Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Fra fæstebonde til prioritetsbestyrer

Fra fæstebonde til prioritetsbestyrer

Jørgen Dieckmanns foredrag om Landbrugets udvikling fra ca. 1750-1950

www.familysearch.com har kopieret godsarkivalier og fæstebreve
www.arkivalieronline.dk Brandforsikringsarkivalier fra hele landet indtil 1872.

En fæster = forpagter (en godsejer ejer typisk jorden og bygninger)
Arvefæste betragtes som selveje, men blev normalt ikke tinglyst. Sikrer at søn efterfølger faderen.

Skøder tinglæses – fra 1844/1845 med indgang via realregistre. Se hos herredsfoged/byfoged

Har du et stednavn og er i tvivl om, hvor det hører til så brug www.DigDag.dk
Digitalt atlas over Danmark, hvor man kan søge på stednavne.
flyt pil i årstal og se retskreds og kirke

At finde skøder
1845-1928 matrikelnumre
www.sa.dk –  vælg arkivalieronline – vælg  find en ejendom- vælg realregister – skøde- panteprotokoller

KRONOLOGISKE REGISTRE (alternativt personregistre), som findes i herredsfoged (byfoged og birkefogedarkiverne)

Opslag på sogneniveau, med oplysninger ført på ejerlavsniveau

 

                                                    EKSEMPEL PÅ ET OPSLAG FRA SKADS HERRED, RIBE AMT

 

                                   Alslev (Sogn)                                                         Tulsmark (Ejerlav)

                                    

Den 1. juni 287/1773

Abraham Jepsen

Skjøde

Hans-Chr. Tarps arvinger

2-7-1-0

Solgt 1778 fol. 268

-14 Febr. 262/1775

Hans-Chr. Tarps arvinger

Do.

Tolder Møller

2-7-1-0

Solgt p. 1782/318. 1787/56 og 1796/ 133

-22 Jan 318/1782

Michael Møller

Do.

Hans Christensen

1-3-0-0

solgt 1801 fol. 141

-8 Jan 56/1787

Do.

Do.

Christen Sørensen

1-3-0-0

Solgt 1793 fol. 159

-26 Febr 189/1793

Christen Sørensen Senior

Do.

Christen Sørensen

1-3-0-0

solgt 1830 fol. 285

-12 Juli 133/1796

Michael Møller

Do.

Peder Jensen

0-1-1-0

Solgt 1849

-10 Marts 447/1801

Hans Christen-sens Kone Kirsten Hansdatter

Do.

Niels Christensen

1-3-0-0

Solgt 1834, fol. -

-29 Juni 345/1813

Niels Christensen

Obl.

Peder Danielsen Nielsen

100 rbd. R.Sølv.

Udsl. 2. sept. 1834

o.s.v.

 

 

 

 

 

 

Sidste aktuelle handel før 1844 vil som regel være indført som henvisning i de kronologiske registre, der begynder i 1884

 

Adresser og matrikelnummer og vise versa

 •www.ois.dk – virker begge veje
www.miljoeportal.dk – viser adresser på kort (og med historiske data) •
www.gst.dk – Geodatastyrelsen
www.korttilkirken.dk