Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ringkøbing amt / Folketælling Holstebro 1748

Folketælling Holstebro 1748

— Arkiveret under ,

Ringkøbing amt, Hjerm herred, Holstebro, Ribe stiftsarkiv B9-1027 - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1. Peder Schandorph, har nogen avling og øltapning. Har en søn ungefær 17, 18 år holdes i Ribe skole.

2. Madame Hans Rasmussens, har nogen avling, bor i hus. Har en datter, næsten voksen.

3. Laurits Kiers enke, bruger noget lidet alen kram og grovvarer. Har 3 drenge, den ældste 3, de 2 yngre.

4. Søren Tømmermand, lever af sit håndværk, drages med fattigdom. Har 3 sønner og 1 datter, alle voksne og har lært håndværk.

5. Oluf Steensgaard, bruger nogen alenkram, handler og med salt, hummel, jern, hør og deslige. Har og nogen avling, tilstand nogenlunde. Har 2 voksne døtre, og 1 stedsøn, som lærer købmandshandel i Horsens.

6. Bertel Løg, snedker, lever af sit håndværk og lidt avling. Har en voksen datter.

7. Hans Sørensen, feldbereder, tjener for daglønner, fattig og arm. Har 2 sønner, den ene fuldvoksen, tjener på Volstrup, den anden yngre, lærer håndværk.

8. Christian Bastrup, bruger nogen avling, og er hestekøber, er kun i armelig slet tilstand. Har 2 voksne døtre.

9. Postmester Peder Grøn, bruger noget lidet øl- og brændevinssalg, er i nogenledes tilstand. Har 2 sønner, den ene går i Ribe skole, og den anden lærer apotekerkunsten i Viborg.

10. Byfogden Cordt Jacobsen, lever af embedet, bruger og nogen avling, i mådelig tilstand. Har 5 børn, deraf 2 sønner, den ene ved købmandshandel i Aalborg, og den anden på skriverstuen i bemeldte Aalborg, hos hr. by- og rådstueskriver Seuel.

11. Envold Breinholt, bruger nogen handel med salt, jernting og fyrfjæl sider, i nogenledes god tilstand, bruger også nogen liden rugavling. Har ingen børn

12. Peder Rasmussen, guldsmed, bruger sit håndværk, har og nogen avling i brug, sidder i temmelig tilstand. Har 3 børn, 2 døtre og 1 søn, gift her i byen.

13. Søren Pedersen Feldbereder, bruger sit håndværk, og nylig gift. Har ingen børn.

14. Christen Nielsen Møller, handler med hør, hummel, salt og jern, som han køber fra Aalborg. Har og en temmelig avling, og står sig nogenledes vel.

15. Rasmus Nørager, privilegeret vejer og måler samt garstgeur?, hvoraf han sig ernærer., tillige med nogen avling. Er kun i mådelig slet tilstand. Har 5 små børn, deraf 4 sønner, der holdes til skolegang.

16. Peder Thomsen Reisig. Ernærer sig af nogen avling, sidder i mådelig tilstand. Har ingen børn.

17. Alexander Nyboe. Holder heste og vogn, og ernærer sig med kørsel, og har ikkun mådelig tilstand. Har ingen børn herhjemme.

18. Samuel Schytte, lever af nogen avling, sidder i slet tilstand. Har en del voksne børn, der mesten alle er fra hånden og gift.

19. Thomas Abelgaard, holder nogen boe handel samt hør, hamp, salt, hummel, jern og tjære og fyr tømmer, hans tilstand skal nok være mådelig, bruger og nogen avling. Er enkemand, og har ingen børn.

20. Sl. Vinforladers? Enke, bruger nogen liden handling, samt udtapper øl- og brændevin, bruger og nogen liden avling, har ikkuns mådelig tilstand. Har 1 søn, omtrent 13 år gl. som holdes hjemme for at hjælpe sin moder.

21. Morten Lorensen, handskemager, næres af samme hans håndværk, og noget lidet avling, er ikkun af mådelig tilstand. Har 2 børn, 1 søn og 1 datter, som begge er gifte.

22. Rasmus Matterup, skrædder, nærer sig mestendels på lidet, og således fortjener sit daglige brød. Er ugift, har ingen børn.

23. Jens Juul, skoflikker, fattig og arm, har ingen børn.

24. Morten Rind, har brugt tilforn nogen liden handel, lever nu fattig ved en liden ringe avling, har en eneste søn, som på en 15 års tid har siddet og endnu sidder fangen i barbariet.

25. Peder Jepsens enke, fattig, og tjener for dagleje, har ingen børn.

26. Gravers Skrædder, nærer sig nogenledes af samme hænders arbejde. Har ingen børn.

27. Hillebrand Jensen, bruger nogen liden handling med grove varer, som han får fra Aalborg på kredit. Har ingen børn.

28. Jacob feldbereder, lever i mådelig slet tilstand af samme sit håndværk. Har 2 små umyndige børn, 1 dreng og 1 pige.

29. Laurs Thomsen, feldbereder, lever som forbemeldte af sit håndværk. Har 2 børn, 1 datter og 1 søn, som går i skole.

30. Hans Bønnich, skomager, nærer sig som næst forrige med fattigdom af sit håndværk. Har en stedsøn, som lærer håndværket.

31. Povl Skomager, bruger håndværket med fattigdom, ligesom næst forrige. Har 2 pigebørn, den ene tjener i Holland, den anden herhjemme.

32. Niels Davidsens enke, fattig, og ernærer sig af hendes Unf? Har 1 datter, gift i Holland.

33. Oluf Thoer Skrædder. Nærer sig mådelig af samme håndværk, med fattigdom. Har 3 små umyndige pigebørn.

34. Michel Skrædder. Lever ikkun mådelig af samme håndværk. Har 7 voksne pigebørn, af hvilke de fleste er ude at tjene.

35. Niels Rafn Snedker. Lever med fattigdom. Har 2 børn, en voksen pige og en mindre dreng, som går i skole.

36. Madame, sal. Rector Splets enke. Lever af en liden pension med sparsomhed. Har 2 sønner, den ene ved guldsmedehåndværk i Horsens, og den anden holdes herhjemme til skolegang.

37. Guldsmed Lindschous enke. Holder svende, og leve så hen ved samme profession. Har 3 sønner, den ældste ved guldsmedehåndværket i Randers, de 2 holdes herhjemme til skolegang.

38. Søren Øland Skomager. Nærer sig sparsomt af sit håndværk. Er ugift og har ingen børn.

39. Otto Henrichsen. Er een dag lønner. Har ingen børn.

40. Peder Neiling Skomager. Nærer sig sf samme håndværk, som han bedst kan. Har 2 sønner, hvoraf den ene er til lære, og den anden går i skole.

41. Anders Prangsgaard. Er een dag lønner, ernærer sig nogenlunde efter sin stand. Har ingen børn.

42. Niels Storgaard. Lejer så én dag lønner, har og derved sit daglige brød. Har 2 pigebørn, og 1 stor dreng, som han vil sætte til håndværk.

43. Mads Grovsmed. Nærer sig nogenledes af samme håndværk. Har 3 sønner og 1 datter, som alle tjener for deres brød.

44. Christen Wang Handskemager. Nærer sig nogenledes, bruger og nogen avling. Har ingen børn.

45. Simon Jonstrup Skoemager. Lever så noget hen med sit håndværk. Har 2 halvvoksne pigebørn og en liden dreng 3 år gl.

46. Peder Jacobsen Glarmester. Nærer sig af håndværk, som han bedst kan. Har 2 små pigebørn.

47. Henrich Reebslaar. Bruger håndværket og sig deraf ernærer med fattigdom. Har 2 små pigebørn.

48. Christen Salling. Daglønner, og lever så hen. Har 2 pigebørn og 1 dreng, som går i skole.

49. Peder Reimersen. Bruger noget lidet avling, er ellers fattig. Har 1 lidet drengebarn.

50. Christen Larsens enke. Har noget lidet avling, som hun holder ved med fattigdom. Har 2 voksne døtre.

51. Jesper Knudsen. Nærer sig af øl- og brændevinssalg. Har og nogen avling. Er også i nogenlunde mådelig tilstand. Har ingen børn.

52. Byskriveren Jacob Sonius. Lever af sit embede, og er i temmelig god tilstand. Har et pigebarn.

53. Christen Thomsen. Nærer sig sf nogen liden bohandel, salt, hør, hummel, jern og diverse. Item avling, og er i temmelig god stand. Har 1 søn 8 a 9 år gl. og går i skole.

54. Niels Jørgensen, grovsmed. Lever så nogenledes af sit håndværk. Har en søn, som er i Thisted ved købmandsskab.

55. Johan Friderich Frichør?, feldbereder. Nærer sig nogenledes af samme sit håndværk. Har 1 pigebarn.

56. Niels Soechier, gørtler. Nærer sig nogenledes vel af sit håndværk. Har 3 små pigebørn.

57. Svend Damgaard, tømmermand. Hvoraf han nærer sig temmelig godt. Bruger og nogen avling. Har 3 børn, deraf 1 søn, som er ved købmandskab i Ålborg.

58. Hans Klejnsmed. Lever i fattigdom. Har ingen børn.

59. Christen Døes. Holder heste og vogn. Har og nogen liden avling, lever i fattigdom. Har 2 børn, en dreng ungefær 10 år, som går i skole.

60. Jens Krog. Nærer sig med noget lidet købmandskab med grove varer. Har 2 små drengebørn.

61. Peder Elbech. Dragermand. Fattigdom. Har 3 drengebørn og 2 piger.

62. Jacob Sadelmager. Nærer sig nogenledes af samme sit håndværk. Har 2 børn, den ene 1 dreng, som går i skole.

63. Peder Elbech den yngre. Bruger noget småt kramværk og noget avling. Er i nogenledes tilstand. Har 2 små pigebørn.

64. Andreas Farver. Lever godt af sit farveri, bruger og en del avling. Er vel ved magt. Har 7 børn, som alle er voksne, deraf 6 sønner, de 3 er studeret, og de 2 ? pleje?

65. Peter von Ahlens enke. Bruger nu intet Handelskram. Lever af sine ejende markjorder, som hun lejer ud til andre, og deraf har sit ophold. Har en datter, som er gift.

66. Jens Neiling, skomager. Nyligen gift, og lever af sit håndværk. Har endnu ingen børn.

67. Hr. løjtnant Taulov. Har hidindtil haft arvemidler, og lever af. Har 2 drenge, den ene holdes til skolegang.

68. Hr. kammerråd Jens Vogt. Bruger noget avling, og anden håndtering, hvormed han sig bedst kan ernære. Har 4 voksne børn, hvoraf en søn student.

69. Monsr. Mühlmand. Nu gammel, har ladet sig bruge som en legger? Læge?, er nu fattig. Har 3 voksne pigebørn.

70. Andreas Skomager. Har brugt sit håndværk, men er nu fattig. Har 2 pigebørn.

71. Jens Brøgger, skomager. Bruger sit håndværk, og nogen liden avling. Udi mådelig slet tilstand. Har 2 små pigebørn.

72. Christen Kier. Bruger grovhandel, hummel, salt, tjære og deslige. Item har og nogen avling. Er i nogenledes tilstand, er ugift.

73. Jens Kier. Bruger og nogen liden handel, som næst forrige, men er i slet tilstand. Har ingen børn.

74. Johan Heidelmand, musikant. Lever i temmelig slet tilstand. Har en stedsøn, lærer handskema-ger håndværk.

75. Laurs Grøn. Er arm og fattig. Har en liden dreng.

76. Jens Weilgaard, snedker. Bruger sit håndværk, drages med fattigdom. Har 4 børn, deraf 2 små drengebørn.

77. Parykmager Sperlings enke. Lever i fattigdom. Har 2 pigebørn.

78. Mathias Brun. Nærer sig af avling folke- og familieskats forpagtning i Thyland. Er dog ikke af nogen formue. Har ingen børn.

79. Niels Svensk, murermester. Bruger håndværket, hvorved han fortjener det daglige brød. Har 2 døtre, som tjener i Holland.

80. Jens Rasmussen. Bruger nogen liden handel med grovvarer, hvorved han behjælper sig nogenledes, har og nogen avling. Har ingen børn.

81. Thøger Sørensen. En gammel daglønner og fattig. Har 1 pigebarn i Holland.

82. Jacob Pedersen, skomager. Bruger håndværket og fattig. Har 4 a 5 små børn, deraf 2 drengebørn.

83. Thomas Scree, skomager. Har levet af sit håndværk, men nu gammel og i mådelig tilstand. Har en søn, som begynder noget med grovhandel.

84. Wolcher Meinert, snedker. Kommen her til byen fra Holland, lever så hen af sit håndværk. Har ingen børn.

85. Jeppe Brevigs enke. Lever af avling og nogen øltapperi. Har 3 børn, deraf 1 dreng.

86. Peder Thoer, skrædder. Lever af håndværket med fattigdom. Har 3 pigebørn.

87. Johannes Palludan. Bruger nogen liden handel med grovvarer, hør, hummel, salt og tjære. Item noget avling. Er og i mindelig god tilstand. Har ingen børn.

88. Hans Nielsen Behrensdorff. Handler med nogen småkram og specerier Item grovvarer hør, hummel, salt, jern og deslige. Har og nogen avling. Nærer sig nogenledes godt. Har et pigebarn og en liden dreng.

89. Christen Madsen, grovsmed. Ernærer sig af håndværket nogenledes. Har ingen børn.

90. Casper Hattemager. Lever med armod af samme sit håndværk. Har 3 voksne sønner og 1 datter, og søger deres brød på bedste måde, som de kan.

91. Peder Davidsen, skomager. Nærer sig af håndværket, som han bedst kan. Har 2 pigebørn og 1 dreng.

92. Jens Lauridsen Nyboe. Bruger noget avling, og lever i fattigdom, og opholdes ved børnenes vindskibelighed. Har en datter og 3 voksne sønner, som bruger nogen handel med grovvarer og deslige.

93. Ove Jensen, skomagers enke. Bruger nogen liden avling, og lever i fattigdom. Har 2 døtre, som er gifte.

94. Jens Høgelund. Bruger nogen liden handel og avling. Er i nogenledes tilstand. Har 2 piger.

95. Bertel Mejer, skrædder. Drages med fattigdom og armod. Har en datter tjener i Holland.

96. Sara Møllers. Lever i fattigdom, bruger nogen liden avling. Har 1datter og 1 søn, som opholder sig i Sjælland.

97. Hans Hartvig Lund. Bruger noget købmandsskab med alenkram, specerier, samt grovvarer og avling. Desuden er ejer af den såkaldede byens lange bro. Sidder? sig nogenledes godt. Har 4 børn, deraf 2 drenge, der holdes til skolegang.

98. Jens Huas Busch. Bruger også nogen handel med alenkram og grove varer, samt nogen avling. Har nylig sat sig ned. Har ingen børn.

99. Morten Horslund. Er af lige beskaffenhed som næst forrige, har og nylig sat sig at handle. Har ej heller ingen børn.

100. Peder Madsen, skomager. Lever af sit håndværk nogenledes, har og nogen liden avling. Har 4 børn levende, deraf 1 søn, som her begynder at bruge nogen kramhandel.

101. Niels Nyboe. Bruger en del alenkram samt grove varer. Har og en temmelig avling, og bekommer sig godt. Har 8 børn, deraf 6 drenge, som holder til skolegang.

102. Laurs Nielsen, skomager. Drager med armod. Har 3 børn, hvoraf 1 søn, som condisionerer i Norge for skriver.

103. Jens Krag, handskemager. Bruger håndværket og limkogeri, og er i mådelig slet tilstand. Har en dreng, som holdes i skole.

104. Claus Schive. Som er den fornemste handelsmand her i byen, som handler både med alengods samt grove varer, salt, hummel, jern, tjære og deslige. Har og en del avling, og står sig vel. Har 2 sønner, som forestår hans handling.

105. Niels Kraag, skrædder. Bruger håndværket, og drages med fattigdom. Har ingen børn hjemme.

106. Anna Marie Toftum. Bruger nogen liden avling med fattigdom. Har en søn, som bruger nogen liden kreturi?

107. Peder Villerslev, skomagers enke. Bruger håndværket med fattigdom. Har 4 børn, deraf de 2 bruger skomagerhåndværket.

108. Peder Buschs enke. Bruger nogen liden handel og avling, sidder i slet tilstand. Har 1 lidet pigebarn.

109. Didrich Kloch, musikant. Lever af professionen og er fattig. Har 4 små sønner, som læres op ved professionen.

110. Niels Estvad. Holder heste og vogn, lever i temmelig slet tilstand. Har ingen børn.

111. Zidsel Nielsdatter. Bruger noget lidet avling, er ellers fattig. Har ingen børn.

112. Hans Otto Homelfører fra Brandenborg. Kommer 1 a 2 gange om året med sin hummelkram.

113. Christen Monn, skomager. Tjener mesten for dagløn, er og hel fattig. Har 2 børn, en dreng som går i skole.

114. Peder Feld, tømmermand. Er hel fattig, og drages med armod. Har 3 små drengebørn.

115. Niels Jacobsen. Daglønner og fattig, er og ugift.

116. Jens Pedersen, handskemager. Hel fattig. Har 2 små pigebørn og 1 dreng i Holland.

117. Morten Mungegaard (Munksgaard?). Daglønner og fattig. Har et lidet drengebarn.

118. Ib Jensen. Betjent ved den store bro, er hel fattig. Har ingen børn.

119. Christen Vandborg. Daglønner og fattig. Har 2 drengebørn, som går i skole.

120. Anders Jonsen, handskemager. Er fattig, og lader sig bruge som stævningsmand. Har 3 børn, deraf 1 liden dreng.

121. Peder Schulz. Bruger lidet købmandskab med hør, hummel, salt og jern, og hjælper sig nogenlunde vel. Er ugift.

122. Peder Remmer, handskemager. Bruger håndværket med fattigdom. Har 2 små børn, den ene en dreng.

123. Anders Nielsen, hattemager. Ligesom næst forrige, og drages med fattigdom. Har 1 pige.

124. Jørgen Mathisen, feldbereder. Går i dagleje, og drages med fattigdom. Har voksne børn.

125. Peder Jørgensen, skomager. Har nylig nedsat sig på håndværket, og er fattig. Har 1 pige.

126. Morten Sivegaard. Daglønner, har kun armod og fattigdom at drages med. Har 2 børn, 1 dreng og 1 pige, som tjener.

127. Niels Sivegaards enke. Går i dagleje, og arbejder for folk, er fattig. Har 1 søn og 1 datter, som tjener for deres brød.

128. Jens Pedersen. Daglønner, og nærer sig deraf med fattigdom. Er ugift.

129. Jacob Flønder. Daglønner, bruges og som stævningsmand, lever i armod. Har ingen børn.

130. Christen Christensen. Bruges dels til stævningsmand, og til dels at gå folks ærinder af by, har ikkun armod at drages med. Har 3 små drengebørn.

131. Niels Hosum. Daglønner, at slå kalk og deslige for byens borgerskab, er arm og fattig. Har1 pigebarn.

132. Pouls enke. Ernærer sig af brændevins brænderi, og er fattig. Har 2 sønner, som tjener, og 1 datter.

Gejstlige her i byen, som sognepræsten hr. Jens Meldahl, lever vel i god tilstand. Har ingen børn

Cappellanen hr. Niels Møller lever i mådelig tilstand. Har 4 små pigebørn.

Kordegnen Jens Pahl, udi mådelig tilstand. Har 3 voksne børn, den ene 1 søn, som går i Viborg skole.

Klokkeren Hans Christian Lund, udi mådelig slet tilstand. Har 4 sønner og 3 døtre, deraf nogle ude at tjene.