Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / Nyhedsbrev nr. 3 i 2017

Nyhedsbrev nr. 3 i 2017

Dis-Sydfyn - din aktive lokalforening

Under Links på Dis-Sydfyns hjemmeside er der nu lagt referat ind fra Mette Gundels foredrag om Danmarks Børn i 1600-1800 tallet.

En stor del af vore medlemmer deltog ikke i generalforsamlingen den 9. marts.
Man kan nu læse referat af generalforsamlingen, formandens beretning og se regnskabet på hjemmesiden uden rubrik foreningen.

Bestyrelsen i Dis-Sydfyn efter generalforsamlingen:
Nani Krejsing, formand
Flemming Knudsen, kasserer
Birthe M. Jørgensen, næstformand
Ingeborg Alslev, sekretær
Annie Mylenberg
suppleanter:
Conny Lindbjerg
Bent Fogh-Hansen

Slægtscafé på Svendborg Bibliotek
mandag den 3. april kl. 14,30-16,30
Hjælp gives til alle, der møder op af erfarne slægtsforskere.

onsdag den 5. + 19. april Gotisk læsekreds på Vestre Skole kl. 19-21

Torsdag 6. april kl. 19-21,30 i Skallen
Slægtsforskning uden kirkebog og folketællinger
ved cand.mag. Torben Albret Kristensen
I mange sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før i løbet af 1700-tallet eller i værste fald ikke før 1813/15 og hvad gør man så? Foredraget tager udgangspunkt i kortlægning af egne slægtsskabsforhold på Strynø 1688-1801, hvor KB først er bevaret fra 1776. Vi skal høre om tingbøger, skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifteprotokoller, matrikler m.m. og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud af dem. Tilmelding til dis.sydfyn@live.dk

Efter påske har vi forårets sidste arrangement, som foregår udendørs.
Dis-Sydfyn har indgået en aftale med kirkegårdsinspektør Tommy Christensen, der vil give os en orientering og fortælle om kirkegården og krematoriet.
Torsdag den 20. april kl. 16-17,30 mødested Kapellet
indgang fra Valdemarsgade.
Assistens Kirkegård midt i det centrale Svendborg fremstår i dag som en park med gamle træer, smukke alléer og haveanlæg.
Kirkegården på fem hektar rummer både traditionelle gravsteder og urnegravsteder samt en fællesplæne. Derudover findes en række særlige anlæg, som en urnelund, et columbarium og en børneplæne. Svendborgs ældste kirkegård er også hjemsted for flere historiske anlæg, deriblandt grave og mindesmærke for faldne danske soldater i krigene 1848-50 og 1864, et gravanlæg for engelske flyvere skudt ned over Tåsinge under anden verdenskrig og grave for store personligheder som eksempelvis forfatteren Johannes Jørgensen. Kirkegården rummer også et kapel, som hver uge er rammen om mange højtideligheder og bisættelser. Samtidig er det også her, at det ene af de to krematorier på Fyn er placeret.

Dis-Danmark holder 22. april 2017 generalforsamling på Naturama i Svendborg. Hvis du er medlem så mød op og vær med til en eventuel afstemning om hvorvidt Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger kaldet SSF og Dis-Danmark skal sluttes sammen. Hvis det sker, ændres tilskudsordninger og samarbejdet mellem Dis-Sydfyn og Dis-Danmark formentlig også. Vi ved endnu ikke, hvad det vil komme til at betyde for os som Lokalforening. Mød op og hør mere.

Nyt på Arkivalieronline
Brandforsikringsprotokoller fra Odense Branddirektorat, diverse arrestprotokoller fra det fynske område samt registreringsblanketter vedrørende sønderjyske desertører fra foreningen "To Løver".
De nævnte materialer findes på Arkivalieronline, ligeledes tilgang via
DIS-Arkivalielister og arkivdatabasen Daisy.

Slægtsforskning i Tyskland.
På DIS-Danmarks hjemmeside har siderne om slægtsforskning i Tyskland fået en kraftig opdatering af Inger G. Rasmussen og Lone Bergmann. Fyldt med masser af links og vejledninger, primært vedrørende det nordtyske område.

Kortviser med detaljerede stednavne, som f.eks. 'Højby Mark' og gårdnavne https://sdfekort.dk
Klik på Danske stednavne og zoom ind på kortet. Det er en guldgrube af stednavne!

Dis-Odense har generalforsamling og derefter foredrag ved Keld Grinder-Hansen
Torsdag en 20. april
Fællesskaber og folkelighed – Andelslandsbyens historie
I foredraget fortælles om andelslandsbyens opståen, storhed og fald, om fællesskaberne i landsbyen, om andelsmejeriernes og brugsforeningerne, om forsamlingshusene om overgangen fra korn- til animalsk produktion, om mekaniseringen af det danske landbrug efter 2. Verdenskrig, om butiksdøden i landsbyerne og meget mere. Keld Grinder-Hansen er direktør for museet: Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

Foredraget finder sted i Odense Kommunes Kultur- og Idrætshus, Indgang K, Stadionvej 50, 5200 Odense V og er klokken 19-21,30

Foredraget er gratis for Dis-Sydfyn medlemmer.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op!

Ny artikel på Dis-Odense hjemmeside under Slægtsforskning: Retssager - udtryk og vendinger
Her kan du læse om de ord, der blev brugt i retssager i gamle dage. Lige nu sidder den gotiske læsekreds og kæmper med en fogedprotokol fra 1830-erne. En ting er at oversætte det gotiske, en anden ting er at forstå, hvad de svære ord betyder.

Dette er sidste Nyhedsbrev i foråret.

Næste nyhedsbrev udsendes medio august.

Alle ønskes et lysegrønt forår og en dejlig sommer!

Venlig hilsen Nani

 

 

 

 

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag