Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sydfyn / Nyheder / Nyhedsbrev nr. 9 - 2016

Nyhedsbrev nr. 9 - 2016

Dis-Sydfyn - din aktive lokalforening

Mandag den 07.11.2016 kl. 14,30-16,30
Slægtscafé på Stenstrup Bibliotek,
Skolevej 2, 5771 Stenstrup
Erfarne slægtsforskere tilbyder gratis hjælp og vejledning til slægtsforskning.
Ingen tilmelding – mød bare op.

Onsdag den 09.11.2016 kl. 19,00-21,00
Vestre skole, Gyldenbjergsvej 34, Svendborg
Træning i gotisk skrift ved Karen Margrethe Schmidt
tilmelding nye deltagere til: schmidtkarenmargrethe@gmail.com

Torsdag den 10.11.2016 kl. 19,00-21,30
Skallen, Møllergade 99, Svendborg
Foredrag om landhåndværk og landhåndværkere
ved fhv. museumsinspktør på Hjerl Hede Gudrun Gormsen

Livet på landet har forandret sig meget i de sidste 100 år. Småbyer på landet har ændret karakter. Nogle trives som boligbyer, mens andre stille og roligt affolkes. Engang myldrede de af liv. Her var mejeri og brugsforening, en købmand og en hel del forskellige håndværkere. Mange håndværkere forsynede landbruget. Smeden var uundværlig, men også hjulmageren og karetmageren lavede redskaber og vogne til bønderne. Bødkeren forsynede mejerierne med dritler og husholdningerne med spande, kar og bøtter. Bager og slagter forarbejdede landbrugsprodukter til fødevarer. Tømrer, murer og maler tog sig af byggeri, mens skrædder, skomager og træskomager sørgede for tøj og sko til folk. Foredraget fortæller om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne, og om hvordan landhåndværket har udviklet sig og forandret sig i takt med samfundets udvikling. Gennemgang af de mange forskellige slags håndværk, der var i landsbyerne. Der vises tavler med værktøj og der fortælles om brugen af dem. Vi hører om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne og håndværkets udvikling og afvikling i takt med industrialiseringen. Husk tilmelding: dis.sydfyn@live.dk

Lørdag den 12.11. klokken 13-17 er det Arkivernes Dag. På Svendborg Byhistoriske Arkiv ses en udstilling om Svendborgsundbroen, som nu har 50 års jubilæum. Tag til åbent hus også i de øvrige Lokalarkiver og få en snak med alle de frivillige, der gerne hjælper med oplysninger fra arkivet.

Onsdag den 23.11.2016 kl. 19,00-21,00, Vestre Skole
Træning i gotisk skrift ved Karen Margrethe Schmidt 

Torsdag den 24. november kl. 19.00-21,30
Medlemsaften ved Flemming Knudsen: Hvor finder jeg information på internettet?
Vi tager udgangspunkt i Dis-Danmarks linksamling og supplerer med andre hjemmesider. Tag din computer med. Tilmelding a.h.t. antal stole og borde.

FRA RIGSARKIVET
ØRESUNDSTOLDREGNSKABER M.M. PÅ ARKIVALIERONLINE

Øresundstoldregnskaber 1497-1856 og Øresundskontratoldregnskaber 1660-1856 er digitaliseret og kom på nettet 13. oktober 2016. Samtidig kommer et restparti justitsprotokoller online.

Øresundstoldregnskaberne er en helt enestående kildegruppe, og UNESCO har da også sat dem på listen over den skriftlige verdenskulturarv, The Memory of the World Register.

Årsagen til den internationale interesse er, at man i sundtoldregnskaberne kan følge den internationale søfart og varetransport gennem Øresund fra 1497 til 1857. Især i 1600- og 1700-tallet var Sundet en af verdens vigtigste handelsveje, idet skibene hentede råvarer i Østersøområdet og fragtede dem til Vesteuropa, hvorfra man omvendt sendte en lang række forarbejdede varer.

Det finder du i regnskaberne

Hvert eneste skib er optegnet i sundtoldregnskaberne, som er ført kronologisk. Oplysningerne er sparsomme i begyndelsen, men fra 1660’erne får man oplyst: dato, nationalitet, skipperens navn og hjemsted, afsejlings- og destinationshavn, lastens indhold og toldbeløbet.

Materialet er hullet i begyndelsen, men fra 1574 til 1857 er rækken af protokoller stort set ubrudt. Man skal være opmærksom på, at skibe under dansk flag ikke betalte varetold; men deres passage er kort opregnet i regnskaberne. Bemærk også, at skibsnavne som regel ikke er nævnt.

Du kan søge i regnskaberne

Ud over at du nu kan finde Øresundstoldregnskaberne på Arkivalieronline, kan du også på hjemmesiden www.soundtoll.nl finde alle oplysninger fra Øresundstoldregnskaberne 1634-1857 indtastet i en database. Du kan søge i databasen, hvortil der er knyttet statistikværktøjer og hjælpetekster.

Regnskaberne 1497-1633 er under indtastning.

JUSTITSPROTOKOLLER FRA DET NØRREJYSKE OMRÅDE
De digitaliserede protokoller omfatter perioden fra 1854 og frem til 1923 og er et restparti fra en tidligere digitalisering.

På Arkivalieronline finder du både Øresundstoldregnskaber og Justitsprotokollerne under temaet Øvrige samlinger.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy. 

Sønderjyske lokalarkiver på Arkivalieronline

De digitaliserede arkivalier indeholder et bredt udvalg af lokaladministrative embeders arkivalier, og dækker perioden fra 1335 og frem til 1920’erne.
De kom på nettet 3. november 2016. 
Arkivalierne består af materiale fra sønderjyske retsbetjente, købstæder, amter, amtstuer, landråd m.m. og omfatter bl.a. følgende arkivserier:

  • Tingbøger (justitsprotokoller)
  • Retsprotokoller
  • Kontraktprotokoller
  • Skyld- og pantebøger
  • Jordebøger
  • Militærsager


Retbetjentearkiverne
En vigtig del af det digitaliserede materiale er de såkaldte retsbetjentarkiver, dvs. arkivalier fra by- og herredsfogderne samt fra birkedommere og justitialerne på godserne.  

Retsbetjenten virkede primært som dommer og politimester, men varetog desuden en række administrative hverv som f.eks. auktions- og skifteforvalter, overformynder m.m., hvilket også afspejler sig i de arkivalier, der nu kan ses på Arkivalieronline.
Læs meget mere her om retsbetjentarkiverne, amtsstuearkiverne, militærarkivalierne m.fl.
 

 

 

 

 

300.000 dødsattester
Dis-Odenses flittige frivillige er nu færdig med at affotografere alle fynske dødsattester frem til og med 1940 samt alle attester for hele landet for året 1940. Tusind tak til de 10 flittige medlemmer, der fotograferer! Det hele vises på Rigsarkivets Daisy, men der findes en nemmere indgang via Dis-Odenses hjemmeside www.dodsattester.dk
Ikke alt er 'klikbart' endnu, men langt det meste kan allerede findes online. 

Dis-Odense: Husk du kan komme gratis til deres foredrag.
Tirsdag den 8. november foredrag ved forfatter Pia Fris Laneth
Da kvinder blev borgere. Se mere på hjemmesiden.

Venlig hilsen Nani

 

   

 

 

 

Medlemsfordele
DIS-Sydfyn tilbyder:
  • hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • gode foredrag