Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / Nyhedsbrev nr. 1 i 2018

Nyhedsbrev nr. 1 i 2018

DIS Sydfyn din aktive lokalforening.

2018 Nyhedsbrev nr. 1 i Dis-Sydfyn

Alle ønskes et godt nytår!

Dis-Sydfyn holder fortsat sine møder i Skallen, hvis ikke andet er angivet.

Torsdag 11. januar klokken 19.00-21,30
foredrag v/bibliotekar Kathrine Tobiasen, Grenå
Dropbox – at gemme i ”skyen”
Der ligger mange timers arbejde bag vores slægtsforskning, som vi skal passe godt på og gemme på en sikker måde. Dropbox er både sikkert og gratis.
Kom og hør hvordan, du udnytter denne og andre sikre muligheder.

Studiekreds i Lægdsruller klokken 19.00-21.30
Torsdag 18. januar: Flemming vil gennemgå
Hvor findes lægdsrullerne på nettet?
Hvem var værnepligtige og hvor længe?
Hvornår kom de i rullen?
Hvad kaldes sognet i lægdsrullen
De forskellige ruller: - tilgangsruller -hovedruller.
Det er en forudsætning, at man deltager 1. gang og lærer det grundlæggende.
Tilmelding til:
dis.sydfyn@live.dk max 12 deltagere til studiekredsen

1. februar: Øvelser i at bruge lægdsrullerne

15. februar Øvelser i at bruge lægdsrullerne

Torsdag den 25. januar klokken 19.00-21.00
Medlemsaften ved Flemming Knudsen: opfølgning på Dropbox
Vi kigger også på andre gemme-muligheder. Husk computer.

Kontingent for 2018 betales 1. februar.
Er du tilmeldt betalingsservice sker det automatisk, hvis ikke får du en opkrævning.

Gotisk læsekreds flyttes til nyt mødested:
Ørkildskolen afd. byen, Teatergade, Svendborg - indgang på hjørnet af Teatergade.
Onsdage i lige uger klokken 19-21 – start 10. januar 2018
Vil du deltage, så kontakt:
schmidtkarenmargrethe@gmail.com

Dis-Sydfyn og Svendborg Bibliotek tilbyder gratis hjælp til slægtsforskning.
22. januar og 5. marts klokken 14,30-16,30 på Svendborg Bibliotek. Nybegyndere hjælpes i gang og får udleveret et hæfte om at komme i gang med slægtsforskning. Øvede kan få gode råd til at komme videre. Tag gerne computer og relevante oplysninger med.

Nyt er 24 vejledningsvideoer om arkivalier.
www.genealogi.dk/index.php/video
1. Lægdsruller 1 - hvor findes de på nettet

2. Arkivalier om fattigvæsen

3. Dansk Biografisk Leksikon

4. Lægdsruller 2 - hvem var værnepligtige - og hvor længe

5. DIGDAG

6. Daisy

7. Lægdsruller 3 - hvad kaldes sognet i lægdsrullen

8. Faderskabssager i amterne

9. Medicinalberetninger

10. Lægdsruller 4 - de forskellige typer ruller

11. Kraks Blå Bog

12. Kopskatten 1743 i København

13. Lægdsruller 5 - hvordan man finder person

14. Søg i Politiets Registerblade

15. Kopskatten 1743 i købstæderne

16. Lægdsruller 6 - følg en person i samme lægd

17. Politiefterretninger

18. Kopskatten 1743 på landet

19. Lægdsruller 7 – flyttehenvisninger

20. Trap Danmark

21. Kopskatten 1762 i København

22. Lægdsruller 8 – København

23. Udlændingesager

24. Lægdsruller 9 - koder og forkortelser

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag