Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / Nyhedsbrev nr. 5 - 2016

Nyhedsbrev nr. 5 - 2016

Ved månedens udgang er sommeren slut og efteråret starter og det gør Dis-Sydfyns foredrag og medlemsaftener også.

Foredrag og medlemsaftener foregår fortsat i Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

September måned har lang pause i midten af måneden, det skyldes planlagte ferier hos både formand og kasserer Flemming Knudsen, der plejer at undervise på medlemsaftener.

Torsdag den 1. september kl. 19.00-21,30 Foredrag
Hvordan finder vi aner i de nordiske lande?
v/Gitte Bergendorff Høstbo, Ba i historie om immigration fra Sverige til Danmark 1890-1924

Hvordan er tilgængeligheden? Findes der foreninger, vi kan kontakte? Foredraget kommer Norden rundt og vi ser på databaser, som kan findes på nettet.
Der kan købes anetavler, mindebøger m.m. i pausen.
Husk tilmelding: dis.sydfyn@live.dk

Tirsdag den 27. september kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Landet Bibliotek – gratis for alle.
Dis-Sydfyn har erfarne slægtsforskere, der stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i slægtsforskning.
Ingen tilmelding – mød bare op.


Torsdag den 29. september Kl. 19.00-21,30
Medlemsaften Vi kigger på nogle af de databaser, vi hørte om i foredraget om slægtsforskning i Norden. Medtag gerne computer og relevante oplysninger på personer, du søger. Ingen tilmelding.

 Mandag den 10. oktober kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Svendborg Bibliotek – gratis for alle.

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00-21,30
Foredrag: Historier, du aldrig glemmer
v/museumsinspektør Sarah Smed
Sarah Smed fortæller i foredraget både om Fattiggårdens skæbner og brogede institutionshistorie. Hør bl.a. historierne om den første Fattiginspektør Kaptajn Hallas, om 'Fattiggårdens Skræk' Peter Jørgensen, om 'Flugtkongen fra Schleswig', og om hvorfor Marie blev afleveret af politiet, da hun var blot 11 år. I foredraget vises unikke fotografier, som sætter ansigter på Fattiggårdens tankevækkende skæbnegalleri. Husk tilmelding: dis.sydfyn@live.dk

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00-21.30
Medlemsaften
. Opfølgning på Sarah Smeds foredrag. Vi taler om politiprotokoller og sogneprotokoller m.v.

Mandag den 7. november kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Stenstrup Bibliotek – gratis for alle.

Torsdag den 10. november kl. 19.00-21,30
Foredrag om Landhåndværk og landhåndværkere
v/Gudrun Gormsen fhv. museumsinspektør på Hjerl Hede
Gennemgang af de mange forskellige slags håndværk, der var i landsbyerne. Der vises tavler med værktøj og der fortælles om brugen af dem. Vi hører om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne og håndværkets udvikling og afvikling i takt med industrialiseringen. Husk tilmelding: dis.sydfyn@live.dk

Torsdag den 24. november kl. 19.00-21,30
Medlemsaften: Hvor finder jeg information på internettet?
Vi tager udgangspunkt i Dis-Danmarks linkssamling og supplerer med andre hjemmesider. Tag din computer med. Ingen tilmelding.

Salg af kaffe/te og kage til foredragene koster 10 kr.
Kaffe/te med småkage til medlemsaften, 5 kr.

 Gotisk læsetræning på Vestre Skole, Svendborg.
onsdage  kl. 19-21. Gratis ved medlemskab.
14.09.+28.09.+12.10.+26.10+09.11.+23.11
Henv. Karen Margrethe Schmidt:
schmidtkarenmargrethe@gmail.com


……………………………………………………………………………………………………………………

Gratis foredrag på Rigsarkivet, Odense. Jernbanegade 36, 5000 Odense C
Torsdag den 1. september klokken 15.00-16.00 – ingen tilmelding
FOREDRAG: UÆGTE BØRN OG UGIFTE FORÆLDRE 1750-1850
Arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen, Rigsarkivet, Viborg.

Det kan være svært at finde oplysninger om uægte børn og deres forældre i kilderne. Få tips og råd til eftersøgningen af dem.
I dette foredrag kan du høre om børn, der blev født uden for ægteskab – og om deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Der vil derfor blive givet gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner.


Husk dit sundhedskort, når du besøger Rigsarkivets læsesale Der er nu indført elektronisk registrering af de besøgende brugere på Rigsarkivets læsesale. Det betyder, at du skal scanne dit sundhedskort ved ankomst til læsesalen i stedet for at skrive dig ind i læsesalens besøgsprotokol.
Første gang du besøger læsesalen, skal du have billede-ID med (kørekort, pas eller ID-kort med foto, som fås hos Borgerservice) så du kan blive oprettet i systemet. Dette tager nogle minutter. Der er stadig eftersyn af computer og medbragt materiale.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fra Dis-Odenses hjemmeside:  
Folketælling 1940 er nu online for hele landet

Se video her:https://www.youtube.com/watch?v=8BEDmPb7wBc&feature=em-subs_digest

Find folketællingen på www.sa.dk under Arkivalieronline. De er jo ikke tastet ind i www.ddd.dda.dk (endnu), så det er de originale håndskrevne ark, du får at se :-)

Ny søgefunktion hos Rigsarkivet (RA)
Nu kan man (endelig) søge på bl.a. de 69.000 indtastede erindringsmedaljeansøgninger fra krigene 1848-1850 og 1864. Du finder søgefunktionen på forsiden af www.sa.dk - "Søg i samlingerne"
Vær opmærksom på vejledningen i højre side. Et eksempel på en søgning, der giver et godt resultat er: jacob christensen +1864 +tåsinge +erindringsmedalje
(det giver mening, hvis du læser vejledningen)

En god hjemmeside med skannede lokalhistoriske bøger
Claus Rønlev, har på sin hjemmeside www.ronlev.dk lavet et punkt, der er værd at studere nærmere: Lokalhistoriske bøger. Claus er i gang med at gennemtrawle landet for lokalhistoriske bøger, og dem, som er så gamle, at der ikke længere er ophavsret på dem, har han indskannet og lagt ud på hjemmesiden. Det er selvfølgelig en lang proces, men der er allerede ret mange indskannede bøger på hjemmesiden. Historie om sognene er gode som 'krydderi' på vores fortællinger om slægten, da de fortæller noget om de omgivelser og vilkår, som vores forfædre levede i. Senere flyttes hele herligheden tilwww.lokalhistoriskeboger.dk 

Flere registre til arkivalier er online
Rigsarkivet arbejder i denne tid på højtryk for at lægge søgemidler ud på Arkivalieronline/Daisy. Disse registraturer/søgemidler/registre ikke kan fjernlånes.
Hvis du vil finde en alimentationssag (børnebidragssag) i Aalborg, var du før nødt til at rejse til RA-Viborg for at slå personen op for at finde amtets journalnummer. Derefter kunne du bestille selve sagen og læse den i Viborg eller bestille den til Odense til senere brug. Nu gør man sådan: www.sa.dk
Under 'Arkivalieronline', vælger du 'Vælg arkivalietype' og 'Øvrige samlinger' og 'Søg'.
Vælg 'Amter og len'.
Når du har fundet sagens journalnummer i protokollen, kan du gå til Daisy og bestille journalsagen. Og den kan fjernlånes, dvs. du kan bestille den til læsesalen i Odense. Under de enkelte amter findes en række registre m.v. For nylig er der lagt flere søgemidler ind for Aalborg amt. Ikke alle søgemidler er online endnu, men der kommer løbende mere...

Dødsattester for Fyn til og med 1940.
Dis-Odense blev den 21. juni fejret på Rigsarkivet afd. Odense, idet det store projekt med at sortere og affotografere 250.000 dødsattester fra Odense og Svendborg amter er afsluttet. I ni måneder har flittige frivillige fra Dis-Odense siddet og arbejdet med dette. Det forventes at de sidste dødsattester bliver online i 3. kvartal 2016. Billederne er løbende blevet lagt på Arkivalieronline, så alle kan benytte de fynske dødsattester online.

Derudover har DIS-Odense lavet en hjemmeside med masser af links ind til attesterne, så det er nemt at finde frem til dødsattester fra et bestemt område og år.

Du kan finde links til de fynske dødsattester på www.dodsattester.dk.
En stor tak til Dis-Odense for dette enestående arbejde.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Info

Nu skal danskerne fortælle Danmarks historie
En stor del af Danmarks lokalhistoriske viden er aldrig nedfældet og risikerer derfor at gå tabt. Men med relancering af HistoriskAtlas.dk får danskerne nu en platform til at dele lokalhistorisk viden og bevare vores fælles kulturarv. Den ny udgave af sitet åbnes d. 23. maj af kultur- og kirkeminister Bertel Haarder og har modtaget 2,41 mio. kr. fra Nordea-fonden.
Danmark er rig på historisk viden, som ikke lever i historiebøgerne. Viden om slægter, steder og begivenheder, der er blevet overleveret fra generation til generation. For at undgå at den viden går tabt, præsenterer HistoriskAtlas.dk en ny funktion, hvor danskerne inviteres til at dele deres lokalhistoriske viden.
Små fortællinger med stor betydning
HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort på nettet, hvor man kan finde over 6000 lokalhistoriske fortællinger om begivenheder, steder og personer samt mere end 100 unikke kort. Indtil nu er formidlingsarbejdet blevet varetaget af 220 museer, arkiver og biblioteker, der alle er medlemmer af Foreningen HistoriskAtlas.dk. Men når HistoriskAtlas.dk relanceres, kan alle borgere også bidrage med deres egen viden.

Tyske kammerkancelli på Arkivalieronline

af Jens Rasmussen — Sidst opdateret 18/06 2016
Nu er kommet flere arkivalier om Sønderjylland og hertugdømmerne på Arkivalieronline - denne gang fra centraladministration i København.
Rentekammerets Tyske Afdeling, som Tyske Kammerkancelli var en del af, tog sig hovedsageligt af sager vedrørende skatter og afgifter, domæner og landvæsen, dige-, forst- og jagtvæsen samt mønt- og toldvæsen i hertugdømmerne Slesvig-Holsten (inklusive Sønderjylland).

Arkivalierne indeholder kammerkancelliets resolutionsprotokoller med tilhørende bilag fra perioden ca. 1700-1848.

Resolutionsprotokollerne indeholder beslutninger i de sager, som kammerkancelliet behandlede. Ofte var det sager, som var rejst af lokale embedsmænd, og som omhandlede lokale forhold. I de mange oplysninger finder du derfor både den store såvel som den lille historie.

Du finder de digitaliserede arkivalier under temaerne Sønderjylland og Hertugdømmerne samt Øvrige samlinger under samlingen Tyske Kammerkancelli 1770-1848.

Se også DIS-Arkivalielister

 

Nye kilder fra Københavns Stadsarkiv
I kildeviseren kan du nu se borgerskaber 1860-1932 og separation og skilsmisser 1806-1857. Borgerskab er en tilladelse til at drive næring, dvs. drive en butik, et håndværk eller en virksomhed. Her finder du borgerskaber i perioden 1860-1932.
Frem til 1857 stod Københavns Magistrat for at bevilge separation og fra 1827 også skilsmisse. Her kan du finde protokollerne for perioden 1806-1857.

 

 

Dette var næsten for meget nyt på en gang, gem det og brug oplysningerne, når du arbejder med omtalte emner.

 

Venlig hilsen og på snarligt gensyn

 

Nani Krejsing

 

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag