Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Den med brev eller med e-mail af 7. september 2012 udsendte dagsorden var følgende:

  1. Velkomst ved Jens Eg, herunder valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Kort redegørelse ved formanden for DIS-Danmark, Susanne Fuglsang.
  3. Anbefaling af og opfordring til etablering af DIS-Nordvestjylland ved Jens Eg.
  4. Forslag til vedtægter for DIS-Nordvestjylland fremlægges til drøftelse og godkendelse ved Jens Eg.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl., jf. de nye vedtægter.
  6. Lokal DIS-Nordvestjylland kontingent udover kontingentet på kr. 200 til DIS-Danmark ved Jens Eg.
  7. Eventuelt og afslutning.  

 

Ad 1.   Formanden for Slægtshistorisk Forening for Thy, Jens Eg, som også er medlem af initiativgruppen til dette møde, bød velkommen til de tilstedeværende 23 medlemmer af DIS, heriblandt to bestyrelsesmedlemmer fra DIS-Danmark (Susanne Fuglsang fra Hedehusene og Arne Christiansen fra Odense) samt foredragsholderen, Kathrine Tobiasen fra Randers.

Som dirigent foreslog initiativgruppen Hans Oddershede, og han blev valgt. Som stemmetællere blev valgt Connie Rasmussen og Herdis Kristensen.

Ad 2.   Formanden for DIS-Danmark, Susanne Fuglsang, oplyste, at der er ca. 7.700 medlemmer i DIS, og at det er meget vigtigt, at mange medlemmer er fordelt på lokalafdelinger. DIS-Nordvestjylland vil blive nr. 11 i Danmark.

Ad 3.   Jens Eg fra initiativgruppen takkede for, at så mange fra DIS-Danmark var mødt frem, og han opfordrede dem til også at være medlemmer af DIS-Nordvestjylland.

Ad 4.   Dirigenten ledede gennemgangen af forslaget til vedtægter for DIS-Nordvestjylland, som blev omdelt til de fremmødte. Forslaget kunne også læses forud for mødet på DIS-Nordvestjyllands foreløbige hjemmeside.

Resultatet af behandlingen af vedtægterne vedlægges referatet.

Ad 5.   Af vedtægterne fremgår bl.a., at lokalafdelingen har (ordinære) generalforsamlinger i marts måned. Næste ordinære generalforsamling bliver i marts 2013.

Til lokalafdelingens første bestyrelse blev følgende medlemmer valgt (nævnt i alfabetisk rækkefølge mellem/efternavn):

-          Jens Eg, Thisted
-          Søren Kjær Nielsen, Thisted
-          Herdis Kristensen, Hillerslev
-          Peter Olsen, Thisted
-          Winter Rasmussen, Vester Assels
 

Som suppleanter blev valgt følgende:

1.      Elly Duus Bloch, Flade
2.      Ove Rasmussen, Hillerslev.
 

Som revisorer blev valgt følgende:

Willy Mardal, Sønderhå
Connie Rasmussen, Hillerslev (suppleant).
 

Ad 6.   Alle tilstedeværende medlemmer stemte for kontingentet til DIS-Nordvestjylland på

-          kr. 75 for enkeltmedlemmer og
-          kr. 100 for to personer (par), som bor på samme adresse.

Ovennævnte kontingentsatser er gældende for perioden 22. september 2012 – 31. december 2013. Medlemmer af Slægtshistorisk Forening, som melder sig ind i DIS-Nordvestjylland, melder sig samtidig ind i DIS-Danmark, og de betaler herudover kr. 200, som gælder helt frem til den 31. december 2013.

Ad 7.   Jens Eg takkede for dirigentens store indsats, for det gode fremmøde og for forløbet af den stiftende generalforsamling. Herefter gav han ordet til foredragsholderen, Kathrine Tobiasen, som fortalte om ”Fæsteforhold”.

 

Sønderhå den 24. september 2012

 

Willy Mardal

referent