Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Omregningstabel til nutidsværdi.

Omregningstabel til nutidsværdi.

Vejledning i brug af regneark.

Vejledning i brug af regneark for beregning af nutidsværdi


Den danske møntenhed var indtil 1873 rigsdaler à 6 mark à 12 skilling og derefter kroner à 100 øre som i dag.

Ved møntreformen blev 2 rigsdaler eller rigsbankdaler sat til 2 kr.

I 1700-tallet havde man både rigs-daler sedler og rigsdaler sølv, og de to enheder havde ikke nødvendigvis samme værdi, men det er der efterfølgende set bort fra.


Når regnearket skal bruges skal værdien i rigsdaler omsættes til kroner. For nemheds skyld kan 1 mark sættes til 0,33 kr og 1 skilling til 0,03 kr. Desuden skal man være klar over hvilket årti, man befinder sig i.


Regnearket består af 2 rækker som følger:
1. række angiver det årti, som den aktuelle værdi er opgivet i
2. række består af værdiindekset får årtiet
Nedenunder findes et lille skema med et par grå celler, heri skal indføres 2 værdier: I øverste grå rubrik indføres den aktuelle pengeværdi i kroner, og derefter findes årtiets værdiindex, der indføres i 2. grå rubrik; derefter udregnes nutidsværdien automatisk i nederste rubrik.


Inden en ny udregning gennemføres slettes tallene i de grå rubrikker. Hvis tallet for nutidsværdien slettes, så slettes den automatiske beregning også. Der kommer til at stå #DIV/0! , men det skal man ikke tage sig af.


Eksempel på beregning:
I en skifteprotokol er der i 1823 angivet en værdi på 325 Rbd 3 mk og 10 sk. Omsat til kr: 325/2 + 3x0,33 + 10x0,03 = 163,80 kr, der indsættes i øverste grå rubrik.

1823 er 1820 ti-året og værdiindekset 1047,7 der indsættes i 2. grå rubrik, og så siger regnearket 11.384,39 kr = ca. 11.400 kr i nutidsværdi.