Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark

Litteraturliste til Erik Kanns foredrag nov. 2012

 

 

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, red af Poul Erik Olsen og Erik Alstrup I-II (1991)

Artikler på relevante opslagsord

Håndbog for danske historikere, red. af Johan Hvidtfeldt (1952-1956)

 

Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt- og gør den levende (2003)

Afsnittet 9:

”Hvorfra kom forfædrene?”

Tyge Krogh: Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800 (1987)

 

Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik, red. af Bent Blüdnikow (1987)

 

Erik Nørr: Præst og administrator (1981)

 

Niels H. Frandsen: Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiver (1995)

 

Ole Degn: Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1994)

 

Ole Degn: Borgerne og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur (2000)

 

Erik Nørr: Præste- og sognearkiver (1983)

 

Søren Toft Hansen: Folkeregistre. Historie, lovgrundlag og benyttelse af de kommunale folkeregistre (2002)

 

Birgit Løgstrup: Dommer og Administrator. herredsfogden 1790-1868 (1982)

 

Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsen i det 18. århundrede (1983)

 

Det danske Godssystem - udvikling og afvikling 1500-1919. Red af Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (1987)

 

Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug (1994)

 

Hans H. Worsøe: Amtmanden var med til det hele. Amtsarkiver og deres brug (1991)

 

Ole Degn: Kongens told. Toldarkiver og deres brug (1994)

 

Harry Christensen: Nærsamfundets arkiver. Kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970 (1999)

 

Underdanigst pro memoria. Indberetninger til amtmænd på Sjælland mm. 1720-1860. Red. Grethe Ilsøe og Knud Prange (1992)

 

Hans Chr. Johansen: Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890 (1976)