Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ringkøbing amt / Bølling herred, bilag til pengeskattemandtal 1634

Bølling herred, bilag til pengeskattemandtal 1634

— Arkiveret under ,

Ringkøbing amt, Bølling herred, Lundenæs lensregnskaber, bilag til pengeskattemandtal til Martini 1634, Film M-18488 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

Jacob Jensen i Ganer, foged og tingholder på Bølling herredsting gør vitterligt, at år 1634 mandagen den 20. oktober på fornævnte ting var skikket Jørgen Jensen Herreborg på sin husbond ærlig og velbyrdig mand hr. Ulrich Sandberg til Quelstrup, ridder, kongl. Maysts. befalingsmand på Lundenæs, som havde her i dag dele og fjerde ting til Ib Pedersen i Tharp, Berttel Nielsen i Hjoptarp, Peder Christensen, Clemend Therchelsen, Søren Olufsen, Peder Nielsen i Bredall, Jens Knudsen i Vendelboe, Peder i Grønborge, Pouel ibid. og Iffuer Skræder ved Borrris kirke, enhver for deres part skat at udlægge, efter kongl. Maysts. breve; og formente, at de forpligtig var at lide dele og tiltale.

Så var i rette mødt Christen Nielsen i Bjerge i Felding, på sin husbond ærlig og velbyrdig frue Doritte Friis til Fruergaard, hendes vegne. Og først udi rette lagde et tingsvidne her af forskrevne ting den 6. oktober sidst forleden udgivet, blandt andet indeholdt, Bertel Thomsen i Linduig, Jens Pedersen i Aagaard, Niels Poulsen i Kroegh, Niels Nielsen i Huoluig, Niels Jepsen i Gjaldbech, Las Nielsen ibid., Niels Jensen i Vodkier og Erich Pedersen i Kuodbøll, fornævnte dag for otte mænd at have vidnet, at det er dem noksom vitterligt, at den gode frue, frue Doritte Friis er flyttet til Aller udi Borrris sogn og holder avl og folk der, og drager selv til Borris kirke, og derover, og i lige måde der annammer det højværdige alters sacramente. Og hendes tjenere, så mange hun har udi Borris sogn, gør ugedags gavn dertil.

Dernæst udi rette lagde hæderlig og vellærd mand hr. Christen Jenssen, Guds ords tjener til Borris og Faster, hans vidne, som han for provsten vidnet har. Blandt andet indeholdt, hvor udi han bekender, at det er ham fuld vitterligt i sandhed, at ærlig og velbyrdig frue Doritte Friis, salig Jacob Skrams til Fruergaard, er flyttet fra Skindbjerggaard til Borris til hendes gård Aller; og der holder avl og folk; søger til Borris kirke at høre prædiken, og bruger det højværdige alters sacramente, og der sammested giver hendes offer på højalteret. Tilmed er det ham fuld vitterligt, at så mange tjenere hun har i Borris sogn, de gør gavn, ægter og arbejde til hendes gård Aller. Derhos udi rette lagde velbemeldte frue Doritte Friis hendes skriftlig beretning med hendes egen hånd underskrevet, blandt andet indeholdt, hvorudi hun formente, at hendes tjenere bør kvit at være for kongl. Majsts. skat, ligesåvel som andre gode mænds tjenere der bor i sognet hos deres husbonds avlsgård. Med videre forskrevne vidner og beretning medfører, som i dag for tingdom blev læst og påskrevet. Med flere ord og tale dem herom imellem var.

Da, efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, så efterdi her bevises for mig med hæderlig mand hr. Christen Huid hans vidne, såvel som med Bertel Thomsen Linduig, Jens Pedersen i Aagaard og deres medbrødres vidne, at velb. frue Doritte Friis er flyttet til Aller i Borris sogn, og der holder avl og folk, og søger til Borris kirke, og der bruger det højværdige alters sacramente, og hendes tjenere så mange hun har udi Borris sogn, gør ugedagsgavn dertil. Da, efter slig lejlighed, kan jeg

ikke andet herom kende end velb. frue Doritte Friis hendes tjenere jo bør for skat kvit at være.

Til vidnesbyrd under mit signet. Datum ut supra.