Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Værktøjer / Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet

Rigsarkivet har lagt rigtig mange skannede arkivalier ud til fri afbenyttelse.

Det drejer sig først og fremmest om kirkebøgerne, der primært indeholder fødte, konfirmerede, viede og døde. Nu findes alle eksisterende bøger til og med 1891 på arkivets hjemmeside. Desuden er rigtig mange frem til 1960 tilgængelige samt døde til og med 1969.

Derudover kan alle folketællinger til og med 1940 benyttes.

Endelig er der store mængder skifter, borgerlige vielser, lægdsruller, protokoller fra Fødselsstiftelsen og meget andet.

Danish Family Search er en hjemmeside med en mængde indtastede og indskannede arkivalier: http://www.danishfamilysearch.dk/

AO.salldata.dk er ligeledes en hjemmeside, hvor man kan søge i de indskannede arkivalier: http://ao.salldata.dk/

Salldata.dk er en overordnet indgang til ovenstående, hvor du ved klik på pilen i øverste højre hjørne kan vælge fx søgning i indtastede folketællinger, ligesom du også kan finde forskellige fine hjælpemidler.

Begge disse hjemmesider giver en anderledes og for nogle måske lettere indgang til søgning i de danske arkivalier.


A. Basale kilder

Rigsarkivets hjemmeside findes her: www.sa.dk/

Fra forsiden kan man gå på arkivalieronline. For slægtsforskeren er der tre hovedoverskrifter:

 1. Kirkebøger

 2. Folketællinger

 3. Find din slægt, som rummer meget forskelligartede kilder. Vær især opmærksom på de mange registre.

 4. Find en ejendom, som rummer bl.a. brandforsikring, matrikler, realregistre m.m.

 5. Sønderjylland og Hertugdømmerne

 6. Hjælpemidler. Registre og fortegnelser.

 7. Vestindien

 8. Øvrige samlinger: Bl.a. materialer fra amter, fængsler, godsarkiver, købsteder, lavsarkiver, retsvæsen m.m.

Lige under indgangen til Arkivalieronline findes en mulighed for at søge i samlingerne. Det kan være frugtbart at søge på stedsangivelser eller evt. personnavne.

Gode vejledninger findes her: www.sa.dk/brug-arkivet/ao/arkivalieronline og https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/introduktion-til-slaegtsforskning/hjaelp-til-nybegyndere-i-slaegtsforskning-1

For at lette brugen af folketællinger og kirkebøger er mange indtastet, og der kan søges på navn og andre parametre. De findes her: www.ddd.dda.dk/ddd.htm og http://www.ddd.dda.dk/dddkiip/find_kirkebog.asp

Her kan man se, hvilke folketællinger, der er indtastet: http://www.dis-danmark.dk/kipkort/index.php

Folketællingerne 1911-1930 findes indtastet på Familysearch: https://familysearch.org/search/collection/2691890

For at lette søgning i mormonernes indtastede kirkebøger kan man via hjemmesiden: http://hammerum-herred.dk/news.php søge i en bestemt kirkebog. Man går ind under ”Batch-Numre”.

Register til bornholmske kirkebøger før 1814: http://www.kirkebog.dk/

På hjemmesiden findes en indgang til arkivalieronline m.m., som mange finder lettere: http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ Også her er der tilgang til de skannede arkivalier: http://ao.salldata.dk/

Lengnicks kirkebogsuddrag omfatter en stor del af Danmarks kirkebøger før 1814. Det drejer sig kun om personer med slægtsnavne og personer med patronymer, der tilhører de højere samfundsklasser. De bliver særlig værdifulde, når de dækker sogne, hvor kirkebogen mangler. Bagest i registret findes en liste over disse sogne – ordnet efter de gamle landsarkivers område.
Uddrag, supplement og register findes her: AO => Kirkebøger => Kirkebøger-Registre og hjælpemidler => Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler.

Udensogns vielser i Jylland (vielser, hvor først og fremmest brudgommen kommer fra et andet sogn end vielsesstedet). Vielser i Salling: http://fuursamlingen.dk/Niels_Bjoereng/strays_i_salling.htm

Vielser på Mors: http://fuursamlingen.dk/Niels_Bjoereng/sallingstrays_paa_mors.htm

Vielser i Vejle og Skanderborg amt: http://www.brejl.dk/vielser.html

Vielser i Århus amt m.m. 1750-1891: http://www.folketimidten.dk/vielsoeg.cgi

Afskrevne kirkebøger fra Jylland: http://www.danskkgindex.dk/afskrift_kb/

Afskrevne kirkebøger fra Midt- og Vestjylland: http://www.danskkgindex.dk/afskrift_kb/

Afskrevne kirkebøger m.m. fra Fyn: http://www.virgo-fyn.dk/index.php

Danske Slægtsforskere har gennem tiderne modtaget mange afskrevne kilder, som kan ses på hjemmesiden: www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder


B. Skifter

 1. På Arkivalieronline under ”Find din slægt” arbejdes der med at lægge skannede skifter fra hele landet ud. Dækker frem til ca. 1919.

 2. Afskrevne fra hele landet: https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder Her findes også andre typer arkivalier.

 3. Fyn. Især afskrevne: http://fynhistorie.dis-danmark.dk/taxonomy_menu/5/116 Her findes også andre arkivalier.

 4. Gejstlige skifter fra hele landet. Resten først og fremmest fra Jylland. Afskrevne. http://www.brejl.dk/skift.html Her findes også andre arkivalier.

 5. Fyn og Jylland. Søgbare i udvalgte afskrevne protokoller eller registre. http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller Hjemmesiden indeholder andre kilder.

 6. Thisted, Viborg, Ålborg og Randers amter. Afskrevne. http://www.ddd.dda.dk/

 7. Søgbart register til fynske og jyske skifteprotokoller: http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/skf_vis_form.php

 8. Oversigt over Sønderjyske skifter op til 1920 kan ses her: http://www.ddd.dda.dk/skifteregister/soeg_skifte.asp

 9. Nordjylland. Søgbare afskrevne skifter og andre arkivalier. Links til lignende hjemmesider. http://protokoller.dk/

Hjælpemidler til arbejdet med skifter findes på sa.dk:

 1. Under ”Arkivalieronline”: Hjælpemidler => Arkivfaglig litteratur => Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler. ”Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. Registratur og stednavneregister”, af Axel Nørlit.

 2. Under ”Brug af arkivet: Hjælpemidler og foldere > Stedregistre => ”Stedregister - retsbetjente på Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm”og ”Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver”.


C. Lægdsruller

Findes på Arkivalieronline under ”Find din slægt”. Vejledning findes.

Nogle finder denne indgang meget lettere: http://ao.salldata.dk/index.php?type=laegd

Anden rigtig grundig vejledning kan ses her: http://www.laegdsruller.dk/

Søgbart register til især bornholmske lægds- og søruller: http://navneregistre.dis-danmark.dk/laegdsruller/lgd_vis_form.php

Forkortelser i lægdsrullerne: http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/hjaelp/mili.htm


D. Danmarks administrative inddeling

Her kan ses den administrative inddeling og de mange ændringer: http://www.digdag.dk/

”De brune kasser” er et hjælpemiddel, som nu er skannet:

 1. Københavnske og frederiksbergske sognes administrative forhold: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17178061#196037,32785533

 2. Sognes administrative tilhørsforhold på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17178063#196119,32785722

 3. Haves en adresse, kan man på www.sogn.dk finde sognetilhørsforholdet i dag.


E. Sønderjylland

Efter krigen 1864 indlemmedes Hertugdømmerne i Preussen. Fra 1866 overgik personregistreringen til de kommunale myndigheder. Nogle findes dog stadig i kirkebøgerne.

Personregistrene findes under ”Find din slægt” i Arkivalieronline. De indeholder:

 1. Fødte 1874-1960

 2. Viede 1874-1925

 3. Døde 1874-1969

På AO under Sønderjylland og Herugdømmerne findes en del forskellige skannede arkivalier. Vær f.eks. opmærksom på:

Tyske folketællingskort 1885. Folketællingskortene fra 1885 indeholder oplysninger om danske undersåtter bosat i Preussen. Det drejer sig både om optanter, dvs. indbyggere fra hertugdømmerne, som efter 1864 valgte dansk statsborgerskab, og om danske bosiddende i Preussen.

FT: Der er skannet 1835, 1840, 1855 og 1860.

Sønderjyder under 1. Verdenskrig: http://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/


F. København

På Statens arkivers hjemmeside findes under ”Find din slægt” familieretslige sager i Københavns overpræsidium og borgerlige vielser fra perioden 1923-1960.

Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager. Her finder du registre og journaler til dem, der handler om familieret, herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse.

Stadsarkivet for Københavns Kommune har på sin hjemmeside følgende skannede arkivalier, som har interesse for slægtsforskeren:

 1. Næsten alle døde og eller begravede i Kbh. 1805-1940: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

 2. Borgerlige vielser fra perioden 1851-1922: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/borgerlige-vielser

 3. Lysningsprotokoller fra 1923 til maj 1965. Her findes alle vielser, både borgerlige og kirkelige, hvor bruden var bosiddende i Københavns Kommune: http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/lysninger-provelse-af-aegteskab

 4. Politiets registerblade dækker alle voksne personer bosiddende i Københavns Kommune (ikke Frederiksberg) i perioden 1890-1923: http://www.politietsregisterblade.dk/ Her kan søges på flere parametre.

 5. Politiets mandtaller. Dækker perioden 1866-1923. Man skal kende adressen: http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-mandtaller

Der findes gode vejledninger og en wiki.

Registre til ældre kirkebøger: http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/

På følgende hjemmeside findes en liste over tilgang til registre over personer bosiddende i Kbh:

http://www.danbbs.dk/~stst/artikler/kbh-reg.htm

For at finde ud af gaders sognetilhørsforhold kan følgende hjemmesider benyttes:

 1. Fogsgaard angiver sognene omkring Første Verdenskrig og 1890, hvis gaden eksisterede på det tidspunkt: www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader

 2. Gaders tilhørsforhold fra 1787 til 1890. Ændringer af gadenavne, sogne efter oprettelsesår m.m. : www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm

 3. Vejvisere 1770-1969. De ældre har angivelse af sogne ved gadens begyndelse. De nyere har gaderegistre først i bogen.
  Indeholder også navneregistre, men ikke alle borgere er noterede: https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak


G. Indvandrerhistoriske databaser

Arbejdsophold 1812-1924 for fremmedfødte personer. Dækker Frederiksborg amt, Københavns amt (ikke København og Frederiksberg), Lolland, Falster og Møn.

Indfødsretstildeling 1776-1960.

Udviste 1875-1898.

Alle findes her: http://www.ddd.dda.dk/


H. Udvandring

Fra København 1869-1908 og fra Vejle 1879-1887: http://www.ddd.dda.dk/

Udvandring 1820-1892: http://www.castlegarden.org/searcher.php

Udvandring via Ellis Island 1892-1954: http://www.libertyellisfoundation.org/passenger

Familysearch har efterhånden rigtig mange afskrevne og fotograferede dokumenter med relation til udvandring.


I. Gode links til arbejdet med særlige personer

Præster: 1. http://wiberg-net.dk/ 2. http://www.rosekamp.dk/

Jurister: http://www.rosekamp.dk/

Adelige: Siden har mange slægter indtastede, men vigtigst er nok, at der findes et register til Dansk Adels Årbog, hvor man kan se, i hvilke bind de enkelte slægter er omtalt. http://finnholbek.dk/genealogy/

Officerer: Hirsch´ kartotek over danske og norske officerer 1648-1814. Hjælpemidler => Forsvarets arkiver => Registre og hjælpemidler.

Slægtsnavne på Fyn: http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_form.php

Slægtsnavne i Jylland: www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp

Bornholmere: Bornholms slægtshistoriske forening har en omfattende hjemmeside. Der findes bl.a. en søgbar database med fødsler fra 1815-1940 og tillige mange døde, som er tilgængelig uden medlemskab: http://www.bslf.dk

Personer i Odense 1740 til 1921. Søgbar database: www.odensedatabasen

Personer på Fur: http://fuursamlingen.dk/FurBasen/index.htm

Søg i Århus borgerbog 1740-1862: http://www.folketimidten.dk/borgersoeg.cgi

Database over modstandsfolk: http://modstand.natmus.dk/

Kendte personer: Dansk biografisk Leksikon. Vær opmærksom på, at der er ophavsrettigheder til de to sidste:

 1. udgave: http://runeberg.org/dbl/

 2. udgave: www.rosekamp.dk/DBL_All/dansk_biografisk_leksikon.htm

 3. udgave med opdateringer: www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon

 4. Dansk Kvindebiografisk Leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/


J. Bøger

Alle danske bibliotekers bøger er registreret i www.bibliotek.dk Bestilte artikler sendes elektronisk.

På ”Slægt og Data” er skannet slægtsbøger og lokalhistorisk litteratur: http://bibliotek.dis-danmark.dk/

Grundbøger til slægtsforskning:

 1. Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gør den levende.

 2. Jørgen Green og Michael Green Schmidt: Slægtsforskerens ABC.

 3. Jørgen Green: Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver.

 4. Slægtsforskning på internettet. Forlaget Libris. Kommer jævnligt i ny udgave.


K. Hjælp

På Facebook findes flere grupper for slægtsforskning – nogle, som også er lokalhistorisk orienterede.

Slægt og Data har flere foraer, som tilbyder hjælp til bl.a. læsning og opslag på arkiver: https://www.slaegtogdata.dk/forum

DR og RA har udarbejdet en vejledning til slægtsforskning, ”På Sporet af Slægten”. Findes her: http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/


L. DIS-Wiki

Har godt 2700 artikler om slægtsforskning. Den har følgende underkategorier: Kalender, kilder danske amter, ordbog, slægtsforskning samt udtryk og vendinger.
http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside


M. CPR-registret

Hvis du ønsker at få udleveret oplysninger om en anden person fra CPR, skal du bruge borgerservice på hvilken som helst kommunal hjemmeside. Det behøver ikke være din egen kommunes eller den søgte persons. Der søges under ”Folkeregister”.

Oplysningerne dækker personer, der har levet fra 1968 eller lever nu.

For at få oplysninger fra CPR om en anden person, skal du altid forud kunne identíficere vedkommende ved enten:

 1. navn (nuværende eller tidligere) og fødselsdato

 2. navn (nuværende eller tidligere) og adresse (nuværende eller tidligere)

 3. navn (nuværende eller tidligere) og personnummer

Kommunen kan opkræve op til 75 for at behandle din anmodning. Betalingen dækker udgifterne til kommunens behandling af din anmodning, så du skal betale, også selv om du ikke kan få den oplysning, du ønskede.

Hvilke oplysninger kan alle få?

Enhver, der som ovenfor beskrevet har identificeret en person overfor en kommune, kan få følgende oplysninger fra CPR om den registrerede person:

1) nuværende navn, medmindre dette er beskyttet.

2) nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet og datoen for flytningen hertil.

3) eventuel stilling.

4) eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed.

5) eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet.

6) eventuel forsvinden og datoen herfor.

7) eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet og datoen herfor.

8) eventuel kontaktadresse og datoen herfor.

9) eventuelt værgemål, datoen herfor og værgens navn og adresse.

De nøjere regler findes her: https://cpr.dk/borgere/kommunens-udlevering-af-oplysninger-fra-cpr-om-andre-borgere/


N. Aviser

Fri søgning i skannede aviser. Aviser udgivet før 1. januar 1918 kan læses på egen PC. Senere aviser kan der søges i, men skal læses på Det Kgl. Biblioteks læsesale i Kbh. eller Århus.

Ved at søge på navne, kan man f. eks. finde dødsannoncer.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis


O. Diverse

Gravsten: Mange kirkegårde er fotograferet. En samlet indgang til dem findes på: www.dk-gravsten.dk

Man kan også finde en gravs placering på kirkegården: https://www.google.dk/#q=findgravsted.dk

Ordbog: Ordbog over det danske sprog (ODS): http://ordnet.dk/ods

Kort: Skannede historiske kort:

 1. https://hkpn.gst.dk/

 2. http://blog.historiskatlas.dk/om-historiskatlas/

Vejvisere: Mange byer og kommuner har såkaldte vejvisere med person- og firmaregistre. Især tidligere blev kun medtaget personer af en vis stand: http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

Telefonbøger for Storkøbenhavn 1880-1965: http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/

Gader og sogne i Århus m.m.: http://www.slaegt-aarhus.dk/forsk-i-aarhus

Slægtsforskning på Als: http://www.alsnissen.dk/

Dødsfald: Mange dødsfald bekendtgøres i Statstidende. Seneste fem år kan søges her: https://www.statstidende.dk/ og http://www.aneguf.dk/

Indeks til dødsboer fra 1873 til for ti år siden (meget få de første år): www.aneguf.dk/

1791-1890 fra dødsannoncer: http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm

Dødsårsager: http://www.wadschier.dk/medicinsk-historie/doedsaarsag

Dødsattester (først og fremmest fra Fyn). http://www.dodsattester.dk/index.php

Borgerlige ægteskaber 1851-1961: På Familysearch og under opbygning: https://familysearch.org/search/collection/1607917

Stednavne: Man kan søge på stednavne og få oplyst, i hvilket sogn, herred og amt det ligger. Desuden kan man søge på et sogn og få oplyst, hvilke lokaliteter der findes i det: http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

Kalender: Her kan ses en kalender år for år fra 601-2200: http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Helligdagene: www.ligeher.dk/aner/kirkeaaret/kirkeaar.asp

Latinske betegnelser: I tidligere tid brugte man latinske betegnelser på dagene. Derudover brugtes andre indførsler på latin. Oversættelse kan ses her: http://www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=1180 og her: http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Kirkelige_m%C3%A6rkedage

Eftersøgning: Frelsens Hær tilbyder hjælp til at finde personer: https://www.frelsenshaer.dk/hvad-laver-vi/eftersogning

Vejvisere i Gentofte Kommune: http://gentoftehistorie.gentofte.dk/da/Samlingen/Digital-l%c3%a6sesal/Vejviseren

Topografisk beskrivelse af Danmark: J. P. Trap ”Kongeriget Danmark” 1.-3. udgave. Dækker perioden 1856-1906: http://runeberg.org/trap/

Historier om og beskrivelser af landsbyer, ordnet alfabetisk efter stednavn: http://www.landsbyhistorier.dk/

Revideret februar 2017
Lone Bergmann