Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Skibby / GENERALFORSAMLING / Referat af generalforsamling d. 19.03.2019

Referat af generalforsamling d. 19.03.2019

afholdt på Skibby Fritidscenter kl. 14:00 (Klik / åben)

1. Lennard  Krogh blev valgt som dirigent, Britta Jensen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning:

I det forløbne år har der været afholdt medlemsmøder og 2 udflugter. Den ene gik til Politimuseet i Kbh., og den anden til Malergården i Odsherred samt Hempels Glasmuseum.

Der er skiftet bank fra Nordea til Arbejdernes Landsbank.

Der har været afgang af 1 medlem, mens 3 har indmeldt sig i feb. 2019.

Carl Guldbjerg er blevet udnævnt til æresmedlem.  Han er herefter kontingentfri og kan deltage i alle foreningens arrangementer uden vederlag.

SSF og DIS-Danmark blev fusioneret sidste år og hedder nu "Danske Slægtsforskere"

Vi  indgik i sept. 2018 en partnerskabsaftale med foreningen. Vi fik med tilslutningen mulighed for at oprette en hjemmeside hos foreningen. Torben C. har påtaget sig webmaster-opgaven tillige med posten som kasserer og har deltaget i et webmaster-kursus.

Formandens beretning godkendt.

3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag:

Prg. 9.1      Formanden og kassereren kan råde over dankort og netbank hver for sig.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5 Orientering givet og kontingentet fastholdes for 2020.

Kontingentet er 150 kr. og 200 kr. for par.

6..Valg til bestyrelsen.

HC Nielsen og Torben Christensen blev genvalgt. Hanne Kyvsgaard blev valgt til nyt medlem.

7.Valg af suppleant for 1 år:

Grethe Hansen nyvalgt.  Niels Hansen genvalgt.

8.Valg af  intern revisor: Hanne Grønbjerg genvalgt.

9.Valg af intern revisor-suppleant: Niels Hansen genvalgt.

10. Eventuelt:

Drøftelse af DNA-test.

Tilskud fra Danske Slægtsforskere.

Generalforsamlingen sluttet kl. 14:50

Dirigent: Lennard Krogh                                                                                                Referent: Britta Jensen, 21.3.2019

Formand: HC Nielsen