Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Kriminelle aner

Kriminelle aner

kilder til Leif Sepstrups foredrag

Kildeliste til Ægtemand i overskud:

 

Lokalret (Rigsarkivet i Viborg)

Arkivskaber: Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged

Skøde og panteprotokol, Fogedprotokol, Politisager (div. afhøringer)

Alle bilag fra ovennævnte instanser findes under Kommissionsdomstolen og Højesteret.

Arkivskaber: Kolding Arresthus

Protokol over arrestanter 1843-1903

Kommisionsdomstolen (Rigsarkivet)

Arkivskaber: Kommission af 21.02 og 20.03 1868    

        

Sagen om mord på husmand Mads Hansen, Stubdrup mark

I sagen ligger der bilag, afskrifter af forhør og udtalelser fra Kolding, Forsvaret, Københavns politi m.m.

I samme mappe ligger anklagen, forsvar og dom ved Kommisionsdomstolen.

Højesteret (Rigsarkivet)

Arkivserie: Domprotokol 1868 – 1869

Dommen fra Højesteret

Arkivskaber: Domssager 1868 10 19 - 10 27

Her findes alle øvrige bilag til sagen, herunder Cyprianus og kærestebrevene.

Arkivskaber Højesterets Voteringsprotokol

Dommernes vortering ved Højesteret

Arkivskaber: Justitsministeriet, 1. ekspeditionskontor

Forestillinger (Ansøgning om benådning)

Fængselsvæsenet (Rigsarkivet og Landsarkivet i Viborg)

Arkivskaber: Christianshavns Fængsel

Protokol over kvindefanger (Ane Pedersdatter)

Arkivskaber: Statsfængslet i Horsens

Stambog og fangesager. (Skjødte)

Politi / Byfoged / Herredsfoged.

Starten på en sag.

Der optages rapport på gerningsstedet af den stedlige myndighed.

Se efter sagen ud fra en kendt dato i protokollerne.

Er der tale om dødfundne personer se efter sagen i Fogedprotokollen.

Husk: Tjek altid om der findes Dokumenter til Protokollerne.

 

Pressen.

Tjek aviserne for lokalområdet.

Kan ofte ses på biblioteket / Lokalarkiv eller hjemlånes.

 

Forhør.

Oftest fortsættes forhør i forlængelse af den indledende rapport.

Der findes både Forhørsprotokoller og Sagslister til forhørsprotokoller.

 

Arrestation.

Søg under pågældende arrest efter Arrestjournal og Protokol over arrestanter.

 

Retssagen starter ved lokalret eller som kommissionssag.

Se efter Domprotokoller og Gæsteret / Ekstraretsprotokoller.

Husk: Tjek altid om der findes Dokumenter til Protokollerne.

Hvis der er problemer med at finde en sag findes der Navneregistre.

 

Anke til en højere retsinstans.

Fra en lokalret ankes til Landsoverretten / Landsretten.

Se efter Domprotokoller, Domssager (Dokumenter) og Voteringsprotokoller.

Her findes der igen Sagslister.

 

Fra Landsoverretten og kommissionsretten ankes til Højesteret.

Se efter Domprotokoller, Domssager (Dokumenter) og Voteringsprotokoller.

Her findes der igen Sagslister.

Bemærk at der ofte ligger mange spændende bilag ved sidste retsinstans. Ved at starte med den sidste instans får man mange oplysninger forærende, da fx Højesteret har fået alle dokumenter tilsendt for at kunne behandle sagen.

 

Afsoning af straffen.

Se efter Fangeprotokoller og fangesager i det pågældende fængsel.

Der findes mange forskellige protokoller om arbejde, interne straffe, løsladelse m.m.

 

Sagen bliver en del af lokalhistorien.

Meget specielle sager finder ofte vej til den lokale litteratur og i enkelte tilfælde til bogudgivelser.

Mange private udgiver små historier på egne websites.

Tjek navne og sted på Google måske er du heldig at få god en historie serveret på et sølvfad.