Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Aalborg / Foreningen / Danske Slægtsforskere - Aalborg nyheder / Arkivalier, Dronninglund Sygehus

Arkivalier, Dronninglund Sygehus

Aflevering af arkivalier fra Dronninglund Sygehus.

Arkivalier i Region Nordjylland

På opfordring fra medlemmer har vi undersøgt forholdene vedr. aflevering af arkivalier fra Dronninglund Sygehus som lukkede i september 2015 og i dag er flygtningecenter. Slægt & Data, Aalborg stiller sig tilfreds med de nedenfor omtalte initiativer og laver en opfølgning på sagen primo 2017.

Kontorchef Karin Bruhn Termansen i Region Nordjylland skriver den 30. 3. 2016 et svar til en borger:

Hermed tilbagemelding på din henvendelse vedr. arkivalier fra Dronninglund Sygehus.

Det er korrekt, at arkivalierne bliver opbevaret i Dronninglund. De bliver opbevaret under betryggende forhold og i aflåste lokaler, som kun betroede medarbejdere har adgang til. Det kan endvidere oplyses, at der er tilknyttet en medarbejder, som fysisk er placeret på Dronninglund Sygehus, til at føre tilsyn med arkiverne samt sikre korrekt og forsvarlig omgang med arkiverne.

I samme forbindelse kan jeg oplyse om, at vi – iht. anmodning fra Statens Arkiver – er i gang med at fastlægge en overordnet strategi for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland samt udarbejde politik og retningslinje for, hvorledes der sikres oprydning i eksisterende arkiver på tværs af Region Nordjyllands hospitaler og institutioner (iht. til gældende lovgivning). Arkiverne på Dronninglund Sygehus er naturligvis omfattet af denne proces, så indtil der foreligger en overordnet beslutning på området, bliver arkivalierne opbevaret i Dronninglund. Beslutningen forventes, at være klar inden udgangen af 2016.

Karl Erik Hansen

23.11.2019 kl 13:00 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Hvad døde Maren af? - om dødsattester, jordemoderprotokoller og en masse andre kilder v/Erik Kann
26.11.2019 kl 10:00 Workshop for slægtsforskere. Vi holder et lille oplæg om dagens emne, hjælper hinanden med slægtsforskning generelt, programmer og hjemmesider en slægtsforsker bruger, tydning af kilder oa. Kom med dine udfordringer, og vi forsøger at løse dem i fællesskab. Der vil blive sendt mail til alle medlemmer før hvert møde med angivelse af dagens emne.
26.11.2019 kl 10:00 Frivillige vejledere på læsesalen – Hjælp til slægtsforskning, Rigsarkivet København Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? OBS: Vejledningen er flyttet til tirsdage!
26.11.2019 kl 19:00 Sokkelund Slægtsforskere- Åbent hus Åbent hus