Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Værktøjer / Kom godt i gang med slægtsforskning / Danske kilder

Danske kilder

Dette er en kortfattet oversigt over kilder til slægtsforskning i Danmark

Arkivalielister

Danske Slægtsforskere har lavet en liste, hvor du nemt og hurtigt kan finde lige præcis de arkivalier, som du har brug for. Listen findes her: arkivalielister.dis-danmark.dk

Hvor bliver personoplysninger arkiveret?

De offentlige danske arkiver er Rigsarkivet i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

Rigsarkivet i København

I Rigsarkivet findes den statslige centraladministration, f. eks.: Kongehuset, Danske og Tyske kancelli (indtil 1848), Rentekammeret (indtil 1848), Kollegierne (indtil 1848), ministerierne (fra 1848), Højesteret, Forsvaret og Fødselsstiftelsen og folketællingerne.

Rigsarkivet i Odense, Aabenraa og Viborg

Den statslige lokaladministration f. eks.: Præster, provster og biskopper, Stiftsøvrighed, kirkeinspektioner og menighedsråd, Amtmænd (Lensmænd) og amtsforvaltere (amtstuer); Statsamter og amtsråd (amtskommuner);

Magistrats- eller rådstuearkiver (indtil 1868); Retsbetjente (indtil 1919) (by- og herredsfogeder og birkedommere); dommere og politimestre (efter 1919); kirkebøger.

Kommunale arkiver

Alle større byer har kommunale arkiver. Disse vil typisk kunne findes på dette link http://www.dkarkiver.dk/

Lokalarkiver

Ud over de større kommunale arkiver typisk i mellemstore og store købstæder findes der en lang række lokalarkiver.

Se en oversigt over disse på http://www.arkibas.dk/arkivvejviser/

Folketællinger

Den ældste folketælling er fra 1787. Den næste blev afholdt i 1801. Så er der et langt spring til næste tælling, som fandt sted i 1834. Årsagen til dette er en statsbankerot, en Napoleonskrig m.m.
Så fulgte 1840, 1845 (her er fødested anført for første gang), 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890. Så kom 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og 1950.

Alle folketællinger til og med 1880 er indtastet i en database. Senere databaser er delvist indtastede, men alle folketællinger indtil 1930 er tilgængelige som skanninger på www.arkivalieronline.dk.

Folketællinger efter 1940 er ikke tilgængelige på grund af arkivlovgivningen.

Kirkebøger

Statens Arkiver har skannet (fotograferet) kirkebøger.
Du finder kirkebøgerne her: www.arkivalieronline.dk
Der findes også enkelte afskrevne kirkebøger på www.ddd.dda.dk

Lægdsruller

Statens Arkiver har skannet alle lægdsruller.
Den nemmeste tilgang til lægdsrullerne går via denne hjemmeside: https://lægdsruller.dk/

Arkivalielister

Danske Slægtsforskere har lavet en liste, hvor du nemt og hurtigt kan finde lige præcis de arkivalier, som du har brug for. Listen findes her: arkivalielister.dis-danmark.dk

Meld dig ind

Som medlem af DS-Danmark får du fuldt udbytte af hjemmesiden.

 

Bliv medlem knap