Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Peter Olsen bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Mogens Westergaard Jensen som dirigent, og han blev valgt.

”             ”        Elly Bloch som referent, og hun blev valgt.

Hvorefter Mogens Westergaard Jensen konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Var indkaldt via foreningens  hjemmeside, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – ved Peter Olsen

Foreningen har vokseværk, har fået 6 nye medlemmer, og vi er p.t. 60 medlemmer, og uden hvervekampagne, ”bare” efter mund til mund metoden.

På medlemsaftener har emnerne været lægdsruller, Daisy, søge i aviserne, matrikler, og haft besøg af 3 foredragsholdere – Asbjørn Romvig Thomsen, Niels Vestergaard Larsen og Gudrun Gormsen.

Niels Vestergaard Larsen har på grund af alvorlig sygdom måtte aflyse et foredrag, men kom stærkt igen.

Har indtil nu i 2016 haft 2 foredragsholdere.

Klubbens intentioner er og har været 4 medlemsaftener både forår og efterår, samt 2 foredrag også både forår og efterår.

Idet honorar til foredragsholdere lå i underkanten af det forventede, fik vi råd til at indkøbe en projektor til 5518 kr., hvilket er til stor gavn når foredragsholdere aflægger os besøg.

Ved medlemsaftener kommer der 20-25 personer, og foreslår forskellige emner, så – 2015 har været et godt år med fint fremmøde.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.

 

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

4. Økonomi

Regnskab 2015 og budget 2016

Kontingent 2017, bestyrelsen anbefaler 100 kr. pr. medlem/150 kr. for samlevende par.

Lars Winther Rasmussen gennemgik det fremsendte regnskab, som viste et underskud på 1873,94 kr. men da foreningen har penge ”på bogen” endte 2015 med en formue på 7510,55 kr.

”Kaffegrisen” gav et overskud på 1366 kr., idet det fungerer sådan at Herdis medbringer hjemmebagte kager og bestyrelsesmedlemmerne kommer hver med en kande kaffe, og - deltagerne betaler  efter behag.

Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag på en stigning af 25 kr., hvilket var det samme som foreslået og vedtaget på generalforsamlingen i 2015, men kommunikationen med DIS-dk, var gået galt, så fra hovedforeningen kom denne forhøjelse ikke på ved opkrævningen, derfor dette forslag igen.

Forslaget vedtaget igen.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg Peter Olsen og Lars Winther Rasmussen, begge villig til genvalg .

Genvalgt.

 

6.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant Lars V Iversen, villig til genvalg

2. suppleant Johannes Nielsen, villig til genvalg

Begge genvalgt.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

revisor  Jan Krogh, villig til genvalg

revisorsuppleant Connie Balle Rasmussen, villig til genvalg

Begge genvalgt.

 

8. Eventuelt

Connie Balle Rasmussen spurgte om møderne fremover kunne foregå i Den gamle Café, hvilket bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde havde besluttet.

Der var en opfordring omkring Politiets registre fra Stadsarkivet i Kbh., samt om foreningen kunne købe et Ancestor abonnement til brug for medlemmerne.

Der var en opfordring omkring deltagelse til slægtshistorisk weekend 2-3-4. september.

Mogens Westergaard Jensen takkede for god ro og orden, og Peter takkede dirigenten og de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen  erklæredes for afsluttet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen og kaffepause, viste Peter en gammel film omhandlende det engelske krigsskib der forliste 29. november 1809 udfor Mårup i Vendsyssel.

For ref. Elly Bloch

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap