Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Slagelse-Sorø / Foreningen / Opstarten af DIS Slagelse-Sorø

Opstarten af DIS Slagelse-Sorø

En fortælling om hvordan lokalforeningen opstod og hvor idéen kommer fra.

Det hele startede efter en opfordring på DIS-Danmarks gamle hjemmeside, hvor N. E. Strandholm , Slagelse, opfordrede interesserede til at give sig til kende, hvis man var interesseret i at oprette en lokalforening under DIS-Danmark i Slagelseområdet. Det var i oktober måned 2009. Som ny inden for slægtsforskningen og med særlig interesse i , hvad der var adgang til via de elektroniske medier, var det naturligt at undersøge muligheden for at danne en lokal forening, hvor slægtsforskere lokalt kan udveksle erfaringer, høre foredrag og mødes til socialt samvær.

Den første opfordring var ikke ligefrem til tilløbsstykke, men der kom gode ønsker til foretagendet fra medlemmer, der allerede var i gang lokalt andre steder og fuld opbakning fra vor nuværende landsformand og fra bestyrelsesmedlem i DIS-Danmark, Ruben Højmark.

Projektet blev sat på stand by vinteren over.

I foråret 2010 havde Søren Breum Hansen fra Skælskør fået samme tanke og Strandholm og Søren Hansen fandt sammen og aftalte sammen med Ruben Højmark en slagplan for, hvordan sagen skulle gribes an.

3 medlemmer i en arbejdsgruppe til at starte en forening, synes vi var for lidt. Derfor udsendtes der en mail til alle de DIS-Danmark medlemmer i Slagelse-Sorø området, der havde opgivet mailadresse på DIS-Danmarks hjemmeside. Ca. 75 personer blev kontaktet.

14 meldte tilbage, at var en god ide, men at de ikke kunne være aktive i organisationssammenhæng, 12 ville gerne være aktive omkring opstarten, 21 kvitterede for mailen uden kommentarer, 1 var uinteresseret, 25 svarede ikke, 3 mails kom retur, da modtager havde fået ny mailadresse.

Vi var meget spændte på om de emailadresser, der lå på hjemmesiden nu var up to date.

Det var de. Og vel ikke overraskende.

Indbydelse kan ses i nedenstående bilag 1.

Det var en opbakning vi kunne bruge til noget. Og med den i bagagen rejste Søren Breum og Strandholm til  DIS-Danmarks fællesmøde med lokalforeninger og interesserede Slægtshistoriske foreninger i Odense den 5/9-2010. Også her fik vi en god modtagelse og mange tilkendegivelser om støtte til det videre arbejde.

Det var et historisk møde, hvor vi havde den glæde at være med til at åbne DIS Danmarks nye hjemmeside Slægt og Data.

Vi nedsatte en arbejdsgruppe bestående af 11 personer, som mødtes til et arbejdsmøde den 23/9-2010 på Slagelse Centralbibliotek. Gruppens medlemmer kan ses på nedenstående bilag 2.

På dette møde lærte vi hinanden at kende. Der blev godkendt forslag til vedtægter og kontingent, som skal præsenteres på den stiftende generalforsamling, som blev besluttet at skulle holdes den 17/11-2010 klokken 19.00 på Slagelse Centralbibliotek.

Efter generalforsamlingen bliver der foredrag af Erik Kann: Jamen – jeg har kun almindelige mennesker i min slægt.

Arbejdet i arbejdsgruppen har fungeret elektronisk. Vi har kun haft det ene møde og mødes først en times tid før den stiftende generalforsamling.

Opgaver der skal løses mailes rundt til arbejdsgruppens medlemmer, som byder ind og påtager sig det, som man nu hver især kan magte eller har tid til. Det har fungeret perfekt.

Vi har fået stor hjælp fra DIS Danmarks lokalforeningsudvalg og nye kasserer med hensyn til adresselister på medlemmer. Via disse lister har vi udsendt mails og ”snails” til alle DIS Danmarkmedlemmer i Slagelse - Sorøområdet, samt lavet opslag på de lokale biblioteker og aktivitetscentre, hvor der er interesse for sagen.

Hertil annonce i Søndagsavisen i Vestsjællandsområdet og pressemeddelelser om den stiftende generalforsamling til de lokale ugeaviser. Samt bedt om optagelse i Sjællandske: Tid og sted: Slagelse og Sorø.

Vi ser nu frem til den stiftende generalforsamling og håber, der bliver valgt en god bestyrelse.

Tak til alle, der har sluttet op om ideen, og som har bidraget med tilbud om aktiv medvirken både i opstartfasen og fremover.

Slagelse, den 6. november 2010

Niels Erik Strandholm

Nyheder fra DIS-Danmark
Rigsarkivet overdrager stor bogsamling til Slægtsforskernes Bibliotek Rigsarkivet har overdraget den del af sit bibliotek, der omhandler personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek, der er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Læs mere...
Slægtsforskerprisen 2019 I weekenden d. 14-15. september 2019 afholdt foreningen Danske Slægtsforskere det årlige arrangement Slægtshistorisk weekend. Årets slægtsforskerpris blev uddelt - denne gang til Mette Fløjborg. Læs mere...
Læs mere...