Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ringkøbing amt / Folketælling Ringkøbing 1748

Folketælling Ringkøbing 1748

— Arkiveret under ,

Ringkøbing amt, Hind herred, Ringkøbing sogn, Ribe stiftsarkiv, B9-1027, Mandtal nr. 1 over Ringkøbing bys indvånere, børn, tillstand og vilkår, samt betjening, næring og brug med videre - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

Først navn, så betjening, næring og brug, derefter tilstand og vilkår, tilsidst børn.

1. Hr Krigsråd Svenning Andersen, regimentkvartermester ved dette Sønderjydske National Regiment, fornuende,vel tilstand. 2 jomfru døtre, hjemme.

2. Hr. Rasmus Møenich, sognepræst [ikke nævnt i Wiberg], i god stand så vidt man ved. Ingen børn.

3. Hr. Jens Bøgvad, capelane, i nogenledes velstand. 1 datter.

4. Iver Hemmet, forhenværende rector ved skolen, affældig, dog i nogenledes velstand.

5. Henrich Broholm, forrige hører her ved skolen, nu kordegn og klokker i byen, i slet tilstand. 1 søn 14 år, går i skole hos ham selv.

6. Johan Nicolai Hansen, danske og tyske skoleholder her i byen, ungkarl i mådelig velstand

7. Rasmus Snede, organist her sammested, udi mådelig tilstand.

8. Hans Ebsen, løjtnant ved søenrouleringen over sømiliterne, udi mådelig velstand. 1 jomfru-datter og 1 søn 25 år i København.

9. Siegr. Jens Fuglsang, amtsforvalter over Lundenæs og Bøvling amter, i meget god velstand. 1 datter og 3 sønner 6, 4 og 2 år holdes all e skole.

10. Sr. Poul Soltoft, tolder ved Ringkøbing toldsted, udi god velstand. 2 døtre, 1 søn 24 år student, 1 søn 18 er ved pennen, 1 søn 14 holdes i latinske skole.

11. Sr. Laurits Hostrup, byfoged her i byen og herredsfoged i Bølling herred, ungkarl i mådelig tilstand.

12. Niels Kiær, borgmester i Ringkøbing, haver mådelige, formedelst tjenestens ringhed. 2 døtre, 1 søn 11 år går i skole.

13. Eschild Rude, rådmand, contraleur vejer og måler samt stemplet papirforvalter her i byen, udi nogenledes tilstand. 1 datter.

14. Niels Bjergh, rådmand, by- og rådstueskriver i Ringkøbing og herredsskriver til Bølling herred, lever i velstand. 2 døtre, 1 søn 5 år går i skole.

15. Sr. Niels Rindom, bruger avling og handel, udi god velstand. Ingen børn.

16. Sr. Peder Isager, holder avling og handels brug, er kirkeværge, i god stand. 1 datter.

17. Sr. Poul Wessing, overformyndr, har avling og handler noget, udi nogenledes velstand. 2 døtre og 4 sønner 13, 10, 7 og år, alle ved sin skolegang.

18. Sr. Mads Worgod, handler lidet, i nogenledes tilstand. 1 datter.

19. Madamme Ballvigs, bruger lidet avling og driver nogen handel, udi velstand. 2 døtre, 4 sønner, 1 søn 16 år til skibs, 1 søn 12, 8 og 3 år holdes i skole.

20. Madam. Maren Noe, bruger og nogen handling, i god tilstand. 1 datter, 1 søn 25 år hos sig som købmandskarl.

21. Sr. Andreas Kray [Krai], har avling og liden handel, udi middelmådig tilstand. 2 døtre, 1 søn 11 år, går i dansk skole.

22. Sr. Terman Jensen, handler noget og privilegeret gæstgiver, i mådelig tilstand, 1 datter, 1 søn 1½ år.

23. Sr. Laurs Iversen, bruger avling med liden handel, udi god tilstand. Ingen børn.

24. Sr. Iven Jepsen, har nogen avling og liden handel, i nogenledes tilstand. Ingen børn.

25. Sr. Peder Poulsen, lidet avlingsbrug og handling, i nogenledes god tilstand. Ingen børn.

26. Sr. Oluf Bertelsen, handler noget, udi middelmådig tilstand.1 datter, 1 søn 4 år, går i skole.

27. Sr. Christen Madsen? Worgod, privilegeret barber og overformynder i byen, i god tilstand. 2 døtre, 1 søn 9 år i den danske skole.

28. Sr. Thomas Møller, har lidet avling og holder noget værtshus, udi mådelig tilstand. 3 sønner 15, 6 og 3 år, går alle i den danske skole.

29. Niels Husted, en daglønner, i ringe tilstand. 1 datter.

30. Christen Jepsen, en vadmelsskrædder, i slet tilstand. 1 datter, 4 sønner 29, 27, 25 og 23 år, alle på farten som sø lemitter? inroulerede.

31. Karen Thuesdatter, sadelmagerenke, i ringe tilstand. 1 søn32 år sadelmagersvend hos moderen.

32. Jens Christensen, postrytter til og fra Ribe, i nogenledes tilstand. 2 sønner 3 og 2 år, til skole.

33. Laurs Jørgensen, daglønner, i slet tilstand. Ingen børn.

34. Maren Lauritsdatter, forrige byskrivers enke, i slet tilstand, nyder pension af posrkassen.

35. Peder Poulsen, skipper, i god velstand. 1 datter, 1 søn 22 år og 1 søn 12 år begge ved farten, 2 sønner 8 og 6 år går i skole.

36. Peder Andersen, rebslager, i temmelig tilstand. 2 døtre, 1 søn 18 år lærer rebslagerhåndværk, 1 søn 9 år går i skole.

37. Peder Mortensen, er postrytter til Lemvig, ligeså mådelig tilstand. 1 datter, 5 sønner 28, 26 og 23 år på farten, 1 20 år hjemme, 1 8 år går i skole.

38. Christen Nielsen, postrytter til og fra Ribe, nylig gift, dog nogenledes tilstand. Ingen børn.

39. Anders Olufsen Lang, er skrædder på sin profession, udi mådelig tilstand. Ingen børn.

40. Oluf Andersen, bødker, i slet tilstand. 2 sønner 1 12 år lærer skomagerprofession, 1 8 år går i skole.

41. Afgl. Iver Lyhnes enke, manden var post til Ribe, i mådelig tilstand. 2 døtre, 2 søner12 og 7 år, går alle i den danske skole.

42. Niels Jørgensen, skrædder på sin profession, sidder i nogenledes tilstand. Ingen børn.

43. Christen Lauritsen, er en god tømmermand, udi nogenledes tilstand. 1 datter, 1 søn 31 år tømmermands svend hos faderen.

44. Hans Lauritsen, murermester, imiddelmådig tilstand. 1 datter og 2 sønner 1 27 år er ridefoged på landet, 1 29 år, er murersvend ved faderen.

45. Poul Hansen, er bager, i nogenledes tilstand. Ingen børn.

46. Anna Adsers, en enke, i mådelig tilstand. 1 søn 28 år, søemilitte, farer.

47. Hans Nissen, skipper, i mådelig tilstand. 1 datter, 1 søn 4 år går i skole.

48. Gotfred Hansen, skrædder, i ringe tilstand. Ungkarl.

49. Jeppe Knudsen, en slagter, sidder udi slet tilstand. 3 døtre og 4 sønner, 1 søn 18 år konsumtionsbetjent, 1 søn 12, 8 og 3 år, går udi danske skole.

50. Michel Jocumsen, hattemager af sin profession, i mådelig tilstand. 1 datter, 2 sønner 8 og 6 år går i skole.

51. Niels Jensen Nygaard, holder heste og vogn med lidet tapperi, udi mådelig tilstand. 1 liden søn 1 år.

52. Christen Thomsens enke, bruger intet, i slet tilstand. 1 søn 27 år konsumtionsbetjent her i byen.

53. Jens Jacobsen, handskemager, i mådelig tilstand. 1 datter.

54. Thomas Jensen Rasted, bruger lidet småhandel, i nogenledes tilstand. 2 døtre, 3 sønner, 1 23 og 1 20 år, tjener i København ved pennen, 1 15 år er Horsens i den latinske skole.

55. Christen Jepsen Haurvig, skipper, udi middelmdig tilstand. 1 liden datter og 2 sønner 6 og 4 år til skole.

56. Afgl. Fæder Beeches enke, ingen brug, i mådelig tilstand. 2 døtre, 1 søn 26 år, på farten.

57. Jens Hansen, spillemand, i fattig tilstand, 3 døtre og 3 sønner, 1 27 år på farten, 1 24 år lærer skomagerhåndværk, 1 12 år går i skole.

58. Henrich Sehested, skipper, udi middelmådig tilstand. 1 datter, 2 sønner 7 og 2 år går i skole.

59. Peder Bøllings enke, holder noget tapperi, i ringe tilstand. 3 døtre, 1 søn 16 år er i Thisted udi krambodtjeneste.

60. Johan Berentsen, daglønner, i arelig tilstand. 2 døtre, 1 søn 12 år i skole.

61. Andreas Klitte, bådfører, i fattig stand. Ingen børn.

62. Math. Jepsen Haurvig, skipper, udi en god velstand. Ingen børn.

63. Anders Stadel [Stadil?], bådfører, i middelmådig tilstand. 1 datter, 1 søn 28 år farer til skibs, 1 søn 3 år.

64. Christen Mathisen Dorsk, bådfører og fisker, udi nogenlunde tilstand. 2 sønner 3 og 1½ år.

65. Niels Wiborg, tømmermand, i fattig tilstand. Ingen børn.

66. Jens Christensen, trætøffelmager, i ringe tilstand. Ingen børn.

67. Arent Andersen, skipper, i nogenledes velstand. 1 datter.

68. Christian Holm, værthusmand og barber, udi en god velstand. Ingen børn.

69. Mads Isager, skipper, er udi nogenledes velstand. 1 datter.

70. Peder Christensen, skoflikker og markmand, i ringe tilstand.

71. Christen Jensen Holm, daglønner, i nogenledes tilstand. 1 datter.

72. Christen Jensen, været postrytter, udi ringe tilstand, nyder pension af postkassen. 1 søn 18 år på farten.

73. Niels Hansen, murermester, nogenledes tilstand. 1 datter.

74. Envold Pedersen, byens tambour, i fattig tilstand. 1 datter.

75. Niels Cortsen, daglønner, nu en gl. affældig mand, og i fattig tilstand. Ingen børn.

76. Rasmus Nielsen, grovsmed, nogenledes tilstand. 1 søn 22år smedesvend hos faderen.

77. Johannes Michelsen, skipper, i god tilstand. 1 datter og 2 sønner 1 24 år til skibs, 11år.

78. Johan Mørck, er kobbersmed, i nogenledes tilstand.1 liden datter.

79. Niels Wittrup, skrædder, i mådelig tilstand. 1 liden datter og 1 søn 6 år går i skole.

80. Madam Persens, enke, velhavende i bemidlet stand.

81. Laust Madsen, vognmand, fattig tilstand. 3 døtreog 3 sønner 1 22 år hjemme, 1 18 år ude og tjene, 1 10 år går i skole.

82. Jep Poulsen, daglønner, fattig tilstand. 2 sønner, 1 søn 30 år i København, 1 søn 26 år på farten.

83. Karen Pedersdatter, en enke, i mådelig tilstand.

84. Mads Jensen Aargab, skipper, er udi nogenledes tilstand. Ungkarl.

85. Antoni Herman Papke, guldsmed af profession, mådelig tilstand. Ungkarl.

86. Oluf Jespersen, været tilforn skrædder, er nu en fattig vanfør mand. 1 datter og 2 sønner, 1 søn 28 på farten, en søn 25 år tjener biskoppen i Ribe.

87. Niels Jensen Fousing, en daglønner, i fattig tilstand. 1 søn 30 år på farten.

88. Laurs Poulsen, er vognmand, udi mådelig tilstand. Ingen børn.

89. Simon Christensen Polder, daglønner, i middelmådig tilstand. 2 døtre, 1 søn 22 år,post, Viborg postkontor.

90. Johan Johansen, murermester, i ringe tilstand. 2 døtre, 1 søn 20 år på farten.

91. Niels Sørensen, bådfører,i slet tilstand. 3 døtre.

92. Laue Sørensen, bådfører, i nogenledes tilstand. 1 liden søn 3 år.

93. Afgl. Christen Smids enke, bruger intet, nogenledes tilstand. 1 søn 30 år smedesvend hos moderen.

94. Niels Christensen Holm, glarmester, i ringe tilstand. 1 datter og 2 sønner, 1 søn 26 og 1 15 år, begge tjener i København.

95. Erich Christian Ivensen, skipper, i nogenledes tilstand. Ingen børn.

96. Provstinde Ejlers, lever ved sin enkepension, i skikkelig tilstand.

97. Afgl. Lovises enke, i mådelig tilstand.1 datter.

98. Mons. Oluf Franch, studuosus de teologie et jura, lever i middelmådig tilstand. 3 døtre.

99. Ib Jørgensen, holder lidet tapperi, i mådelig tilstand.

100. Madamme Thobiases, en præsteenke fra landet, i mådelig tilstand.

101. Jens Isachsen Friis, guldsmed af sin profession, i ringe tilstand 4 sønner, 1 søn 19 år ved sadelmagerprofession i Ribe, 1 søn 17 år i latinske skole i Ribe, 1 søn 12 år og 1 søn 7 år begge i dansk skole.

102. Provstinde Aagaard, en enke, sidder i velstand. 1 datter.

103. Madme. Oderbek, og en enke, ligeså lever i velstand. 1 søn 24 år student.

104. Afgangne Jan Pittersens enke, holder lidet tapperi, i mådelig tilstand. 1 søn 12 år holdes i skole.

105. Anders Lyngvig, skipper, i mådelig tilstand. 2 døtre, 2 sønner 7 og 5 år, holdes i skole.

106. Niels Løndborh [Lønborg?], tømmermand, udi fattig tilstand. 1 datter, 2 sønner 1 20 år tjener og 1 16 år ved skrædderhåndværket.

107. Laurs Frandsen Bøhm, maler, udi fattig tilstand. 3 døtre og 3 sønner 1 søn 19 år, står i krambod i Thisted, 1 søn 14 og 1 8 år begge i den danske skole.

108. Poul Pedersen Holm, enkemand, i god tilstand. 1 søn 30 år er farversvend.

109. Albert Olufsen, skriverkarl, sidder i nogenledes tilstand. Ingen børn.

110. Afgl. Jens Hattemagers enke, bruger intet, udi armelig tilstand. 2 døtre og 2 sønner, 1 søn 25 år hattemagersvrnd, 1 søn 15 år, i skole.

111. Anders Møller, klejnsmed, udi nogenledes tilstand. Ingen børn.

Extract no. 2. På Ringkøbing bys fattige, som nyder ugentlige, og qvartalites penge af den fattiges kasse. Som og hvad de årlige indkomster i så måde omtrent kan blive år 1748.

Extract af de fattiges kasse.

De som yder ugentlig penge: Ilgemåde de som nyder qvartaliter:

1. Mads Estesens enke. 1. Vibeke, en enke.

2. Christen Skrædders enke. 2. Anna Barbara, og en enke.

3. Poul Skytte og kone. 3. Peder Torsch og kone, huslejere

4. Christen Rebslager. 4. Anne Merscher, dito.

5. Agathe Laursdatter. 5. Maren Ibs.

6. Just Madsen og kone.

7. Mette Bruskes børn.

8. Thomas Klokkers børn.

9. Margarethe Sønses børn.

10. Jens Grumstrups børn.

11. Christopher Tysker.

12. Anders Holms enke.

13. Markmandens kones moder.

14. og svage søn Anders.

15. Mads Jensens enke.

16. Niels Marks? Enke?

17. Anne Justdatter.

18. Anne Holmers.

19. Jens Hattemagers søn.

20. Anne Jespersdatter.

21. Just Houmand og kone.

Dette ark papir at vedhøre mandtallet for Ringkøbing by under nr. 1, som der udi 29. november blev forglemt efterskrevne med deres omstændighed forklares.

Hans Clausen Fischer, en god rebslager på sin pension, og sidder udi god tilstand. 1 datter og 3 sønner 11, 8 og 7 år, holdes samtlige i den danske skole.

Mads Pedersen Rindom, har lidet avling og holder noget værtshus, udi nogenledes tilstand. Ingen børn.

Liste nr. 3. Over Ringkøbing bys skippere, deres fartøjers navne, drægtighed og dets redere m.v.

1. Mathias Jepsen, en smakke ”De Haab” kaldet, 14 læster. Den almindelige fart på Norge, Amsterdam, Hamborg, Altona, Rensborg og Gluchstad. Ladningen herfra er mest magasinkorn, øksne, rug, byg og havre, fra Norge først tømmerlast, jern og kalk, fra Amsterdam tag og mursten, kalk og lidet specerie, fra de øvrige steder gementlig baglast. Skibsredere er hr. oberst Winds, rådm. Bjergh, sr. Rindom, mr. Colding, sr. Niels Jacobsen, sr. Wandborg, sr. Jens Pedersen af Lemvig og skipperen selv.

2. Arent Andersen, en smakke ”De Lifde” kaldet, 12 læster. Farer som forrige. Redere: sr. Rindom, sr. Wessing, madm. Balvig, sr. Ole Peiter af Lemvig, og skipperen selv.

3. Christen Jepsen, en smakke ”Wardehuus” kaldet, 12 læster. Farer som forrige. Redere: borgm. Krag, sr. Ølgaard etc. i Varde og skipper selv.

4. Mads Isager, en smakke ”de Gatondefrede” kaldet, 13 læster. Farer som de andre. Redere: hr. krigsråd Svenning Andersen, hr. amtsforvalter Fuglsang, sr. Peder Isager, skipperen selv og medhjælpere.

5. Henrich Sehested, en smakke ”Ringkiøbing” kaldet, 18 læster. Farer som forrige. Redere: hr. krigsråd Sv, Andersen, hr. amtsforv. Fuglsang, sr. Krarup på Dejbjerglund, provst Hornemann i Velling, sal. Koch på Lundenæs sine arvinger og skipperen selv.

6. Peder Poulsen, en smakke ”Fertuna” kaldet, 15 læster. Farer som forrige. Redere: hr. krigsråd Sv. Andersen, rådm. Bjergh, sr. Rindom, sr. Vessing, sr. Møller og skipperen selv med sine.

7. Johannis Michelsen, en smakke ”de frede” kaldet, 10 læster. Farer som forrige. Redere: Sr. Rindom og skipperen selv samt medfølgere.

8. Hans Nissen, en smakke ”de Lifde” kaldet, 14 læster. Farer som forrige. Redere: Hr. oberst Vindt, hr. krigsråd Andersen, hr. amtsforv. Fuglsang, rådm. Bjergh, sr. Rindom, Peder Poulsen, sr. Colding og skipper selv.

9. Mads Aargab, en smakke ”de frede” kaldet, 12 læster. Farer som forrige. Redere: Hr. kammerr. Helvad, rådm. Bjergh, sr. Rindom og skipperen selv.

10. Erich Christian, en smakke ”Jomfrue Catharina” kaldet, 10 læster. Farer som forrige. Redere: Joen Jepsen, Christian Holm, sr. Obel i Thisted, sr. Lund i Ølstrup og skipperen selv

11. Anders Lyngvig, en smakke ”de Lifde” kaldet, 14 læster. Farer som forrige. Redere: Hr. krigsr. Andersen, hr. amtsf. Fuglsang, rådm. Bjergh, sr. Niels Rindom, Thomas Møller, Peder Poulsen, hr. kammerr. Helved, hr. provst Horneman, afgl. Johan koch på Lundenæs hans arvinger og egen part.