Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Næstved / Links / Bøger til opslag

Bøger til opslag

Opslagsbøger vedrørende det danske sprog, navneskik, sognebeskrivelse, den administrative tilhørsforhold m.m.m.

Emne
Ordbog over det danske sprog, ODS
Ordbog over det Danske Sprog - dansk i perioden 1700-1950.
Ordbog over det ældre danske sprog, 1300-1700
Ordbog til det ældre danske Sprog eller Kalkar, udgivet af Otto Kalkar 1881-1907, beskriver danske ord fra perioden 1300-1700, en periode, hvor betydning og stavemåde ofte ligger langt fra nutidens. Ordbogen er uundværlig, også hvis der problemer med betydninger i 1700-tallet.
Lille ordbog for slægtsforskere
Fremmedord og gamle udtryk, ældre mål- og vægtangivelser, pengevæsen, romertal m.m. Kan meget anbefales at have på sin computer.
Ordbog for de nordiske sprog
De nordiske organisationer som udgør NORDGEN samarbejdet, har udviklet en ordbog som skal være til hjælp for slægtsforskere i det nordiske område. Ordbogen indeholder engelske, svenske, norske, danske, finske og islandske ord. Du kan søge på hvilket som helst af disse sprog og få eksempler på hvad det hedder på de andre sprog.
"De brune kasser"
Administrative tilhørsforhold indenfor amterne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (officielt). Kan også søges i Daisy.
Statistiske Meddelelser 1945
Folkemængde og administrativ inddeling 1945. Find bl.a. retskredse og lægekredse.
PDF. 6 MB.
Navneskik
Betænkning afgiven af den af justitsministeriet den 4. maj 1898 nedsatte kommission ved Frederik Nielsen Axel Olrik, Dr. Theol .Professor Dr. Phil., docent og Johannes C. H. R. Sjeenstrup, Dr. Jur., Professor.
Betænkningen afsluttedes i 8. Febr. 1899.
Illustreret Tidende
Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.
Du kan browse enten via årstal eller årgang. Der er forskel på disse to metoder, da Illustreret Tidendes årgange for det meste gik fra oktober til september, og altså ikke fulgte kalenderåret.
Kraks vejviser 1770-1969
Kiøbenhavns Veiviser/Kraks vejviser er udkommet siden 1770, og er verdens ældste eksisterende vejviser. Københavns Biblioteker har med støtte fra Kraks Fond digitaliseret Kraks Vejviser årgang 1770-1969. Årgangene 1966-1969 vil løbende blive lagt på siden.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind I
Indledende ´beskrivelse af Danmark. København og Frederiksberg.
PDF. Fylder 81 MB.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind II
Frederiksborg, Københavns, Holbæk, Sorø og Præstø amter
PDF. Fylder 117 MB.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind III
Bornholms, Maribo, Odense og Svendborg amter
PDF. Fylder 95 MB.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind IV-I
Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers amter
PDF. Fylder 55 MB.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind IV-II
Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers amter
PDF. Fylder 70 MB.
J. P. Trap. Kongeriget Danmark. 3. udgave. 1906. Bind V
Aarhus, Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø amter
PDF. Fylder 123 MB.