Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Skibby / GENERALFORSAMLING / Indkaldelse

Indkaldelse

Slægtsforskerne på Skibby-egnen Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 14.00 på Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, lokale 3

 

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indgået fra medlemmerne. 

    Forslag fra  bestyrelsen: Vedtægtsændring af prg. 9 stk. 1:

    Fra:  Foreningen forpligtes udadtil  ved underskrift af formand og kasserer eller den samlede bestyrelse.

    Til:   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasserer eller den samlede bestyrelse.

            Bestyrelsen kan  godkende, at at formanden og kasserer kan råde over dankort og netbank hver for sig.   

5. Orientering om budgettet herunder fastlæggelse af kontingent for 2020. Pt: 150 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for par. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent .

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: HC Nielsen – modtager genvalg. Torben Christensen – modtager genvalg .Britta Jensen – modtager ikke genvalg. 

7. Valg af suppleanter for 1 år. Pt: Grethe Hansen  og Niels Hansen 

8. Valg af intern revisor for 1 år. Pt: Hanne Grønbjerg 

9. Valg af intern revisorsuppleant Pt: Niels Hansen 

10.Eventuelt.