Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Daisy

Daisy

Mette Fløjborg: Fremgangsmåde med eksempler

Hvad er Daisy?
Daisy er navnet på Statens arkivers bestillingssystem. Det skal du bruge hver gang du skal bestille en arkivalie til læsesalen på Landsarkivet.

Gå til Statens Arkivers hjemmeside www.sa.dk
Log ind øverst på siden.
Vælg i Daisy-boksen: Sådan søger du… Her er en fin vejledning.

Vælg altid: Detaljeret søgning.

Vælg ofte: Søgning i felt 1, hvis du ikke kan regne ud hvad der er 'arkivskaber' og hvad der er 'arkivserie'.

Arkivskaber Er den myndighed som arkivalien stammer fra.
Eksempler på arkivskabere:
Bogense kommune
Bogense købstads dommer
Retten i Bogense
Bogense arrest
Bogense forligskommission
Bogense lægedistrikt
Bogense Ligbærerlaug

Arkivserie Er det overordnede navn på de arkivalier som den enkelte arkivskaber har indleveret.
Eksempler på arkivserier:
Jordemoderprotokol
Distrikslægens sygejournaler og embedsrejser
Dødsattester
Under hver arkivserie kan findes en række 'fysiske enheder'.

Årstal
Start altid med at indskrænke meget her.
Søger du noget med et skifte efter en person, der er død i 1883, vil det være en god idé at skrive årstal 1883-1885, da skiftesagen i hvert fald ikke er startet før 1883, men sagtens kan løbe 1-2 år efter dødsfaldet.

Fysiske enheder
Når du har fundet en arkivskaber og en arkivserie for de rigtige årstal klikker du på vis/bestil ud for Fysiske enheder.
Her finder du 3 kolonner: Nr./Indhold fra/Indhold til.
De sidste to er de interessante, for her skal du vælge den/de enheder, der omfatter den periode du søger.
Vælg ’Gå til bestilling’ og bestil arkivalien hjem til den læsesal og den dato du vil.

Hvor finder jeg arkivalierne på arkivet?
På Landsarkivet i Odense (LAO) vil de være lagt frem til dig inde i selvbetjeningsarkivet på hylderne til højre for døren.

Tip Tag ALDRIG til arkivet og forvent at arkivalien er fundet frem før du har fået en mail om det… Spild af tid. De har en vejledende tid for fremfinding – men den holder ikke altid stik, hvis de har travlt…

Kirkebog
Søgning i felt 1 på ’kirkebog’ for årene 1875-1880 giver 314 svar. Men det er jo alt for lidt…
Et hurtigt kig ned ad listen viser, at der intet er for Fyn.
Agerskov Sogn har følgende:
Viede, kirkebog 1815-2002
Navn: Vielsesregister, kontraministerialbog (stavet forkert)
Kaldenavn: Viede, kirkebog

Jeg skal bruge en kirkebog fra Seden sogn. Skriver så ’Seden sogn kontraministerialbog’ i linje 1. Intet søgesvar.
Skriver så ’Seden sogn’ i linje 1.
Får søgesvaret 'Seden-Åsum pastorat, Seden sogn’ fra 1571. Lyder interessant.
Kigger nærmere ved at klikke på Vis arkivserier.
Okay, her hedder det så ’Vielsesregister, kontraministerialbog’.

Kort – På Fyn skal man vide at søgeordet er: ’Kort/tegninger vedr. sogne’.

Jeg skal bruge et kort over Hillerslev sogn på Fyn og et kort over Hald sogn i Jylland.
Søgning i felt 1 på ’kort hald’ viser følgende svar:

Kortsamlingen, Viborg, Hald sogn, Nørhald Herred.
’Vis arkivserier’ viser at der er 9 kort for dette sogn.
Søgning i felt 1 på ’kort hillerslev’ giver intet søgesvar for Hillerslev på Fyn.
Jeg søger igen: Søgeord i felt 1 ’hillerslev’. Gav 158 søgesvar, heraf 157 jeg ikke kan bruge.
Men midt i vrimlen findes: Topografica Hillerslev Sogn.

Arkivserien hedder ’Emneordnede sager, Hillerslev’Herunder er 13 arkivalier, men ingen af disse er kort – så vidt jeg kan se.
Så kommer man ind til en arkivskaber, der hedder:
’Statens Arkiver Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for samlinger dannet af Landsarkivet for Fyn’.
Arkivserien hedder: ’Kort/tegninger vedr. sogne 1675-1980’. Men det hjælper ikke ret meget, for alle fynske kort hedder dette - sognenavnet fremgår ikke, da de har registreret kortene i en stor (møg)bunke.
Her fremkommer 262 fysiske enheder.
Vis/bestil: Her har man i stedet for nummer anført sognets navn som nummer. Det hjælper en smule, for nu kan man bladre ned til H på side 2 og finde ud af at der findes 5 kort over Hillerslev.

Jordemoderprotokol
Jeg vil finde en jordemoderprotokol for Gislev i 1875-1880.
Søgeord i felt 1: Jordemoder
Her ser jeg at arkivskaberen hedder ’Xx lægedistrikt’. Godt at vide. Regner mig frem til at Gislev nok hører under Svendborg, så jeg ændrer søgning:
’Svendborg lægedistrikt’ i felt 2. Årstal 1875-1880.
Her ser jeg at to jordemødre havde Gislev, så disse to protokoller bestiller jeg. Fæstebrev
En af mine forfædre var 34 år og fæstebonde i Brahetrolleborg sogn FT 1801. Jeg leder nu efter en fæstekontrakt.
Søgeord felt 1: ’fæstebrev’, periode 1785-1801.
Arkivskaber er oftest godser. Her er det indlysende, at det er Brahetrolleborg gods, men hvilket gods kan det ellers være?
På LAO findes en registratur over fæster og skifter:
‘Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850’. Registraturen er inddelt efter stednavne, og under de enkelte stednavne, kan du se hvilke godser, der har haft skiftemyndighed på det pågældende sted. Dvs. man skal ind på arkivet for at se det, før man kan slå op i Daisy... 
Søgeord felt 2: ‘Brahetrolleborg’
Søgeord felt 3: ‘fæstebrev’
Søgesvar 1748-1853 Brahetrolleborg godsarkiv, arkivserie fæstebreve:
5 fysiske enheder, vis/bestil.
Nr. 7.a.2 omfatter den periode jeg søger. ‘Gå til bestilling’.

Dødsattest
Jeg vil finde ud af hvad min oldefar døde af. Han døde i Korup i 1887.
Søger i felt 1 på ’dødsattest’, årstal 1887-1887.
Jeg ser at nogle er benævnt ’Sundhedsstyrelsen’ og nogle er benævnt ’Xx lægedistrikt’.
Jeg prøver ’Odense lægedistrikt’ ’Dødsattester’ ’1871-1915’
32 fysiske enheder, enhed nr. 31 indeholder mit årstal.
Hvis ikke den giver bid vil jeg prøve følgende:
Sundhedsstyrelsen, Dødsattester Øerne
299 fysiske enheder (orker ikke mikrokort)
Pakke 74 og 75 indeholder Fyn i det år jeg søger. Jeg bestiller begge pakker til Odense.

Det viser sig, at Købstædernes dødsattester ligger på Rigsarkivet under Sundhedsstyrelsen og landdistrikternes ligger på LAO. Men det er jo ikke til at se i Daisy… i øvrigt kan dem fra Rigsarkivet kun fjernlånes som mikrokort.