Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / LINKS / Plejebørn og børneskæbner 1820-1920

Plejebørn og børneskæbner 1820-1920

foredrag ved Annette Østergaard Schultz

Praksis i Århus fattigvæsen:
Ansøgning om at få et barn i pleje
Vedlagt udtalelse fra sognepræsten
Aflønning bagud efter ½ år
Særlig i begyndelsen havde det karakter af skiftested/tjenesteforhold.

Bortauktionering til lavestbydende eksisterede, men var på retur i midten af 1800-tallet.

Det første offentlige tilsyn med plejebørn:
1888: Lov om tilsyn med plejebørn under 14 år.
Kun hvis kommunen kunne finde frivillige, skulle der nedsættes et kommunalt tilsyn. Og kun med børn, hvor det økonomiske i plejeforholdet spillede en hovedrolle.

1895: Lov gøres permanent med enkelte stramninger.

Lidt om plejehjemsforeninger:
Kunne være meget forskellige (f.eks. Plejehjemsforeningerne for hhv. Viborg Stift og Frederiksborg amt)
Kom til at spille en rolle i formidlingen af plejehjem i forhold til både fattigvæsen (f.eks. Århus) og værgeråd og overværgeråd (fra 1905).
Fyn:
Plejehjemsforeningen for Fyns Stift 1892-1977
Plejehjemsforeningen for Svendborg amt 1891-1971
Svendborg Amts Plejehjemsforenings Optagelseshjem.

Plejebørns liv var omtumlet med mange brud.
- men i øvrigt uforudsigeligt som de fleste menneskers liv.

Man kan søge oplysninger om plejebørnenes liv i:
Fattigvæsen, hvor de var anbragt. Fattigprotokollen blev indført i 1708 og skulle indeholde de fattiges navne, opholdssted og inddeling i klasser.
Efter 1803 oplysninger om personlige forhold og kommissionens sagsbehandling.
København og købstæderne: indtil 1868 rådstue eller magistratsarkiverne (se på stadsarkiv)
Efter 1869 købstadskommunernes arkiver
Landet:
I 1771 fik godserne på Fyn og Langeland pligt til at sørge for godsernes fattige, hvorfor kildematerialet skal findes i godsarkiverne.
Indtil 1867 Præste- eller landkommunearkiverne.
Efter 1868: Landkommunearkiverne.

Foreninger om plejehjemsforeninger, Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse, Kristelig forening til vildfarende børns redning.
Fra 1888: Det kommunale tilsyn med plejebørn.
Se i sogne- eller byrådets forhandlingsprotokol og find oplysninger om godkendelse af plejeforældre m.m.
Efter 1895 skulle alle kommuner føre særlige protokoller over anbragte plejebørn.
Fra 1905: De kommunale værgeråd og Overværgerådet.
Men som oftest vil plejebørnene kun efterlade spor i kirkebøger og folketællinger.

Eksempler på kildemateriale om plejebørns liv på: www.aargang0.dk-Astrid
Rigsarkivets historieundervisning, hvor man kan følge Astrid, som er født uden for ægteskab.