeg også fik en copie af, som er bevis at han er en bonde og er bonde er fri for copulations penge.

1701 d. 14 apr. blev Henrich Madsen og Margrethe Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 29 maj.

1701 d. 29 maj. trolovet John Jepsen og Karen Nielsdatter. Copulerede d. 3 jul.

1701 d. 28 aug. trolovet Jens Christensen og Karen Pedersdatter. Copulereded. 27 nov. PS. Fæstemøens fader Peder Smed i Vognslund var hos mig d. 25 aug. og berettede for mig at fæstemanden Jens Christensen havde siden påske indeværende år haft sin sognepræstes bevis og seddel at han var fri for giftermål udi hans sogne og det samme sagde han for Anders Christensen, degnen her til sognene. Den samme dag på hvlken trolovelsen skete sc. d. 28 aug. Lidt tid forved jeg trådte ud til Peder Knudsen ved Kirken at trolove dem, men den tid jeg var indkommen og begjærede at seddel eller bevis, sagde fæstemanden at han glemt denne udi Lønborg Præstegård hos sognepræsten velærværdige og højædle mand magister Søren Jensen brev med hjemme ? Jeg vilde ikke trolove dem førend fæstemanden fremviste bevis fra hans velærværdighed prousten, men som 2de mænd af dennem som var kommet med fæstemanden trådte strax frem og forsikret mig, at jeg megen fortræd skulde lide derfor, men at de skikkelig turde love for manden og forsikrede derhos med første at forskaffe mig mag. Sørens tilladelse, gjorde jeg mit embede. Forloverne Christen Jensen af Forsum og Christen Kokkelund af Oddum. Førend jeg lyste til ægteskab første gang bekom jeg bevis fra provsten mag. Søren Bierman at bemeldte Jens Christensen var fri for ægteskab hos ham.

1701 d. 9 okt. trolovet Christen Pedersen og Anna Frandsdatter. Copulerede d. 13 nov. Bemeldte Christen Pedersen førte med sig hl. Søren Hærups bevis at han var fir for ægteskab i hans menighed.

1701 d. 24 nov. trolovet Christen Jørgensen og Kirsten Iversdatter. Copulerede d. 12 feb. 1702.

1703 Christen Christensen af Vognslund og Inger Jensdatter af Grønfelt. Copulerede d. 22 apr.

1703 d. 29 apr. Var jeg på Lindbjerg og da fik jeg at vide dette, at højædle og velbårne hr. Baltzer Gevart von Oblitz er forlovet med højædle og velbårne jomfru Ida Juhl udi hendes fader højædle og velbårne hr. Henrich Juhls til Lindbjerg  og venners nærværelse. Hvilket jeg ogsså her fører til bogs og straxen skal skrive hans velædle højærværdighed min højgunstige hl. biskop mag. Christian Muus til derom, når jeg får at vide, at han er hjemkommen, thi der er mig sagt, at han med sin velbårne frue biskopinden var udi norden udi Lønborg udi disse dage og man vidste at de er nu hjem på hjemrejsen til Ribe, hvorom jeg med posten på førstkommende onsdag d. 2 maj. bekomme vis kundskab mig til efterretning. Posten kom men vidste ikke noget vist herom, hvorfor det forblev derved, indtil jeg bekom d. 15 maj. en skrivelse fra hans velædle højærværdighed dateret Hholstebro d. 25 apr. angående brandhjælp til hans velærværdighed hr. Anders i Brøndum, da jeg vidste ikke endnu, når hans velædle højærværdigheds hjemkomst måtte forventes, at jeg da kunne opvarte hannem enten med skrivelse eller udi egen person, som jeg, om Gud vil, under forestående pinsehelligdage haver i sinde.
Denne min rejse til Ribe blev udsat indtil den 14. jun. da jeg var i Ribe og ikke aleneste talte med hans velædle højærværdighed vores højgunstige biskop om det som allerede var bejaet imellem ovenbemeldte højædle personer, men sig endogså skriftligen under min hånd overleverede og indgav havd jeg vidste derom.
Den 22. jul. blev højædle og velbårne Baltzar Gevart von Oblitz item højædle og velbårne jomfru Ida Juhl copulerede udi Ølgod kirke udi en højadelig forsamling. Der blev messet og der blev prædiket. Da var tilstede højædle og velbårne hr. amtmand Møller, herre til Lønborggård. Højædle og velbårne Preben Brahe med begge jomfruer højædle og velbårne Karen Brahe item højædle og velbårne Birthe Brahe. Da var også højædle og velbyrdige capitain Henrich Juhl tillige med sin velbårne frue Edel Dyre. Endvidere var til stede samme dag og tid den unge herre Christen Linde med sin velbårne frue. Den gamle herre højædle og velbårne Henrich Juhl var også i kirke, i lige måde de tvende jomfruer højædle og velbårne jomfru Christiane Birgithe Juhl og højædle og velbårne jomfru Sophie Juhl. Disse ofrede og frembar på herrens alter en højadelig offer.

1703 d. 5 aug. Peder Mathiasen og Maren Andersdatter Mose trolovede i Heager. Copulerede d. 16 sep.

1703 d. 23 okt. Peder Nielsen og Anna Christensdatter trolovede i Vallund. Copulerede d. 18 nov.

1703 d. 25 okt. Niels Clemmensen og Maren Knudsdatter trolovede i Vestkjær. Copulerede d. 9 dec.

1704 d. 6 apr. Ebbe Hansen og Else Nielsdatter trolovede i Hjedding. Copulerede d. 15 jun. Jeg bekom til offer 5 slettedaler og 12 skilling, hvilke penge Peder Nielsen af Vallund og Thomas Nielsen af Mejlvang får tal på, førend jeg ville tage dem.

1704 d. 27 apr. Niels Jepsen og Anna Pedersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 18 maj.

1704 d. 8 maj. Jep Andersen og Sophie Marcusdatter trolovede i List. Copulerede d. 1 jun.

1704 d. 8 maj. Jens Christensen og Appelone Jespersdatter trolovede udi Smånæring. Copulerede d. 12 okt.

1704 d. 18 sep. Jep Olufsen og Anna Richardsdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 19 okt.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 16 okt. Mads Pedersen og Anna Iversdatter trolovede i Hungerborg. Copulerede d. 7 jan. 1705.

1704 d. 9 nov. Gregers Nielsen og Karen Olufsdatter trolovede i Harkis. Copulerede d. 30 nov.

1704 d. 30 dec. Frands Nielsen og Anna Christensdatter trolovede i Vallund. Copulerede d. 2 jun. 1705.

1705 d. 2 jan. Rasmus Sørensen og Else Gregersdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 29 mar.

1705 d. 7 apr. Marcus Jensen i List og Kirsten Rasmusdatter trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 17 maj.

1705 d. 29 jul. Villum Pedersen og Karen Olufsdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 25 okt.

1705 d. 11 aug. Christen Bindesbøl og Karen Gregersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 15 nov. Forlover for fæstemanden var værdig, hæderlig og meget vellærde mand hl. Jep Tarm såvel som også fæstemandens fader Christen Christensen Bindesbøl af Oddum sogn, tjener til Lundenæs, hvilke med deres egne hænder her undertegnede forsikrer at deignen Christen Christensen Bindesbøl er fri for ægteskabsløfte på andre steder. Jep Tarm Jepsen. Christen Christensen Bindesbøl.

1705 d. 8 okt. Niels Jepsen og Anna Pedersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 11 jan. 1706.

1705 d. 19 nov. Hans Gregersen og Malene Christensdatter trolovede i Hejbøl. Copulerede d. 27 dec.

1705 d. 15 dec. Jens Sørensen af Forsum og Sidsel Nielsdatter trolovede i Hjøllund. Copulerede d. 24 jan. 1706.

1706 d. 1 jun. Peder Lauridsen og Lene Marie Marcusdatter trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 18 jul.

1711 d. 1 nov. blev Jens Pedersen, Peder Andersens søn af Mosbøl udi Strellev og Karen Pedersdatter Kusk trolovede ved Strellev Kirke. Peder Andersen af Mosbøl og Niels Laursen af Kjærgård var forlovere for fæstefolkene. Den tid Peder Andersen var hos mig og begjærte jeg ville trolove dem, lovede han at skaffe rigtighed med allerførste, så at intet til fremtiden skulle være til hindr. Niels Larsen Kjærgård lovede ligeledes samme på trolovelses dag.

1711 d. 1 nov. copuleret Niels Jensen den ældste og Anna Nisdatter Heager.

1711 d. 1 nov. copuleret Niels Jensen den yngre af Ekknud  og Maren Nisdatter.

1712 d. 21 jan. blev Lambert Christensen af Bjalderup udi Horne sogn og Else Jespersdatter her af Ølgod sogn trolovede udi Vognslund. (Attest fra præsten i Torstrup findes i kirkebogen). Copulerede d. 28 feb.

1712 d. 26 jan. blev Niels Clemmensen af Havlund og Kirsten Poulsdatter af Agersnap trolovede. Copulerede d. 29 mar. (Indførsel om skiftets afholdelse efter Niels Clemmensens første hustru i kirkebogen).

1712 d. 25 feb. blev Peder Nissen og Kirsten Nielsdatter trolovede udi Hjedding til Christen Mortensens. Copulerede d. 24 jun.

1712 d. 13 mar. blev Mads Sørensen af Malle og Maren Davidsdatter copulerede.

1712 d. 11 maj. blev hæderlig og vellærte unge mand Mads Poulsen Buch og min elskelige ældste datter Sophie Amalie Broch trolovede udi Ølgod Præsteværelsen. Proust over Øster herred mag. Philip Henrich Friedlieb trolovede dem. Copulerede d. 9 jun.

1712 d. 17 maj. blev Hans Thygesen af Lyne og Anna Christen Ravnkjærs datter af Asbøl trolovede. Herredsfogden velb. Sr. Jacob Knudsen som forlover for fæstemanden Hans Thygesen skrev mig til således. Ærværdig hr. Jens Broch. Højtærede velynder. Som jeg haver fæst Hans Thygesen den halvgård i Asbøl Christen Ravnkjær boer med condition at han skal ægte bemeldte Ravnkjærs datter, så bedes tjenstligt at eders velærværdighed ville trolove dennem når de sligt er begjærende, hvorimod jeg forsikrer at holde eders ærværdighed skadesløs, helst fordi forbemeldte Hans Thygesen er en fri karl og uden ægteskab. Nest al glædes ønske forbliver eders vekærværdigheds pligtskyldige tjener. J. Knudsen. Østergård d. 15 maj. 1712. Copulerede d. 13 nov.

1712 d. 5 jun. blev Niels Jensen Slot og Sidsel (Marie Beckes) copulerede udi Strellev kirke.

1712 d. 20 jun. blev Jens Pedersen i Mosbøl og Karen Pedersdatter copulerede udi Strellev kirke.

1712 d. 25 sep. blev Thomas Nielsen Kusk og Anna Iversdatter udi Mosbøl Strellev sogn trolovede. Copulerede d. 23 okt.

1712 d. 16 okt. blev Søren Jensen Bøel, som har tjent velædle sengemester Jens i ? og Maren Pedersdatter i Katrebel trolovet. Copulerede d. 8 jan. 1713.

1713 d. 12 jan. blev Laurs Madsen fra Gårde Tistrup sogn og Sophie Marcusdatter af Ølgod sogn trolovet udi List. Velærværdige hl. Peder Fanøe skrev mig til med fæstemanden således: Så vitterligt dette er mig, den ærlig og velagte unge karl Laust Madsen af Gårde udi mit annex Tistrup med andre at være forlovet, så vitterligt er det dog mig, at han tillige med sin kjæreste Sophie Marcusdatter /: der med hin andre over år og dag har båren dagens byrde og hele på renelse, :/ har imidlertid lagt fundament til deres ægteskabs indtrædelse og indbyrdes forlovelse her i sognet, hvortil jeg gratulere dem begge, og deres gudelig forening må ske til Guds ånd og deres salighed. Hodde Præstegård d. 11 jan. 1713. PS. Som jeg ingen hindring vil gøre i deres trolovelse, så vil jeg og hermed mine prætentioner afstå. Copulerede d. 26 feb.

1713 d. 28 maj. blev Hans Jessen og Kirsten Pedersdatter copulerede udi Ølgod kirke.

1713 d. 6 jun. blev Knud Nielsen og Anna Nielsdatter af Harkis copulerede.

1713 d. 9 jul. var Niels Laursen af Kjærgård hos mig, og begjærede af mig at jeg ville førstkommende tirsdag trolove Thomas Nielsen Kusk og Anna Knude udi Mosbøl. Tirsdagen d. 13 jul. som var dagen på hvilken disse, nemlig Thomas Nielsen Kusk og Anna Knude skulle troloves, bekendte Anna Knude at Iver Mosbøls kone, nu sl., og hun selv Anna Knude var fuldsøskendebørn, og Thomas Kusk havde haft Ivers datter til ægte, så at de var af 2det og 3die led.

1713 d. 5 dec. var Søren Halm af Ekknud i Ølgod sogn for mig og fremviste velædle madame Brønsdorfs seddel, at jeg uden ? kunne trolove bemeldte Søren Ekknud til en pige i Strellev sogn som han havde forlovet sig med. (osv). Forlovere for ham Niels Nielsen Påbøl, Bertel Nielsen, Knud Christensen og Christen Jørgensen alle af Vallund. De holdt ham fri for ægteskabsløfte til den kvinde Maren som havde tjent ham i Ekknud for et år siden og derover.

1713 d. 7 dec. blev Søren Christensen og Karen Nielsdatter trolovede i Asbøl til Niels Hansens. Skiftesedlen som Karen Nielsdatter havde læste jeg samme dag. Ellers lovede Jep Pedersen og Christen Hallem for hende.

1714 d. 30 jan. blev Christen Johansen og Maren Svendsdatter trolovede.

1714 d. 13 feb. Maren Jepsdatter, som er kommen til Ølgod sogn, og var trolovet, førend hun kom hid til Hejbøl, førte en seddel med sig fra hl. Clemmen Veits sognepræst til Torstrup og Horne menigheder.

1714 d. 26 mar. At Christen Iversens fæstemø Anna Johansdatter af Tistrup sogn Gjødsvang kand ?dre som efter bevilling af kmsc til de dyrebarn saligheds midler annammes. Såsom hun al sin tid har været i er legemet lem i Tistrup menighed både formedelst Guds ord  flittig hørelse og sacramentets rette brug. Hodde Præstegård. P. Fanøe.

1714 d. 22 apr. blev Christen Johansen og Maren Knudsdatter copulerede.

1714 d. 6 maj. blev Knud Pedersen og Anna Hansdatter trolovede. Copulerede d. 1 jul.

1714 d. 15 maj. blev Knud Nissen og Ellen Pedersdatter Vestkjær trolovede. Copulerede d. 24 jun.

1714 d. 29 jun. blev Vedste Lassen og Ellen Jensdatter trolovede. Copulerede d. 29 jul.

1714 d. 24 jun. blev Søren Ekknud og Karen Nielsdatter.

1715 d. 3 mar. blev Jens Nielsen og Bodil Christensdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 10 jun.

1715 d. 3 maj. blev Bertel Knudsen af Tistrup sogn og Maren Pedersdatter her af Ølgod sogn trolovede udi Bøllund. Copulerede d. 11 jun.

1715 d. 23 jun. blev Jep Kjeldsen og Maren Hansdatter af Kjærgård trolovede i Strellev. Copulerede d. 20 okt.

1715 d. 27 okt. blev Mads Madsen af Forsum og Karen Jensdatter af Strellev trolovede i Nørtarp. Copulerede d. 1 dec.

1715 d. 26 nov. blev Peder Hansen af Vallund og Gertrud Pedersdatter af Hjøllund trolovede udi Hjøllund. Copulerede d. 29 dec. NB. Det var de første som min svoger hr. Mads Poulsen Buch copulerede.

1716 d. 16 jan. blev Peder Christensen og Kirsten Jensdatter trolovede i Store List. Copulerede d. 21 maj.

1716 d. 12 mar. blev Iver Knudsen og Kirsten Hansdatter af Mejlvang trolovede udi Mejlvang. Copulerede d. 2 jun.

1716 d. 26 mar. blev Jens Pedersen og Ingeborg Hansdatter trolovede i Medum. F: Peder Pedersen, Poul Ibsen og Simon Havlund. Copulerede d. 13 maj.

1716 d. 5 nov. blev mons. Laurs Olufsen Rode og mademoiselle Kirsten Pedersdatter Morup trolovede på Lindbjerg. Copulerede d. 21 okt. 1717.

1716 d. 6 nov. blev Jens Christensen Torlund og Maren Nielsdatter trolovet udi Ekknud. Copulerede d. 20 dec.

1717 d. 7 jan. blev Niels Olufsen af Medum og Anna Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 28 feb.

1717 d. 28 jan. blev Johan Frederik Johansen og Maren Nielsdatter trolovede udi Hjøllund. Copulerede d. 4 apr.

1717 d. 18 feb. blev Thomas Nielsen og Anna Jensdatter trolovede udi Agersnap. Jens Christensen i Lindbjerg Mølle var forloveren. Ellers var der holdt skifte efter sl. Peder (Skædderss) død, som mons. Lars Olufsen Skade, ridefoged og fuldmægtig på Lindbjerg testerede under sin hånd skriftlig. Copulerede d. 18 apr.

1717 d. 28 feb. blev Søren Christensen af Asbøl og Anna Pedersdatter trolovede til Søren Bøels i Strellev. Foruden det, at hendes skudsmål foreholder det at hun var fri for ægteskabsløfte, der hvor hun havde været, førend hun kom hid til Strellev ved. St. Michaelis 1716, lovede Søren Bøel at skaffe forlovere. Copulerede d. 27 jun.

1717 d. 1 apr. blev Christen Christensen af Vestkjær og Gertrud Jensdatter trolovede i Ekknud. Faderen Christen Nissen, item farbrødrene Peder Nissen og Hans Nissen lovede for dem, at der var intet der kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 14 nov.

1717 d. 15 aug. havde Niels Andersen og Mette Hansdatter trolovelse i Kjærgård. Copulerede d. 14 nov.

1717 d. 3 okt. blev Iver Pedersen af Vognslund og Ingeborg Jepsdatter trolovede i Valund.  Copulerede d. 5 dec.

1717 d. 20 nov. blev Oluf Laursen og Else Nielsdatter trolovede i Asbøl. Copulerede d. 27 nov.

1717 d. 14 nov. blev Thomas Jensen af Ekknud og Maren Nielsdatter copulerede i Ølgod kirke.

1718 d. 29 maj. blev Lars Olufsen Lyberg og Appelone Villadsdatter af Vestkjær trolovede. Med capitain Hesselbergs tilladelse herom lyder som følger: Nærværende soldat af (Wekste natur) Lars Olufsen Lyberg af mit allernådigste anbetroede compagnie er af mig begjærendes at ville trolove sig med den ærlige og skikkelige pige Appelone Villadsdatter, altså bedes velærværdige hr. Jens Bloch til Ølgod og Strellev menigheder at ham ? personer ville ? ? hvor udi jeg ej vil være forhinderlig. Men heller vil bedre, bekræfter jeg ? med min egen hånd og signete. S.C. Hesselberg d. 20 maj. 1718. Copulerede d. 30 okt.

1718 d. 31 maj. Den 29 maj. var Las Christensen af Bindesbøl Mølle hos mig og begjærede af mig, at jeg ville trolove ham og hans fæstemø Karen Jensdatter af Agersnap her i Ølgod sogn tilsammen og som bemeldte Las Christensen, en enkemand af Oddum sogn, lovede, efter at jeg havde foreholdt ham det samme, at forskaffe mig inden trolovelsen, både en liden brav fra sognepræsten til Oddum hr. Jep Tarm, så og rigtighed om skiftet efter bemeldte Las Christensens afdøde hustru. Så lovede jeg ham også at ville efter skyldighed gøre mit embede med at trolove dem tilsammen.
Tirsdagen d. 31 maj., efter at jeg om formiddagen havde ventet Las Christensen, fæstemanden af Bindesbøl Mølle udi Oddum sogn, til mig, begav jeg mig til Agersnap, og da var allerede både fæstemanden Las Christensen med sit følge Jørgen Vittrup og hans søn Axel kommen fra Oddum til Laurs Bejsnaps udi Agersnap, og da foreviste Las en ægteskabsseddel fra præsten hr. Jep, således lydende som følger: Nærværende enkemand Las Christensen af Bindesbøl Mølle, som her er fri for ægteskabs løfte, agter at indlades udi ægteskab på andre steder, hvor udi han uden forfang kan indtræde, når det ej strider imod Guds og kongens lov, hvor til ønskes ham udi foretagende lykke og velsignelse. Oddum Præstegård. Jep Jepsen Tarm. Den 30 maj. 1718. Den tid jeg havde læst denne seddel fra præsten hr. Jep, begjærede jeg atter en bevis at der var holden rigtig skifte efter hans, sc. Las Christensens sl. hustrus død, og da trinet Jørgen Vitrup med hans søn Axel frem og lovede at vare dertil og holde mig fri derfor og uden fare og derpå blev Las Christensen og Karen Jensdatter trolovede.
Den tid Las Christensen af Oddum sogn og Karen Jensdatter her af Ølgod sogn havde haft trolovelse her i sognet i Agersnap, og der var lyst til ægteskab for dem første og 2den gang, da førend der blev udlyst for dem 3die gang og Karen Jensdatter, fæstemøen havde været her, skt. Hansdag d. 24 jun. i værende år 1718 og ladet forstå, at de ville vel have bryllup 3die søndag efter trinit, lod jeg hende vide at hendes fæstemand måtte endelig forsyne sig først med copulationsseddel fra vedkommende på Lønborg, og hun fæstemøen forstod ikke rettelig sådant, hvorfor jeg begjæret, at hendes fæstemand Las Christensen ville, jo før jo bedre, såvel som om andet, tale med mig, og derom vel er omhygelig, og det var ikkun ni eller ti dage til at de ville have bryllup, da for at forekomme al fortvivl og lejlighed, som herefter måske kunne møde, om fæstemanden ebteb ikke var så stærk, at han kunne komme langt fra sit hjem, eller han kunde besværlig komme fra sin bopæl, eller han for fattigdom og armod kunne ikke begive sig på vejen, med videre som vel kunne tildrage ham tildrage, betænkte jeg i min enfoldighed og for at hjælpe de fattige folk udi deres gode forehavende, så vidt jeg kunne, skrev jeg strax d. 12 jun. a.c. mons. Christen Pedersen til på Lønborg, om disse benævnte fæstefolk, Las og Karen, fra deres trolovelsesdag og midler i tiden, men om deres slette tilstand ved den liden og unge mølle Bindesbøl i Oddum sogn, og conseterede mons. Christen Pedersen om al denne ægteskabs handel og giftermål, og samme skrivelse frembar en landsoldat navnlig Peder Thybo, som jeg dertil aftalede og betalte til hans fornøjelse. På det han Peder Thybo kunne indhente svar på min skrivelse. Derpå blev svaret kort og godt fra mons. Christen Pedersen, således som følger: Ærede, hæderlig og vellærte mand. På deres brev meldes, at forordningen om familieskat og copulationspenge i et sortere, derfor når min herre er caution for de 4 rigsdaler, kan de omskrevne personer efterdags vies, dog nægter jeg ikke, om jeg finder tilstanden således at moderere. I øvrigt Gud befalet og forbliver deres ærværdigheds ydmyge ven og tjener. Lønborg i hast d. 26 jun. 1718. C. Pedersen. Copulerede d. 3 jul.

1718 d. 17 jun. blev Hans Nielsen Norbæk og Appelone Jensdatter trolovede i Kjærgård. Copulerede d. 6 nov.

1718 d. 2 sep. blev Christen Larsen og Appelone Christensdatter trolovede i Torlund. Copulerede d. 2 okt.

1718 d. 15 nov. blev Peder Poulsen og Kirsten Pedersdatter trolovede i Hjøllund. Copulerede d. 11 dec.

1719 d. 31 aug. var Peder Andersen af Mosbøl hos mig og begjærede af mig, at jeg ville trolove en karl af Bork og hans datter Anna, og at det måtte ske næste søndag derefter, som er den 13de søndag efter trinit, og som jeg fornam, han havde ikke attest fra Bork sognepræst mag. ?, at fæstemanden var fri for ægteskabsløfte, bad jeg at Peder Andersen ? ville omhyggelig derfor, at jeg den inden trolovelsen kunne bekomme, som og Peder Andersen lovede at skulle ske dagen der efter den 1. september imod aften lod jeg min dreng gå til Strellev for at tale med benævnte Peder Andersen af Mosbøl om samme handel og om samme ægteskabs seddel, men Peder Andersen var da afrejst til Bork, som Peder Andersens hustru berettede, at indhente samme attest fra sognepræsten etc. Seddelen jeg også bekom, lydende som følger: Nærværende unge karl Claus Pedersen Årgab, barnefødt i mit annexsogn Nørre Bork, haver berettet for mig, hvorledes Gud aller? Forsyn haver bøjet hans hjerte til at fatte kjærlighedstanker til et kvindfolk i Strellev sogn navnlig Anna Pedersdatter og og derfor begjærede nogle få ord fra mig om hans forhold og tilstand her. De kunne bane vejen for hannem til deres velærværdigheds godhed, at samme hans forehavende kunne ved ? trogivelse stedse ses og gøres bekjendt, haver jeg intet hertil eller imod andet at sige, end mit hjærtes ønske til al lykke og velsignelse, troer ikke heller nogen herfra skal komme, der ham i dette hans forehavende kan blive til hinder.

1719 d. 3 sep. blev Claus Pedersen Årgab og Anna Pedersdatter trolovede udi Mosbøl. Copulerede d. 15 okt.

1719 d. 12 okt. blev Peder Christensen af Agersnap og Birthe Jensdatter af Vognslund trolovede. Copulerede d. 12 nov.

1719 d. 15 okt. blev Jens Jensen af Grimlund og Anna Dige copulerede.

1719 d. 15 okt. blev Jens Jensen og Else Christensdatter trolovede til Peder Lauridsens. Fæstemanden havde pas med sig no. 739945. Således kjender underskrevne Las Jepsen Tarm, råd- og handelsmand her i byen, attesterer hermed at nærværende person Jens Jensen, barnefødt ved Vejle, som forgangen vinter kom ud af sin fangenskab udi Sverrig, med flere eskaperede til båds, til hans fædrene land, haver sig nu her i egnen på min stavn siden påske opholdet og tjent min bonde Christen Nielsen Krag i Blaxmark, erlig tro og vel til afvigte michelsdag, og som han har begjæret af mig, for så vidt han har tjent min bonde, en attest om hans forhold, så kan jeg ikke andet end med en god samvittighed indmeldte person min attest om hans erlig og tro tjeneste meddele, som med min egen hånd og segl vensiseres. Og ydmygst ombedes deres velærværdighed højlærde mag. Hans Allerup, sognepræst i Varde og proust i Vester herred ham hans skudsmål herpå at meddele. Datum Varde d. 10 okt. 1719. L.J. Tarm. Imidlertid ovennmeldte Jens Jensen har opholdt sig her i menigheden har jeg ikke fornummet til ham andet end det som godt og christeligt er, og ved en noget ham fra kirkens gode ting på andre steder kunne være hinderlig, ej heller har han her hos os forbundet sig til nogen ved åbenbar ægteskabsløfte. Varde ut supra. H. Allerup.
Såvidt jeg forstår, kunne jeg ikke nægte forbemeldte Jens Jensen og Else Christensdatter ægteskab, eller gøre dem nogen hinder. Alligevel fæstemanden kom ikke til mig før end løverdagen eller dagen næst før søndagen d. 15 okt., thi han fremviste pas og skudsmål på stemplet papir og ver funderet på det som ikke står udi loven, lovens 2den bog, 8de capitel 3 artikel hvor der står: ex eo low anmde vencunt testimonium producant non ex lucas unde vencient, såsom om flere eller ingen steder, men ikkun om en sted, sc. den sidste og næste etc. Item findes noget herom libr. 3 capit 19 artikel 10. Copulerede d. 26 nov. 1719.

1719 d. 29 okt. blev Gregers Thomsen og hans kæreste copulerede.

1719 d. 27 dec. blev Vedste Lassen i Bøllund og hans kæreste Anna Jensdatter copulerede.

1720 d. 7 jan. blev Christen Christensen Hallum og Karen Pedersdatter trolovede til Jens Østergårds udi Strellev. Der var mange som lovede for dem, at der var intet som kunne sinke deres ægteskab, blandt andre var Jens Østergård, Johan Kjeldbæk og Niels Kjeldbæk, item Morten Pedersen etc.

1720 d. 9 jan. blev Christen Christensen Varisbøl af Lønborg og Maren Sørensdatter trolovede udi Ølgod by til Niels Sørensens. Copulerede d. 11 feb.

1720 d. 4 feb. blev Hans Lassen af Medum og Kirsten Jensdatter trolovede. Copulerede d. 21 apr.

1720 d. 11 feb. blev Christen Hallem og Karen Pedersdatter copulerede i Strellev kirke. De havde gjort beviselig med fire mænd, at der var intet efter Christen Hallums forrige hustru at skifte etc. De var begge fattige, han Christen Hallum går med posten og kjæppen og besøger godtfolk om føde etc. Karen Pedersdatter går ligeså om almisse.

1720 d. 14 mar. blev Jens Pedersen Krasborg og enken Maren Nielsdatter trolovede i Østbæk. Capitain Hesselbjerg havde givet ægteskabsbrev, såsom Jens Krasborg var musketer og landsoldat under hans compagni. Copulerede d. 14 apr.

1720 d. 4 apr. blev Simon Christensen af Asbøl og Peder Nielsens datter Maren Pedersdatter trolovede i Katrebel i Strellev. Copulerede d. 24 jun.

1720 d. 23 apr. blev Jens Pedersen af Medum og Anna Nielsdatter trolovede udi Havlund. Copulerede d. 9 jun.

1720 d. 25 apr. blev Niels Pedersen af Mosen og Maren Nielsdatter trolovede i Mosen.

1720 d. 7 maj. blev Jens Andersen af Omme sogn og Bodil Jensdatter af Ekknud trolovede. Copulerede d. 23 jun.

1720 d. 14 jul. blev Thomas Hjelm og Ellen Nielsdatter udi Ølgod kirke copulerede.

1720 d. 14 okt. var Niels Pedersen i Mosen hos mig og begjærede at måtte blive søndagen derefter copuleret til Maren Vognslund, og som jeg viflede noget om han ikke kunde være forskånet for copulationsseddel, bad jeg han ville tage til velædle mad. Brønsdorf til Lindbjerg og ydmygst hilse hende fra mig, hun ville give ham et bevis til mig, at han måtte blive copuleret etc. Thi jeg havde ikke forordningen om copulation og copulations seddel, heller vidste jeg tilstanden om ham, om han havde fæstebrev eller ikke med mere etc., men blev svaret som Niels Mosen berettede for mig, at velædle madamme havde intet, som deres ægteskab kunne hindre, hvoraf jeg strax sluttede, at dersom han sc. Niels Pedersen i Mosen havde ikke været forskånet for copulations penge, som en bevis, da havde velbemeldte madame givet copulations seddel som bevis for mig til videre, men nu gav hun ingen og derfor kunne vide, at han var forskånet. NB. Man kan forsee sig, og derfor må man vel betænke sig og se sig vel for, eller besørge sig. Det er rådeligt aller? ? at rette sig efter forordningen, og se til at man kan bekomme den, om man ikke selv have den. Copulerede d. 20 okt.

1720 d. 5 dec. blev Niels Christensen af Forsum og Kirsten Poulsdatter udi Agersnap trolovede. Fæstemanden havde forglemt hjemme den seddel, som han skulle have fra præsten, at han der var fri for ægteskabsløfte etc., lovede at forskaffe deddel. Copulerede d. 2 mar. 1721.

1721 d. 1 jan. blev Las Thomsen og Mette Lasdatter af Østbæk trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 15 maj.

1721 d. 9 feb. blev Thomas Skrædder og hans hustru (Ester Mogensdatter) copulerede i Ølgod kirke. Brylluppet stod i Hjedding til Peder Nissen.

1721 d. 22 mar. blev Niels Jepsen og Anna Christensdatter trolovede på Lindbjerg. Fæstemanden var ikke hos mig med sin pas, ved ikke heller når han her til sognet er ankommen. Madame Brønsdorf til Lindbjerg skrev mig til torsdagen før trolovelsen om samme trolovelse. Den 25 apr. blev Jep Pedersens søn i Ølgod Bjerge og Christen Mortensens datter i bjergene copulerede og ægteviede i Ølgod kirke. Brylluppet stod på Lindbjerg, hvor bruden havde tjent.

1721 d. 29 jun. blev Peder Jensen og Maren Iversdatter copulerede udi Ølgod kirke.

1722 d. 20 feb. havde Jørgen af Skinderborg og Anna Thomasdatter trolovelse i Østbæk.

1722 d. 22 okt. blev Mads Nielsen og Karen Pedersdatter her ved kirken trolovede. Copulerede d. 29 nov.

1722 d. 10 nov. blev Jens Kjeldsen og Maren Jensdatter trolovede i Hjedding i Ølgod sogn. Copulerede d. 21 feb. 1723.

1723 d. 19 feb. Michel Nielsen og Else Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 17 maj.

1723 d. 7 maj. Jerrig Poulsen og Anna Iversdatter trolovede. Copulerede d. 20 jun.

1723 d. 4 jul. Las Eskesen og Kirsten Frandsdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt,

1723 d. 30 jul. Poul Jensen og Anna Christensdatter trolovede. Copulerede d. 19 okt.

1723 d. 28 okt. Søren Nielsen og Maren Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 5 dec.

1723 d. 3 nov. Peder (Sømchels) og Karen Nielsdatter trolovede.

1723 d. 12 dec. Jens Tygesen og Kirsten Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 2 feb. 1724.

1723 d. 12 dec. Thomas Pedersen og Anna Lausdatter trolovede. Copulerede d. 12 mar. 1724.

1724 d. 16 mar. Peder Pedersen af Nørtarp og Karen Jensdatter trolovede. Copulerede d. 5 jun.

1724 d. 26 mar. Mads Michelsen og Anna Christensdatter af Nørtarp trolovede. Copulerede d. 11 jun.

1724 d. 18 jun. Peder Jacobsen og Else Christensdatter trolovede udi Forsumho. Copulerede d. 16 jul.

1724 d. 16 jul. Thomas Nielsen og Lene Hansdatter trolovede. Copulerede d. 5 nov.

1724 d. 18 okt. trolovede i Hjøllund Peder Nielsen i Mosen og Maren Christensdatter af Hjøllund, hvilke personer at de ej ere beslægtede, besvogrede, med ægteskabsløfte til anden forbundne eller noget som deres ægteskab kan hindre bevidner efter forordningen Peder Poulsen og Simon Olufsen. Copulerede d. 26 nov.

1724 d. 17 dec. copuleret Anders Pedersen og Johanne Christensdatter af Mosbøl.

1724 d. 27 dec. copuleret Christen Jensen og Anna Nielsdatter af Asbøl.

1725 d. 24 jun. copuleret Christen Madsen og Ingeborg Iversdatter.

1725 d. 5 jul. blev Jacob Jerrigsen og Else Iversdatter trolovede udi Vognslund. Copulerede d. 28 okt.

1725 d. 7 aug. copulerede på Lindbjerg mons. Søren Ølgod og mademoisel Kirsten Marie Brønsdorf.

1725 d. 8 nov. blev Niels Christensen og Mette Christensdatter trolovede udi Vognslund. Copulerede d. 16 dec.

1726 d. 23 apr. Knud Jensen og Birthe Nisdatter copulerede.

1726 d. 30 jun. blev Niels Johansen og Margrethe Christensdatter copulerede.

1726 d. d. 15 sep. blev Søren Lauridsen og Maren Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 10 nov.

1726 d. 3 okt. blev Simon Olufsen og Mette Lasdatter trolovede udi Havlund. Copulerede d. 10 nov.

1726 d. 29 okt. Johan Metsler og Johanne Jensdatter trolovede udi Lindbjerg Mølle. Copulerde d. 29 nov.

1726 d. 1 nov. blev Christen Nielsen og Mette Hansdatter copulerede.

1726 d. 10 nov. blev Hans Nielsen og Maren Hansdatter copulerede.

1726 d. 8 dec. blev Oluf Pedersen og Margrethe Pedersdatter copulerede.

1727 d. 12 feb. Christen Lauridsen og Johanne Christensdatter trolovede. Copulerede d. 11 maj.

1728 d. 29 jan. blev Oluf Lauridsen og Anna Madsdatter trolovede. Copulerde d. 2 maj.

1728 d. 2 mar. blev Anders Christensen Torlund og enken udi Ekknud trolovede udi Ekknud. Copulerde d. 2 maj.

1728 d. 25 apr. Oluf Jepsen og Anna Eskesdatter copulerede.

1728 d. 29 apr. blev Niels Tarp og Helvig Jensdatter trolovede. Copulerede d. 11 jul.

1728 d. 30 maj. blev Jens Bjerg og Kirsten Thomasdatter copulerede.

1728 d. 25 jul. blev Jerrig Nielsen og Karen Jespersdatter copulerede.

1728 d. 15 aug. blev Gregers Andersen Degn og Kirsten Christensdatter copulerede udi Ølgod kirke.

1728 d. 14 dec. blev Poul Pedersen og Ingeborg Sophie Christophersdatter trolovede udi Strellev og for Niels Christensen siger forged udi Ølgod og Peder Pedersen udi Mejlvang careret for at intet var som kunne hindre deres trolovelse. Copulerede d. 25 maj. 1729.

1729 d. 18 jan. trolovede udi Asbæk Anders Jørgensen Hørup og Kirsten Pedersdatter. Copulerede i Ølgod kirke d. 20 mar.

1729 d. 17 jun. blev Søren Jensen Hallum og Mette Nielsdatter trolovede udi Skjærbæk Mølle. Copulerede d. 24 jul.

1729 d. 12 jun. blev Oluf Jepsen og Maren Tygesdatter trolovede udi Asbøl. Peder Nielsen udi Katrebel og Niels Slot udi Tarp lovede, at der var intet som kunne hindre deres trolovelse.

1730 d. 16 mar. blev Søren Mortensen og Maren Christensdatter trolovede udi Kærgård. Jens Holm og Niels Pedersen var forlovere for dem, at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 30 maj.

1730 d. 16 maj. blev Søren Lauridsen og Gertrud Thomasdatter trolovede udi Topgård. Copulerede d. 25 jun.

1730 d. 27 jun. blev Jørgen Jessen og Anna Madsdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 8 okt.

1730 d. 27 jun. blev Peder Nielsen og Cathrine Marie Christensdatter trolovede udi Gammelgård. Copulerede d. 22 okt.

1730 d. 3 dec. blev Christen Lassen Harslev og Johanne Tyges trolovede udi Nørtarp. Copulerede d. 27 mar. 1731.

1731 d. 29 mar. blev Christen Jensen og Anna Lauridsdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 22 apr.

1731 d. 29 apr. blev Mads Nielsen af Lyne og Maren Lauridsdatter af Strellev copulerede udi Strellev kirke.

1731 d. 27 sep. blev Peder Nielsen og Mette Jensdatter trolovede på Lindbjerg. Mons. Jens Båstrup og Johan Meisler og Hans List lovede for at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 11 nov.

1731 d. 11 okt. blev Christen Christensen Skrædder af Agersnap og Anna Christensdatter trolovede udi Ølgod Præstegård. Peder Østergård og Hans List lovede for at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 18 nov.

1731 d. 8 nov. blev Jens Jensen og Malene Mortensdatter trolovede udi Nørtarp. Niels Christensen udi Tarp og Niels Pedersen udi Strellev Tarp lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 9 dec.

1731 d. 22 nov. blev Jens Jensen og Maren Sørensdatter trolovede ved Ølgod kirke. Niels Christensen Tarp og Jens Mørup af Vium lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerde d. 30 mar. 1732.

1731 d. 4 dec. blev Jens Sørensen og Karen Christensdatter trolovede udi Agersnap og Peder Sørensen udi Vestkjær og Peder Østergård udi Agersnap lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab.

1731 d. 4 dec. blev Hans Christensen Østergård  og Ingeborg Pedersdatter trolovede og udi Agersnap. Simon Olufsen og Niels Christensen lovede for dem at intet var som det kunne hindre. Copulerede d. 15 apr. 1732.