Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sokkelund / Gotisk / Transskriptioner / Gislev sogn 1801-1813

Gislev sogn 1801-1813

Læst den 5. februar 2013


Ulricha Eleonora Colding * Svitzer
KB. Gislev sogn, Svendborg amt, 1801 – 1813
Aar 1801.

Den 16de  Martii begravet Sognepræstens Hustru
Ulrica Eleonora Colding fød Svitzer ; Hun
var en Datter af Justitsraad Erich Svitzer
forhen Ejer af Gislingegaard, men nu boende i
Holbæk i Siælland i Aar 1768 kom Hun til Ver-
den i Høibye i Ods Herred, hvor hendes fa-
der da boede i 1792 Den 15 Juni indgik Hun
i Ægteskab med mig; Hun blev Moder til 2
Sønner og 1 Datter, af hvilke den yngste Salomon
¾ Aar gl: Døde omtrent ¾ Aar før Moderen;
Hun var et Mønster for sit Kiøn paa Ret-
skaffenhed i sin heele Vandel; Fra sin tid-
lige Ungdom af forestoed Hun med mageløs
Flid, Troskab og Opofrelse sin Faders vidt-
løftige Husholdning, da Moderen alt længe
var Død; - Huslighed og Gudsfrygt vare Ho-
vedtrækkene i Hendes Charakteer og det er
ikke mueligt at nogen i høiere Grad kan
besidde disse Egenskaber, der udgøre en Hu-
strues skiønneste Prydelse Af Naturen havde
Hun et Svagt Bryst og dermed naturlig
Anlæg til Tæring, der ogsaa efter 5 Ugers
Sygeleje, Den 8de Martii d.A. om Aftenen
Kl. 10, endte Hendes Dage, der bragtes til
33 Aar, paa nogle faa Dage nær. –

O, venlige Grav ! i din Skygge boer Fred
Din tavse Indvaaner af Sorger ei veed. –