Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Boglister / Fra Biblioteket

Fra Biblioteket

En bogliste over bøger på biblioteket forfattet af Leif Thor Olsen

L I T T E R A T U R L I S T E slægtsforskning 2010

01.6998 Fortegnelse over slægtslitteratur 1948-72, 1973-79, 1980-85, 1986-2001
01.6998 Kudsk, Peter: 1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskn.bureauer i Dk. efter 2. verdenskrig
02.9 Degn, Ole: Alle skrives i mandtal. Folketællinger og deres brug
02.9 Ørberg, Paul G.: Hvad præsten skrev - i kirkebogen. Kirkebøger og deres brug
33.2 Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre
39.4 Dagligliv i Danmark 1620-1964, 8 bind. Mange andre titler i denne gruppe
39.43 Højrup, Ole: Landbokvinden
39.43 Herregårdsliv, flere bind
39.43 Schouboe, Karen: Bondedagbøger. Registrant med historisk indledning
39.45 Søens Folk, flere bind 46 Trap Danmark, alle amter før 1970. 31 bind
46.4 Dansk lokalhistorie og (-geografi) opstillet alfabetisk efter den beskrevne lokalitet herunder årbøger fra lokalhistoriske foreninger
65.164 Vejvisere Svendborg står i lokalsamlingen - ikke til udlån
65.7 Thestrup, Poul: Pund og alen
89.684 Søndergaard, Georg: Danske efternavne - betydning, oprindelse, udbredelse
89.684 - - : Oversigt over efternavne i Danmark. Tabel over forekomst og regional fordeling af de 10.000 almindeligste efternavne i Danmark
90.81 Madsen, Heini: Kalendere for slægtsforskere
90.84 Simon, Georg: Gotisk skrift 96 Danmarks historie
99.05 Personalhistorisk Tidsskrift 1880-
99 Tusindvis af navne. Register til ovennævnte 1880-1965, 3 bind
99.26 Dansk biografisk leksikon, 1979-84, 16 bind. Her er mere end 600 slægtsoversigter
99.26 Dansk kvindebiografisk leksikon, 4 bind
99.26 Kraks Blå Bog
99.26 Gravskrifter i danske aviser 1759-1800. Ehrencron-Müller
99.26 Dødsfald i Danmark 1761- 1890, bd. 1-2. Richter
99.26 Kvinderne og andre skjulte navne (i tilknytning til overnævnte) 1791-1890. Julin
99.26 Margolinsky: Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976
99.264 Svendborgs indbyggere 1893, 4 bind. do. do. 1903, 4 bind
99.3 Dansk Håndværkerstat, flere bind. - Dansk Skolestat 1932. - Mange andre stater over læger, politi osv.
99.32 Nedergaard: Præste- og sognehistorie, mange bind
99.4 Biografier opstillet alfabetisk under den biograferede person, her står også selvbiografier, f. eks.: Jørgensen, Morten. Jonasen, Otto: Pjentemølleren og hans dagbog
99.7 Find din slægt - og gør den levende, af Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen
99.7 Green, Jørgen: Slægtsforskerens ABC 99.7 - - : Slægtsforskning i lægdsruller og søruller og i hærens og søværnets arkiv
99.7 Harfot, Elo: Trævlerødder
99.7 Hvem forsker hvad, mange årgange
99.7 Over Øresund. En vejledning i slægtsforskning
99.7 Worsøe, Hans H.: Håndbog i slægtshistorie (flere udgaver)
99.7 Worsøe, Hans H.: Slægtshistorie i Sønderjylland
99.8 Adelsårbogen

Kirkebøger og folketællinger på mikrofiche
Lokale aviser indbundne og på mikrofiche (dødsannoncer)

Skønlitteratur, eksempler på romaner der bygger på slægtsforskning:
Holdt Christiansen, Rigmor: Den glitrende ø. (Glænø 1768-1810)
Gabriel Jensen: Den svenske kusk. (Holbækegnen under svenskekrigene)
Lau Jørgensen, Erik: Kirsten Pedersdatter. (Farum 1670-1747)
Olsen, Svend: Blåt blod, Zidsels slægt, Lille Zidsels dagbog. Baronen og Lammefjordens folk. (16-1700)

Romaner med beskrivelser af landbomiljø, omgangsformer, traditioner mm.:
Dam, Albert: Morfars by. Foregår i og omkring Fruering sogn i Skanderborg amt. (1850)
Strange, Helene: Priergårdslægten og Sværkeslægten. To serier der foregår på Falster (1720-1920)