Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Folketælling Varde 1748

Folketælling Varde 1748

— Arkiveret under ,

Ribe amt, Vester Horne herred, Varde, Ribe stiftsarkiv B9-1027 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

Jacobi sogn.

1. Christen Tomesen Frøsig. Holder logement for fremmede, og tillige købmand. Står sig skikkelig godt. 2 stedsønner, Lambert Borch, studiosus, og Hans Borch ved købmandskab i Ribe.

2. Hans Pedersen, guldsmed. Mådelig tlstand.

3. Peder Trans, handskemager. Meget fattig

4. Hendrich Skultz, grovsmed. Mådelig, 1 søn 3 år gl.

5. Jens Pallesen, bruger liden handel og tillige feldbereder. Nogenlunde god tilstand, 4 sønner, Palle 15 år, går i skole, Niels 6 år i skole, Michael 2 og Johan 1 år.

6. Niels Gregersens datter, vefter (væver). Ligeledes.

7. Jens Skøt, skrædder. Fattig og slet, 1 søn Peder i 4de år.

8. Niels Toftnæs, bruger liden handel, og ellers nærer sig ved avling. Mådelig tilstand, 1 søn Anders 11 år, går i skole.

9. Hans Latt?, farver. God tilstand, 2 sønner, Mathias 18 år, og Jens 16 år, begge ved farveriet.

10. Christen Gregersen, feldbereder. Mådelig.

11. Gregers Nielsen, feldbereder og vognmand. Nogenlunde, 2 sønner, Niels i 6te år, Tomas i 3die år.

12. Jens Pedersen, hattemager. Meget fattig.

13. Christen Gundesen, tæcker? og daglønner. Nogenlunde, 1 søn Palle Christen-sen Hjort, studiosus.

14. Lars Bagger, farver. Står sig vel.

15. Jens Top, daglønner. Ringe.

16. Christen Sørensen, tømmermand. Ligeledes.

17. Jens Ørnstrup, guldsmed. Mådelig, 4 sønner, Tomas 16 år, ved købmandsskab i Viborg, Terkel 11 år, Bertel 4 år og Vedsted 2 år.

18. Jens Stafning, farver. Temmelig god. 1 stedsøn Niels Høiberg i 6te år.

19. Rasmus Pedersen, feldbereder. Nogenlunde. 4 sønner, Peder 21 år, ved hånd-værket, Anders 14 år, Abraham 11 og Tomas 8 år, går i skole.

20. Anders Nielsen, glarmester. Ligeledes. 2 sønner, Morten 17 år og Niels 16 år, har endnu intet appliceret sig til noget.

21. Niels Nielsen den ældre, rebslager. Ligeledes. 1 søn Søren, er ved håndværket.

22. Peder Iversen, daglønner. Meget fattig, 2 sønner, Iver 16 år og Knud 9 år, går i skole.

23. Niels Mortensen, skrædder. Nogenlunde, 3 sønner Morten 17 år, ved håndvær-ket, Tøsted 11 og den yngste 5 år går i skole.

24. Otte Davidsen, murermester. Meget ringe.

25. Peder Debbel, daglønner. Ligeledes, 2 sønner, Niels 6 år og Christen 1½ år.

26. Eve? Nielsen, farer til skibs. Ligeledes. 1 søn Niels 5 år.

27. Poul Buk, 1 gl. tømmermand. Nogenlunde.

28. Niels Riber, skrædder. Ligeledes.

29. Niels Madsen, rebslager. Noget bedre.

30. Iver Jensen, vognmand. Nogenlunde vel.

31. Anders Ulf, skrædder. Ligeledes.

32. Hans Christian, sadelmager. Ringe.

33. Laurits Dyre, bruger købmandskab. Står sig godt. 1 søn Christen 3 år.

34. Peder Sørensen Villumsen, oldermand for vognmændene, og tillige vogn-mand. Ringe tilstand.

35. Peder Jonassen, skomager. Ligeledes, har 3 sønner, Jens 22 år, skomager-svend, Laust 9 år i skole, Morten 2 år.

36. Niels Nielsen den yngre, rebslager. Nogenlunde. 1 søn Niels 3 år.

37. Rasmus Ølgaard, bruger købmandskab. Står sig vel. 2 sønner, Niels 13 år, under information til bogen og Termand 3 år.

38. Frederich Laursens enke, bruger liden handel. Ligeledes. 2 sønner, Jens 10 år, går i dansk skole, Laust 2 år.

39. Peder Joensen, organist. Fattig tilstand.

40. Johan Christopher Krag, bogbinder. Står sig nogenledes.

41. Christen Vium, bruger liden handel og avling. Temmelig vel.

42. Rådmand Hans Volf, farver. Ligeledes.

43. Jens Vindfeld, bruger købmandskab. Nogenlunde vel. 1 søn Niels i 4de år.

44. Knud Ølgaard, ligeledes. Ligeledes. 3 sønner, Niels 19 år, ved købmandsskab, Hans 13 år og Morten 10 år, går i skole.

45. Søren Fallesen, feldbereder. Mådelig og ringe, en stedsøn Christen Poulsen 10 år og selv 1 ditto Palle 12 år, begge går i skole.

Nicolai sogn.

46. Niels Bruns enke, holder øl- og brændevinssalg, og tillige nærer sig af avling, samt og i vognmandslauget. Skikkelig tilstand, 1 stedsøn Christen Brun, driver avlingen for moderen.

47. Frandtz Tysk, skrædder. Ringe.

48. Christen Vad, skrædder. Mådelig

49. Peder Christensen, klejnsmed. Meget ringe.

50. Niels Agerbech, farer til skibs. Ringe. 1 søn Anders Nielsen 10 år går i skole.

51. Andreas Rasmussen, tømmermand. Mådelig. 2 sønner, Rasmus 26 år og Mads Christian 20 år, tjener begge for danske skolemester.

52. Peder Frandsen, garver. Ligeledes.

53. Søren Pedersen, skomager. Ringe. 1 søn Tomas, som ej vides hvor er.

54. Anders Christensen, vognmand. Ligeledes. 1 stedsøn, Jens 20 år, vides ej heller hvor er.

55. Jens Nielsen, slagter. Ligeledes.

56. Laurs Bisp, vognmand, bruger og liden handel. Skikkelig tilstand.

57. Laurs Lund, murermester. Ringe.

58. Lars Tæcher, en gl. skriver?. Ringe.

59. Nicolaj Hansen, klejnsmed. Ligeledes. 1 søn Hans 4 år.

60. Peder Holm, daglønner. Ligeledes. 2 sønner, Lars 15 år, ved feldbereder hånd-værk, Hans i 14de år, går i skole.

61. Laurits Svendsen, skomager. Mådelig.

62. Abraham Staf, hattemager. Ringe. 3 sønner på 4, 3 og 1 år.

63. Antoni Hohrisel, slagter. Ringe. 1 søn Mathias 19 år, farer til søs.

64. Søren Olesen, skomager. Mådelig. 2 sønner, Ole 14 og Ole Christian 7 år, går i skole.

65. Hans Pedersen, møllersvend på vejrmøllen. Ligeledes. 3 stedsønner, Christian 16 år, Claus 10 år og Jens 7 år, selv 1 søn Christian Peter ¼ år. Alle hjemme.

66. Knud Brinnermand, skoflikker. Meget ringe. 2 sønner, Carsten 17 år, skoflik-ker og Niels 14 år, tjener ”bonden?”.

67. Hans Slot, skrædder. Mådelig.

68. Jens Hansen, vognmand. Mådelig. 1 søn Hans 19 år, farer til skibs.

69. Hans Simonsen den yngre, vognmand. Ligeledes. 1 søn Jens 3 år.

70. Anders Madsen, vognmand, bruger og nogen liden handel. Skikkelig god. 4 sønner, Søren studiosus 30 år, Christen 21 år, Mads 18 år, begge ved købmand-skab i Horsens og Lambert 14 år, går i dansk skole.

71. Søren Hiuler, daglønner. Ringe.

72. Hans Christensen, daglønner. Ligeledes. 4 sønner, Christen 21, Hans 18, Niels 15, tjener alle 3 i Holsten og Hans Christian 11 år, hjemme.

73. Hans Simonsen den ældre, daglønner. Mådelig.

74. Bachen Maltesen, daglønner. Ringe. 2 sønner, Malte 6 år og Adtzer 3, hjemme.

75. Hans Nissen Frisvad, vognmand. Skikkelig.

76. Søren Boilesen, daglønner. Ringe. 1 søn Christen 5 år.

77. Jens Banslund, daglønner. Ringe. 1 søn Jørgen 24 år, tjener i København.

78. Laurs Hansen, ditto. Ringe.

79. Adtzer Sørensen, tinstøber. Mådelig.

80. Hans Tøstesen, gl. og skrøbelig, uden søgen næring. Meget slet, har et patent? på hospitals pation?. 1 søn Tøsted 30 år, tjener i Holsten.

81. Byrge Andersen, daglønner. Mådelig.

82. Jens Peiter Brun, farver. Ringe.

83. Jens Iversen Stovstrup, holder øl- og brændevinsalg, og tillige nærer sig af avling. Skikkelig.

84. Jep Knudsen, sadelmager. Mådelig vilkår. 2 sønner, Esche 21 år, tjener i København og Knud 16 år, hjemme.

85. Anne Cicilia, vefster (væver). Ringe.

86. Laust Nielsen, konsumptionsbetjent. Ringe. 1 søn Niels 7 år.

87. Mads Bagmand, vognmand. Mådelig. 1 søn Hans 15 år, går i Ribe latinskole.

88. Niels Bisp, bruger liden handel, og ellers nærer sig ved avl. Skikkelig. 1 søn Jens 19 år, tjener faderen.

89. Jens Madsen, glarmester. Mådelig.

90. Mads Jensen, liden handel og avling. Mådelig.

91. Peder Jensen Villumsen, maler. Ringe. 2 sønner, Rasmus 7 år og Jens 4 år.

92. Peder Pedersen, nærer sig af avling. Mådelig. 2 sønner, Peder 11 og Niels 4, går i skole.

93. Magnus Knudsen, bager. Skikkelig. 3 sønner, Knud 14, Poul 5 og Peder 3 år, alle hjemme og går i skole.

94. Jens Grøn, feldbereder. Mådelig. 4 sønner fra 9 til 5 år, går i skole.

95. Jep Olesen, bødker. Ligeledes.

96. Hans Andersen, bruger liden handel. Ligeledes.

97. Peder Fallian, skomager. Mådelig. 1 søn Christopher 14 år ved håndværket.

98. Knud Pedersen, sadelmager. Ligeledes. 3 sønner, Peder 15 år, ved feldbereder håndværket i Ribe, Peder Christian 5 år og Laurs 2 år, hjemme.

99. Eske Bork, vognmand. Ligeledes.

100. Jep Christensen, skomager. Ringe vilkår. 2 sønner, Mathis 17 år ved sko-mageri og Christen 14 år, ved skrædder håndværk.

101. Palle Nielsen, skrædder. Mådelig.

102. Christen Klacke, klejnsmed. Ligeledes. 1 søn Johannes 25 år, ved hånd-værket.

103. Hans Orten, grovsmed. Skikkelig. 1 søn Peder, studiosus, tjener på Born-holm.

104. Mathias Rostoft, holder øl- og brændevinssalg. Mådelig. 1 søn Morten 27 år, tjener i København for kusk.

105. Ole Skrædders enke, bruger intet uden avling. Ligeledes.

106. Michel Engel, daglønner. Ringe. 1 søn Michel 13 år, hjemme.

107. Peder Christensen, grovsmed. Skikkelig. 1 søn Jens i 2det år.

108. Niels Sørensen Ølgaard, bruger købmandskab. Ligeledes.

109. Christen Hansen, daglønner. Ringe. 2 sønner, Søren og Hans 8 og 5 år, går i dkole.

110. Jens Poulsen, daglønner. Ligeledes. 1 søn Poul i 3die år.

111. Hans Jørgen Bredenberg, bruger købmandskab. Mådelig.

112. Niels Orten, nærer sig af avling. Ligeledes. 3 sønner, Jep Christian 35 år, forvalter ved Tosing i Fyn, Peder 32 år, købmandskarl i Horsens og Jens 22 år, tjener ved borgmester Meindfeld? i Odense.

Meget fattige enker.

1. Oluf Frøsigs? enke.

2. Søren Frisvads enke.

3. Niels Hansen, skrædder.

4. Jens Bennetsens enke?

5. Jens Snedkers enke.

6. Søren? Bjergmands enke.

Alle disse ernærer sig af lidt avling og deres hænders arbejde med spinden og deslige.

Foruden foranførte samtlige borgerskabet her i Varde, opholder sig endnu, såsom

1. Sal. Hr. Oberstløjtnant Treibergs enkefrue.

2. Hr. Christian Schach ved landmilitien med frue, hvilke 2de bor i lejeværelser.

3. Sr. Peder Stephansen bebor en sin egen gård, og ellers consumptions folke- og familieskat forpagter i Lundenæs-Bøvling og Riberhus amter.

4. Sr. Walter Seyer.

5. Morten Bøm.

6. Søren Krog.

7. Niels Brok. Disse 4 meget fattige og husarme, bor i våninger og værelser.

8. Endnu madame Endorph som bebor en sin egen gård.

De øvrige poster såsom

4. post.

Laugene, og hvor mange i hvert lav. Da svares underdanigst, at her er ingen lav, uden for vognmændene, hvoraf de fleste handlende har ladet sig indskrive, for samme at vedligeholde og er tilsammen alene 18 stk.

5. post.

Om alle professioner i byen have laugsrettighed. Denne post er under næst forrige besvaret.