Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Næstved / Links / Ejendomshistorie

Ejendomshistorie

Links til foredrag og til relevante hjemmesider vedrørende ejendomshistorie.

Emne

Erfaringer med østjysk ejendomshistorie fra Matriklen 1688 til årene omkring folketællingen 1787 - af Ivan Kondrup

Foredrag 4 Mb

Ejendomshistorie 1780-1844, foredrag af Ulrich Alster Klug:

Foredrag 11 Mb

Ejendomshistorie i købstæderne efter 1850 mv, foredrag af Ulrich Alster Klug:

Foredrag 6 MB

Foredrag Michael Dupont: "Skøde- og pantevæsen”

Foredrag (5MB)

Foredrag Otto Bendixen: "Brandforsikringer"

Foredrag (2.3MB)

Matrikelsystemet og introduktion til ejendomshistorie – foredrag af Peter Korsgaard

Arbejdsform

Kilder

Væsentlige skillelinier

Opgaver - facit - kommentarer

Registratur Matriklerne 1664 og 1688 (pdf 5,7 Mb)

Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)

Kort på nettet.
Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) har gennem de seneste 8 år skannet de fleste af arkivets gamle kort. Det gælder både de gamle matrikelkort og andre økonomiske kort, forskellige topografiske kort samt forskellige antikke søkort.
Geodatastyrelsen har tidligere udgivet vores gamle matrikelkort og sognekort under titlen "Matrikelkort på Nettet". Den udgivelse erstattes nu af denne "Historiske kort på Nettet" (HKPN), som derfor suppleres med andre typer af arkivets gamle kortserier.
Med HKPN kan du nemt finde et kort, se et eller flere kort samtidig, printe dem ud eller hente en kopi hjem til dig selv.
Kort som kilde
En håndbog af Peter Korsgaard om historiske kort og deres anvendelse. Stor fil på 80 MB.

Luftfoto
Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling har i dag 5,2 millioner enheder. Samlingen, der både rummer negativer og positiver, består primært af klassiske skråfoto af gårde og huse fra perioden 1936-1992. Samlingen har også en lang række lodfoto, der oprindeligt blev fremstillet med kortlægning eller militære formål for øje.

Staden Københavns matrikelkort
Kortene omhandler de tre store københavnske matrikuleringer i 1689, 1756 og 1806. På kortet kan du vælge hvilken matrikulering, du er interesseret i og indtaste matrikelnummer eller adresse.
Find matrikel nummer
På denne side kan du finde matrikel nummer udfra kort eller adresse og vice versa.
Kraks vejviser 1770-1969
Kiøbenhavns Veiviser/Kraks vejviser er udkommet siden 1770, og er verdens ældste eksisterende vejviser. Københavns Biblioteker har med støtte fra Kraks Fond digitaliseret Kraks Vejviser årgang 1770-1969. Årgangene 1966-1969 vil løbende blive lagt på siden.
Ejendomsoplysninger fra 48 kommuner i Danmark: http://www.weblager.dk

Ejendomsoplysninger fra 31 kommuner i Danmark: https://www.filarkiv.dk