Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / NYHEDSBREV NR. 4 -2015

NYHEDSBREV NR. 4 -2015

Dis-Sydfyn - din aktive lokalforening

OBS: Det har ikke været muligt at låne vores sædvanlige lokale mandag aften.

Alle møder er fremover torsdag aften kl. 19.00, når andet ikke er anført.
Sted: Vestre Skole, Gyldenbjergsvej 31, Svendborg.  Lokale: skoletorvet/skolens aula

Torsdag den 10. september kl. 19.00 Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Emne: Lægdsruller – søg og du skal finde (håber vi)
Nu har vi flere gange hørt om, hvordan man i teorien bruger lægdsrullerne. Nu er det på tide, at du tager din bærbare computer med og selv prøver at finde en ane. Husk navn på både far og søn, fødesogn, fødselsdato + år på den person, du vil finde i lægdsrullen. Flemming vil igen vise og fortælle om de praktiske ting og derefter søger vi selv og får hjælp til at løse opgaven. Der er så mange oplysninger at hente, så vi skal have lært at bruge de digitaliserede ruller.
Har du ingen bærbar computer, så kom alligevel, der er altid noget at lære.
Som tidligere er det muligt før et medlemsmøde at sende forespørgsel en uge før på mail til dis.sydfyn@live.dk  angående et emne eller en tekst, du ønsker hjælp til. Så har vi forhåbentlig en ”ekspert” i foreningen, der kan hjælpe dig.

Torsdag den 24. september kl. 19.00 i Historiens Hus, Odense
Foredrag: 
Hvad kan kommunearkivet fortælle om dine forfædre?
ved arkivar Johnny Wøllekær
Kommunearkiverne er en guldgrube for slægtsforskere, idet der er kilder fra skolevæsen, fattigvæsen og m.m. Kilderne indeholder masser af historier, som kan give liv til slægtsforskernes aner. Der vil også være mulighed for selv at se i udvalgt materiale, ligesom der vil blive fortalt små historier fra arkiverne.
Der tilbydes fælleskørsel fra Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej kl. 18.10 Husk tilmelding.

Mandag den 28. september kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Svendborg Bibliotek.
Hjælp og vejledning til slægtsforskning gives gratis til alle.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Opfølgning på Wøllekærs foredrag om kommunearkiverne. Snak om fattighjælp.
Tillige om brug af Arkivalier Online og de problemer, der opstår. Find rundt i ændringerne.

Torsdag den 22. oktober kl. 19.00
Foredrag ved genealog Merete Mørk Madsen, Odense
Et værktøjsforedrag, der ved hjælp af et eksempel på en matros i Søetaten viser, hvordan sådan en ane kan spores. Fortælling om min Tip-tip oldefar Henrik Melhof Mørks fantastiske liv bliver belyst gennem de mange kilder, jeg fandt i arkiverne, bl.a. Søetatens journaler. Han kom til verden som købmandssøn i Bogense 1768, sejlede 12 togter som matros på de største orlogsskibe og deltog blandt andet i Slaget i 1801 på Linieskibet "Sjælland". Senere deserterede han og blev dømt mange gange for politiuorden og tyverier, indtil han endte sine dage i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn året 1829.
Husk tilmelding.

Mandag den 26. oktober kl. 14,30-16,30
Slægtsscafé på V. Skerninge Bibliotek
Hjælp og vejledning til slægtsforskning gives gratis til alle.

Torsdag den 5. november kl. 19.00  Medlemsaften
Skøder og panteprotokoller ved Flemming Knudsen
Her vil jeg først gennemgå, hvad der kræves af oplysninger for at finde en ejendom, og hvor vi finder oplysningerne om ejerlav og matrikelnr.. Derefter skal vi prøve at finde oplysninger om en af deltagernes ejendomme. Medlemmer må gerne sende en mail til Flemming om en ejendom, de vil vide mere om. knudsen.flemming@gmail.com

Torsdag den 19. november kl. 19.00 Børneskæbner og plejeforhold fra 1820 til 1920.
Foredrag ved arkivar Annette Østergaard Schultz, Viborg
I 1888 fik vi i Danmark et offentligt tilsyn med plejebørn. Men også før den tid fandtes børn, der ikke voksede op hos deres forældre.
I foredraget træffer vi på opfostringsbørn, tiltagne børn, moderløse børn og ikke mindst fattige børn, der holdt skiftedag mellem plejehjemmene næsten på samme måde som tjenestekarle og -piger skiftede arbejde. Det er ikke nogen hemmelighed, at plejebørn var gratis arbejdskraft. Men var arbejdskraften det eneste motiv for at få et plejebarn? Kunne man mon have følelser for et fattigt og beskidt, forældreløst barn? Fra 1905 fik vi Værgeråd og Overværgeråd, og i sagerne herfra begynder der for alvor at komme kød på historien bag plejeforholdene. Undertiden kan man komme helt tæt på - ikke kun på plejebarnet men også det hjem, barnet kom fra og det hjem, det kom til.
Så foruden at præsentere forskellige typer af plejeforhold op gennem 1800-tallet og ind i det nye århundrede vil der i foredraget også blive plads til nogle historier, nogle børneskæbner.  
Husk tilmelding.

Torsdag den 26. november kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Gudme Bibliotek
Hjælp og vejledning til slægtsforskning gives gratis til alle.

Torsdag den 3. december Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Opfølgning på plejebørnene samt fortsættelse af skøde- og panteprotokoller
Vi går videre med sidstnævnte store emne, hvor medlemmerne igen kan sende spørgsmål ind om, hvor de finder oplysninger om en bestemt ejendom.
…………………………………………………………………………………………………………….

Som en service oplyses til stadighed om, hvilke nye emner, der lægges ud online, samt hvad der sker på Fyn af slægtshistorisk interesse..

Nu er de første dødsattester, som Dis-Odense har affotograferet, kommet online på Daisy. Sådan finder du dem:
www.sa.dk 
Daisy, Avanceret søgning
Arkivskaber = sundhedsstyrelsen, Arkivserie = dødsattest, Årstal 1916-1940
Vælg Dødsattester, øerne
Vælg 'vis/bestil' ud for 'original, papir'
Bladr frem til side 2
Når du ruller ned til 1938 og 1939, vil du opdage, at der står 'Læs arkivalier her' i stedet for 'Gå til bestilling' på nogle af kasserne.

Vi arbejder selvfølgelig på at lave en bedre indgangsnøgle til attesterne fortæller Mette Fløjborg.

Ny søgeside til indtastede arkivalier på Rigsarkivets hjemmeside
Nogle frivillige har lavet en søgeside, så man kan søge på de indtastede data hos Rigsarkivet, f.eks. er der nu mulighed for at søge i de mange indtastede erindringsmedaljeansøgninger, protokoller og vestindiske arkivalier. http://www.basecrowd.dk/

 Nyt fra Rigsarkivet: Omkring 819.000 nye billeder af skifterarkivalier er netop blevet tilgængelige via arkivdatabasen Daisy.

Antallet af skifter, som du kan se via arkivdatabasen Daisy, er blevet udvidet med næsten 819.000 billedfiler af skifteprotokoller fra skiftemyndigheder på Fyn og i Nørrejylland. Dermed har vi stillet alle de skifter, som er scannet, til rådighed på nettet.
Skifter er en af de mest benyttede arkivkilder, da skifteforretningerne, der afholdes efter et dødsfald, indeholder oplysninger om afdødes arvinger, hvortil kommer en ofte minutiøs registrering af alt, hvad der findes i boet.
Vær opmærksom på, at arkivalier, som ses på nettet, ikke længere udlånes i original.
Se indscannede arkivalier via arkivdatabasen Daisy: Skiftearkivalier – kom godt i gang!

Gode hjemmesider, døde
Leder du efter dødsdatoer på din slægt, kan der være god hjælp at hente i Statstidende. Hvis der er noget at arve, skal man nemlig altid indrykke et Proklama i Statstidende (en anmeldelse af at persoen er død, og besked til kreditorer om at fremsætte deres krav mod boet indenfor 8 uger). Husk, at det kun ca. 70% af dødsboerne, der laves proklama i; nemlig kun dem, hvor der er mere end 41.000 kr. at arve. Dødsboer fra de seneste 5 år findes her: www.statstidende.dk og ca. 340.000 ældre dødsboer findes her: www.aneguf.dk 

Begravelsesprotokoller for København 1861-1940 på nettet
Leder du efter personer, som er døde i København i perioden 1861-1940 er det nu muligt, at finde dem på nettet i begravelsesprotokollerne og deres registre, hvis du kender navnet og ca. år for dødsfald har du mulighed for at finde ud af, hvor personen er død og begravet.

Begynd i registeret for at finde løbenummeret. Herefter finder du løbenummeret i protokollen. Scanningerne er foretaget af Clyde og Rebecca Bailey fra mormonkirken. De scannede arkivalier kan ses her: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser. Ud over de indscannede begravelsesprotokoller findes der nogle for perioderne 1805-1860 og 1941-1987 på læsesalen.

 

 

 

 

 

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag