Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Koldinghus - Forening af Slægtsforskere / Arrangementer / KOLDINGHUS - Forening af Slægtsforskere - Generalforsamling / Medlemsaften

KOLDINGHUS - Forening af Slægtsforskere - Generalforsamling / Medlemsaften

For medlemmer - Generalforsamling + 2. halvleg (Også for ikke-medlemmer) - Indlæg af Mette Fløjborg om "Fæster og Skifter" og om de indtastninger, der indtastes for tiden

Generalforsamling/Medlemsaften

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår John Villy Rasmussen
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest den 20. februar 2019.

5. Forelæggelse af forslag til budget for år 2019 og fastlæggelse af kontingent for sæsonen (1/9 2019 - 31/8 2020).

Bestyrelsens forslag: Uændret: Enkelt 200 kr., Par 300 kr. og en Gæstebillet 50 kr.

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

På valg er:  Leif Lillesøe – Henning Steen Højvælde – Ingrid Majgaard

Leif og Henning modtager genvalg.  Ingrid modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif og Henning.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ellen Rasmussen.

7.  Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er:   Kirsten Kindberg

Kirsten modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

På valg er: Jens Hansen og Per Sørensen.   Begge modtager genvalg.

9. Eventuelt.

***

Foreningen vil være vært ved 1 øl/vand under generalforsamlingen

.

2. halvleg - Indlæg af Mette Fløjborg - DIS Odense fortæller om "Fæster og Skifter" og om de indtastninger, der indtastes for tiden.

Starttidspunkt:
05/03 2019 19:00
Sluttidspunkt:
05/03 2019 21:30
Pris for ikke-medlemmer:
50
Arrangementets adresse:
KUC, Konference 0, Ågade 27, Kolding
Sted:
KOLDINGHUS - Forening af Slægtsforskere - Generalforsamling / Medlemsaften
For medlemmer - Generalforsamling + 2. halvleg (Også for ikke-medlemmer) - Indlæg af Mette Fløjborg om "Fæster og Skifter" og om de indtastninger, der indtastes for tiden

05/03 2019 19:00
Region:
Syddanmark