Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / Nyhedsbrev nr. 7 i 2017

Nyhedsbrev nr. 7 i 2017

DIS Sydfyn din aktive lokalforening.

Kære Medlemmer i Dis-Sydfyn

Nu har vi kun et arrangement tilbage i 2017 og det er:

Torsdag den 23. november kl. 19-21,30
Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk har fået en "makeover".
Formålet har været at øge brugervenlighed og skabe større overskuelighed.
På medlemsmødet vil der blive en gennemgang af, hvordan hjemmesiden kan bruges til at finde arkivalier og en drøftelse af, om Rigsarkivet har fået skabt denne brugervenlighed. Medbring din computer.


Dis-Sydfyns program forår 2018:

Alle foredrag og medlemsaftener er torsdage klokken 19.00-21,30
i Skallen. Computer medbringes til alle medlemsaftener.

Torsdag 11. januar foredrag v/bibliotekar Kathrine Tobiasen, Grenå
Dropbox – at gemme i ”skyen”
Der ligger mange timers arbejde bag vores slægtsforskning, som vi skal passe godt på og gemme på en sikker måde. Dropbox er både sikkert og gratis.
Kom og hør hvordan, du udnytter denne mulighed.

Studiekreds i Skallen – 3 torsdage klokken 19-21,30
Lær at bruge de digitale lægdsruller v/Flemming Knudsen
18. januar
, 1. februar, 15. februar Husk Computer.
Tilmelding til: dis.sydfyn@live.dk

Torsdag den 25. januar Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Emne: Opfølgning på Dropbox og en drøftelse af, hvordan data ellers kan gemmes.
Tag gerne din computer med eller kig med hos sidemanden.

Torsdag den 8. februar foredrag ved konsulent Per Andersen, Vanløse
Slægtsforskning i 1900-tallet
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er også ofte nødt til at lege detektiv. Der vil blive gennemgået de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og der gives mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Torsdag den 22. februar Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Vi afprøver nogle af de muligheder, som Per Andersen fortalte om vedr. slægtsforskning i 1900-tallet.
Tag din computer med eller kig med hos sidemanden.

Torsdag den 8. marts klokken 18,30-19,00 generalforsamling
Kaffepause
Torsdag den 8. marts Foredrag ved Torben Albret Kristensen cand.mag.
Separation og skilsmisse

Selv om skilsmisser er langt mere almindelige i vore dage end de var tidligere, så forekom de dog oftere, end man umiddelbart skulle tro. Med udgangspunkt i min egen forskning vil jeg præsentere tilhørerne for ægteskabssager fra 16-, 17- og 1800 tallet og for begreber som Tamperretten, forligskommissioner og amter. Desuden vil jeg vise, hvordan man selv kan bruge arkiverne i egen forskning.

Torsdag den 22. marts Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Vi afprøver nogle af de muligheder Torben Albret Kristensen fortalte om angående separation og skilsmisse.
Tag din computer med eller kig med hos sidemanden.

Torsdag den 5. april Foredrag v/Anna Margrethe Krogh-Thomsen
Computerteknisk billedbehandling
Hvordan gamle beskadigede foto kan restaureres ved hjælp af computeren. Billedredigering, scanning af digitale billeder, dias og negativer.

Torsdag den 19. april Medlemsaften ved Flemming Knudsen
Hvordan finder du dine forfædres skifter?
Tag din computer
med eller kig med hos sidemanden.

Gotisk læsekreds flyttes til nyt mødested:
Ørkildskolen afd. byen, Teatergade, Svendborg - indgang på hjørnet af Teatergade.
Onsdage i lige uger klokken 19-21 – start 10. januar 2018
Vil du deltage, så kontakt:
schmidtkarenmargrethe@gmail.com

Dis-Sydfyn og Svendborg Bibliotek tilbyder gratis hjælp til slægtsforskning. Nybegyndere hjælpes i gang og får udleveret et hæfte om at komme i gang med slægtsforskning. Øvede kan få gode råd til at komme videre. Tag gerne computer og relevante oplysninger med.
22. januar og 5. marts klokken 14,30-16,30 på Svendborg Bibliotek.

…………………………………………………………………………………………….

Nyt på arkivalieronline:
Fynske jordemoderprotokoller.
Folketællingen for Slesvig og Holsten 1803
Denne folketælling, der blev afholdt den 3. februar 1803 i hertugdømmerne Slesvig og Holsten, var den første egentlige og ”fuldstændige” folketælling fra området.
Tælling fra 1803 indeholder rundt regnet oplysninger om 600.000 personer fordelt på 275.000 i hertugdømmet Slesvig og 325.000 i hertugdømmet Holsten. Der er oplysninger om navn, adresse, køn, alder, ægteskabelige stilling samt stilling i husstanden og erhverv for de enkelte personer.
Folketællingen omfatter dog ikke befolkningen i enklavesognene og i sognene i Tørninglen i Nordslesvig. De er medtalt i den kongerigske tælling fra 1801.
Du finder folketællingen under temaet 
Folketællinger og Sønderjylland og Hertugdømmerne.

De sjællandske retsbetjentarkiver

 

Nu kan du også fordybe dig i materiale fra de sjællandske retsbetjentarkiver:
Dombøger, justitsprotokoller og politiprotokoller, som kan belyse lov og orden.
Pasprotokoller, der kan dokumentere hvornår, hvorfra og hvorhen personer er rejst.
Notarialprotokoller med oplysninger om bl.a. testamenter og udstedelse af veksler
Overformynderiprotokoller
Lokale lægdsruller
Alle retsbetjentarkiver indtil 1919 er nu på Arkivalieronline.

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag